London er kanskje den byen i hele verden som har mest å tilby sine besøkende, ikke minst fordi alt foregår på verdens mest internasjonale språk. Tilbudet er enormt og omfatter alt fra underholdning, som musikk, teater og musicals, uteliv med et utall puber og restauranter, sportsbegivenheter, shopping med butikker, magasiner og markeder, severdigheter som museer, gallerier, middelalderkirker og historisk arkitektur helt tilbake til romertiden, bare for å ha nevnt noe. London er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Det historiske London

Det finnes masser av infor­ma­sjon om Londons mang­fol­dige tilbud på nettet – også på norsk. I denne guiden skal vi se nærmere på den histo­riske siden av metro­polen og vise deg et London du muli­gens ikke kjenner så godt til. Londons historie er synlig i mye større grad enn hva mange er klar over – helt tilbake fra romer­tiden via folke­vand­rings­tiden, middel­al­deren, renes­sansen, barokken og klas­si­sismen. London ble, som de færreste vet, grunn­lagt av romere, over­tatt av britoner og angel­sak­sere, raidet av vikinger, inntatt av norman­ner­kongen William the Conquerer (Erob­reren), og fra den tid sete for øyri­kets kongehus og regenter gjennom nesten 1000 år. London er oppført på Unescos liste over Verdens­arven med den nesten tusen år gamle borgen Tower of London og for West­min­ster Abbey fra 1200-tallet. Merk deg at du kan kjøpe billetter til ulike attrak­sjoner og museer, samt reise­pass og togbil­letter her hos Visit­Bri­tain Shop til guns­ti­gere priser enn på reisemålet.

London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Fra Tower of London, borgen som William the Conquerer – Villiam Erob­reren – bygde etter at han ble konge av England i år 1066. Foto: © visitlon­donimages / britain­on­view / Pawel Libera.

Olympiaden i 2012 – arkeologi og uventede funn

London arran­gerte i år 2012 et spek­ta­ku­lært og svært vellykket sports­ar­ran­ge­ment, nemlig De Olym­piske Leker. Under forbe­re­del­sene til dette kjempe­ar­ran­ge­mentet ble det igang­satt prosjek­te­ring av omfat­tende bygge­ar­beider. Slik britisk sedvane er, sendte man arkeo­loger ut i felten først til East London’s Lower Lea Valley. Arkeo­lo­gene gravde ut mer enn 2500 dekar åpnet 122 sjakter og gjorde mer enn 10.000 arkeo­lo­giske funn, samtidig som det ble doku­men­tert uavbrutt boset­ning gjennom mer enn seks tusen år. Man oppdaget spor etter jegere fra stein­alder og helt frem til ukjente forsvars­verk fra den andre verdens­krigen. De fleste av funnene vil ikke bli vist på mange år ennå – de skal sorteres, kata­lo­gi­seres og dokumenteres.

Londons museer – de mest prestisjefylte

London har et utall museer, innen nær sagt alle sjan­gere. Vi vil anbe­fale noen av de mest kjente – som ikke nødvendig er de beste eller mest inter­es­sante for deg. Men sann­syn­lig­heten for at du finner noe som kan matche din spesi­elle eller sære inter­esse, er større i London enn noen annen by vi vet om.

 London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

British Museum er kort forklart et av verdens fineste museer. Foto: © visitlon­donimages / britainonview.

British Museum er helt uunn­gåelig, akkurat som Tate Modern, The National Gallery, Victoria & Albert Museum, Museum of London, Tate Britain, Saatchi Gallery, Royal Academy of Arts, Design Museum og Windsor Castle Museum utenfor bykjernen med de konge­lige samlinger – i et 900 år gammelt slott. Buck­ingham Palace med The Queens Gallery arran­gerer også viktige utstil­linger. Mer om de enkelte museene i egne avsnitt sist og nederst i denne guiden.

London – vandreutstillingenes by

London er også vandre­ut­stil­lin­genes by. Til enhver tid er store, viktige samlinger på utstil­ling på reise rundt om i verden. Mange av dem tar en hvile­pause i London. Det betyr at du kan få en helt unik anled­ning til å se et utvalg kunst­verk eller en annen spen­nende utstil­ling, som kun vil ble vist samlet under denne anledningen.

Kort om å orientere seg i London

Det som kalles Central London starter ved Kensinton Gardens/Hyde Park i vest og strekker seg til Tower of London i øst. I nord omfatter Central London Regent’s Park og Camden Town, og strekker seg til Southwark/Wauxhall i sør.

 London, Camden Town, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Camden Town er en fargerik bydel som ligger nord for Central London. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

Hvis du ser på at kart over det sentrale London, så kommer elven Thames eller Themsen, som vi kaller den, inn nede til venstre i vest og gjør en bue opp før den renner ut i øst ved London Bridge og Tower of London. Fra vest går Hyde Park over i bydelen West­min­ster med Green Park hvor Buck­ingham Palace ligger, langs Consti­tu­tion Hill til St. James Park, som ligger mellom parade­ga­tene The Mall i nord og Bird­cage Walk i sør. Den sist nevnte leder deg østover til West­min­ster Bridge hvor Big Ben og The Parlia­ment befinner seg. Akkurat her renner Themsen nord­over, før den bøyer av mot øst ved Waterloo Bridge.

 London, Westminster Palace, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

West­min­ster Palace i forgrunnen med River Thames som slynger seg forbi City, oppe i det høyre hjørnet. Foto: © BTA visitlon­donimages britain­on­view / McCormick-McAdam.

Mer om å orientere seg i London

På sørsiden av Themsen finner du South Bank med Waterloo Station, National Theatre og publi­kums­mag­neten Tate Modern ved siden av Shakespeare’s Globe. Mange går over hit via Mille­nium Bridge. Når du snur deg 180 grader på broen, ser du rett nord­over mot St Pauls Cath­edral og har City foran deg på nord­siden av Themsen. Til høyre og øst for City ligger London Bridge, Tower Bridge og Tower of London, sist nevnte fra 1000-tallet. Vis-à-vis Tower ligger for øvrig krigs­skipet og museet HMS Belfast.

London, Carnaby Street, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Carnaby Street ligger nær Oxford Circus og Regent’s Street og har vært en populær «hippie-handle­gate» helt siden begyn­nelsen av 1960-tallet. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

Den kanskje mest kjente hoved­gaten Oxford Street strekker seg fra Hyde Park i vest mot City og krysser en annen viktig gate, Regent Street, ved den kjente plassen Oxford Circus. Går du ned Regent Street mot Picca­dilly Circus, er du i hjertet av London. Da har du Soho med blant annet Carnaby Street på venstre hånd. Herfra er det kort vei til ned til Trafalgar Square med Nelson­sta­tuen. Bydelen Soho ligger rett nord for Picca­dilly Circus, mens Covent Garden ligger litt lenger øst i retning av gaten The Strand og Waterloo Bridge. Det finere strøket Mayfair ligger mellom Oxford Street og Picca­dilly Street, inntil Hyde Park. Mange av steds­nav­nene i London går igjen på T‑banens holde­plasser og gjør det enkelt å finne frem. London har også et omfat­tende buss­rute­nett og de sorte taxiene er greie å bruke hvis du skal steder som er vans­ke­li­gere å finne.

Litt om Londons enorme kulturtilbud

I de neste avsnit­tene vil vi ta for oss de enkelte kate­go­riene av tilbud som London kan by på, slik at du kan velge det som inter­es­serer deg mest. I City of West­min­ster finner du et av Londons viktigste under­hold­nings­dis­trikter, legen­da­riske West End. Dette området, som ligger rundt Leicester Square og Picca­dilly Circus, omfatter blant annet teater­gaten Shaf­tes­bury Avenue og kultur­sen­teret Covent Garden.

London, Covent Garden, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Covent Garden med sitt marked ligger midt i et livlig strøk hvor det finnes flere kultur­tilbud, samt masser av butikker, puber, restau­ranter og sever­dig­heter – ikke minst Covent Garden i seg selv. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

London regnes som en av de fremste musikal- og teater­byer i verden. På østkanten, særlig i Shor­editch og Hoxton, finner man et under­hold­nings­dis­trikt med en noe mindre eksklusiv karakter. Tilbudet omfatter: Teater, dans, forfatter-inter­vjuer, standup og komedie, kabaret og musikk – som igjen omfatter alt fra heavy metal til opera. Det er full­stendig umulig å presen­tere en over­sikt her som gir et godt bilde av scene­til­budet i London.

Hva skjer? Time out London

Vårt beste råd er derfor alltid enten å sjekke papir­ut­gaven av “Time Out London Magazine” eller www.timeout.com/london for å være oppda­tert innen hva som er å se akkurat når du er i London.

 London, Time Out, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Time Out Magazine er gratis, og du finner bladet på større museer og ved t‑banestasjoner. På websiden deres finner du masse info, samt nyttige app’er. Foto: © Rob Greig.

Et eksempel: Følgende teater­scener er listet av den utmer­kede guiden timeout som en liten «handful» av de mest kjente teater­sce­nene: Barbican Hall, Cadogan Hall, English National Opera, Kings Place, Purcell Room, Queen Eliza­beth Hall, Royal Festival Hall, Royal Opera House, St James’ Church, St John’s Smith Square, St Martin-in-the-Fields og Wigmore Hall. Her skjer det noe nytt hele tiden. Derfor gjentar vi: ”timeout”. Vær oppmerksom på at du som regel kan bestille billetter via denne utmer­kede siden også – gå til: https://checkout.timeout.com/london/

London – transport i byen og distriktene rundt

London har et første­klasses t‑bane-system – London Under­ground, popu­lært kalt the tube. London har også busser og spor­vogner. Med t‑banen kan du komme deg rundt over alt. Sjekk https://www.tfl.gov.uk/  – bestill gjerne Oyster Visitor Card, som du kan fylle opp med penger til forskjel­lige trans­port­midler som er beskrevet på siden. Det tar 5–8 dager før du har kortet i posten hjemme i Norge. Husk å sjekke deg inn og ut når du bruker Oyster ved å berøre de gule kort­le­serne på stasjo­nene, trikke­holde­plassen eller på bussen, slik at kortet ikke blir belastet unød­vendig. Kort­le­seren avgir et grønt lys når Oyster-kortet ditt er sjekket inn og ut.

London – pubenes hovedstad

Engelske puber finner man overalt i byen. Mange av dem er tradi­sjo­nelle, brune og gammel­dagse, slik de har vært de siste par hundre årene.

The William Morris Riverside Pub in Merton Abbey Mills, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

The William Morris River­side Pub in Merton Abbey Mills. Say no more. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

Det har skjedd en revo­lu­sjon innen pubenes mattilbud de siste 20–30 årene. I dag kan du spise utsøkt mat på en av Londons mange gastro-pubs. Mang­foldet i Londons pubverden er stort. Mange av dem har TV og spill, enkelte er tilpasset et spesielt publikum, som for eksempel fotball­sup­por­tere – her er også TV et obli­ga­to­risk innslag – mens andre eksem­pelvis er spesielt rettet mot gay- og lesbe­seg­mentet. Erfa­rings­messig kan det være spen­nende å besøke puber i bydeler som ikke er mye besøkt av turister. Her kan man komme over virkelig perler – gamle, støvete, rolige puber der ikke veldig mye er skjedd siden den andre verdens­krigen, eller for den saks skyld – den første. Flere av pubene i London er meget kjente og tradi­sjons­rike steder, som for eksempel Pillars of Hercules (som var beteg­nelsen på Gibraltar i den greske antikken), som Charles Dickens nevner i en av sine bøker.

Kort om to håndfuller eldgamle London-puber

Lamb & Flag

i 33 Rose Street hevder å være grunn­lagt i en bygning fra Tudor­tiden, men fikk bevi­selig sin skjen­ke­be­vil­ling først i år 1623.

The George Inn

ligger i 77 Borough High Street i bydelen Sout­hwark sør for Themsen og ble gjen­opp­bygd i år 1667 etter den store bybrannen.

Ye Olde Watling

i 29 Watling Street nær St Paul’s cath­edral skal ha vært verts­huset der arki­tekten Sir Chris­to­pher Wren brukte som kontor under arbei­dene med gjen­rei­singen av St Paul’s Cath­edral etter bybrannen i år 1666.

Old Bell

i 95 Fleet Street hevder å være bygd av arki­tekten Wren gjennom å benytte bygnings­ar­beider fra en av kirkene i nærheten, som også ble gjen­opp­bygd etter «The Great Fire» i år 1666. Wren hadde ansvaret for å bygge nesten 50 kirker etter brannen – i tillegg til kate­dralen St Paul’s.

Old Bull & Bush

ble bygd som en bonde­gård i år 1645, og ble pub først i år 1721.

Jamaica Wine House

i St Michael’s Alley er London’s eldste coffee house, etab­lert i 1652 men gjen­opp­bygd etter bybrannen i 1666 og nylig oppusset.

Seven Stars

i 53 Carey Street ble bygd i år 1602, men det er uklart om den har vært drevet sammen­hen­gende som pub gjennom de siste 400 årene.

Red Lion

i 48 Parlia­ment Street ligger på en tomt hvor det har vært drevet en pub siden år 1434. Dagens Red Lion pub dateres til år 1733 og ble kraftig ombygd i år 1896.

Ye Olde Mitre Taver

i Ely Court er en av de vans­ke­ligste pubene å finne i hele London. Den første Mitre Tavern ble bygd her i år 1546, ødelagt i år 1772 og deretter omgå­ende gjenoppbygd.

The Olde Wine

i Shades 6 Martin Lane ble bygd i år 1663, over­levde den store bybrannen og forble i de kommende århund­rene nesten intakt – hele tiden som et skjenke­sted med bevilling.

The Anchor

i 34 Park Street er Shakespeare’s lokale, dette er kneipa der Pepys betraktet «the Great Fire, den gangen puben alle­rede var mer enn 100 år gammel. Anchor Pub har siden blitt gjen­opp­bygd to ganger etter branner i år 1750 og i år 1876.

The Guinea

ligger ved 30 Bruton Place, hvor det har ligget puber siden år 1423. Den ble kalt the Pound, men skiftet navn for å markere over­gangen til ny penge­enhet i år 1663. Dagens bygning daterer seg til 1720-årene.

White Swan

ligger ved The River­side, Twickenham og er en såkalt «Water­front boozer» med røtter tilbake til rundt år 1700 – med flott utsikt til Eel Pie Island.

London, old pubs, Ye Old Cheshire Cheese, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Ye Olde Ches­hire Cheese er en av Londons eldste puber, gjen­opp­bygd i 1667. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

Litt mer om én av Londons gamle puber – Ye Olde Cheshire Cheese

Ye Olde Ches­hire Cheese er en av Londons eldste puber og ligger i en bygning som ble gjen­opp­bygd etter den store bybrannen i 1666. Puben ligger i 145 Fleet Street i City of London, og er tilknyttet York­shire-bryg­ge­riet Samuel Smith. Tidli­gere har flere forskjel­lige puber holdt til her, blant andre The Horn Tavern i 1538. Det tidligste serve­rings­stedet på dette stedet var et gjestehus tilknyttet et kloster i det 13. århundre. Ved inngangen henger en liste over 15 monarker som puben har «over­levd», og gjeste­bø­kene inne­holder navnene til ambas­sa­dører, stats­mi­nistre og konge­lige. Charles Dickens var også gjest her mens han var Fleet Street-jour­na­list. Inne henger et portrett av pubens mest berømte stam­gjest: Samuel Johnson, forfatter av ordboken «A Dictio­nary of the English Language». I likhet med de fleste pubene i Stor­bri­tannia, serveres det varm mat. En av pubens spesia­li­teter er «Ye Famous Pudding».

Den nesten 500 år gamle puben The Prospect of Whitby

The Pros­pect of Whitby i 57 Wapping Wall ved Shad­well Basin har vært en pub fra 1543, og er den eldste puben langs Themsen som fort­satt er i drift. Du finner den ved å gå sørover fra White­chapel, eller ved å ta The Tube til Wapping og spasere noen hundre meter langs Wapping High Street over i Wapping Wall nedstrøms med Themsen på høyre hand. Opprin­nelig var dette en pub for sjømenn, fiskere, smug­lere, tyver og pirater – den beryk­tede Captain Kidd var fast gjest her, og gjorde at puben på den tiden ble kalt The Devils Tavern. Hanging Judge Jeffries var stam­gjest på 1600-tallet. Han pleide å ha lunsj på balkongen mens han betraktet heng­nin­gene som fant sted på Execution Dock som lå like ved. Det står fort­satt en galge på stedet.

London Wapping, Prospect of Whitby, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

The Pros­pect of Whitby er nesten like vans­kelig å finne, som den er å forlate. Her sett fra Them­sens bredder. Foto: Tarquin Binary / Wikipedia.

The Devils Tavern brant i 1770 og ble erstattet med den nåvæ­rende bygningen, som fikk navnet The Pros­pect of Whitby etter et skip som pleide å fortøye i nærheten. Gulvet fra 1520 brukes fort­satt, og skips­master bærer den interne struk­turen. En annen berømthet som var fast gjest på puben var Samuel Pepys, sekretær i admi­ra­li­tetet. Han førte dagbøker som har lært etter­tiden mye om livet i London på 1600-tallet. Han har et rom oppkalt etter seg. På 1800-tallet ble dette rommet brukt til slåss­kamper og hane­kamper.  Scener fra Wapping er velkjente i engelsk kunst, både Turner og Whistler var i sin tid stam­gjester. I etter­krigs­tiden ble puben kjent for sin gode musikk og en lang rekke berømt­heter ble mer eller mindre faste gjester på The Pros­pect of Whitby. Rod Steiger, Frank Sinatra, Richard Burton, Kirk Douglas, samt Prins Rainier og Grace Kelly. Prin­sesse Margaret møtte rett som det var Lord Snowdon her. Hun hadde sitt eget stam­bord (som er markert med et skilt) og var fast gjest gjennom mange år. Puben er vans­kelig tilgjen­gelig. Enklest er drosje fra White­chapel eller Tower Hill. En mulighet er å gå fra Canary Wharf langs Themsen. Det finnes for øvrig flere andre histo­riske puber langs Themsen. Den to kilo­meter lange Upper Street i Islington har flere barer og restau­ranter enn noen annen gate i Storbritannia.

London – historiske severdigheter

London Tower of London, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Pano­rama over den nesten 1.000 år gamle Tower of London. Foto: Wjfox2005 / Wikipedia.

Tower of London

Tower of London ble grunn­lagt av William den I. Erob­reren, som rela­tivt omgå­ende bygde et forsvars­verk i tømmer. Se over­sikt over Tower her. Tower skulle være et symbol på hans makt, en fest­ning for forsvar og et fengsel for hans fiender. Noen år senere, i år 1077–78, ble en fest­ning i stein påbe­gynt, og i år 1097 sto det som i dag er kjent som White Tower helt ferdig. I andre etasje i White Tower finner du det vakre St John’s Chapel fra år 1080, det eldste kirke­bygget i London, bygd i en enkel norman­nisk-romansk stil.

London Tower of London, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

St Johns Chapel i andre etasje i White Tower sto ferdig år 1080. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

Beteg­nelsen norman­nisk etter skan­di­na­visk-ættede norman­nerne bosatt i Normandie, etter­kom­mere etter Gange-Rolv – romansk etter rund­bue­ar­ki­tek­turen som oppstod i tidlig middel­alder, inspi­rert av romersk arki­tektur. Tower of London består i dag av tre fest­nings­an­legg utenpå hver­andre. White Tower står innerst og var en tårn­re­si­dens, typisk for middel­al­deren og bygd i romansk-norman­nisk stil. Fest­ningen bestod gjennom 1100-tallet av denne ene bygningen med en liten borg­gård og en enkel ringmur frem til år 1189. Da igang­satte riks­kans­leren William Long­champ en utvi­delse mens kongen Richard I. Lion­heart var på korstog i Jeru­salem. Borg­gården rundt White Tower ble utvidet til å bli dobbelt så stor, og det kom opp en ny ringmur med tårn omkranset av en ny voll­grav. Den ble full­ført i 1199 av Rikards bror og etter­følger, John Lack­land. På 1100-tallet ble Tower stort sett benyttet som fengsel.

London, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Fra Tower of London, borgen som William th Conquerer – Villiam Erob­reren – bygde etter at han ble konge av England i år 1066. Foto: © visitlon­donimages / britain­on­view / Pawel Libera.

Tower – to nye utvidelser

Først under kong Henrik III (1216–1272) ble det satt fokus på slot­tets rolle som kongelig palass. Mellom White Tower og elven ble det nå oppført nye hus med leilig­heter for de konge­lige og deres stab. Kongen oppførte også et mena­sjeri for at han og hans gjester skulle ha tilgang til under­hold­ning. Da denne utvi­delsen var full­ført, kom Henrik i strid med adelen, og ny kraftig utvi­delse ble gjen­nom­ført som følge av det. Igjen ble arealet fordoblet, denne gang til alle tre sider på land slik at White Tower ble stående i midten. Det ble også oppført en ny kraftig ringmur med voll­grav. Under den neste kongen, Edward I (1272–1307), fikk Tower i store trekk den stør­relsen og utfor­mingen fest­nings­kom­plekset har i dag. I peri­oden mellom år 1275 og år 1285 brukte kongen mer enn dobbelt så mye av stats­kassen på Tower, som det hans far hadde gjort i hele sin lange regje­ringstid. Edward sørget for at det ble anlagt enda en ny voll­grav og nok en kraftig ringmur, som også strakk seg langs Themsen. I tilknyt­ning til muren mot Themsen ble det samtidig oppført flere nye konge­lige leilig­heter. Den nye hoved­porten mot land ble også kraftig befestet.

London, Tower of London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Tower of London ble bygget som fest­nings­an­legg, kongelig resi­dens og for å symbo­li­sere kongen makt.

Kort om Tower gjennom århundrene

Under bonde­opp­røret i år 1381 oppstod det drama­tikk i Tower. Fest­ningen ble inntatt av opprø­rerne, som ikke møtte motstand fordi solda­tene i garni­sonen forholdt seg passive. Simon Sudbury, erke­biskop av Canter­bury og riks­kansler, ble myrdet. Kongen Richard II. hadde forlatt Tower for å forhandle med opprø­rerne. Solda­tene fryktet at de ville sette kongens liv i fare dersom de gjorde motstand da en stor folke­mengde kom til Tower. Tower of London ble igjen okku­pert i år 1460, under borger­krigen som fikk navnet Rosekrigene.

Tower of London, Bloody Tower, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Tower of Londons opprin­ne­lige inngangs­parti Bloody Tower til venstre, med ravnenes bolig­kvarter foran. Foto: gailf548 / Wikipedia.

Fest­ningen ble beleiret, og garni­sonen valgte å kapi­tu­lere med gode vilkår fremfor å kjempe en kamp de ikke kunne vinne. Resul­tatet var at Tudor-slekten kom til makten i år 1485 med Henry VII., faren til den beryk­tede Henry VIII. En rekke henret­telser fant sted her, blant annet måtte to av Henrik VIII.s dron­ninger bøte med livet på skafottet her – Anne Boleyn ble henrettet på Tower Green den 19. mai 1536 og Katha­rina Howard ble henrettet for høyfor­ræ­deri og utro­skap mot kongen den 13. februar 1542, bare atten år gammel. Tower of London er et must å besøke for deg som er inter­es­sert i historie. Her er også riks­re­ga­liene utstilt. I år 1660 ble Tower moder­ni­sert med artil­leri og åpnet for publikum.

London Soutwark Cathedral, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Sout­hwark Cath­edral fra år 1212, da den frem­deles var sokne­kirke. Fra det såkalte Homann Heirs-trykket fra år 1730 – London Bridge til høyre. Foto: www.antiquemaps-fair.com.

Southwark Cathedral

Soutwark Cath­edral er den eldste kirke­byg­ningen i London. Man tror det sto en kirke her alle­rede i år 606, som muli­gens har erstattet en enda tidli­gere kirke. Arkeo­loger har også funnet rester etter et romersk tempel her. Kate­dralen står ved det eldste krys­nings­stedet over Themsen, der den romerske trebroen i sin tid ble bygd. Kirken er første gang nevnt i Doomsday Book fra år 1086 som en Minster Church, hvilket vil si at den var bygd i forbin­delse med et kloster – i dette tilfellet et Augus­ti­ner­kloster. Kirken ble skadet i brann i år 1212 og ble gjen­opp­bygd i gotisk stil. Først i år 1905 ble kirken katedral.

Westminster Abbey

West­min­ster Abbey er tradi­sjo­nell kronings­kirke og siste hvile­sted for landets monarker. Som navnet tilsier, tilhørte denne kirken tidli­gere et kloster. Den opprin­nelig norman­nisk-romanske kirken fra 1040-tallet ble ombygd til gotisk stil i peri­oden mellom år 1245 og 1269 av kongen Henry III, som brukte Edvard Bekjen­ne­rens helgen­kå­ring fra år 1161 poli­tisk, til å styrke England overfor det mektige Frank­rike. Edvard ble grav­lagt i den norman­nisk-romanske første versjonen av West­min­ster Abbey i år 1066, og Henry III ønsket nå å skape den fornemste kirke av alle i England, samtidig som han av presti­sje­hensyn ønsket at denne kirken skulle tåle sammen­lig­ning med de nord-franske gotiske katedralene.

London, Westminster Abbey, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

West­min­ster Abbey ble innviet år 1269, etter en ombyg­ging til gotisk stil som startet år 1245. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

Av den grunn er West­min­ster Abbey den mest fransk-inspi­rerte av alle gotiske kirker i England, med kate­dralen i Reims som forbilde – de franske regen­tenes kronings­kirke. Bygg­mes­teren ble hentet fra Frank­rike, hans navn var Henri, og han var sann­syn­ligvis fra Reims. Mester Henri kjente til nyvin­nin­gene i Amiens og Paris, da spesielt Sainte-Chapelle i Paris, og benyttet mange av særtrek­kene herfra. West­min­ster Abbey var et av middel­al­de­rens finest deko­rerte kirke­bygg, og er til tross for sin franske påvirk­ning og første bygg­mester, en full­blods engelsk kirke. I år 1253 avløses mester Henri av John of Glouchester og denne av Robert of Beverley.

London, Bayeux, Edwards Funeral, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Den første kjente avbil­dingen av West­min­ster Abbey er fra rundt år 1070 – på det berømte 80 meter lange Bayeux-teppet. Edward Bekjen­neren begraves i kirken i år 1066. Kilde: Wikipedia.

En ny æra – «Decorated Style»

West­min­ster Abbey innledet en ny æra i engelsk arki­tektur – den såkalte «Deco­rated Style» ble for første gang fullt ut benyttet her: Orna­menter, figurer, masverk, samt et spesielt konstruert og markert ribbe­hvelv. West­min­ster Abbey har omfat­tende utsmyk­kede inte­ri­ører – særskilt er de deko­ra­tive roset­tene karak­te­ris­tiske, forgylt og malt, på engelsk kalt «diaper work».  Ved innvi­elsen i år 1269 var det meste av kirken ferdig – koret, tverr­skipet og fire fag av skipet sto komplette. Kongens død i år 1271 medførte imid­lertid at skipet ikke ble ferdig­stilt før år 1375 – en pussighet er at vest­fa­saden først ble full­ført på 1700-tallet. West­min­ster Abbey er beskrevet som et reli­kvie­skrin i full stør­relse, og dens stilis­tiske nyvin­ninger, «Deco­rated Style» som utkrys­tal­li­serte seg gjennom «Geome­trical Style» og «Curvi­li­near Style» ble modell for mange andre kirker i England på 1200-tallet. Merk deg også The West­min­ster Abbey Museum, loka­li­sert under klos­te­rets dormi­to­rium (sovesal) fra 1000-tallet.

Westminster Hall

West­min­ster Hall er den eldste delen av parla­mentet og prak­tisk talt den eneste bygningen av det opprin­ne­lige Palace of West­min­ster som har over­levd i tilnærmet original stand.

 London, Westminster Hall, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

West­min­ster Hall er den eldste gjen­væ­rende bygningen i Palace of West­min­ster. Foto: © UK Parliament.

West­min­ster Hall ble opprin­nelig bygget i år 1097 av William II (Rufus), sønnen til norman­ner­kongen William Erob­reren. Hallen sto ferdig i år 1099, og var et presti­sje­bygg for å impo­nere hans rela­tivt nye under­såtter med majes­te­tisk makt og auto­ritet. Ifølge histo­rien skal en av hans rådgi­vere ha nevnt at hallen var vesentlig større enn nødvendig under kongens første inspek­sjon av det ferdige bygget. Kong William den II svarte at hallen ikke var halv­parten så stor som nødvendig, og at den fremsto som et sove­væ­relse i forhold til hva han hadde fore­stilt seg. West­min­ster Hall var imid­lertid uten sammen­lik­ning den største hallen i England – sann­syn­ligvis i hele Europa. Målene er impo­ne­rende 73 x 20 meter og gulvet er 1.547 m².

En mystisk engelsk takkonstruksjon

West­min­ster Hall ble noe ombygd i år 1245, mens den i år 1397 fikk høyere vegger og gotiske vinduer. Et myste­rium er knyttet til den origi­nale takkon­struk­sjonen. Dagens tak er fra år 1397 og er en hammer­bjelke-konstruk­sjon, som ble tegnet av mester Hugh Herland.

London, Westminster Hall, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

West­min­ster Hall er opprin­nelig fra år 1097, men ble ombygd til gotisk stil i år 1245 og fikk hammer­bjelketak i år 1397. Foto: © UK Parlia­ment / bpitzer20 – Flicr.

Man har antatt at det opprin­ne­lige taket var båret av to rader med søyler, men arkeo­lo­giske utgra­vinger har ikke avslørt tegn etter slike. Det er derfor grunn til å tro at det opprin­ne­lige taket var selv­bæ­rende, til tross for et spenn på hele 20 meter. For å bringe hvel­vets spenn­vidde ned til et hånd­terlig mål, ble kraf­tige hori­son­tale stikk­bjelker, såkalte hammer­bjelker, satt inn i de tykke murveg­gene for å bære de buede taksto­lene. Hammer­bjel­kene hviler på lodd­rette bjelker, som sammen med de buede bjel­kene har støtte i kragstei­nene, som står i vindus­høyde. Resul­tatet er både deko­ra­tivt og funk­sjo­nelt. De store buene frem­står vitale i sin kanel­lerte form, mens de kraf­tige hammer­bjel­kene utgjør et statisk, bærende element, samtidig som de er flott deko­rert. Hallen inngir i sannhet et mektig og majes­te­tisk inntrykk. Den ble brukt til juri­diske prosesser og til store samlinger. Den var alt for stor til daglig­bruk, og den konge­lige hushold­ningen spiste i mindre haller i West­min­ster Palace. Opprin­nelig ble det bygd en høy innvendig arkade med vinduer, som en passasje rundt alle fire vegger. Over vinduene var det en sjakk­mønstret tofarget stein­set­ting i sort og hvitt. Innvendig var det vegg­ma­le­rier, mens det hang drape­rier fra arkaden. West­min­ster Hall unnslapp bran­nene som rammet West­min­ster Palace og parla­mentet i 1512 og 1834.

Temple Church

Temple Church er en middel­al­der­kirke i bydelen Temple i London. Den ble oppført i siste halvdel av 1100-tallet. Kirken ble vigslet i Jomfru Marias ære den 10. februar 1185 av Herac­lius, davæ­rende patriark av Jeru­salem. Kirkens ble reist av Tempel­rid­derne, som til da hadde tilhold i High Holbourn. Temple Church ble nytt hoved­kvarter for ordenen i London. Den særegne runde formen på kirkens eldste del er karak­te­ris­tisk for bygninger reist av tempel­rid­derne. Formen skal minne om Den hellige gravs kirke i Jeru­salem, som etter tradi­sjonen ble reist på stedet hvor Jesus ble gravlagt.

St Bartholomew-the-Great

St Bart­holomew-the-Great ble grunn­lagt som en klos­ter­kirke i år 1123 ved Smith­field av Augus­ti­ner­or­denen, som bygde et stort sykehus her ved samme navn.

London, St_Bartholomew_the_Great, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Bak denne portalen fra Tudor-tiden på 1500-tallet finner du kirken St Bart­holomew the Great fra år 1123 – opprin­nelig en klos­ter­kirke. Foto: sue hayton / Wikipedia.

Dagens kirke er bare en del av den opprin­ne­lige, men har Londons best bevarte inte­ri­ører i norman­nisk stil. Kirken ble delvis revet i år 1543 i forbin­delse med Henrik den 8. brudd med pave­kirken. Skipet er nå borte, mens koret og side­ski­pene er bevart. Kirken over­levde også bybrannen i år 1666, men ble bort­glemt og ble første restau­rert på 1800-tallet. Du kan ha stor glede av å besøke denne gjemte og glemte perlen, St Bats, som den kalles, ettersom denne unike kirke­byg­ningen ble delvis inne­bygd i andre bygnings­struk­turer under 1500-tallets Tudortid. St Barts er et godt eksempel på britenes gjen­stri­dighet mot å rive gammel bebyg­gelse – noe vi i Norge har mye å lære av.

London, St Bartholomew the Great, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Slik ble St Bart­holomew the Great seende ut etter at Henrik den VIII. hadde fjernet meste­parten av skipet under refor­ma­sjonen. Foto: Bashe­reyre / Wikipedia.

Du finner den cirka tre stein­kast fra St Pauls Cath­edral på den andre siden av Holborn Viaduct ved Central London Markets og St Barts Hospital – for øvrig rett ved siden av Museum of London og rett ved The London Guild­hall. Hvorfor vi vier denne vesle kirken så mye plass? Fordi den repre­sen­terer det erke­bri­tiske og litt hemme­lige London, hvor du kan finne helt enestå­ende vitnes­byrd fra forgangne tider. Vi elsker det.

The London Guildhall

The London Guild­hall er første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 1128. Bygninger ligger på restene av et romersk amfi­teater, og man tror at det alle­rede i angel­saksisk tid sto en gilde­hall her.

London Guildhall, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

London Guild­hall fikk sin nåvæ­rende form så sent som år 1411. Foto: Prioryman / Wikipedia.

Østkrypten i kjel­leren er fra 1042, bygd av Edvard Bekjen­neren, mens vest­krypten er fra 1200-tallet. Dagens bygning ble oppført i peri­oden år 1411 til år 1440, og ble brukt av byens ordfører og bystyre, Copo­ra­tion of London, somt Londons finan­si­elle og poli­tiske elite til motta­kelser, banketter, konfe­ranser og selska­pe­lig­heter. Guild­hall er den eneste profane bygningen i stein som over­levde bybrannen i år 1666, med unntak av West­min­ster Hall. The Guild­hall drives i dag av Londons byan­tikvar og leies ut til stats­besøk, offent­lige jubi­leer, samt offi­si­elle og private arran­ge­menter – etter godkjen­ning av byan­tik­varen. Guild­hall er åpen for publikum med gratis adgang når den ikke er i bruk til arrangementer.

Buckingham Palace

Buck­ingham Palace er den nåvæ­rende resi­dens for det britiske kongehus. Opprin­nelig ble det oppført et palass her alle­rede på 1000-tallet, og både Edvard Bekjen­neren og hans etter­følger William Erob­reren har eid tomten. I middel­al­deren lå Manor of Ebury her, som Henrik den 8. beslagla i år 1536. Det ble bygd et bolighus her i år 1630 for parla­ments­med­lemmet Sir William Blake – ikke kunst­neren. Siden ble det utvidet til et Town­house for hertugen av Buck­ingham i år 1705. Den britiske kongen George den III kjøpte tomten og huset i år 1761, som privat resi­dens for dron­ningen, Char­lotte (1744–1818). Hun fødte 14 av sine 15 barn her, og huset ble kalt Queens House. Hvor hennes 15. barn ble født vites ikke. En oppgra­de­ring av bygningen startet i år 1762 med det for øye å skape et intimt lite fritids­hjem utenfor City for kongefamilien.

London, Buckingham Palace, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Vakt­skifte ved Buck­ingham Palace, det britiske konge­hu­sets resi­dens. Foto: © BTA visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

Kong George den IV. Kom på banen og tronen i år 1820, og i år 1826 enga­sjerte han arki­tekten John Nash til å bygge et skik­kelig konge­pa­lass her isteden. Kort fortalt ble Buck­ingham Palace i år 1837 kongelig resi­dens. Inte­ri­ører og møbler er av ypperste kvalitet. Mye av møblene i Buck­ingham Palace ble kjøpt i Frank­rike etter den franske revo­lu­sjonen. Kunst­gjen­stan­dene fra Buck­ingham Palace, Windsor Castle, Kensington Palace og St. James’s Palace er kjent som the Royal Collection; eid av Kronen og kan til tider sees i the Queen’s Gallery i Buck­ingham Palace. Vakt­skiftet foran Buck­ingham Palace er en av Londons turistattraksjoner.

St. Pauls Cathedral

St. Pauls kate­dral er den angli­kanske protes­tan­tiske biskopen av Londons kate­dral. Den ligger på Ludgate Hill i City of London. Dagens kate­dral regnes for å være den femte på stedet, og ble bygget etter at den forrige kate­dralen i gotisk stil fra år 1221 ble ødelagt i den kata­stro­fale bybrannen i 1666. Oppgaven med å tegne den nye kate­dralen ble gitt til Chris­to­pher Wren i 1668.

London, St Paul's Cathedral, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

St Paul’s Cath­ed­rals kuppel, konstruert av Chris­to­pher Wren, domi­nerer London Citys bybilde. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

Han fikk på samme tid i oppdrag å tegne omkring femti andre kirker i byen. Hans første design, basert på de gamle funda­men­tene, ble avvist i 1669. Den andre designet hadde form av et gresk kors; dette ble avvist omkring 1672 som et for radi­kalt konsept. Det tredje forsøket kom helt til modell­sta­diet; Wrens «Great Model» i skalaen 1:24 er nå utstilt i kirken. En fjerde design ble aksep­tert i 1675, og byggingen begynte i juni det året. Nå startet ytter­li­gere problemer.

St. Pauls – dårlige grunnforhold skaper problemer

Wrens design var for stor til at kirken kunne bygges på funda­men­tene av den gamle, som strøk med i bybrannen. Han tok sjansen og startet byggingen med en del av den nye konstruk­sjonen på leir­jord. Resul­tatet var at pila­rene i den bærende konstruk­sjonen begynte å synke. Dess­uten var krypten under kirken støttet opp av en mursteins­kon­struk­sjon som var for svak, og som ga etter for gulvet. To ganger skjedde det at kirkens gulv raste ned i krypten. Wren møtte stadig nye problemer. Han ville for enhver pris unngå stre­be­buer, som var vanlig på gotiske kate­draler. Gotiske bygninger var på denne tiden betraktet som mindre­ver­dige, og alt som for øvrig kunne oppfattes som en forbin­delse til den katolske pave­kirken måtte unngås. Wren løste også dette. Han bygde falske fasader rundt den øverste delen av kate­dralen for å skjule de nødven­dige stre­be­buene. Når du ser St. Pauls Cath­edral fra luften, ser du at hele den øvre delen er bygd inn i en «eske», som nedenfra oppfattes som en del av konstruksjonen.

 London, St. Paul's kupperl, dome, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Kuppelen er en geni­strek – i alt 3 stykker, den usyn­lige er den bærende. Foto: Dp76764 / Wikipedia.

Mer om St. Pauls Cathedral

St. Pauls Cath­edral skulle egentlig ha en liten kuppel med et spir, men Karl II hadde gitt Wren tilla­telse til å gjøre om på «orna­men­tale ting». Wren tøyde dette begrepet meget langt, og tegnet om hele kuppelen til en ny konstruk­sjon, slik at man fikk den stor­slagne kuppelen som i dag preger kirkens utse­ende, samt tårnene i vest­enden. Kuppelen er inspi­rert av Peters­kirken, og er 108 meter høy inklu­dert korset på toppen. I engelske mål er dette 365 fot, som symbo­li­serer dagene i året. Det er egentlig tre kupler innenfor hver­andre. Den ytre har ingen struk­tu­rell funk­sjon, og kunne derfor bygges ekstra stor slik at den ble et viktig lande­merke. Den innerste er langt mindre, hvilket gjør den bedre tilpasset til inte­ri­øret enn den ville vært ellers. Mellom de to ligger en tredje kuppel, som har støtte­funk­sjoner med «omvendte» stående kjet­tinger for å distri­buere vekt og gi støtte for den ytre kuppelen, som er bygd av treverk og kledd med murverk. St. Pauls kate­dral ble full­ført i 1708 og er det angli­kanske bispe­dømmet Londons domkirke.

Covent Garden – fra aristokrati til grønnsaker

Den første square som ble anlagt i London var Covent garden Piazza, som ble bygd alle­rede i år 1631, før den store bybrannen.

London, Covent garden, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Covent Garden er i dag et livlig og spen­nende marked – nesten 400 år gammelt, mens hallene er fra år 1830. Copy­right © 2008 – 2013 Capital & Coun­ties Proper­ties PLC.

Den var tegnet av arki­tekten Inigo Jones, som hadde den itali­enske renes­sanse­ar­ki­tekten Palladio som ideal. Resul­tatet var en vakker, behersket klas­sisk arki­tektur basert på bygnings­kikker fra den greske og romerske antikken. Covent Garden ble en viktig møte­plass for London-sosie­teten – med det tilstø­tende Covent Garden Theatre. Kirken St. Pauls Coven Garden med søyle­front bidro også til å gi plassen et verdig preg. London vokste videre utover og om lag hundre år senere var Covent Garden blitt omgjort til et livlig grønn­saks­marked med lange haller i midten. Covent Garden er i dag oppgra­dert etter 1900-tallets forfall, med både butikker og restau­ranter. London store friom­råder ble også beplantet og gjort tilgjen­ge­lige for innbyg­gerne, blant annet av kongens arki­tekt John Nash, som utformet Regent’s Park.

London Regent Street, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Fra nederste del av Regent’s Street, The Quad­rant, sett i retning av Picca­dilly Circus. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

Regent’s Street

Arki­tekten John Nash (1752 – 1835) fikk ansvaret for å utar­beide en helhetlig plan for Regent Street, den nye forbin­delsen mellom vest­kan­tens bebyg­gelse rundt Regent’s Park og monu­men­tal­be­byg­gelsen i White­hall og West­min­ster. Regent’s Street strekker seg nord­over fra Carlton House ved Waterloo Place, ikke langt fra Trafalgar Square. Den første plassen du kommer til er kjente Picca­dilly Circus, hvor­etter gaten svinger i en bue til venstre og fort­setter videre nord­over mot Oxford Circus – et område godt kjent av nord­menn og eid av det norske olje­fondet. Ved Oxford Circus krysser Regent’s Street Oxford Street og fort­setter videre nord­over via Port­land Place før den munner ut i Par Crescent og Regent’s Park. Ta deg tid til å spasere denne ruten, Regent’s Street er en lærebok i kreativ arki­tektur. John Nash måtte hele tiden ta hensyn til eksis­te­rende bygninger og gater, og utviste stor oppfinn­somhet og utsøkt smak.

Westminster Palace, the Parliament og Big Ben

West­min­ster Palace ble igang­satt på 1000-tallet av Edvard Bekjen­neren og påbygd av William Erob­reren og hans sønn Willian II Rufus. West­min­ster Palace var kongelig resi­dens til det ble delvis ødelagt i år 1512 av brann. Etter brannen ble palasset hoved­sete for det britiske Parla­mentet, som hadde sitt første møte her i år 1295. Kong Henry VII. flyttet til palasset White­hall, rett ved Westminster.

London, William Turner, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

William Turner var vitne til brannen i Parla­mentet og skildret den i flere malerier.

Den 16. oktober år 1834 brant det gamle West­min­ster Palace prak­tisk talt ned til grunnen. Det ble besluttet at palasset skulle gjen­opp­bygges i gotisk stil, ettersom både West­min­ster Abbey og West­min­ster Hall sto like hele igjen etter brannen. Arki­tekten Charles Berry fikk ansvaret for gjen­opp­byg­gingen, assis­tert av Augustus Pugin, en auto­ritet på gotisk arki­tektur. Berry tegnet en klas­sisk symmet­risk plan med en åtte­kantet sentral­hall. Pugin fikk i oppdrag å forme denne planen til et helhetlig gotisk bygg. Han sto overfor store utford­ringer, blant annet med hvordan han skulle finne hånd­ver­kere som behersket denne alder­dom­me­lige stilen. Pugin la listen høyt, og brukte lang tid på å over­tale en gruppe vikto­ri­anske hånd­ver­kere til å utføre de kompli­serte dekorarbeidene.

London Parliament The House of Lords Chamber, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

The House of Lords Chamber er designet av Charles Barry og Augustus Pugin Foto: © Parlia­men­tary copyright.

Arbei­dene startet i 1840 og restene av det gamle West­min­ster Palace ble inkor­po­rert i det nye. Arbei­dene tok lang tid, ble usann­synlig kost­bare og led av stadige forsin­kelser. Det hjalp ikke akkurat at begge arki­tek­tene døde under­veis – Pugin i 1852 og Berry i 1860. Resul­tatet er imid­lertid aldeles strå­lende – West­min­ster­pa­lasset går for å være et høyde­punkt innen engelsk arki­tektur. Sammen med klokke­tårnet og klokken Big Ben, er denne prakt­fulle bygningen med sin særegne silhuett blitt et ikon for London.

Tower Bridge

Tower Bridge er en av verdens mest karak­te­ris­tiske broer, oppført i peri­oden år 1886 til 1894 som en klaffebro. To brole­gemer kan heises opp til hvert av tårnene og frigi plass for båter til å passere. Tårnene har middel­alder-utse­ende, og broen forveksles ofte med London Bridge, som frem til år 1750 var den første og eneste broen over Themsen.

London Bridge

Dagens utgave av London Bridge er fra år 1973 og står på stedet der broer har stått siden romer­tiden. Dagens bro erstattet en stein­buebro fra 1800-tallet, som igjen erstattet middel­al­de­rens London Bridge, som sto i hele 600 år, og som var bebygd i flere etasjer på begge sider. Før dette sto det flere trebroer her, som i tur og orden brant ned og ble erstattet.

Londons historie

Londons historie gjennom nesten to tusen år kan deles inn i tre peri­oder; den romerske, middel­al­deren frem til bybrannen i år 1666, og tiden etter.

Roman wall romersk bymur, romertid, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Du kan se rester etter den romerske bymuren ved Tower Hill. Foto: Mariordo / Wikipedia.

Det er pussig å tenke på at en italiener grunnla den britiske hoved­staden, som Londi­nium – litt «Asterix & Obelix», men slik var det. Gene­ralen Aulus Plau­tius, som tjente under keiser Clau­dius anla en by her i cirka år 47, fire år etter at de gikk i land og erobret England i år 43 etter Kristus, ettersom belig­gen­heten ved Themsen var perfekt. To sand­banker, en på hver side av oset der elven Walbrook renner ut i Themsen, egnet seg for bebyg­gelse. Lenger ned besto elve­bred­dene av våtmarker og sumper. Tide­vannet brakte båtene lett opp til romer­byen hvor de ble lesset og losset via trebrygger, og like lett ut i havet ved lavvann. Forskjellen på høy- og lavvann var i romer­tiden 2 meter – i dag er denne forskjellen økt til hele 6 meter og vil nå sin topp i år 2030. (Det er bygd et enormt sluse­an­legg nedenfor Central London for å hindre over­svøm­melser. Du kan se hvordan anlegget virker her.)

Romertidens Londinium

Romerske styrker var i England i stor skala lenge før byen ble grunn­lagt – alle­rede i år 54 og 53 før Kristus dro Julius Cæsar over med mange skip og store tropper. Noen inva­sjon ble det imid­lertid ikke før nesten 100 år senere. Drøye 10 år etter grunn­leg­gelsen ble romernes Lodi­nium angrepet, plyndret og brent ned under et opprør av stammen Iceni, ledet av deres dron­ning Boudica. Noen måneder senere tok romerne hevn og slo ned et samlet opprør av mange britiske stammer i et slag på Watling Road, den romerske veien norvest­over. Så mange som 70.000 briter skal ha mistet livet og Londi­nium ble raskt gjenoppbygd.

Romersk mynt slått i England for det britiske markedet. Utstedt av statt­hol­deren Marcus Aure­lius Mausaeus Carau­sius, som styrte England og Nord­vest-Europa mellom år 286 og år 293. Kilde: Wikipedia.

Mer om London og romertiden

Romernes opprin­ne­lige Londi­nium var ikke spesielt stor og dekket omtrent dagens City, etter­hvert med en kraftig bymur som startet ved Tower. Ved Tower Hill Station er store deler av denne muren frem­deles synlig. Romer­byen strakk seg forbi stedet der St Pauls Cath­edral står, til Ludgate – som er navnet på en av de seks opprin­ne­lige bypor­tene i London. Den romerske muren fra 200-tallet fungerte også stedvis som bymur i middel­al­deren. Romerne bygde en trebro over Themsen på det smaleste, omtrent der London Bridge står i dag. Denne broen gjorde Londi­nium til et viktig knute­punkt for det romerske veinettet i England. I det første århundret besto bebyg­gelsen i hovedsak av trebyg­ninger. Byen vokste imid­lertid kraftig og var snart Englands viktigste handelsby.

London, Museum of London, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

En cirka 1900 år gammel folde­skje som kanskje har tilhørt en romersk soldat. Museum of London anbe­fales på det varmeste. Foto: © Museum of London.

Londinium – vekst og velstand

Da keiser Hadrian var på besøk her i år 122 var det oppført en del prakt­bygg i stein og murstein, og flere ble påbe­gynt. Fra omkring år 200 var byen beskyttet av en kraftig 6 meter høy mur på land­siden, som strakk seg mer enn 5 kilo­meter. Muren hadde 6 byporter, en rekke vakt­tårn, og på utsiden var det gravd en dyp grøft. På romersk vis fikk byen et forum, og det ble oppført en 140 meter lang basi­lika, en treskipet hall, på nord­siden av forum – den største nord for Alpene.

London, Museum of London, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Romersk vegg­ma­leri funnet i Soutwark sør for Themsen. Utstilt på Museum of London. Foto Udimu / Wikipedia.

Et fort ble anlagt nord­vest i byen, og amfi­teater, guver­nør­pa­lass, to bade­an­legg og alt som tilhørte en sivi­li­sert romersk by ble bygd. Guver­nør­pa­lasset ligger ved dagens Cannon Street Station, og utgra­vinger avdekket blant annet vakre gulv-mosa­ikker. Deler av amfi­tea­teret er frem­deles synlig og ligger under middel­al­de­rens Guild­hall fra år 1411. Det er også funnet rester av et Mith­ratempel fra 200-tallet i Waal­brook, en gate i City – se foto. Skrift­lige kilder fra romer­tiden nevner et Isis- og et Jupi­ter­tempel – anta­kelig lå disse i tilknyt­ning til forum. Ved Tower Bridge ble det i år 1980 funnet rester etter omfat­tende byport­an­legg på begge sider av elven. I år 140 regner man med at byen hadde cirka 50–60.000 innbyggere.

Londinum – nedgangstider og germansk invasjon

På 300-tallet ble det reist forsvars­murer også langs Themsen, etter angrep av saks­iske pirater. Nå var tidene blitt utrygge, med press fra både fiendt­lige britiske stammer og folke­grupper fra konti­nentet, og en gene­rell nedgang som følge av dette, ikke minst i handels­virk­som­heten, som var en viktig bære­bjelke i det romerske samfunnet.

London romersk flakong 200-400, London, Museum of London, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Romersk parfyme­fla­kong fra peri­oden år 200–400. Foto: © Museum of London.

Utover 300-tallet ble motstanden og presset stadig ster­kere utenfra. Romer­riket fikk etter­hvert også store interne problemer. I år 410 forlot romerne byen, og etter alt å dømme ble området innenfor den romerske bymuren liggende øde. Det ble i år 2008 gjort arkeo­lo­giske utgra­vinger ved Covent Garden, og her ble det gjort oppsikts­vek­kende funn, blant annet en stor angel­saksisk grav­plass fra senest 550-tallet, kanskje alle­rede sent på 400-tallet. Angel­sak­serne bestod av tre nord-germanske stammer, som utvandret til England alle­rede på 400-tallet. En angel­saksisk kvinne ble funnet begravd med et hals­kjede bestå­ende av polerte biter 19 rav, noe som betød at hun var velstående.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

En angel­saksisk brosje fra 600-tallet. Foto: © Museum of London.

Flere funn fra denne utgra­vingen ble datert til cirka år 550 og over­rasket arkeo­lo­gene, som måtte revur­dere sin oppfat­ning og erkjenne at Lunden­burh («London borg» som angel­sak­serne kalt den gamle romer­byen) alle­rede på 550-tallet var velstå­ende etter tidens mål. Man vet lite om denne tiden mellom år 400–600, og peri­oden kalles gjerne «de mørke århund­rene» eller folke­vand­rings­tiden. London fikk sin egen biskop i år 604, etter et England var blitt kristnet på ny på slutten av 500-tallet.

Et nytt London vokser frem – Aldewych og Lundenwic

I tidlig middel­alder, på 6–700-tallet ble det anlagt en ny handelsby, Lundenwic ved Ealdwic, som betyr gammel havn, 1,6 km vest for den gamle romer­byen. Her finner du den dag i dag navnet Aldwych, ved The Strand og The Embark­ment. Endelsen ‑wic i Lundenwic forteller at byen var et viktig handels­sen­trum, som for eksempel de andre kjente engelske Eoforwic (York) og Gipe­swic (Ipswich). Den angel­saks­iske munken Bede the Vene­rable eller Beda den Ærver­dige (672–735) beskrev Lundenwic «som et handels­senter for mange nasjoner som kom hit både over sjø og land». Lunden­wick ble forlatt rundt år 850 etter at vikinger hadde plyndret boset­ningen flere ganger. I år 886 oppfordret kongen Ælfred den Store folk om igjen å bosette seg innenfor de gamle romerske murene. Han forstod hvilken stra­te­gisk betyd­ning stedet hadde, og satte i stand bymu­rene der de var skadet eller ødelagt. Nå ble byen innenfor romer­mu­rene igjen kjent som Lunden­burh. Det ble laget en fest­ning ved Sout­hwark på sørsiden av Themsen kalt Suthringa Geworc – Surrey­men­nenes verk, og London vokste seg større og viktigere.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

En kniv med innskriften OSMHND, sann­syn­ligvis fordi eieren het Osmund. Norman­nisk eller norman­nisk-saksisk fra rundt år 1000. Foto: © Museum of London.

London – vekst og vikingraid

Kong Ælfred og hans etter­føl­gere på 900-tallet var kristne og opptatt av lov og orden, og det ble reist mange kirker i denne peri­oden. Konge­dømmet England ble styrt fra Winchester, men kong Æthel­stein (893–938) valgte å holde mange av sine råd i London. Hans etter­følger Æthelred vedtok Londons Lover i år 978. Denne angel­saks­iske handels­byen fikk et vold­somt oppsving på 1000-tallet, til tross for stadige angrep fra vikinger gjennom hele 900-tallet og langt ut på 1000-tallet. Byen innenfor de gamle murene ble stadig fortettet av trehus langs gamle veier og nyan­lagte gater. De seks bypor­tene fikk navnene Ludgate, Newgate, Alders­gate, Cripp­le­gate, Bishops­gate og Aldgate. Det ble bygd en ny trebro over Themsen på samme sted som romernes hadde stått nesten tusen år tidligere.

King Edward the Confessor og Westminster

Rundt år 1042 fatter kongen av England, Edward the Confessor (Edvard Bekjen­neren) inter­esse for området West­min­ster snaue to kilo­meter unna romer­byen, der det lå et gammelt kloster (Abbey) grunn­lagt av Londons første biskop Mellitus rundt år 606. Her oppførte Edward den første norman­nisk-romanske kirken i England i peri­oden mellom år 1042 og 1052, nemlig klos­ter­kirken West­min­ster Abbey. West­min­ster Abbey har siden vært kronings­kirke, og ble senere i middel­al­deren også grav­kirke for britiske regenter.

London, Bayeux-teppet, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

William Erob­reren på vei for å gjøre krav på den engelske tronen. Scene fra Bayeux-teppet som ble brodert rundt år 1070. Kilde: Wikipedia.

Vilhelm Erobreren hevder sin rett til tronen

Da den engelske konge­slekten døde ut i år 1066 med kong Edward, krevde hans norsk­æt­tede fetter Guil­laume, William eller Vilhelm fra Normandie tronen. Han ble satt til side av kongens svoger Harold II. Good­winson, som ble kronet i West­min­ster Abbey den 6. januar år 1066. Han fikk ikke sitte lenge på tronen. William ble rasende og dro med store styrker for å ta England og tronen med makt. Han møtte Harold II Good­winson ved Hastings og vant. Slaget er skildret på det berømte Bayeux-teppet, og i følge det døde Harold den II Good­winson av en pil i øyet. Stak­kars Harold den II Good­winson hadde nettopp beseiret Harald Hård­råde og en stor norsk vikinghær ved Stan­ford Bridge den 24. september. De gjen­væ­rende angel­saks­iske adels­men­nene overgav seg til William og han ble utropt til konge og kronet den 25. desember år 1066 i West­min­ster Abbey. I sannhet et drama­tisk år for England. William fikk tilnavnet the Conquerer, Erob­reren, og valgte London til sitt sete til fordel for Winchester og Canter­bury hvorfra makten inntil nå hadde blitt utøvd.

William blir konge og London blir hovedstad

Da William the Conquerer (Vilhelm Erob­reren) ble konge, startet han å bygge et palass her, med West­min­ster Hall som del av det prakt­fulle West­min­ster Palace. Rundt West­min­ster vokste det opp en egen liten by med et par, tre tusen innbyg­gere. Kongen og hans hoff, admi­ni­stra­sjon og, ikke minst, domstolen holdt til her. Bene­dik­ti­ner­mun­kene i klos­teret levde enkelt, selv om abbeden også ble gitt poli­tiske oppgaver som å repre­sen­tere kongen i hans fravær.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

William den I. startet med å bygge fest­ningen Tower of London, til skrekk og advarsel. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London ble dermed tredelt rundt år 1070 – handels­byen innenfor murene fra romer­tiden ble gitt privi­le­gier og stor frihet, Tower of London ble bygd som fest­nings­verk, fengsel og symbol på makt, mens West­min­ster Palace ble det poli­tiske senteret. William innførte en del endringer i både lovverket og styre­settet. Han foretok omgå­ende en revi­de­ring av de angel­saks­iske lovene, som han på vanlig prag­ma­tisk norman­nisk vis kombi­nerte med lovene «hjemme» i Normandie. I 1085 ga han ordre om at en full­stendig over­sikt over all eiendom i riket skulle nedskrives, noe som resul­terte i Domesday Book i 1086, som gir et helt enestå­ende bilde av dati­dens England og som utgjør en ekstremt viktig histo­risk kilde.

Middelalder og oppgangstider

Rundt år 1200 fantes det mer enn 100 sogne­kirker i London. Mange bygninger ble etter­hvert oppført i stein og mur til erstat­ning for de trehu­sene som ble revet for å gi plass til handels­gater ned mot London Bridge, som frem­deles var den eneste broen over Themsen. Rundt år 1300 hadde London totalt cirka 80.000 innbyg­gere. Eksport av ull og tekstiler til konti­nentet ga byen store inntekter og skapte en velstå­ende handels- og hånd­ver­ker­stand med sterke laug og sterk finan­siell ryggrad. London by hadde eget lovverk, eget retts­ap­parat og egne toll­be­stem­melser. Forsteder hadde vokst frem rundt både West­min­ster, Tower og City, rundt de gamle romerske bymu­rene. Det var ikke lenger noen risiko forbundet med å bo utenfor bymu­rene. London bredte seg utover og ble en åpen by, med unntak av City, innenfor bymu­rene. Også på sørsiden av Themsen, i Sout­hwark var det oppstått en hel liten by rundt kate­dralen her. Mellom West­min­ster og City var det nå anlagt en hoved­gate som het The Strand og som gikk over i Fleet Street. London Bridge var frem­deles den eneste broen over Themsen – helt frem til cirka år 1750. London Bridge fikk med årene en omfat­tende bebyg­gelse med butikker i første etasje og leilig­heter i etasjene over.

Svartedauen og midlertidig nedgangstider

I årene 1348–49 ble London i likhet med resten av Europa rammet av en fryk­telig pest, Svarte­dauen. Den tok livet av halve Londons befolk­ning og førte på kort sikt til store problemer. Den vendte tilbake i årene 1360–61 og redu­serte den gjen­væ­rende befolk­ningen med ytter­li­gere en femtedel. Mange handels­virk­som­heter opphørte å eksis­tere, samtidig som uten­landske handels­for­bin­delser sluttet å fungere. Tilstan­dene må ha vært forfer­de­lige, med lik liggende i gatene og innbyg­gere som flyktet for å komme unna døden. Uttrykket «den enes død er den andres brød» ble mer aktuelt enn noen gang, og ut av elen­dighet og kaos vokste det frem ny velstand med flere ressurser fordelt på færre hender. Rundt år 1400 var økono­mien i sterk bedring, og handelen med ull og tekstiler med konti­nentet var i full gang, igjen.

Henrik den 8. og Elizabeth den I.

England opplevde uro og borger­krig utover 1400-tallet. Huset York dør ut med kong Richard den III. i år 1485, hvis grav blir funnet i februar 2013 under en parke­rings­plass i Leicester. Tudo­rene kommer til makten, først ved Henry VII.

Elizabeth den I spanske armada, London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Eliza­beth den I. feirer seieren over den spanske armada i år 1588. Olje­ma­leri av George Gower (1540–1596). Kilde: Wikipedia.

Deretter med den beryk­tede Henry VIII., på norsk gjerne kalt Henrik den 8. I tillegg til å forbruke koner som folk flest bruker parko­metre, brøt han med den katolske kirken, ødela klostre og beslagla deres eien­dommer. West­min­ster Abbey gjorde han om til protes­tan­tisk kate­dral og sparte den dermed for ødeleg­gelse. Mer enn halv­parten av landets omfat­tende ull-eksport fore­gikk nå over Londons brygger. Henriks datter Eliza­beth den I. oppmuntret til ytter­li­gere inter­na­sjonal handel, og Londons handelshus og rede­rier erobret nye markeder, både i Europa og i Østen. Oppda­gelsen av Amerika i år 1482 medførte også økt handels­virk­somhet, sjøfart og terri­to­riale erob­ringer. London vokste videre, både i utstrek­ning og betydning.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

The Visscher Pano­rama fra år 1616, femti år før «The Great Fire» ødela store deler av London. Foto: © Peter Harrington Rare Book / www.peterberthoud.co.uk.

1600-tallets London – religionskrig, pest og storbrann

1600-tallet innebar videre vekst for London, til tross for borger­krig og uro mellom protes­tanter og kato­likker. I 1665 hadde byen 400.000 innbyg­gere da den ble rammet av en pest som varte i fem måneder, og som tok livet av 70.000 mennesker. Året etter, den 2. september 1666 ble stor­byen rammet av en ny kata­strofe – «The Great Fire» brøt ut i et bakeri i Pudding Lane ved London Bridge. En sterk østa­vind bidro til at brannen spredte seg vest­over. Etter fire drama­tiske døgn med kolos­sale ødeleg­gelser ble ilden stanset. Mer enn 13.000 bygninger var ødelagt og 80.000 mennesker hadde mistet hjem­mene sine. Den gotiske St. Paul-kate­dralen lå også i ruiner, sammen med det meste av City innenfor bymu­rene. Mer om den nye St Pauls i eget avsnitt ovenfor. Brannen spredte seg vest­over til Fleet Street, og ble stoppet før den kom til bydelen Temple. West­min­ster ble dermed ikke rammet. Tower ble reddet ved at bygnin­gene inntil ble revet. Brannen var nær ved å spre seg over London Bridge til Sout­hwark sør for Themsen, men brann­mu­rene på broen stoppet ilden.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

London Bridge cirka år 1750.

Gjenoppbyggingen av London

Kort tid etter brannen mottok kongen Charles den II. fire utkast til ny byplan for City. En av dem var tegnet av Chris­to­pher Wren, som hadde barok­kens geomet­riske byplaner som sitt ideal. Både Wrens og de andre planene hadde svak­heter og ble ikke godtatt. Isteden ble det i år 1667 vedtatt en bygningslov som satte begren­singer. Nye hus skulle bygges i mur eller stein, og gater skulle ha en bestemt bredde ut i fra trafikken. Det tidli­gere gate­net­tets grunn­plan ble i det store og hele beholdt, mens flere enn hundre gater ble gjort vesentlig bredere. Befolk­ningen var utål­modig etter å få gjen­reist sine hus og virk­som­heter, noe som førte til at mange bygninger ble oppført etter eget hode, med det resultat at London beholdt mange av sine smug og en ganske rotet grunnplan.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Typisk arki­tektur i Londons West End, fra 1730-tallet. Foto: © BTA visitlon­donimages britainonview.

Den største endringen i London skjedde vest i London. Mange av de velstå­ende forlot nå City, slik at denne bydelen frem­over ble mer og mer preget av kontorer og forret­nings­virk­som­heter. West End fikk en egen arki­tektur rundt de mange plas­sene – squares – og parkene. Det ga status å bo ved en square, og speku­lan­tene bygde i rasende fart de typiske herska­pe­lige rekke­hu­sene i 3 og 4 etasjer med inngjerdet grønn bakgård og ‑hage. Arbei­derne bodde nord og øst i London, omgitt av verft, fabrikker og verksteder.

Dersom du ønsker å delta på en guidet tur i det historiske London, sjekk denne siden.

Et utvalg av Londons fineste museer

British Museum

Det er fris­tende å kalle British Museum alle museers mor. Museet ble grunn­lagt i år 1753 av Sir Hans Sloane og åpnet i år 1759, alle­rede den gang med samlinger av høy klasse. I dag er British Museum Stor­bri­tan­nias største og mest popu­lære museum med samlinger som omfatter mer enn 7 millioner gjen­stander. Her finner du omfat­tende arkeo­lo­giske skatter med store samlinger fra antik­kens Hellas, Roma, Lykia, Egypt, Etruria, Midt­østen og det fjerne Østen, i tillegg til unike gjen­stander fra Kykla­dene, Kretas mino­iske kultur og Mykene.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Fra British Museum Foto: © visitlon­donimages britainonview.

Her finnes det omdis­ku­terte Part­henon-frisen fra Akro­polis i Athen, rester av Mauso­leet i Hali­kar­nassos, rester etter Arte­mis­tem­pelet i Efesos, den berømte Roset­ta­stenen med skrift i tre språk, egyp­tiske hiero­glyfer, demo­tisk og gresk, noe som gjorde at hiero­gly­fene kunne tydes. Her finner du også store middel­alder-samlinger, blant annet med Sutton Hoo-skipet fra 600-tallet – kanskje graven til den angel­saks­iske kongen Rædwald med forbin­delser til den mytiske engelske dikteren Beowolf, som virket i Sør-Sverige. Ikke prøv å se hele British Museum på én gang. Velg deg på forhånd ut en bestemt del av samlingen når du/hver gang du besøker museet og se den grundig, isteden.

The National Gallery

The National Gallery ligger på Trafalgar Square og ble grunn­lagt i år 1824. Museet huser den britiske samlingen av euro­pe­iske male­rier fra 1200-tallet til 1800-tallet. Museet er åpent 361 dager i året og har gratis adgang. Samlin­gene omfatter verk av kjente kunst­nere som Piero della Fran­cesca, Hans Holbein den Yngre, Jan van Eyck, Giovanni Bellini, Leonardo da Vinci, Rafael, Michel­angelo, Tizian, Raphael, Canal­etto, Diego Velas­quez, Cara­va­ggio, Pieter Paul Rubens, Johan Vermeer, William Turner, Thomas Gains­bo­rough, Jean-Auguste-Domi­nique Ingres, John Constable, Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Cézanne og Georges Seurat – bare for å ha skrapt litt i over­flaten. Museet arran­gerer også stor­ar­tede gjesteutstillinger.

Museum of London

Museum of London er et byhis­to­risk museum, som doku­men­terer livet i hoved­staden London fra forhis­to­risk tid til i dag – og det sier ikke lite. Museum of London er en fusjon av the Guild­hall Museum, grunn­lagt i år 1826 og the London Museum grunn­lagt i år 1912.  Samlin­gene ble slått sammen etter den andre verdens­krigen og det nye Museum of London åpnet år 1976. Det er utstilt gjen­stander fra før romerne grunnla byen, fra romer­tiden, fra angel­saksisk tid på 400- til 900-tallet, fra viking­tiden, middel­al­deren, fra Tudor-tiden, stor­brannen i år 1666 og frem til i dag. Du vil bli over­rasket over Londons historie. Mange av bildene av gjen­stander fra romertid og tidlig middel­alder er fra dette  utmer­kede museet – et must for deg som vil forstå Londons historie. Museet består av tre avde­linger – Museum of London i Barbican i City, Museum of London Docklands og Museum og London Archa­eo­logy – det sist nevnte stiller ut funn i de to andre avdelingene.

Victoria & Albert Museum

Victoria & Albert Museum markeds­fører seg som “The world’s grea­test museum of art and design” og har kanskje et poeng der. Museet tar for seg alt fra male­rier til møbler via drakter, undertøy, skrive­saker, pistoler og snus­dåser, samt andre eksempler på deko­rativ kunst gjennom århund­rene. Museet legger også vekt på de forskjel­lige epokenes stil­arter, alt fra middel­al­de­rens til moderne gjen­stander fra USA i vest til Japan i øst. Her finnes eksem­pelvis et stort utvalg gjen­stander i art deco stil, til mindre kjente beve­gelser innen design, som 1880-årenes The Scot­tish School. Mer enn 1 million gjen­stander i metall, glass, tekstiler, kera­mikk, tre, plast og you name it venter på deg. Victoria & Albert Museum ligger rett sør for Hyde Park ved Royal Albert Hall og Science Museum.

Royal Academy of Arts

Royal Academy of Arts ble grunn­lagt i år 1768 av kong George den III. Blant de 34 utøvende artis­tene og arki­tek­tene som var medlemmer av akade­miet fra begyn­nelsen, utmerket Sir Joshua Reynolds og Sir William Cham­bers seg spesielt ved at de ønsket å tilby kunst­ut­stil­linger åpne for publikum, samtidig som de la til rette for for under­vis­ning i de forskjel­lige kunst­arter. The Royal Academy of Arts er en privat, uavhengig stif­telse som består av malere, skulp­tører, illust­ra­tører, tryk­kere og arki­tekter valgt av et kolle­gium. Norman Foster og David Hockney er i dag blant akade­miets medlemmer. The Royal Academy of Arts holder til i to histo­riske bygninger Picca­dilly, Burlington House ved gaten Picca­dilly og ved Burlington Gardens, rett bak Picca­dilly galleries.

Tate Britain og Tate Modern

Tate Britain har samlinger av britisk kunst fra 1500-tallet frem til i dag, samt samtids­kunst og moderne kunst fra hele verden. Samlingen består av nesten 70.000 verk og øker med cirka 3.000 verk i året. Tate Britain har en stor samling av olje­ma­le­rier, akva­reller og skisser av Joseph Mallord William Turner. Du har mulighet til å søke mer enn 40.000 arbeider av Turner gjennom museets website, i tillegg til 2.500 fra andre samlinger. Museet holder til ved Themsen i bydelen West­min­ster, sør for Parlamentet.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Tate Modern ligger i den nedlagte kraft­sta­sjonen Bank­side Power Plant. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

Tate Modern

er et spek­ta­ku­lært nasjo­nal­mu­seum for britisk samtids­kunst og moderne kunst belig­gende i den gamle kraft­sta­sjonen Bank­side Power Station. Tate Modern utgjør sammen med Tate Britain, Tate Liver­pool, Tate St Ives og Tate Online en del av gruppen Tate Gallery. Tate-samlingen er stilt ut i tredje og femte etasje i bygningen, mens fjerde etasje brukes til midler­ti­dige utstil­linger. Deler av andre etasje brukes til mindre utstil­linger av samtids­kunst. I turbin­hallen i første etasje var engang kraft­sta­sjo­nens gene­ra­torer. Nå brukes plassen til bestil­lings­verker laget spesielt for Tate Modern, ett hvert år. Museet ligger i bydelen Soutwark på sørsiden av elven Themsen og kan nås ved å gå over design­broen Mille­nium Bridge.

Shakespeares Globe

Shake­speares Globe er en rekon­struk­sjon av et gammelt teater fra 1599, og befinner seg på Bank­side, rett ved siden av Tate Modern. The Globe brant i år 1611, ble gjen­opp­bygd i år 1617 og ble stengt på grunn av moralsk forar­gelse i år 1642, for så å bli revet i år 1644. Det samvit­tig­hets­fullt rekon­stru­erte teateret åpnet i år 1995 under navnet Shakespear’s Globe og er blitt en populær turist­at­trak­sjon. Dagens versjon av The Globe baserer seg på restene etter 1599- og 1644-bygnin­gene og er bygget i engelsk eik med sammen­føy­ninger og tømrer­ar­beid etter dati­dens metoder.

The Saatchi Gallery

Da The Saatchi Gallery åpnet for mer enn 25 år siden ble museet først og fremst besøkt av dem som hadde spesiell inter­esse for samtids­kunst og var ute etter å oppdage nye kunstnere.
The Saatchi Gallery sikter mot å være et inno­va­tivt forum for samtids­kunst. The Saatchi Gallery stiller i hovedsak ut arbeider av unge uopp­da­gede britiske kunst­nere, eller av inter­na­sjo­nale kunst­nere som sjelden eller aldri har vært stilt ut i Stor­bri­tannia. Publi­kums­in­ter­essen for utstil­linger av samtids­kunst har økt sterkt de siste årene, samtidig som oppmerk­som­heten og inter­essen for samtids­kunst har utviklet seg både i Stor­bri­tannia og ellers i verden. Da The Saatchi Gallery forlot sitt andre hjem i Count Hall og flyttet til Duke of York HQ buil­ding i King’s Road i Chelsea, hadde antall besø­kende økt til mer enn 600.000 mennesker i året. The Saatchi Galleri ble grunn­lagt av Charles Saatchi i år 1985.

Design Museum

Design Museum ligger ved Themsen nær Tower Bridge og arran­gerer utstil­linger innen produkt- og indu­stri­de­sign, grafikk og mote­de­sign, samt arki­tek­tur­de­sign. Museet åpnet i år 1989 som det eneste museet for moderne design. I år 2007 ble Design Museum kåret til årets nest mest popu­lære museum i London. Museet holder til i et tidli­gere banan­lager fra år 1940, som ble ombygd til 1930-tallets inter­na­sjo­nale moder­nist-stil. Museet ble designet av the Conran Group og har som adresse 28 Shad Thames.

Kilde: HISTORISKE BYER – Fra renes­sansen til indu­stria­lismen – Erik Lorange  utgitt på Universitetsforlaget

London, panorama, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Pano­rama over London med det ikoniske land­merket Tower Bridge. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

London kan også by på andre land­merker, som George & Dragon. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

London, Olympiske leker, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Fra de omfat­tende utgra­vin­gene i forkant av bygge­pro­sjek­tene til Olym­piaden i London. Photo: Courtesy Olympic Delivery Authority.

London, Museum of London, romertid, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Det er gjort mengder av arkeo­lo­giske funn fra romer­tiden i London. Grav­skulptur fra rundt år 100 etter Kristus av en romersk legionær, fra samlin­gene til det meget inter­es­sante Museum of London. Foto: © BTA visitlon­donimages britainonview.

London, Victoria and Albert Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Glass­ma­le­rier fra middel­al­deren utstilt i Victoria & Albert Museum. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

 London, pubs, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Det rotekte engelske publivet finner du over alt i London – selv i strø­kene der de mer bemid­lede bor. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Stephen McLaren.

London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

En bollard – trafikk­stolpe – som forteller deg at du er i City of West­min­ster. Vær vennlig, la den stå. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London, HMS Belfast Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Nær Tower of London ligger slag­skipet HMS Belfast – et museum åpent for publikum. Foto: © London on View / Pawel Libera.

London, Tower of London, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Tower of London fra cirka år 1080 ligger ved Tower Bridge fra slutten av 1800-tallet.

London, Tower Bridge, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Tower Bridge er ikke så gammel som mange tror – den sto ferdig i år 1894.

London, St Pauls, Millenium Bridge, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Millen­nium Bridge ligger mellom Soutwark Bridge og Grey­friars Bridge, og leder til Tate Modern – kuppelen til St Paul’s Cath­edral i bakgrunnen Foto: © visitlon­donimages britainonview.

 London, Tate Modern Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Millen­nium Bridge og Tate Modern, som ligger i den nedlagte kraft­sta­sjonen Bank­side Power Plant. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London, Covent Garden, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Covent Garden fra 1630-tallet er et flott handle­senter, i tillegg til mye annet. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

 London, cab, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Eksempel på London Cabs – drosje­biler uten nevne­verdig komfort, men med fire hjul og sjåfører som vet hvor i London saker og ting ligger.

London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

London Under­ground har skilter som ser slik ut – et utmerket trans­port­tilbud med et slite­sterkt design. Foto: Edwin / Wikipedia.

London, Pub, The George, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Om dette bildet er tatt før eller etter pub-besøket skal være usagt. The George ble gjen­opp­bygd i år 1667, etter bybrannen «The Great Fire» året før. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London, Dickens Inn, pubs, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Dickens Inn er ikke oppkalt etter Yeats og ligger ved St Kathe­rines Docks i en rekon­struert 1700-talls bygning – i området Docklands. Foto: © BTA visitlon­donimages britainonview.

London, Museum Tavern, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Museum Tavern er nabo til British Museum, hvilket borger for et kultu­relt og laid­back publikum. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

London , Coach & Horses, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Coach & Horses ligger 5 Bruton Street i Mayfair og er fra 1700-tallet. Bygningen skal ha vært den første som ble bygd i Bruton Street, og mye tyder på at den blir den siste som legger hans­kene i kjøle­skapet. Foto: © London on View / Pawel Libera.

Tipperary Pub, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Den irske puben The Tippe­rary feiret sitt 400-års jubi­leum i år 2006, og har stått her siden lenge før bybrannen i år 1666. Sann­syn­ligvis den første puben som begynte å servere Guin­ness på 1700-tallet. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London the York Pub, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

The York Pub er et utmerket tilbud til mennesker som vet å sette pris på York­shires særegen­heter, herunder York­shire beer. Verre er det ikke. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

London Prospect of Whitby, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Pros­pect of Whitby ved River Thames er helt unik. Les mer om den til venstre. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

London, Pint of bitter, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Dette er et bilde av ordentlig engelsk øl; nemlig Bitter Ale i formatet pint. Fotoet er tatt av tyske Clemens­franz, den 27. juni 2004 og finnes på Wiki­pedia. Sånn er det bare.

London White Tower, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

White Tower ble påby­gynt år 1078 og er den eldste bygningen i det stor­slåtte fest­nings­an­legget Tower of London. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

White Tower har norman­nisk-romanske rund­bue­vin­duer og har gjennom nesten tusen år fungert som konge­pa­lass, fest­ning, fengsel og ekse­ku­sjons­plass. Foto: © BTA visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

 London, Tower of London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Den såkalte Waterloo Block med inngangs­par­tiet til the Crown Jewels, kron­re­ga­liene. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London Tower, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

To av konge­fa­mi­liens Royal Ravens, som bor her og behandles som en del av konge­fa­mi­lien. Tower © Historic Royal Palaces.

London Tower of London, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Tower of London har omfat­tende utstil­linger av histo­riske gjen­stander, herunder kron­ju­ve­lene. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London, Tower of London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Gjennom denne portalen har Henrik den 8. gått mange ganger – to gangen har han ledet sine koner til skafottet her. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London, Tower of London, Queens House, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

De såkalte Queens House fra år 1540 i bindings­verk ligger i det ene hjørnet av Tower – her satt Rudolf Hess som krigs­fange under Den andre verdens­krigen. Foto: Cnyborg / Wikipedia.

London, Henrik den 8.,British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Henrik den VIII. ble Englands konge da han var 18 år gammel, fra 21. april 1509 til den 28. januar 1547 – her malt av Hans Holbein den Yngre. Kilde: Wikipedia.

London, Southwark Cathedra, The Shard, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Den vakre gotiske Sout­hwark Cath­edral i konkur­ranse med Londons siste signal­bygg, The Shard. Foto: Dmitry Tonkonog / Wikipedia.

London, Westminster Abbey, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Den prakt­fulle West­min­ster Abbey har vært kronings­kirke for britiske monarker i mer enn 900-år. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

London, Westminster Abbey, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

West­min­ster Abbey er en klos­ter­kirke. Klos­ter­gangen til venstre. Foto: Bernard Gagnon / Wikipedia.

 London, Westminster Abbey, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Fra West­min­ster Abbeys gotiske skip, med koret bak skjerm­veggen på britisk maner. Foto: Herry Lawford / Wikipedia.

Westminster Abbey, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Den gotiske West­min­ster Abbey er den første engelske kirken i Deco­rated Style. Legg merke til de forgylte roset­tene i taket. Foto: Jessica Neal / Wikipedia.

London, Westminster Palace, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

West­min­ster Palace slik det så ut under Henrik den VIII. på begyn­nelsen av 1500-tallet. West­min­ster Hall er den tverr­gå­ende bygningen til høyre i det nærmeste komplekset, som brant i år 1512. Kilde: Wikipedia.

London, Old Palace Yard, Westminster Hall, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Old Palace Yard med West­min­ster Hall i bakgrunnen. Foto: Mark Yen / Wikipedia.

London, Westminster Hall, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Illust­ra­sjon av West­min­ster Hall fra begyn­nelsen av 1800-tallet. Kilde: Wikipedia.

Discovering London

London, Westminster Hall, Palace, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Computer Graphic av hammer­bjelke­kon­struk­sjonen i West­min­ster Hall. © UK Parliament.

London, Westminster HallBritish Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Illust­ra­sjon som skildrer kronings­ban­ketten til George den IV i år 1821 i West­min­ster Hall. Foto: © Museum of London.

Temple Church fra 1100-tallet var tempel­erid­dernes kirke og møte­sted. Foto: John Salmon / Wikipedia.

London, St. Bartholomew the Great, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Den vakre nord­por­talen til middel­al­der­kirken St. Bart­holomew the Great. Foto: Mike Quinn / Wikipedia.

London, The Church of St. Bartholomew the Great, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

The Church of St. Bart­holomew the Great sett fra en annen vinkel – et herlig sammen­surium av bygnings­deler fra forskjel­lige epoker. Foto: Mike Quinn / Wikipedia.

 London, St Bartholomew the Great, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

St Bart­holomew the Greats aldeles prakt­fulle inte­ri­ører er i norman­nisk-romansk stil, uten like i London. Foto: © John Salmon / Wikipedia.

London, Tudor, St Barts, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Fra innsiden av Tudor-portalen til St. Bart­holomew the Great. Mike Quinn / Wikipedia.

London Guildhall, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

London Guild­hall anno 1805. Grave­ring av E. Shirt etter tegning av Prat­tent. Kilde: Wikipedia.

London, Gulidhall, østkrypten, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Østkrypten i Guild­hall er fra år 1024. Foto: © cityoflondon.gov.uk.

London Buckingham Palace, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Horse Guards Parade på baksiden av Buck­ingham Palace. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London Buckingham Palace, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Fra utstil­lingen «Royal Trea­sures: A Golden Jubilee Cele­bra­tion» i The Queens Gallery, som ofte er åpent for publikum. Foto: © The Queen’s Gallery, Buck­ingham Palace / R. T. Nash.

 London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Buck­ingham Palace har prakt­fulle over­dådig deko­rerte inte­ri­ører. Her fra forhallen til trone­rommet. Foto: © Buck­ingham Palace / Derry Moore.

London, St Paul's Cathedral, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Vest­fa­saden til St Paul’s Cath­edral med sitt strengt klas­si­sis­tiske midt­parti flan­kert av barokke tårn. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London St Paul's Cathedral, London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

St Paul’s Cath­edral er et enormt kirke­bygg. Foto: © visitlon­donimages britain­on­view / Pawel Libera.

London, St Paul's Cathedral, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

St Paul’s Cath­edral regnes for å være Chris­to­pher Wrens hoved­verk og sto ferdig i år 1708 på Wrens fødselsdag. Foto: © BTA visitlon­donimages britain­on­view / McCormick-McAdam.

London St_Paul's_Cathedral

St Paul’s Cath­edral gjør et mektig inntrykk. Foto: Peter Morgan / Wikipedia.

London, Old St Paul's Cathedral, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Slik så den gamle St Paul’s Cethedral ut, som ble ødelagt i bybrannen i år 1666. Illust­ra­sjon: Wence­slas Hollar / Bob Castle / Wikipedia.

London St Pauls Covent Garden, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Kirken St Pauls Covent Garden er tegnet av Inigo Jones og ligger ved siden av markedet. Foto: © 2008 – 2013 Capital & Coun­ties Proper­ties PLC.

London Covent Garden, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Plassen Covent Garden og bygnin­gene rundt er tegnet av den kjente arki­tekten Inigo Jones, mens markeds­hallen fra år 1830 er tegnet av Charles Fowler. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

 London, Inigo Jones, Covent Garden, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Covent Garden slik plassen så ut i år 1720 i følge en grave­ring av Sutton Nicholls. Kilde: Wikipedia.

London, Regent Street, John Nash, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

John Nashs utkast til Regent’s Street fra år 1813. Kilde: Wikipedia.

Quadrant, Regent Street, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

The Quad­rant nederst i Regent’s Street sett fra Picca­dilly Circus. Grave­ring fra år 1837 etter J. Salmon / Wikipedia.

 London, The Palace of Westminster, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

The Palace of West­min­ster etter brannen i 1834. Ukjent kunstner / Wikipedia.

The Houses of Parliament

The Houses of Parlia­ment under gjen­opp­byg­gingen. Maleri av John Wilson Carmichael.

London, Parliament, Claude Monet, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Claude Monet har utført en rekke studier av Parlamentet.

London - The Parliament med Big Ben, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

The Palace of West­min­ster med parla­mentet er et staselig bygg.

Palace of Westminster, Oliver Cromwell, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Statue av Oliver Cromwell utenfor West­min­ster Hall i the Palace of West­min­ster Foto: Ozeye / Wikipedia.

London Tower Bridge, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Tower Bridge åpnet i år 1894 og har siden vært elsket av byens innbyg­gere. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

London, British Museum, romerne, middelader, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Slik så London ut i år 1630, før «The Great Fire» i år 1666. Sout­hwark Church i forgrunnen ved den eneste broen over Themsen, London Bridge. City og den gamle gotiske St Paul’s Cath­edral i bakgrunnen. Kilde: Wikipedia.

London, bymur, Trajan, Tower Hill station, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Keiser Trajan (år 53–117) hilser deg velkommen foran den romerske bymuren ved Tower Hill Under­ground Station. Foto: Mariordo / Wikipedia.

Musuem of London, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

I det første­klasses Museum of London finner du en modell av romer­ti­dens London rundt år 90. Foto: Steven G. Johnson / Wikipedia.

Keiser Hadrian, Londinium, romertid, London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Et portrett av keiser Hadrian (76–138) fra hans tid er stilt ut i Museum of London. Foto: © BTA visitlon­donimages britainonview.

Londinium, London, romertid, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Kart over romer­ti­dens Londi­nium cirka år 400. Navn på byporter som Ludgate, Newgate, Cripp­le­gate, Bishops­gate og Alsgate kom til i middel­al­deren, da den gamle romerske muren frem­deles var i bruk. Disse navnene finner du ennå i City, selv om bypor­tene er borte. Autor: Frem­ant­leboy / Wikipedia.

London,City, Mithrastempel, Queen Victoria Street, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Restene av et Mith­rastempel fra romer­tiden ligger ved Queen Victoria Street i City Foto: Solar / Wikipedia.

London, Museum of London, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

En romersk alter­tavle fra peri­oden år 251–259. Foto: © Museum of London.

London, Museum of London, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Denne Serphis-bysten ble funnet i ruinene av Mith­rastem­pelet og er utstilt i Museum of London. Foto: © visitlon­donimages britainonview.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Rester etter en romersk gulv­mo­saikk er utstilt i Museum of London. Foto: © Museum of London.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

En romersk nøkkel fra 3–400-tallet. Foto: © Museum of London.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Et angel­saksisk glass fra rundt år 500. Foto: © Museum of London.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Et sverd­gjalt fra sent på 700-tallet, som ble funnet ved Fleet Street. Foto: © Museum of London.

London, Ælfrad, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

En sølv­penny med ÆLFRED REX mono­gram og boksta­vene LVNDONIA 880, Foto: © Museum of London.

 London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

En prak­tisk og effektiv stridsøks av viking­fab­rikat, perfekt for hals­hug­ging og andre volde­lige sysler. Fra rundt år 1000. Foto: © Museum of London.

 London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

En grav­støtte i Ringe­ri­ke­stil fra 1000-tallet funnet ved St Paul’s Cath­edral med innskrift i runer: «Ginna og Toki la denne sten». Foto: © Museum of London.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Harald Good­winson prøver å trekke ut pilen som har truffet ham i øyet. Dette blir hans banesår. Fra Bayeux-teppet. Kilde: Wikipedia.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

William the Conqueror – konge over England fra år 1066 til sin død i år 1087. Foto: PHGCOM / Wikipedia.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Fra St John-kapellet i Williams resi­dens White Tower i fest­nings­an­legget Tower of London. Foto: Crux / Wikipedia.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Kart over London anno år 1300. West­min­ster lå utefor bykjernen, som frem­deles lå innenfor de romerske bymu­rene. Kilde: William R. Shepherd / Wikipedia.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Svarte­dauen herjet i London år 1348–49. Pest­ofre blir velsignet av en prest, som muli­gens får dårlige nyheter neste gang han ser seg i speilet. Manu­skript fra 1300-tallet. Kilde: Wikipedia.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Portrett av Richard den III. av ukjent 1500-talls­k­unstner. Henger i National Portrait Gallery, London. Kilde Wikipedia.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

London Brigde var bebygd og hadde vippe­broer. Av ukjent kunstner.

the great fire London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

«The Great Fire of London» i 1666 – olje­ma­leri av John Evelyn. Foto: © Museum of London.

London, St Paul's catherdral, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Et gjen­opp­bygd London rundt 1760–75 skildret av den itali­enske kunst­neren Antonio Joli Kilde: Wikipedia.

London, Old Newgate, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Middel­al­de­rens flotte byporter ble dess­verre revet på 1700- og 1800-tallet. Her Old Newgate.

London, Westminster Bridge, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Buck’s Pano­rama over London fra år 1774 – Plate 1 med den nye West­min­ster Bridge. Foto: © Peter Harrington Rare Books / www.peterberthoud.co.uk.

Buck’s Pano­rama — Plate 2 med White­hall til Somerset House. Foto: © Peter Harrington Rare Books / www.peterberthoud.co.uk.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Buck’s Pano­rama — Plate 3 med Somerset House til Bridewell. Foto: © Peter Harrington Rare Books / www.peterberthoud.co.uk.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Buck’s Pano­rama – Plate 4 med St Paul’s Cath­edral. Foto: © Peter Harrington Rare Books / www.peterberthoud.co.uk.

London, Museum of London, British Museum, romerne, middelalder, historisk, Unescos liste over Verdensarven, Tower, England Storbritannia

Buck’s Pano­rama fra år 1774 – Plate 5 med London Brigde og Tower helt til høyre. Foto: © Peter Harrington Rare Books / www.peterberthoud.co.uk.

London, British Museum, Sutton Hoo, Unescos liste over Verdensarven, England, Storbritannia

Dette nyde­lige 600-talls beslaget fra Sutton Hoo-funnet kan du se i British Museum. Foto: © British Museum Trust.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.