Basel i det nordvestlige Sveits går for å være en av Europas vakreste og mest undervurderte turistdestinasjoner. Basel har en nydelig og livlig gamleby med middelalderbebyggelse og en av Europas eldre katedraler i delvis romansk stil. Basel er en vital kulturby med viktige kunst- og arkeologimuseer, og en egen omfattende kunstmesse, ArtBasel, med moderne kunst og samtidskunst. Basel ligger ved Rhinen i det såkalte Dreiländereck, på grensen til Tysklands Schwarzwald og Frankrikes Alsace, noe som innebærer flotte muligheter til å oppleve forskjellige landskaper innenfor en relativt liten aksjonsradius. Basel heter på fransk Bâle og på italiensk Basilea.

Mer om Basel

Basel er kanskje Europas mest forbi­kjørte by. Fra motor­veien virker byen som et eneste stort veikryss, noe som dess­verre bidrar til å gi et helt feil inntrykk. Basel er en ualmin­nelig vakker by, delt i to av elven Rhinen, som gjør en sving fra øst mot nord, der den slynger seg gjennom byen. Basels histo­riske bydel ligger i Gross­basel på sør- og østsiden av elven, mens Klein­basel med byens forlys­tel­ses­sen­trum ligger på nord­siden av Rhinen.

Basel, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Basels vakre Münster-kate­dral ligger øverst på Müns­ter­berg sentralt i gamle­byen, hvor det sto et romersk kastell under romer­tiden. Foto: © Basel Tourismus.

Basel er pussig nok et viktig ship­ping-senter med lange sjøfarts­tra­di­sjoner og mange rede­rier. Årsaken er simpelthen at Basel ligger ved den viktige vann­veien Rhinen. Innbyg­gerne i byen snakker Basel­dytsch, en markant tysk dialekt, men er også vant til å snakke tysk, fransk og engelsk. Du vil ikke møte språk­pro­blemer her.

Basels vakre gamleby

Müns­ter­berg er et av de mest idyl­liske strø­kene i Basels gamleby. Her er det bratte og smale brosteins­smug opp til Münster ‑kate­dralen – hvor du finner en mengde små butikker, kafeer og restau­ranter. Basels gamleby er både trivelig og vakker med arki­tektur fra gotikken, renes­sansen og barokken, samt klassisismen.

Basel, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Basel er en univer­si­tetsby, noe som borger for et livlig uteliv. Foto: © Basel Tourismus.

Fra Müns­ter­berg har du en riktig flott utsikt over Rhinen og gamle­byen, og når du første er her, bør du benytte anled­ningen til å ta en nærmere titt på Basels vakre kate­dral, Münster, som bydelen har fått navn etter. Rundt gamle­byen i Basel finner du rester av det som en gang var en omfangsrik bymur fra middel­al­deren, og flere av de flotte bypor­tene fra denne tiden er bevart. Som i mange andre gamle byer i denne delen av Europa, finner du mange flotte brønner ved plas­sene og i gatene i Basel. Brøn­nene er fra middel­al­deren og var stedet der innbyg­gerne hentet livs­viktig vann til forskjel­lige formål. Tradi­sjonen tro er brøn­nene vakkert deko­rert, gjerne med en søyle midt i, kronet med skulp­turer av mytiske vesener og mennesker.
 Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Gamle­byen med Müns­ter­berg sett fra jern­broen Wettstein­brücke, som ligger mellom Gross­basel Altstadt og St. Alban.

Litt om plassene i Basels gamleby

Som alle andre gamle byer i Europa har Basel en sentral og viktig markeds­plass, som har ligget her siden tidlig middel­alder, og kanskje før det, også. Markt­platz var og er byens hjerte, ettersom bønder og handels­folk tok med seg sine varer hit for salg. På den måten også ble også Markt­platz byens sosiale midt­punkt. Markt­platz ligger bare et stein­kast fra Rhinen og broen Mitt­lere Brücke, opprin­nelig fra år 1225, men erstattet av en ny steinbro i år 1903. I Basel, som i mange andre gamle byer, ligger byens rådhus ved markeds­plassen. Mer om rådhuset i eget avsnitt.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Fra et av smugene ved Spalen­berg i Altstadt Gross­basel. Foto: © Basel Tourismus / Daniel Petkovic.

Barfus­ser­platz – som betyr Barfot­plassen – ligger lenger opp i byen, omgitt av blant annet Histo­risk Museum i et kirke­bygg fra middel­al­deren, samt byens kasino. Nærmere Rhinen på Müns­ter­berg, ligger plassen Müns­ter­platz, brosteins­lagt og omgitt av vakker gammel bebyg­gelse. Fra Müns­ter­platz kan du følge den pitto­reske Augus­tiner­gasse paral­lelt med elven fra Müns­ter­berg ned til Mitt­lere Brücke. Her passerer du en annen gammel kirke Martins­k­irche, første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 1101 og byens eldste Pfarr­kirche, det vil si sogne­kirke. Den ble bygd i romansk stil, men ble i år 1287 delvis ombygd i gotisk stil etter en flom. Et stein­kast unna Markt­platz, ikke langt fra Rhinen og Mitt­lere Brücke, finner du plassen Fischmarkt, Basels urgamle fiske­marked med en av byens flot­teste middel­alder-brønner. Her ble for øvrig byens første rådhus oppført i år 1225.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Müns­ter­ka­te­dralen ligger på byens høyeste punkt, og fra plassen Pfalz over Rhinen er det fantas­tisk utsikt.

Müns­ter­berg ligger drøye 20 meter høyere enn elven, og utsikten er spesielt flott herfra. Fra Augus­tiner­gasse går det flere smale og bratte smug ned til Rhinen. Langs denne gaten får du et fint inntrykk av hvordan byen så ut i middel­al­deren. Fra Augus­tiner­gasse kan du også gå inn i Martins­gasse, et smalt smug som dreier inn i hjertet av gamle­byen på baksiden av rådhuset. Herfra har du tilgang til flere smug, passa­sjer og mange histo­riske bygninger i vakre gate­mil­jøer. Her er det viktig å la øynene vandre høyt og lavt – du blir belønnet.

Basel, Rheinsprung, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Fra smuget Rhein­sprung, med meget gammel bindingsverks-bebyggelse.

Bydelen St. Alban med intakte deler av den gamle bydelen

Hele Basel var i middel­al­deren omsluttet av en kraftig bymur. Etter jord­skjelvet i år 1356 ble det oppført en ny og mer omfat­tende bymur for å beskytte byens 20 tusen innbyg­gere. Meste­parten av denne bymuren er revet og brukt som bygge­ma­te­rialer. En del av denne står imid­lertid restau­rert ut mot Rhinen i bydelen St. Alban, i tilknyt­ning til en byport med samme navn, idyl­lisk belig­gende i et park­an­legg. To andre byporter er bevart, nemlig Spalentor og St. Johann Tor. Bydelen St. Alban, som ligger i kort gåav­stand fra Münster, tilhører den histo­riske bydelen og kan by på mye gammel ærverdig bebyg­gelse i grønne og vakre omgivelser.

Basel, St Alban, stadtmauer, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Fra den gamle bymuren ved St. Albantor rett ved Papir­mu­seet og museet for moderne kunst i St. Alban. Foto: Werner Kant / Panoramio.

En liten elv er ført i en kanal gjennom et tidli­gere klos­ter­an­legg fra 1200-tallet, for å drive St. Alban­da­lens 12 vann­møller. På 1500- tallet ble det bygd en papir­fab­rikk her, og dennes vann­mølle er frem­deles i drift for det som i dag er Swiss Paper Museum i de gamle Stegreif- og Gali­ciean-møllene siden år 1980. Begge møllene produ­serte papir i 446 år, frem til år 1924. I museet kan du kjøpe papir frem­stilt på gamle­måten, prøve deg på type­set­ting med blysats, og mye annet rela­tert til papir. Papir­mu­seet har også en restau­rant. Rett ved finner du for øvrig Basels Museum of Contem­po­rary Art. Dette området er pietets­fullt restau­rert og meget severdig. Du har ikke sett Basel før du har vært her.

Basel, Rheinpromenade, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Det er vakkert langs Rhinen – her fra Rhein­pro­me­nade på Klein­basel-siden ved Mitt­lere Brücke. Foto: © Basel Tourismus / Daniel-Petkovic.

Vi fore­slår at du følger den idyl­liske gaten St. Alban Vorstadt den ene veien og går tilbake mot Münster og Altstadt langs elve­pro­me­naden Rhein­ufer til Wettstein­brücke. Området mellom jern­broen Wettstein­brücke og Münster omfatter også meget sever­dige gatemiljøer.

Marktplatz med Rathaus

Ved byens travle markeds­plass finner du et vakkert og karak­te­ris­tisk rådhus i renes­sanse­stil fra begyn­nelsen 1500-tallet.

Basel, Rathaus, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Rathaus – Basels rådhus er delvis i gotisk stil fra middel­al­deren, mens noe er fra begyn­nelsen av1500-tallet i renes­sanse­stil. Foto: Gryf­findor / Wikipedia.

Stedet der bygningen ligger, ble i år 1290 utpekt til å være byens poli­tiske sentrum. Det ble samme år reist det såkalte Richts­haus i gotisk stil, et rettshus eller en domstol, som ble rasert og ødelagt under et jord­skjelv som rammet byen den 18. oktober år 1356 og gjorde stor skade. Det oppstod branner og store deler av Basel brant ned. Tårnet på Münster raste ned, og alle retts­do­ku­menter i Richts­haus ble ødelagt. Det ødelagte Richts­haus ble erstattet av Palast der Herren – Herrenes palass, også dette i gotisk stil, som du i dag kan se store deler av, innenfor dagens renes­sanse­fa­sade. Etter jord­skjelvet ble det oppført en ny bymur med flere tårn og byporter, som sto ferdig helt på slutten av 1400-tallet. Det nye rådhuset i renes­sanse­stil ble oppført i tilknyt­ning Palast der Herren i peri­oden mellom år 1504 og 1514. Dette ble bestemt etter at Basel ble tatt opp som egen kanton i Sveits i år 1501.

Basel, Rathaus, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Fra borg­gården til Rathaus der du kan se Palast der Herren fra 1350-tallet. Foto: Jutta Schneider / Michael Will.

Mer om Basels Rathaus

Den gotiske bygnings­massen i Palast der Herren er rådhu­sets eldste del. Midt­par­tiet ut mot plassen Markt­platz ble oppført i år 1507 og fikk tre bueganger i sengo­tisk stil i første etasje. Resten av midt­bygget ble oppført i renes­sanse­stil og kronet med et gyllent tårn. I år 1517 ble det gamle Palast der Herren påbygd en etasje, og Gross­ratsaal (den store råds­salen) innredet. Ingen ringere enn hans Holbein den Yngre fikk oppdraget med å deko­rere denne flotte råds­salen med vegg­ma­le­rier, som han full­førte år 1521. Basels Rathaus, eller Root­huus, som det heter på folke­munne, er bygd av rød sand­stein og har et kraftig tårn som gir bygningen et distinkt særpreg. Markt­platz er en livlig torg­plass på dagtid, der det selges grønn­saker og frukt, slik det er blitt gjort siden middelalderen.

Basel, Münster, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Basels Münster-kate­dral har to ulike tårn med spir, som er synlige fra hele byen. Foto: © Basel Tourismus / Andreas Gerth.

Bakgrunnen til Basels nesten 1000 år gamle Münster

Øverst i Basels gamleby troner Münster, byens 1000 år gamle kate­dral. Før den ble påbe­gynt, lå det en kirke her fra tidlig kristen tid. På høyden Müns­ter­berg, hvor Münster-kate­dralen ligger, var det et kastell i romer­tiden, og før det igjen, et keltisk forsvars­an­legg – blant annet er det funnet en mur fra det første århundret før Kristus. Man tror også at det har stått et romersk tempel her. I romer­tiden utgjorde Basel i flere peri­oder den ytterste utpost mot fiendt­lige germanske stammer. Selve den romerske kolo­nien som denne utposten tilhørte, het Augusta Raurica, og er en flott viktig sever­dighet, ettersom den er ganske godt bevart – blant annet med et teater. Augusta Raurica befinner seg snaue 13 kilo­meter lenger øst, oppstrøms fra Basel.

Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Slik ser man for seg at Müns­ter­berg så ut under romer­tiden. Rekon­struk­sjon av Andrea Leisinger Foto: © baslermuenster.ch / Kanton­sar­chäo­logie Baselland.

Basel – eller Basi­leum – som den da het, fikk sin første biskop Justi­nianus alle­rede i år 343 – han virket til år 346 – og hans bispe­sete var i Augusta Raurica. I tidlig middel­alder, en gang midt på 600-tallet, ble bispe­setet flyttet til Basi­leum. Da ble det bygd en enkel kirke og et bispe­pa­lass her.

Den første katedralen – Haito-Münster

Forlø­peren til dagens Münster kalles Haito-Münster og ble bygget i karo­lin­gisk romansk stil mellom år 805 og 823 av biskopen Haito, som var en av Karl den Stores (742–814) nære rådgi­vere, og abbed ved klos­teret i Reichenau ved Bodensee. (Mer om Karl den Store i guiden for Aachen). Denne første karo­lin­giske kirke­byg­ningen var en basi­lika­kon­struk­sjon, det vil si en kirke med høyt midt­skip og to lavere side­skip med vinduer inn til hoved­skipet over takene til side­ski­pene. I øst besto kirkens avslut­ning med alteret av en avrundet apsis. Vest­fa­saden hadde to runde tårn, en løsning som var vanlig i tidlig middel­alder. Forlø­peren fra 600-tallet var etter alt å dømme en hall­kirke, det vil si med ett åpent rom uten side­skip. Haito-Münster ble skadet under et angrep av ungarske styrker i år 907, da Basel i følge skrift­lige kilder brant ned og den davæ­rende biskopen Rudolf ble drept. Haito-Münster ble sann­syn­ligvis stående som den var i de neste 100 årene til keiser Hein­rich den II. og hans ekte­make keiser­inne Kuni­gunde, som vi kjenner fra Bamberg i Tysk­land, bygde den om til Basler Kaiserdom.

Basel, Haito-Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Den såkalte Gallusp­forte cirka år 1180 med et senro­mansk tympanon på tverr­skipet er fra Kaiserdom-peri­oden. Foto: Mueffi / Wikipedia.

Litt om Basler Kaiserdom – forløperen til dagens Münster

Keiser Hein­rich den II., den siste Ottonske keiser, arvet i år 1006 Basel etter den barn­løse onkelen Rudolf den III. og la byen med dens cirka 20 tusen innbyg­gere inn under det Tysk-Romerske riket. Nå blir Basels Münster kraftig ombygd. Den nye Basler Kaiserdom ble innviet av biskopen Adal­bero den I. 18. oktober år 1019 med keiser­paret til stede, i tillegg til talløse biskoper og geist­lige fra hele Europa. Keiser Hein­rich og Kundigunde skjenket mange verdi­fulle gjen­stander til Basler Kaiserdom, blant andre Hein­richkreuz og den gylne alter­tavlen, som i dag kan sees i Münster-katedralen.

 Basel, Kaiserdom, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Alter­tavlen som keiser Hein­rich den II. og Kuni­gunde skjenket kirken. Foto: Sailko / Wikipedia.

Keiser Hein­rich døde i år 1024 og Kuni­gunde i år 1033, hellig­for­klart i henholdsvis år 1146 og år 1200. Paret er avbildet flere steder på Münster, blant annet med flotte skulp­turer i tidlig-romansk stil. Kaiserdom blir nok en gang ombygd som en basi­lika­kon­struk­sjon med side­skip og opphøyd kor over en uvanlig stor krypt, kanskje med korom­gang eller ambu­la­to­rium. Den gamle Kaiserdom hadde avrundet apsis flan­kert av to tårn, men ikke tverr­skip. Deler av Kaiserdom er frem­deles synlig noen steder i dagens kirke form av lysere vegg­par­tier over bakken, mens det under bakke­nivå er bevart omfat­tende deler av denne tidlig-romanske kirken.

Basel, Kaiserdom, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Illust­ra­sjon av den romanske Hein­rich­münster eller Basler Kaiserdom. Foto: Emanuel La Roche, Das Münster vor und nach dem Erdbeben, Beiträge zur Geschichte des Basler Müns­ters III, Tafel 3, Basel 1885 / © baslermuenster.ch.

Litt om den sen-romanske Münster-katedralen

Den sen-romanske biskops­kirken som ble oppført mellom år 1180 og 1220-årene er i stor grad fort­satt i behold og setter et vesentlig preg på dagens kirke, selv om denne har mange gotiske trekk. Om kirken ble ombygd på grunn av en brann i år 1185 er usik­kert men den nye romanske bygningen var av samme stør­relse som den forrige, en treskipet basi­lika­kirke med tverr­skip, galle­rier, korom­gang og fem tårn, både ved korav­slut­ning og på vest­fa­sader – i tillegg til et tårn der side­ski­pene krysser hoved­skipet. Denne sen-romanske kirken hadde også krypt både i vest og øst, og mange trekk felles med større domkirker som Speyer, Worms og Bamberg. Det er visse særegen­heter med kirken, som åpne kryss­hvel­vede galle­rier i korom­gangen over krypten, som for øvrig hadde et eget alter, som er doku­men­tert innviet år 1202.

Basel, Kaiserdom, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Den flotte gotiske vest­por­talen fra peri­oden år 1220–30. Foto © baslermuenster.ch / Erik Schmidt.

Litt om den gotiske Münster-katedralen

Etter at den sen-romanske kirken sto ferdig i år 1220–30 gikk det om lag 50 år før endringer ble tilført i den nye stilen som domi­nerte, nemlig gotisk bygge­skikk. Rundt år 1280 ble det satt inn en prakt­full gotisk hoved­portal som senere ble supplert med et høyt spiss­buet vindu i gotisk stil, som åpnet den glatte vest­fa­saden og slapp lys inn i skipet. Omtrent på same tid ble det også satt opp et gotisk grav­ka­pell på nordre side­skip, etter­fulgt av flere til kirken i år 1340 i reali­teten var blitt femskipet, slik Münster i dag frem­står. Etter år 1356, da det kraf­tige jord­skjelvet også skadet Münster, ble koret full­ført og den åpne krypten dekket til.

Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Skjerm og inne­bygde korstoler ble satt opp rundt år 1400. Foto: © baslermuenster.ch Basel Stad Falk-B4.

Det neste som nå ble gjort var innbyg­ging av korstoler og biskopt­rone, samt å sette opp en skjerm mellom skipet og koret rundt år 1400. Georg­tårnet ble gjen­opp­bygd år 1428, mens Mart­ins­tårnet sto ferdig den 23. juli år 1500. Münster har fra nå av to tårn iste­denfor tidli­gere fem. Tatt i betrak­ting at Münster-kate­dralen i Basel er en kombi­na­sjon av romansk og gotisk stil, frem­står den som harmo­nisk og full­endt. Du kan lese mer om dette vakre kirke­bygget her.

 Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Illust­ra­sjon av Basel i Sche­del’s ‘Weltchronik, også kalt Nürn­berg Chro­niken fra år 1493. Kilde: Wikipedia.

Litt om romerbyen Augusta Raurica

Augusta Raurica er restene etter en romersk by grunn­lagt rundt år 44 før vår tids­reg­ning, det vil si under Julius Cæsar det året han ble myrdet. Byen ble grunn­lagt av Lucius Muna­tius Plankus i et område der en lokal gallisk stamme, Rauraci, tradi­sjo­nelt hadde hatt makten. Området var kolo­ni­sert på romersk maner først i år 15 før Kristus, under Augustus.  Det eldste arkeo­lo­giske funnet herfra er datert til år 6 f. Kr. Det er bevart både gulv­mo­sa­ikker og et flott teater, i tillegg til rester av mange andre bygninger. Augusta Raurica er i dag et friluftsmuseum.

Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Merians kart over Basel fra år 1642. Kilde: Wikipedia.

Litt om Basels museer

Basel har en mengde museer, og er aner­kjent og premiert for sitt rike kulturliv. Vi tar for oss de viktigste, og begynner med:

Historisches Museum Basel

Dette museet befinner seg i en tidli­gere middel­al­der­kirke midt i Basel ved Barfuess­platz. Samlin­gene omfatter blant annet skatt­kam­meret til Müster-kate­dralen, i tillegg til en rekke gjen­stander og modeller som doku­men­terer byens utvik­ling gjennom nesten to tusen år. Dette er et viktig museum for deg som ønsker å forstå Basels histo­riske bakgrunn.

Basel, Kunstmuseum, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, St. Alban, Sveits

Fra Kunst­mu­seum, som inne­holder stor­ar­tede kunst­skatter. Foto: © Basel Tourismus.

Kunstmuseum Basel

Kunst­mu­seum Basel er et utsøkt kunst­mu­seum som huser en impo­ne­rende perm­a­nent samling av 18- og 1900-talls­ar­beider, inklu­sive et helt rom med mester­verk av Pablo Picasso. Museet har også utstilt omfat­tende samlinger av middel­alder- og renes­sanse­kunst av kunst­nere som Hans Holbein, Filippo Lippi, Leonardo da Vinci, Andrea Mantegna, Sandro Boti­cello, Hans Memling og Rogier van der Weyden, bare for å ha nevnt noen. Adressen er St. Alban-Graben 16. Under samme paraply finner du Musuem for Contem­pary Art som befinner seg snaue 10 minut­ters spasertur unna, i St. Alban-Rheinweg 60. Begge museene er et must å oppleve for deg som er kunst­in­ter­es­sert. Les mer om museet på deres hjem­me­sider her. 

Basel, Antikenmuseum, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, St. Alban, Sveits

Fra Anti­ken­mu­seums fantas­tiske samlinger – et av Europas viktigste arkeo­lo­giske museer. Foto: Antikenmuseum.

Antikenmuseum Basel

Rett over gaten for Kunst­mu­seum finner du en av Europas største samlinger av kunst og gjen­stander fra antikken. I Anti­ken­mu­seum Basel finnes omfat­tende utstil­linger fra Egypt, Orienten, Kypros, Etruria og Romer­riket, mens hoved­vekten er viet den greske antikken. Her finnes tidlig gresk vase­kunst fra geomet­risk og arkaisk tid, mester­verk fra Athens verk­steder i det 6. og 5. århundre, samt sør-itali­enske prakt­ek­semp­larer fra 300-tallet.

Basel, Antikenmuseum, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, St. Alban, Sveits

En Hercules-amfora fra år 490–480 før Kristus finnes i Anti­ken­mu­seums utsøkte samlinger. Foto: © Antikenmuseum.

Museet arran­gerer ofte vandre­ut­stil­linger og særut­stil­linger. Samlin­gene til dette prakt­fulle museet er helt unike, og er verd et par over­nat­tinger i Basel, alene. Sjekk hjem­me­siden for mer infor­ma­sjon. Museet har en bistro der du kan nyte lunsj eller middag. Adressen er St. Alban-Graben 5.

Fondation Beyeler

Dette elegante museet for moderne kunst ligger i forstaden Riehen er designet av arki­tekten Renzo Piano, som vi kjenner fra Astrup Fearnley Museum i Oslo. Museet åpnet 18. oktober 1997 og huser en samling moderne kunst i verdens­klasse med verk fra slutten av 1800-tallet og frem­over, som gjennom kunst­hand­leren Ernst Beye­lers 50 års virke først ble til en stif­telse og deretter et nydelig museum. Samlingen består av sentrale verk av stør­relser som Jackson Pollock, Max Ernst, Mark Rothko, Claude Monet, Marc Chagall, Georges Seurat, Francis Bacon, Pablo Picasso, Alberto Giaco­metto, Robert Raus­chen­berg og Andy Warhol, for å ha nevnt noen. Museet har ofte utmer­kede midler­ti­dige utstil­linger. På hjem­me­siden finner du mer infor­ma­sjon, også om hvordan du lettest kommer deg til museet. Her kan du også bestille billetter.

Basel, Museum der Kulturen, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, St. Alban, Sveits

Museets moderne del har fått tak så det holder. Foto: Andreas Schwartz­kopf / Wikipedia.

Museum der Kulturen

Dette fine etno­gra­fiske museet omfatter første­klasses utstil­linger fra Sør-Amerika, Afrika, Øst-Asia og Oceania. Utstil­lin­gene fra Sørhavet, Gamle Amerika, Tibet og Bali er verdens­kjente, noe som også gjelder museets teks­til­sam­ling. Adressen er Müns­ter­platz 20, ved Münster-kate­dralen på høyden Müns­ter­berg i Basels gamleby.

Kunsthalle Basel

Dette museet arran­gerer ikke-kommer­si­elle utstil­linger med viktige inter­na­sjo­nale samtids­kunst­nere. Museet har lange tradi­sjoner og har siden år 1872 vært en arena for skif­tende, grundig kurerte utstil­linger av samtids­kunst. Museet holder til sammen med Archi­tek­tur­mu­seum på adressen Stei­nen­berg 7, sentralt i Gross­basel, det vil si gamle­byen, ved teateret. Les mer om museet her.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Pano­rama over Basel med gamle­byen Gross­basel Altstadt mellom Mitt­lere Brücke til venstre, Wettstein­brücke til høyre og bydelen St. Alban til høyre for den, igjen. Foto: © Basel Tourismus.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Gross­basler Rhein­ufer heter elve­pro­me­naden langs vakre Rhinen i gamle­byen – her ved Mitt­lere Brücke. Foto: © Basel Tourismus / Niklaus Buergin.

Basel, Gemsbrunnen, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Gems­brunnen er en av mange flott deko­rerte brønner fra middel­al­deren i Basels gamleby. Foto: © Basel Tourismus.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Et av de mange bratte smugene i Altstadt, som leder opp til Müns­ter­berg og Müns­ter­ka­te­dralen. Foto: © Basel Tourismus.

 Foto: © Basel Tourismus

Basels karak­te­ris­tiske rådhus i rød sand­stein ligger ved Markt­platz. Foto: © Basel Tourismus.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Barfues­ser­platz er et popu­lært samlings­sted omgitt av histo­risk bebyg­gelse. Foto: © Basel Tourismus.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, Sveits

Martins­k­irche, som vi ser taket på, ligger bare noen meter fra Barfuessplatz.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Histo­risk Museum ligger i den tidli­gere middel­al­der­kirken Barfuess­kirche, som har tilhørt et kloster. Foto: © Basel Tourismus.

Basel, Fischmarkt, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Den flotte gamle brønnen på Fischmarkt, ikke langt fra Markt­platz og Mitt­lere Brücke. Foto: Lien­berger / Wikipedia.

Basel, Mittlere Brücke, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Mitt­lere Brücke ble ombygd rundt år 1900 – her har det stått en bro siden år 1225, sann­syn­ligvis før det også.

Basel, Spalentor, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Spalentor er en av de tre flotte bevarte bypor­tene fra Basels gamle bymur, oppført på slutten av 1400-tallet. Spalentor sto i følge skrift­lige kilder ferdig i år 1498.

Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Middel­alder-byporten Spalentor har tårn på utsiden. Foto: © Basel Tourismus / Chris­tian Lichtenberg.

Basel, St. Alban, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

St. Alban­stor står i en liten park ved den delen av bymuren som er bevart i bydelen St. Alban. Foto: statistik-bs.ch‑J.-Weiss.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

St. Albanthal hvor en kanal ble konstruert for å drive møllene. Foto: © Basel Tour­simus / Daniel Petkovic.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Morgen­lyset brer seg over Basel og Rhinen. Foto: © Basel Tourismus.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Basels karak­te­ris­tiske rådhus finner du ved byens torv, Marktplatz.

Basel, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Rådhus­fa­saden er deko­rert på sveit­sisk maner. Foto: © Standort­mar­ke­ting Basel.

Basel, Rathaus, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Rådhu­sets klokke er deko­rert, slik det er vanlig i denne delen av Europa. Foto: Ralf Rolet­s­chek / Wikipedia.

Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Romer­byen Augusta Raurica ligger få kilo­meter fra Basel. Foto: © Römer­stadt-Augusta-Raurica / Basel Tourismus.

Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Basler Münster frem­står ved første øyekast som gotisk – legge merke til det lyse feltet på vest­fa­saden fra den tidli­gere romanske Kaiserdom. Foto: © Basel Tourismus.

Basel, Haito-Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Plan­teg­ning av den karo­lin­giske Haito-Münster. Foto: © baslermuenster.ch / Büro Sennhauser-Zurzach.

 Basel, Kaiserdom, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Rekon­struk­sjon av keiser Hein­richs Basler Kaiserdom. Foto: © baslermuenster.ch / Archäo­lo­gische Boden­for­schung Basel.

 Basel, Kaiserdom, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Det lyse feltet er fra kaiser Hein­richs Kaiserdom – legg merke til rund­buene oppe på veggen. Skulp­turer av keiser Hein­rich den II. og hans gemal­inne Kuni­gunde til høyre. Foto: © baslermuenster.ch / Erik Schmidt.

 Basel, Kaiserdom, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Den romanske portalen på det nordre tverr­skipet. Foto: © baslermuenster.ch / Erik Schmidt.

 Basel, Kaiserdom, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Den nederste delen av apsiden er i romansk stil. Foto: © baslermuenster.ch / Erik Schmidt.

Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Basels Münster med sin fine søyle­gang. Foto: Wladyslaw / Wikipedia.

Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Nei, det er ikke et senge­teppe – det er Müns­ters flotte tak! Foto: Ralf Rolet­s­chek / Wikipedia.

Basel, Kaiserdom, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Krypten til Münster er i romansk stil, med rester fra den tidlig-romanske kirken. Foto © baslermuenster.ch / Erik Schmidt.

Basel, Kaiserdom, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Basels Münster-kate­dral sett fra vest. Foto © baslermuenster.ch / Erik Schmidt.

Basel Münster: Sideskip med både romanske og gotiske innslag. Foto © baslermuenster.ch / Erik Schmidt

Basel Münster: Side­skip med både romanske og gotiske innslag. Foto © baslermuenster.ch / Erik Schmidt.

 Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Skulp­turer av keiser Hein­rich og Kuni­gunde på vest­fa­saden. Foto: © baslermuenster.ch / Erik Schmidt.

Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Fra søyle­gangen som tilhører Basler Münster. Foto: © Basel Tourismus / Daniel Petkovic.

Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Gulv­mo­saikk fra Augusta Raurica Foto: Rynacher / Wikipedia.

Basel, Historisches Museum, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, marktplatz, Sveits

Basels histo­riske museum holder til i en middel­al­der­kirke. Foto: Mattes / Wikipedia.

Basel, Kunstmuseum, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, St. Alban, Sveits

I Kunst­mu­seums flotte samlinger finnes eksem­pelvis Arnold Böck­lins «De dødes øy». Kilde: Wikipedia.

Basel, Kunstmuseum, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, St. Alban, Sveits

I Kunst­mu­seum Basel henger også «Portrett av Serena Lederer» av Gustav Klimt. Kilde: Wikipedia.

Basel, Antikenmuseum, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, St. Alban, Sveits

Artemis ble en periode dyrket som frukt­bar­hets­gud­inne i Efesos vest i Tyrkia – hun var egentlig jakt­gud­inne. Skulptur fra Efesos peri­oden år 100–0 før Kristus. Foto: © Antikenmuseum.

Basel, Fondation Beyeler, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, St. Alban, Sveits

Fonda­tion-Beyeler er tegnet av arki­tekten Renzo Piano. Foto: Foto: Mark Niedermann.

Basel, Museum der Kulturen, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, St. Alban, Sveits

Museum der Kulturen ligger i en gammel vakker bygning ved Müns­ter­platz. Foto: basler24.

Basel, Museum der Kulturen, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, St. Alban, Sveits

Fra bakgården til Basels Museum der Kulturen. Foto: Mattes / Wikipedia.

 Basel, Münster, Augusta Raurica, Rhinen, romertid, middelalder, kulturseverdigheter, gamlebyen, Marktplatz, St. Alban, Sveits

Til slutt et pano­rama av Basels vakre gamleby, tatt fra elve­pro­me­naden Rheinufer.