GoToGate

Limburg an der Lahn

Limburg an der Lahn er en ukjent perle med godt bevart arkitektur fra middelalderen, for det meste i bindingsverk. Limburgs historiske bydel har smale brosteinssmug som leder fra elven og middelalder-broen oppover mot Limburgs storslåtte katedral og middelalderborg, som ligger på byens høyeste punkt. Gamlebyen i Limburg an der Lahn er forbilledlig godt vedlikeholdt og tilnærmet kjemisk fri for skjemmende skilting. Resultatet er nesten ikke til å tro – her kan du oppholde deg i ekte middelalderske omgivelser og studere unik bindingsverksarkitektur med dekor og detaljer skapt for opp til 800 år siden.


Hvis du er så heldig å ankomme Limburg an Lahn fra vest, vil du få et førsteinntrykk av denne lille middelalderbyen som du aldri vil glemme. Når du entrer gamle Lahnbrücke via den middelalderske byporten og fortsetter over elven Lahn, så åpenbarer det seg en vakker katedral med syv tårn som streber mot himmelen på en klippe – høyt hevet over alt annet jordisk i ditt synsfelt.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Limburg an der Lahns nydelige katedral, St. Georgs Dom fra høymiddelalderen, setter stemningen så det holder. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn og bindingsverk

Limburg an der Lahn er oppført på Deutsche Fachwerk Strasse, som er en anbefalt reiserute med byer som har tatt vare på sin unike arkitektur i bindingsverk. Denne byggeteknikken har sine røtter før Romertiden, og ble spesielt populær i middelalderen i Sentral-Europa. Vi kjenner bindingsverk godt fra Danmark og har også en del bygninger i Norge, som er oppført i denne teknikken. Det unike med Limburg an der Lahns historiske bydel, er at så mange hus og nabohus er blitt bevart helt originale gjennom opp til åtte hundre år. I Limburg er dermed en hel by bevart, slik den en gang var, og det er besnærende å tenke på at en person fra 12-1300-tallet ville ha kjent seg igjen i denne gamlebyen.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra Bischofsplatz, en av Limburg hyggelige møteplasser i gamlebyen. Foto: © ReisDit.no

Limburgs møteplasser brukes fremdeles

Alle gamle byer har plasser som forteller deg hva de i sin tid ble brukt til. I Limburg an der Lahn finner du Kornmarkt, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz og Plötze – Kornmarkedet, Fiskemarkedet, Hestemarkedet, Bispeplassen og Morten – ja, sist nente oppkalt etter karpefisken mort, som det nok fantes nok av i elven Lahn. På disse plassene er det uteserveringer i sesongen, og her møtes både fastboende og besøkende. Her får du kjøpt både mat og drikke til svært rimelige priser sammenlignet med Norge – godt under halvparten av det vi er vant til hjemme. Limburg an der Lahn er et populært reisemål, og mange tyskere kommer hit for å oppleve et solid snev av fortid og historie. I Tyskland har man stor respekt for historisk arkitektur, og godt voksne mennesker valfarter de historiske bykjernene rundt om i landet – og Limburg an der Lahn.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Limburg an der Lahn – illustrasjon av Mattäus Merian i første halvdel av 1600-tallet. Legg merke til bymuren. Kilde: Wikipedia

Kort om Limburgs tidlige historie

Limburg er nevnt første gang i skriftlige kilder i år 910, ikke som et stedsnavn, men som et topografisk kjennetegn, i form av et berg – for øvrig der Limburger Dom ble bygget. Arkeologiske utgravinger har avdekket spor etter keltere fra rundt år 500 før Kristus, og romerne hadde en forlegning i nærheten under keiser Augustus tid, det vil si rundt begynnelsen av vår tidsregning. Under Merovingertiden ble det bygd en festning på høyden Domberg rundt år 750, etter alt å dømme for å bevokte og beskytte Via Publica, som siden romertiden utgjorde veiforbindelsen mellom Brussel og Praha, og som krysset elven Lahn her, sannsynligvis via en trebro. Etter at festningen ble bygget her rundt år 750, oppsto det en liten landsby her, som det pleide på slike steder hvor det både fantes veitrafikk og tilgang på rent vann. Man har også funnet referanser til en tidligere kirke bygget på omtrent samme sted, og denne dateres til første halvdel av 800-tallet, noe som kan indikere at Karl den Store har hatt en finger med i spillet. Denne kirken ble bygd på “Limburgs klipper” og er åpenbart en av forløperne til Limburger Dom. Den andre ble etter alt å dømme bygd på begynnelsen av 900-tallet av landgreven Konrad Kurzbold, som er gravlagt i den eksisterende St. Georgs Dom.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Den andre kirkens grunnlegger, landgreve Konrad Kurzbold, er gravlagt i kirken. Foto: © ReisDit.no

Mer om Limburg i middelalderen

Rundt år 1130 ble det oppført en bymur rundt landsbyen ved foten av Limburgs Domberg, og rundt år 1160 ble det bygd en trebro på samme sted som dagens bro. I år 1180 fikk Limburg an der Lahn rettigheter til å prege mynter, noe som medførte et kraftig oppsving i både handel, byggevirksomhet og folketall. Ytterligere en bymur blir reist utenfor den første i år 1230, noe som forteller om vekst, ressurser og en strategisk viktig beliggenhet. I mellomtiden var byggearbeidene på dagens Dom begynt mellom 1180 og 1190 i romansk stil, og denne ble innviet år 1235. På dette tidspunktet hadde man også tatt i bruk noen tidlig-gotiske spissbue-elementer, i tillegg den mer robuste rundbuede romanske stilen. Limburger Dom er dermed oppført i en blandingsstil, noe som var vanlig i denne perioden over hele Europa.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Den katastrofale bybrannen i år 1289 førte til at det ble bygd en steinbro over elven Lahn i perioden år 1315-20. Foto: © ReisDit.no

Brann og katastrofe

I år 1289 blir mesteparten av Limburg an der Lahn totalskadet i brann. I de påfølgende årene bygges byen opp igjen med strengere krav til brannsikkerhet. I årene 1315 til1320 blir det bygd en solid steinbro over Lahn, og den står fremdeles. Utenfor denne nye broen vokser det opp en ny bydel på denne tiden; Brückenvorstadt. Rundt år 1340 blir det nok en gang anlagt nye bymurer, denne gangen med både vanngraver og tårn. I år 1342 oppstår nok en gang en omfattende bybrann, som ødelegger store deler av den gjenoppbygde byen, men langt fra alt. Noen år senere, i 1349 ankommer pesten Svartedauen og medfører her, som i det øvrige Europa, at bortimot halve befolkningen utryddes.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Limburg anno 1900 – håndkolorert foto av ukjent fotograf. Fint lite har endret seg siden middelalderen. Kilde: Wikipedia

Limburg rammes av pest både i år 1356 og 1365, noe som gjør at byens forsvar svekkes. Det oppstår også feider med Limburgs nabobyer, og det er generelt mye uro i både byen og området i siste halvdel av 1300-tallet og utover 1400-tallet. Den nye bydelen på den andre siden av elven, Brückenvorstadt, brennes ned i år 1380. Limburg opplevde mye uro gjennom reformasjonen i år 1517 og senere i 30-årskrigen. Til tross for dette er det bevart en god del bebyggelse helt tilbake fra 1200-tallet og de påfølgende århundrene – i det store og hele bindingsverkarkitektur, som i dag kan oppleves i Limburg an der Lahns historiske bydel.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Lahnbrücke sett fra vest – det er lett å kjenne seg igjen. Maleri fra 1862 av George Clarkson Stanfield. Foto: © LAGIS Hessen

Lahnbrücke med Brückenturm

Brückenturm måler 12 x 12 meter og er 14 meter høyt. Det er en del av den tredje utvidelsen av bymurene, og sto ferdig rundt år 1340, etter alt å dømme i kombinasjon med et annet tårn på motsatt side av broen, som altså sto på gamlebysiden, slik at eventuelle fiender ikke ville vært trygge før de passerte to bevoktede porter. Dette var vanlig i middelalderen. Ofte var port nummer to utstyrt med en liten dør i den store døren, slik at man måtte bøye seg ned og passere én og én gjennom den trange åpningen. Når du i dag står på bysiden av broen og snur deg mot venstre, ser du Katzenturm, ett av mange bevoktede tårn i den utvidede bymuren fra cirka 1230. Tårnet har 2 meter tykke murer og en diameter på 10 meter.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Limburg an der Lahn – eller som det står: Lympurch – illustrasjon fra perioden år 1572-1617 av Georg Braun og Franz Hogenberg

Brückengasse og Römer

Brückengasse betyr Brogata eller Brosmuget, og leder fra broen opp i gamlebyen. I middelalderen var dette en hovedgate – ikke bare mellom Köln og Frankfurt, men også mellom Antwerpen og Bysants, i dag bedre kjent som Istanbul. Etter det første kvartalet kommer du til Brückengasse 9, kjent som “Huset med de syv laster”, et bindingsverkshus oppført år 1567. På ned nederste gesimsen er det skåret ut syv ansikter, som fra venstre til høyre symboliserer de syv dødssynder; hovmod, gjerrighet, misunnelse, hor, fråtseri, vrede og latskap.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Brückengasse 11 til venstre med kapellet i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no

Ved siden av finner du Brückengasse nummer 11, også det et bindingsverkshus med vakkert dekorerte hjørnestolper. Litt lenger bort ser du kapellet til det tidligere Cistercienserklosteret, underlagt det kjente Kloster Eberbach ved Rhinen. Kapellet er oppført år 1322.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Videre fra Brückengasse via Fahrgasse i retning Fischmarkt. Foto: © ReisDit.no

Fahrgasse og Römer

Brückengasse går over til å hete Fahrgasse når du kommer litt opp i den vesle bakken som leder til Fischmarkt. I dette smale suget ligger den ene perlen etter den andre. Her kan du blant annet se fasade-dekorasjoner av meget høy kvalitet, som fortalte mye om eierne av huset. Man var jålete den gang som nå, og det lå stor prestisje i å ha en flott residens. Römer er en litt bortgjemt paralellgatestump til Fahrgasse.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

En praktfull fasade i Fahrgasse 6. Foto: © ReisDit.no

Römer – Gotisches Haus

Det såkalte Gotisches Haus har adresse Römer 2-4-6 og ble bygd så tidlig som år 1289, som et middelaldersk typisk “Hallenhaus”. Römer er et av de tidligste bindingsverkbyggene i Tyskland som eksisterer, og bygningen er derfor oppført på listen som et nasjonalmonument.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Römer 2-4-6 omfatter ett av Tysklands eldste bindingsverkshus. Foto: Berthold Werner Public Domain / Wikipedia

Arkeologiske undersøkelser har avdekket at huset blant annet har vært benyttet som kjøpmannshus med lager. Det er spor etter ombygning i årene 1581-83 og i 1610. I hagen fant man overraskende nok en Mikwe – et jødisk rituelt bad. Nabohuset, Haus Römer 1, er et såkalt Burgmannehaus med eldste del fra år 1296, et herskapshus hvor en av byens landgrever i sin tid har hatt sin residens og holdt mottagelser for noble gjester.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Middelalderens fiskemarked er i dag en livlig liten plass. På skiltet står det at det er nevnt i skriftlige kilder i 1292 som marked i den eldste bykjernen. Foto: © ReisDit.no

Fischmarkt

Når du går videre i Brückengasse opp den vesle bakken, kan du ta til venstre opp mot Dom St Georg og borgen, eller fortsette rett frem til Fischmarkt. Rundt denne plassen, hvor det i middelalderen var fiskemarked, finner du flere arkitektoniske godbiter fra middelalderen og renessansen. På adressen Fischmarkt 1 finner du et gotisk steinhus fra år 1350 med en profilert midtsøyle i eik fra år 1555 inne i første etasje. Altes Rathaus am Fischmarkt har kjellerhvelv datert fra 1200-tallet, og ble i år 1399 kjøpt av borgerrådet som rådhus, noe det forble helt til 1899 – med andre ord hele 500 års tjeneste. Huset omfatter en høy hall på grunnplanet og en flott, original vindeltrapp. I dag finner du bymuseets malerisamling her og i nabobygningen Fischmarkt 22.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fischmarkt 8 huser en pizzarestaurant. Foto: © ReisDit.no

Mer om Fischmarkt

Fischmarkt 9 er oppført i år 1542 og ble noe ombygd på 1700-tallet, blant annet ed inntrukket andre etasje. I nyere tid er fasaden rekonstruert i henhold til funn av fager og materialer. Fischmarkt 16/17 er antatt bygget på 1400-tallet og senere delt i to seksjoner ned fra mønet. På 1700-tallet ble det bygd inn en andre etasje i husets opprinnelige høye hall. Ved restaurering er huset tilbakeført til opprinnelig utseende. Fischmarkt 12 er oppført i stein cirka år 1300 og en omfattende ombygging er datert til år 1552. Bronsepaneler i hoveddøren viser viktige, daterte hendelser i Limburgs historie. Samtlige av bygningene nevnt i avsnittet om Fischmarkt er av den såkalte bygningstypen Hallenhaus, med en stor dominerende hall i første etasje, som var vanlig i middelalderen og ut på 1500-tallet.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra Domstrasse, som leder opp til St. Georgs Dom. Foto: © ReisDit.no

Fra Fischmarkt til Domplatz

Fra den hyggelige og sjarmerende plassen Fischmarkt kan du gå opp Domstrasse til toppen av Domberg hvor du finner Diözesanmuseum, som inneholder gjenstander og kirkeskatter knyttet til bispedømmet, og selve rosinen i pølsa, den vakre St. Georgs Dom som troner på Limburgs høyeste punkt. Langs Domstrasse er det flere fine hus fra middelalderen og de påfølgende århundrene. Det er mange fine detaljer underveis, og du vil ha mye igjen for å bruke øynene både høyt og lavt. Det gjelder for øvrig hele Limburg an der Lahn.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra øverst på den koselige plassen Kornmarkt – her var det kornmarked i middelalderen. Foto: © ReisDit.no

Kornmarkt, Bischofsplatz og Haus Trombetta

Kornmarkt ligger ned mot den nyere byen, parallelt med Bischofsplatz og er en viktig og livlig møteplass, ikke minst fordi mange av Limburgs borgere passerer denne gamle markedsplassen på vei til og fra arbeidet. Her ligger det tett i tett med kneiper, restauranter og uteserveringer.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Kornmarkt med alle sine hyggelige uteserveringer. Foto: Gryffindor CC-BY-3.0 / Wikipedia

Bischofsplatz er i dag forlengelsen av Frankfurter Strasse, som i middelalderen var hoved og handelsveien mellom Köln og Frankfurt. I middelalderen var den en del av denne veien, til byens Stadtkirche i år 1322 ble reist her i forbindelse med Fransiskanerklosteret som ble reist her nitti år tidligere, i år 1232. Da kirken ble bygd var det naturlig å gi denne rom og dette ble sørget for ved å rydde plass til Bischofsplatz – Bispeplassen.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Haus Trombetta til høyre – nederst på Bischofsplatz. Foto: © ReisDit.no

På Bischofsplatz finner du i dag en rekke serveringssteder og spesielt en bygning som anses som svært verdifull: Haus Trombetta med adresse Frankfurter Strasse 2. Det spesielle med Haus Trombetta fra 1600-tallet er at det ble bygd som en del av bymuren 1200-tallet med en senere oppført tilliggende byport Hofportal, fra år 1769. Haus Trombetta har sitt navn etter en kjøpmannsfamilie som siden den gang har hatt dette vakre bindingsverkshuset som sitt hjem frem til år 1960.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Plassen Plötze er oppkalt etter karpefisken mort – Karpe Diem er til gjengjeld vårt valgspråk. Bare det ikke er for tidlig om morran. Foto: © ReisDit.no

I tillegg til Bichofsplatz og Kornmarkt finner du en annen livlig plass i retning av Lahnbrücke, nemlig Plötze. Plötze er et pussig navn på en plass i en by, fordi navnet betyr mort – fisken mort. Likefullt er det flere serveringssteder rundt plassen, og en rekke uteserveringer. Det er spesielt mye folk her på kveldstid, når både fastboende og turister koser seg med mat og drikke på kneipene eller restaurantene.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Diözesanmuseum i forgrunnen og St. Georgs Dom i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no

Diözesanmuseum, St. Georgs Dom og Schloss

Domstrasse leder opp fra Fischmarkt og er i seg selv en liten attraksjon. Når du runder hjørnet og ser St. Georgs Dom, har du Diözesanmuseum og Staurothek foran deg. Det først nevnte er et såkalt sakralmuseum – et museum for kirkegjenstander, som omfatter en rekke unike gjenstander. Limburg var siden middelalderen et viktig kirkesenter, og museet har storartede kirkegjenstander i sin flotte samling, blant annet den såkalte Domschatz.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Diözesanmuseum sett fra hagen Mariengarten. Foto: DIZer CC-BY-3.0 / Wikipedia

Her finnes relikvieskrin fra katolsk tid og en korsrelikvie fra bysantinsk tid, tidlig i middelalderen. Det bysantiske korsrelikviet ankom Limburg år 964 og kom opprinnelig fra palasset Palatium Magnum i Konstantinopel, (senere Bysantz og Istanbul), grunnlagt på 400-tallet av den romerske keiseren Theodosius, og skal angivelig inneholde en bit av Jesu kors.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Dom St. Georg, også omtalt som Limburger Dom, i all sin prakt. Foto: © ReisDit.no

St. Georgs Dom

Opprinnelig ble det reist en kirke ved den gamle borgen cirka år 910. Den opprinnelige kirken brant, og det ble bygd en ny på samme sted, påbegynt rundt 1180-1190 av landgreven Konrad Kurzbold, i henhlod til dendrokronologiske undersøkelser fra innvendig treverk i tårnene. Koret stod ferdig og ble innviet i år 1235, og kirken var fullført rundt år 1250. I denne kirken ble på en enestående måte fransk tidlig gotikk og hessisk senromantisk stil forent i et usedvanlig harmonisk byggverk.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

St. Georgs Dom har et enkelt, men gjennomført interiør. Foto: © ReisDit.no

Ved første øyekast oppdager man ikke at St. Georgs Dom er bygd i to stiler – den lyse bygningskroppen med de dekorative røde kantsteinene og detaljene gjør et helhetlig inntrykk. De syv tårnene er typiske for mange middelalderkirker, og i denne katedralen gir de en storartet effekt – både av format, bygningens beskjedne størrelse til tross, og av å strebe mot himmelen. At St. Georgs Dom ble bygd på toppen av en kalkklippe over elven Lahn trekker ikke akkurat ned på helheten.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Tidens tann har tæret på freskene – kanskje malt den gang da St. Georgs Dom sto ferdig? Foto: © ReisDit.no

Mer om St. Georgs Dom

Innvendig vil du finne noen få veggmalerier fra middelalderen. Også interiøret er svært harmonisk, både med hensyn til elevasjon og innredningen av etasjene med tribune i andre etasje, triforium i tredje og klerestorium i fjerde, kanskje med katedralen i Laon i Nord-Frankrike som forbilde. Knippepilarer følger etasjene helt opp til klerestoriet i fjerde hvor de føres videre i form av ribber i det gotiske hvelvet. Også skipets og korets innvendige dimensjoner under de gotiske ribbehvelvene gir inntrykk av stor høyde, til tross for at kirken utvendige mål er 54,5 meters lengde og 35,4 meters bredde.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Døpefonten er fra samme periode som da St. Georgs Dom ble bygd – kanskje fra den tidligere kirken. Foto: © ReisDit.no

Skip og kor er beskjedent dekorert, noe som skaper et stramt og rent kirkerom. Du skal likevel se nærmere på de få sen-romanske freskene som finnes. Noen av dem er medtatte etter 800 år, men slik er det. Også døpefonten er i romansk stil. I St. Georgs Dom finner du også gravmælet etter Gaugraf (landgreven) Konrad Kurzbold, født år 890, død år 948.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Schloss Limburg: Noe av det du ser her er nesten 800 år gammelt. Foto: Derzno CC-BY-4.0 / Wikipedia

Schloss eller Burg Limburg

Schloss eller Burg Limburg er bygd i pragmatisk romansk stil i kompakt kvaderstein med et middelaldersk preg. Borgen består av et renessansebygg i bindingsverk fra 1500-tallet, boligtårn med nesten kvadratisk grunnplan fra første halvdel av 1200-tallet, et kapell fra samme periode og en usedvanlig lang hallbygning med utvendig trapp og svalgang fra senmiddelalderen, nærmere bestemt år 1379.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Schloss eller Burg Limburg er at solid festningsverk fra østsiden. Foto: © Schloss Limburg

Borgen gjør et imponerende inntrykk sett utenfra, fra borggården ser Schloss Limburg mer beskjeden ut. Men det er fint å være her, omgitt av stein-bygninger fra 12- og 1300-tallet. Historien sitter i veggene. Kapellet er tilegnet St. Peter og har vakre veggmalerier fra 12-1300-tallet.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Av og til skal man bare rusle rundt på måfå. Foto: © ReisDit.no

Fra Domplatz til Rossmarkt og Bishofsplatz

Når du har opplevd St. Georgs Dom og tatt turen bortom Schloss Limburg, som ligger rett bak katedralen, bør du rusle ned Domberg via Domtreppe. Her er det riktig idyllisk hele veien – det er bemerkelsesverdig hvor godt Limburgs historiske senter er bevart. Ta gjerne små avstikkere, du vil ikke bli skuffet. Selv om avstandene er små i Limburgs gamleby, er det nok se.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Say no more. Foto: © ReisDit.no

Mange av husene her er datert og påført ulike dekorelementer eller informasjon om bygningens historie. ReisDit.no kommer aldri til å glemme Limburg an der Lahn. Det vil ikke du gjøre heller, om du tar turen. Reis dit.

Alle fotos fra Wikipedia er gjengitt etter deres regelverk og kan benyttes i henhold til det.

Billig flyreiseBillig hotell

 
Billig flyreise
Billig hotell

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Kart over det historiske senteret i Limburg an der Lahn. Sakset fra byguiden utgitt av Limburgs turistkontor.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

De eldste husene i Limburg med nummer-referanser til kartet ovenfor. Sakset fra byguiden utgitt av Limburgs turistkontor.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Oversiktsfoto av Limburg an der Lahn sett fra øst. Foto: Bernhard Queisser CC-BY-3.0 / Wikipedia

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

St. Georgs Dom var stiftskirke fra år 1235 til år 1827, da den ble katedral. Kilde: Wikipedia

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Frimerke som markerte Limburgs 1100-års-jubileum i år 2010. Kilde: Deutsche Post / Wikipedia

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Katzenturm var en del av den opprinnelige bymuren fra 1200-tallet. Foto: Oliver Abels (SBT) CC-BY-2.5 / Wikipedia

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

St. Georgs Dom, gjerne omtalt som Limburger Dom, ble påbegynt rundt år 1180. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Et gotisk vindu i St. Georgs Dom – ved første øyekast fremstår det nesten som romansk. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Slik bygde man i middelalderen – er det rart at branner spredte seg? Fra et smug ved Fischmarkt i Limburg. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Brückenturm – brotårnet – Lahnbrücke på motsatt side av elven for gamlebyen. Foto: Berthold Werner Public Domain / Wikipedia

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Nepomukstatuen på Lahnbrücke – Johannes Nepomuk er en for oss noe obskur katolsk helgen og mer sier vi ikke om den saken. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra Brückengasse 9 og 11 – går du 50-60 meter inn til venstre kommer du til broen Lahnbrücke. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Brückengasse 9 kalles “De syv dødssynders hus” på grunn av de syv utskårne ansiktene under den nederste bjelken i bindingsverket. Foto: Tilman2007 CC-BY-4.0 / Wikipedia

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Brückengasse 9 og 11 – legg merke til de utskårne hodene nede til venstre. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Restaurering av dette flotte gotiske huset pågikk i Brückengasse. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Brückengasse 13 er et flott eksempel på bindingsverk-arkitektur. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Fahrgasse, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Smuget Fahrgasse ble en del av hovedveien mellom Köln og Frankfurt på 1200-tallet. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fahrgasse 4 er gjennomført vakkert dekorert. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fahrgasse 4 ligger ikke så langt fra Fischmarkt. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

En overligger som har overlevd noe hundre år i Kleine Rutsche 4. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Gotisches Haus fra år 1289 – bygd etter brannen og i dag et nasjonalt fortidsminne. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Römer betyr romer (som fra romertiden). Hvorfor dette navnet? Vet ikke. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra livlige Fischmarkt. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fischmarkt 9 med et lite hjørnetårn. Oppført år 1542. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fischmarkt 1 er et gotisk steinhus nevnt i skriftlige kilder år 1350, sannsynligvis noe eldre. Foto: Tilman2007 CC-BY-4.0 / Wikipedia

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fischmarkt 16/17 til høyre antas å være oppført på 1400-tallet. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Flere hus på trivelige og livlige Fischmarkt. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fischmarkt 12 borterst – et gotisk steinhus fra cirka år 1300. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Mange byggeteknikker er representert i Limburg an der Lahn. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Skriften på veggen – “Zum Dom”. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Haus Trombetta fra 1600-tallet hvor familien har holdt hus uavbrutt til 1960. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Haus Trombetta har fått en egen minneplakett. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra hjørnet Bischofsplatz Barfussgasse – det såkalte Byron Haus til venstre har ingen ting med poeten å gjøre. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra Rossmarkt, rett rundt hjørnet for Bischofsplatz, hvor det var hestemarked i middelalderen. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Den gamle bisperesidensen i Limburg er i dag en del av Diözesanmuseum. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Staurothek er betegnelsen på et bysantiske korsrelikvium – dette skal angivelig inneholde en bit av Jesu kors. Kilde: Wikipedia

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Det er fin utsikt fra Domplatz over gamlebyen. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Det er ingen ting å utsette på beliggenheten til St. Georgs Dom. Foto: © Bistum Limburg

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

…uansett fra hvilken side man ser den vakre katedralen. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Koret i St. Georgs Dom fotografert fra skipet. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Jomfru Maria med Jesusbarnet er tilstede i St. Georgs Dom. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Storartet byggekunst. Og tenk på at alt er gjort for hånd. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

En flott sengotisk altertavle. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

En freske fra senere i middelalderen i St. Georgs Dom. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Tverrskipet krysser mellom skipet og koret. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

En fredet plett på veien ned fra Domberg. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Her går man ned via Domtreppe fra Domplatz til Rossmarkt og Bischofsplatz i Limburgs gamleby. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Dette sjarmerende huset fra 1667 har adresse Grosse Domtreppe 1, ved trappene ned fra Domplatz mot Bischofsplatz. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Det er mange fine detaljer å ta med seg i Limburg – her fra huset i Grosse Domtreppe 1. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Når du har gått ned Domtreppe kan du titte litt på Kolpingstrasse 17 fra år 1653. Foto: © ReisDit.no

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Dette huset i Bergstrasse tar imidlertid kaka. Her har noen hatt det moro. Foto: © ReisDit.no