GoToGate

Arles

Arles er på mange måter selve essensen av Provence – en gammel, munter, og vennlig småby med en intakt gamleby. Et virvar av trange smug avløses av åpne plasser, hvor fastboende og feriegjester møtes på en av de mange uteserveringene. Arles er ellers uløselig knyttet til sin greske og romerske fortid, med et enormt amfiteater og flere andre bygninger og ruiner fra romertid. Arles ble oppført på Unescos liste over Verdensarven år 1981.

Mer om Arles
Arles ligger der elven Rhone deler seg og finner veien den siste biten til Middelhavet. Rett sør for Arles og hovedløpet til Rhône finner du våtmarksområdet La Camargue, med et enestående fugleliv og en helt spesiell kultur knyttet til hesteavl. Arles arrangerer dessuten tyrefektinger i april og september – ikke helt i den provencalske ånd – kanskje mer i den sydvestlige oksitanske. Det er et lite poeng her, for Arles er litt mer upolert og uspolert enn mange av byene lenger østover. Bakgatene her er preget av hverdag og arbeid, og ikke pyntet med blomster for å tekkes turistene. Nå er likevel i høyeste grad Arles besøkt av feriegjester fra alle verdens hjørner. Arven fra Van Gogh og de romerske fortidsminnene har sørget for det.

Vincent van Gogh, Det gule huset, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

“Det gule huset” i Arles, hvor kunstneren bak verket, Vincent van Gogh, bodde i år 1888.

Litt mer om Arles
Arles historiske senter ligger på østsiden av Rhône, der elven gjør en sving vestover. Gamlebyen er ganske stor av utstrekning og er så godt som fri for moderne bebyggelse. Denne historiske bydelen har samme utstrekning som antikkens romerske koloniby fra det første århundret før Kristus. Flere av vakttårnene fra den gamle bymuren står ennå rundt gamlebyen, og deler av antikkens bymur er intakt. Sør-øst for Arles gamle bydel ligger Les Alyscampes, en opprinnelig romersk gravplass som i dag delvis befinner seg under en frodig allé. På 300-tallet ble gravplassen innordnet under den tidlig kristne kirken og frem til 1100-tallet ble Alyscamps ansett som et attraktivt gravsted av prestisjemessige hensyn.

romansk kirke, Saint Honorat fra 1100-tallet, Les Alyscampes, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Den romanske kirken Saint Honorat fra 1100-tallet ligger ved Les Alyscampes, opprinnelig en romersk gravplass, som ble kristen allerede på 300-tallet. Foto: Claude/Wikipedia.

Litt om Arles’ populære møteplasser
Arles’ gamleby har tre plasser som er spesielt populære. Den ene er Place de la Republique, som ikke bare er omgitt av Hotel de ville (rådhuset) og en av de vakreste romanske kirkene i hele Frankrike, nemlig Eglise St Trophime, opprinnelig fra år 449, men kraftig ombygd på 1100-tallet. Mer om den og den vakre buegangen i eget kapittel. Midt på Place de la Republique står en ekte obelisk fra Egypt, hentet hit i antikken av romerne som et tegn på prestisje. Opprinnelig sto obelisken i Sirkus på den andre siden av elven Rhone. Ved Place de la Republique finner du kun et par kafeer.

romersk teater, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Kun to av de to korintiske søylene står igjen ved det romerske teateret, som befinner seg rett ved det romerske amfiteateret fra samme periode.

Mer om Arles’ populære møteplasser
To kvartaler opp i gamlebyen finner du en annen sjarmerende plass, Place du Forum, med flere restauranter med utendørs servering vegg i vegg – blant annet den vi kjenner fra Vincent van Goghs maleri. (Place du Forum betyr at her lå det romerske Forum for to tusen år siden). Her er det folksomt utover kveldene og du vil ikke føle deg som byens eneste turist, for å si det slik. Den tredje plassen heter Place Voltaire og ligger helt nord i gamlebyen, rett innenfor den romerske byporten. Her finner du noen restauranter og et par barer under skyggefulle treklynger, i tillegg til to hoteller.

Romersk amfiteater, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Man blir tørst av romerske amfiteatre. Det har eieren av dette vannhullet forstått.

Bak det romerske teateret, ikke å forveksle med amfiteateret, finner du flere restauranter i den vesle gaten Rue Porte de Laure. Også langs Boulevard des Lices finner du en del trivelige serveringssteder. Langs denne vakre alléen finner du dessuten et meget livlig og variert marked – hele to kilometer langt – hver lørdag formiddag. Her finner du lokalprodusert mat og spesialiteter, pluss en masse annet. Hver onsdag formiddag er det omfattende marked på Boulevard Émile Combes, langs østsiden av gamlebyen.

St.-Trophime, fasade, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

St.-Trophime – praktfulle og intrikate dekorasjoner fra portalens høyre del.

Mer om Eglise St Trophime, opprinnelig St Stephanus
Den opprinnelige kirken som lå her, var som tidligere nevnt fra år 449. Denne var imidlertid viet til kristendommens første martyr, St Stephan, som ble steinet til døde i år 34 eller 35 fordi han nektet å oppgi sin kristne tro. (Mannen som sto bak steiningen var faktisk Saulus fra Tarsus, som senere skulle bli apostelen Paulus forfatteren bak betydelige deler av det nye testamentet.) I år 972 hadde det seg slik at levningene etter Trophimus, som ble Arles første biskop allerede i år 251, ble bragt hit fra gravplassen Les Alyscamps. Dette medførte at Arles ble pilegrimsmål der Trophimus ble tilbedt som Gallias eneste kirkefader og misjonær.

Ombyggingen til dagens Eglise St Trophime
Man antar at den nåværende kirken ble bygget på 1100-tallet og at den sto ferdig i år 1152 – skriftlige kilder refererer til en offisiell overføring eller innvielse av Trophimus hellige relikvier dette året. I følge forfatteren Christian Freigang i “Provence – Kunst – Landskab – Arkitektur” antas denne skriftlige referansen å ha sammenheng med ferdigstillelsen av den nye kirkens kor. Tårnet, skipet og portalen er oppført i andre halvdel av 1100-tallet. Portalen er fysisk trukket frem fra den enkle vestfasaden, og et mesterverk både innen arkitektur og skulptur. Temaet er syndefallet, som her er behandlet i en mer dempet og forsiktig ikonografi enn det som er vanlig mange andre steder i Sør-Frankrike i denne perioden. Det er hevdet at portalen er et ekko fra romertidens triumfbuer, og i særdeleshet den i Orange.

St.-Trophime, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Sliten og trett gammeltestamentlig herre på vestportalen til St.-Trophime

Mer om Eglise St.-Trophime
Basilikaen St.-Trophime har et svært smalt og høyt gotisk kor med to smale sideskip, som ble tilføyd i perioden år 1450-75. Denne gotiske delen av koret utmerker seg med et meget nøkternt, nesten nakent interiør. Det gotiske koret ble i hovedsak oppført fordi den karismatiske biskopen Louis Alemans død i år 1450 førte til en betydelig valfart til kirken og byen. Hans grav ble ansett å være undergjørende. En slik valfart betød mye for Arles rent økonomisk, på samme måte som byene langs de store pilegrims-veiene mot Santiago del Compostela vest i Spania hadde nettopp dette som sin viktigste næringsvei. Eglise St.-Trophime er vakkert utsmykket innvendig i den romanske delen av kirken. Det ble eksempelvis hentet flere flotte sarkofager fra Les Alyscampes, blant annen en arkade-sarkofag fra år 350 med uthugde menneskefigurer i høyrelieff. Geminus-sarkofagen fra det 5. århundre er også et sjeldent eksempel på senantikkens skulptur-tradisjon.

Korsgangen som tilhører Eglise St.-Tromphine, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Buegangen som tilhører Eglise St.-Tromphine er i romansk stil og kjent for sine vakre søyler og pilarer.

Eglise St.-Trophime og Buegangen
I likhet med mange andre kirker i Provence, var St.-Trophime en klosterkirke, med en tilliggende klosterhage omgitt av en kvadratisk buegang. Buegangen her regnes for å være den flotteste av de 17 som finnes i romansk stil i Provence. Buegangens fire fløyer er bygd over en periode på nesten 200 år. Nordfløyen er antatt påbegynt cirka 1180, mens østfløyen sannsynligvis er bygd på begynnelsen av 1200-tallet. De to andre fløyene er oppført i romansk stil rundt år 1370.

Cloitre, klostergang, St Tropheme, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Legg merke til de to kraftige, dekorerte midtpilarene og de fire fagene med parvis dekorerte søyler med figurkapiteler mellom. Foto: OT Arles

Buegangene har kraftige dimensjoner og er flott utsmykket med høyrelieff skulpturer på kraftige mellompilarer, mellom fire fags arkader med doble søyler i ulik dekor med figurkapiteler. Man vet at noen av kapitelene er hugd av den italienske mesteren Benedetto Antelami, som også har utført arbeider i Parmas Duomo. Skulpturprogrammet er viet Jesu død og gjenoppstandelse, apostlene Paulus og Peter, samt den første martyr, St-.Stephan og – naturligvis – St.-Trophimus. Buegangen er et must å få med seg, hvis du er opptatt av slikt.

Litt om Arles’ tidlige historie og den romerske arven
Arles beliggenhet ved storelven Rhône og nord for våtmarksområdet Camargue er ikke tilfeldig. På 6-700-tallet før Kristus var stedet bebodd av Ligurere, hvoretter grekere på 400-tallet opprettet en handelsstasjon her. Den strategiske beliggenheten ved vannveien Rhône, sjøveien øst-vest og landeveien øst-vest, gjorde byen viktig for grekerne. Senere, da romerne inntok området i år 118 før Kristus, ble Narbonnes og Marseille i første omgang deres provinsbyer. I år 104 før Kristus fikk Arles kanalforbindelse til Golfe de Fos, rett øst for utløpet til Rhône, i ly for vær og vind, og med kort vei til Marseille.

Teateret fra romertid, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Teateret fra romertid, oppført i det første århundret før Kristus, slik det står i dag – mye er forsvunnet og brukt til bygningsmaterialer opp gjennom århundrene. Foto: H. L. Casès

Cæsar gjør Arles til koloniby
De Julius Cæsar i år 46 før vår tidsregning gjorde byen Arelate til koloni, førte dette til at hans veteraner fikk tildelt jord og bosatte seg i området rundt. De underla seg og omlandet Arles’ overherredømme og gjorde med Mreseille rangen stridig som den viktigste byen på denne delen av kysten. Som i alle viktige romerske byer, ble det bygget offentlige anlegg som akvedukter, vanntårn, teater, amfiteater, festningsverk, bymurer, forsvarstårn, gravplasser, underjordiske lagringsanlegg og offentlige bad. Alt dette kan du i dag se bygningsrester etter. Arles var blitt et viktig romersk knutepunkt. Under Forum kan du i dag gå ned i digre katakomber, bygd av romerne for å lagre korn.

Musée Arlatan, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Også midt i Musée Arlatan finner du bygningsrester fra romertid. Foto: © Museon Arlaten/J. Luc Mabit

Arles og den tidlige kristendommen
Arles fikk allerede i år 254 en biskop, og på 300-tallet ble det avholdt flere viktige kirkemøter i byen – såkalte synoder. Denne tidlige kristendommen spredte seg med både jøder og romere som flyttet ut i Romerriket, etter hvert som det ekspanderte. Arles Kristendommen ble som kjent erklært som statsreligion i år 314 under keiser Konstantin. Før dette var kristne utsatt for forfølgelser, blant annet var keiser Diokletian aktiv på dette området spesielt mellom år 303 og år 305. Hva dette hadde å si for de kristne i Arles er usikkert. Under keiser Honorius (år 395 – 423) fikk Arles enda en oppgradering. Arles ble nemlig opphøyd til å bli hovedstad for Gallia, Spania og Bretagne. I år 417 og år 450 ble byen erkebispe-hovedstad for de mange bispedømmene i Sør-Frankrike.

amfiteateret, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Restene av byens vakre romerske teater ligger vis-à-vis amfiteateret.

Romersk kollaps og folkevandringstid
Fra midten av 400-tallet opplevde Arles å bli erobret av både Visigotere og Ostrogotere, begge germanske stammesammenslutninger, som bekjente seg til kristendommen. Disse ble etterfulgt av Merovingerne på 500-tallet, som igjen ble avløst av Frankerne, etter Karl Martells seier over muslimene i år 732 i Poitiers.Etter delingen av Karl den Stores enorme rike i år 855 ble Arles hovedstad i kongeriket Burgund, under navnet Arelate. Arles oppnåddet under høymiddelalderen en selvstendig bystatus, et såkalt konsulat. På slutten av 1200-tallet regjerte Anjou-kongene.

Van Goghs "Broen ved Langlois med vaskende kvinner" fra 1888, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Van Goghs “Broen ved Langlois med vaskende kvinner” fra 1888.

Arles og kunstnerne
I februar år 1888 kommer en stresset Vincent Van Gogh til Arles, på flukt fra det dekadente Paris og denne byens reaksjonære Salong, som la premissene for mye av fransk kunst. Han bor først på Hôtel Carrell, men flytter snart inn i “Det gule huset” ved Place Lamartine. Begge bygningene ble ødelagt under Den andre verdenskrigen. Van Gogh innleder nå sin mest produktive periode, og maler etter eget utsagn “som et lokomotiv” – i alt 200 malerier og 100 tegninger blir til i løpet av få måneder.

L'Espace de Van Gogh, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra L’Espace de Van Gogh foran sykehuset, som han festet til lerrettet i april 1889.

Senere dette året flytter vennen Paul Gaugin til Arles, noe som leder til et tilnærmet totalt sammenbrudd for Vincent Van Gogh, der han skjærer av seg den ene øret. Maleren legger seg inn på Fr Peyrons sanatorium i St.-Rémy, hvor han maler sine siste bilder og til slutt tar sitt liv. Arles har ingen av Van Goghs malerier eller tegninger fra denne tiden.

Van Gogh, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Bildet “Nattkaféen” malte Van Gogh i Arles i år 1888

Museene i Arles

Musée de l’Arles Antique
Musée de l’Arles Antique er et meget moderne og påkostet museum rett sør for gamlebyen, hvor det finnes omfattende samlinger av kunst og gamle gjenstander fra romertiden og fremover. Her finnes både gallisk og romersk kunst knyttet til både kristendommen og tiden før år 314, da keiser Konstantin lot seg kristne. Samlingene omfatter også flotte romerske mosaikker fra både offentlige bygninger og private villaer. Mest kjent er kanskje kopien av Venus fra Arles. Museet ble bygd i år 1994 og er et utsøkt eksempel på at en bygning ikke alltid klarer å gjenspeile verdien til det den inneholder.

Museom Arlaten, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Det interessante Museon Arlaten med romerske bygningsrester i bakgården.

Museon Arlaten
Museon Arlatan er folkemuseum, som ble grunnlagt i år 1896 av dikteren og Nobelprisvinneren (1904) Frédéric Mistral. Museet er spesielt interessant fordi det med stor nidkjærhet er samlet dokumentasjon på lokale skikker, lokalhistorie, overtro og det tradisjonelle livet i Arles og området rundt, knyttet til landbruk og livet langs elven Rhône. Her er fokus på stort og smått, gamle fotos, folkedrakter og pryd- og bruksgjenstander. Som ekstra bonus finner du romerske bygningsrester i gårdsrommet midt i museet.

Rhône, quai, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Sjarmerende i gamlebyen langs bredden av storelven Rhône.

Musée Réattu
Musée Réattu huser en samling av den lokale kunstneren Réattu og kretsen rundt ham, i tillegg til verk av Pablo Picasso. I tillegg finnes en samling fotos fra rundt år 1900.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Panorama, gamlebyen, historisk senter, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Panorama over gamlebyen i Arles. Foto: P. Blot

Gamlebyen i Arles med amfiteater og teater, Unesco, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Gamlebyen i Arles med amfiteateret (bak) fra cirka år 90 etter Kristus og teater fra romertid. Foto: G Vlassis

Unesco, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Arles gamleby ligger på østsiden av elven Rhone

Unesco, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Arles historiske senter er oppført på Unescos liste over Verdensarven

amfiteater, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Midt i Arles historiske senter ligger et amfiteater fra romertiden, cirka 2000 år gammelt

Gamlebyens smug, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Malerisk i gamlebyens smug i Arles

 Rhône, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Arles – typisk parti langs Rhône

Place de la Republique,  Eglise St Trophime, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Ved Place de la Republique i Arles (i skyggen til høyre) ligger den meget severdige kirken Eglise St Trophime, opprinnelig fra år 449

Eglise St Trophime, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Eglise St Trophime er et berømt stykke kunsthistorie, blant annet for sin flotte portal

Arles - kafeen ved Place du Forum, Vincent van Gogh, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Kafeen ved Place du Forum ble malt av Vincent van Gogh i Arles i september år 1888, og er lett gjenkjennelig den dag i dag

 Vincent van Gogh, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Denne broen kjenner du kanskje igjen; Vincent van Gogh malte den i flere versjoner

Billig pakkereise
Arkitektonisk godbit på Place du Forum, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Arkitektonisk godbit på Arles Place du Forum – restene av et romersk tempel integrert i en senere bygning

Besrelief, figurfrise, portalen til St Tropheme, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Kvinner og herrer fra det gamle testamentet bekler en frise som strekker seg over hele portalen til St Tropheme

St.-Trophime, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Tårnet til St.-Trophime er synlig fra store deler av Arles

Klosterhagen med buegangen, som tilhører Eglise St.-Trophime, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Klosterhagen med buegangen, som tilhører Eglise St.-Trophime. Foto: OT Arles

Buegangene til St.-Trophime, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra de enestående buegangene til St.-Trophime. Foto: OT Arles

Tvillingsøyler med figurkapiteler fra St.-Trophimes klostergang i Arles, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Tvillingsøyler med figurkapiteler fra St.-Trophimes klostergang i Arles

St.-Trophimes vakre vestportal, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

St.-Trophimes vakre vestportal by night. Foto: OT Arles

Arles amfiteater, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Arles amfiteater fra romertid er fortsatt i bruk. Foto: P. Blot

Arles amfiteater, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Arles amfiteater ruver i gamlebyen. Foto: D. Bounias

Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Det romerske amfiteateret ligger midt i gamlebyen i Arles

Amfiteater, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Arles amfiteater brukes i dag til blant annet tyrefekting. Foto: OT Arles

Amfiteater, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Arles amfiteater – romerne behersket kunsten å bygge solid

Les Alyscampes, romersk gravplass, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra den opprinnelig romerske gravplassen Les Alyscampes. Foto: OT Arles

Vincent van Gogh, selvportrett, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Selvportrett dedikert til kameraten Paul Gaugin, malt i byen i september 1888

Van Gogh, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Dette motivet fra rommet som Van Gogh leide i Arles, malte han to ganger – i 1888 og -89

Billig pakkereise
Tyrefekting, amfiteateret, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

I april og september arrangeres det tyrefekting i det gamle amfiteateret

kostymer, tyrefekting, festival, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Anledningen benyttes til å kle seg i kostymer fra tidligere tider

Tyrefekting, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Tyrefekting er populært i denne occitanske delen av Frankrike. Foto: OT Arles

Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

…og etterpå går man på restaurant i nabolaget

utendørsmarked, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra Arles utendørsmarked

Marché, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Marché med et greit utvalg krydder