GoToGate

Konstanz

Konstanz er en historisk by ved Bodensee, og var sentrum for en av de store kirkelige konfliktene under middelalderen. Konstanz har en liten og kompakt gamleby med mye middelalderbebyggelse og flere trivelige plasser med uteserveringer. Konstanz ble en viktig handelsby på grunn av sin strategiske beliggenhet ved Rhinen, der denne viktige elven renner ut av Bodensee mot Sveits.

Mer om Konstanz
Det historiske senteret i Konstanz befinner seg på sørsiden av utløpet til elven Rhinen og strekker seg noen hundre meter langs Bodensee. Gamlebyen er i det store og hele bilfri, og er omgitt av en trafikkert “ringvei” som heter Obere Laube. Langs denne yttersiden av middelalderbyen står det rester av bymurer og flere byporter. Innenfor er det trange brosteinsmug, smale passasjer, portaler, plasser, bindingsverkshus og alt det søm hører en gammel tysk by til.

Schnetztor, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Schnetztor med gotisk nabohus som kan briefe med egne flotte tårn.

Enkelte steder i gamlebyen kan du finne hus med gotiske vinduer, som røper et opphav rundt 13-1400-tallet og kanskje før det. Den sørtyske tradisjonen med motivmaling på husfasader finner du også her. Og innimellom alt det gamle finnes butikker, kneiper, kafeer, barer og restauranter – de aller fleste med utendørs servering i sommerhalvåret.

Mer om gamlebyen i Konstanz
Hussenstrasse starter i det innerste hjørnet, lengst fra Rhinen og Bodensee, ved den gamle flott byporten Schnetztor, som var en del av middelalder-bymuren. Her “oppe i den innerste hjørnet” av gamlebyen får du et ganske godt inntrykk hvordan byen kan ha sett ut for 7-800 år siden.

 Schnetztor, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Scnetztor er en av byportene fra middelalderen

Hussenstrasse er en gågate som leder ned til Obermarkt, en av de møteplassene i Konstanz’ historiske bydel. Her er det flere restauranter og kafeer med utendørs servering. Fra Obermakt strekker det seg en fotgjengersone ned til Marktstätte, som er den store, gamle markedsplassen – i dag en trivelig og åpen møteplass hvor både fastboende og besøkende møtes for en kald forfriskning eller et måltid. Marktstätte er omgitt av til dels svært gammel bebyggelse, og her finner du flere restauranter med utendørs servering. Et kvartal bortenfor Obermarkt finner du St Stephanz-platz ved St Stephans kirken, hvor det arrangeres daglige torgmarkeder.

Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Gamlebyen sett fra tårnet til middelalderkirken Konstanzer Münster. Foto: Stadt Konstanz

Litt om resten av gamlebyen
Fra overgangen mellom Marktstätte og Obermarkt strekker gaten Wessenbergstrasse nordover mot elven Rhinen (Rhein) og gamlebyens i særklasse mest dominerende bygning, kirken Münster Unser Lieber Frauen, som med sin massive rektangulære fasade og høye tårn ruver i Konstanz. Foran kirken er det en stor plass, Münsterplatz, mens det i bakkant av kirken er en dekorert gotisk klostergang rundt en tidligere klosterhage. Mer om denne kirken i eget avsnitt. Fra Münsterplatz videre mot Rhinen er det slutt på Strassen – gater. Nå heter det Gassen – som betyr smug: Inselgasse, Tulengasse, Rheingasse, Brückengasse, Klostergasse og Niederburggasse – flere av dem forteller om tidligere tiders bygningsstrukturer – felles har de at de er smale, trivelige og spennende. Også på den andre siden av elven Rhinen ligger det eldre bebyggelse langs Bodensee.

Marktstätte, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra byens viktigste møteplass, Marktstätte, hvor du kan slå deg ned for en forfriskning hvis du blir sliten og tørst av å være turist. Foto: Stadt Konstanz

Litt om Konstanz’ tidlige historie
Området rundt Bodensee ble erobret av keiser Augustus umiddelbart før vår tidsregning starter, og keltiske stammer fordrevet. Romerne bygde en befestning ved dagens Münsterplatz, og denne ble flere ganger forsterket fram til det 4. århundret da romerne trakk seg tilbake. Det er foretatt utgravninger ved Münsterplass, som avdekket omfattende rester etter romerne. Noen av ruinene er glasset inn, slik at du i dag kan se dem. Utenfor festningen har man også funnet rester etter et uvanlig stort romersk badeanlegg, noe som kan tyde på at Konstanz var en viktig by for romerne. Den strategiske betydningen ved Rhinen er udiskutabel. Konstanz var også en siste utpost mot nord og et brohode mot germanske stammer.

Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

På Münsterplatz kan du se ned på restene etter den romerske bymuren. Foto: Stadt Konstanz

I 2003 ble det gravd avdekket rester etter kraftige bymurer med hjørnetårn fra 300-tallet ved Münsterplatz, der byens første og største kirke i dag står. Byen er etter alt og dømme oppkalt etter den romerske keiser Konstantin, som rundt år 300 nedkjempet germanske stammer i flere store slag og sikret tilgang til elevene Donau og Rhinen.

Konstanz gjennom middelalderen
Der hvor Rhinen renner ut av Bodensee, har det fra romertiden stått en bro. Denne broen var i flere århundrer den eneste over Rhinen i dette området, og fikk derfor stor strategisk betydning, ikke minst hva angikk handel. Konstanz fikk på grunn av den romerske kolonien tidlig betydning som handelsby, noe som etter hvert gjerne gikk hånd i hånd med det kirkelige. Her ble opprettet er erkebispesete allerede i år 585 etter Kristus, og den antatt første steinkirken ble bygd på Münsterplatz, av rester etter de gamle romerske bymurene. Erkebiskopen hadde stor makt og var i realiteten den som styrte byen. Konstanz har to meget gamle kirker.

Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Den karakteristiske brede fasaden er godt synlig fra resten av byen.

Litt om Konstanz’ eldste kirker
Både St Stephan-kirken og Münsterkirken har sin opprinnelse fra slutten av 600-tallet. Det skal også finnes referanser til en Mariakirke fra år 615, men dette er usikkert. Vi vet imidlertid at Konstanzer Münster er nevnt senere, i et brev fra Karl den Store i år 780. Münsterkirken raste sammen i år 1052 og ble gjenoppført i romansk stil, men ble herjet i en bybrann på 1300-tallet. Vest-fasaden og tårnet ble gjenoppbygd i gotisk stil, og sto ferdig i år 1378.

Konstanzer Münster, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Konstanzer Münster fra middelalderen, etter ombygging til gotisk stil mellom 1378 og 1525. Den første kirken ble bygd her på slutten av 600-tallet. Foto: Stadt Konstanz

St Stephans-kirken lå utenfor de opprinnelige bymurene, ved siden av en markedsplass. I løpet av middelalderen vokste byen kraftig, noe som medførte at kirken havnet innenfor nyere bymurer. St Stephan ble skadet på 900-tallet og i det vesentligste gjenoppbygd til dagens utseende, selv om kirken senere flere ganger ble både om- og utbygd. Både St Stephans Kirche og Münster Unserer Lieben frau tilhører i dag den romersk-katolske kirke. Den katolske erkebiskopen i Konstanz flyttet for øvrig midlertidig sitt erkebispesete til Meersburg mellom år 1526 og 1551 på grunn av reformasjonen.

Münster, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra de vakre interiørene til Konstantiner Münster, fortsatt med romanske søyler mellom hovedskipet og sideskipene, som har overlevd både branner og ombygginger. Foto: Erzbistum Freiburg.

Mellom år 1418 og 1525 ble resten av Münster-kirken ombygd til gotisk stil, unntatt de delene av interiørene og eksteriørene i basilika-bygningen, som kom seg uskadd gjennom brannen – blant annet søylene mellom midtskipet og sideskipene, samt vinduene over sideskipene.

Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Du møter middelalder over alt i gamlebyen i vakre Konstanz.

Mer om Konstanz i middelalderen
Konstanz var nå en viktig by langs en av de gamle handelsrutene over Bünder-passet mot Italia, som var viktig for fjernhandel med Middelhavslandene. Konstanz var også tilknyttet en fraktrute med båt over Bodensee. I år 1192 og år 1213 tilkjempet byens borgere seg uavhengighet fra erkebiskopen og kirken og fikk til slutt status som fristad, hvilket innebar at skatte- og tollinntektene i vesentlig større grad tilfalt byen og ikke kirken og keiseren. I år 1388 ble det oppført en stor handels- og omlastnings-bygning i havneområdet, ettersom byen opplevde en sterk oppgangstid. I denne bygningen fant det berømte kirkekonsilet sted, mellom år 1414 og 1418. Kirkekonsilet var arrangert for å få slutt på at den katolske kirken hadde tre (!) paver samtidig – det såkalte skismaet. Her ble blant annet den tsjekkiske reformatoren og martyren Jan Hus brent til døde den 6. juli i år 1415.

Konsilbygningen, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Handelsbygningen fra 1388, som ble brukt til kirkekonsilets møter.

Senere i middelalderen avtok handelstrafikken kraftig, ettersom St Gotthard-passet ble stengt. Konstanz havnet i en bakevje, noe som førte til at nybygging så godt som opphørte, noe som igjen førte til at mange bygninger i gotisk stil fra 12-1500-tallet er blitt stående.

Imperia – en kurtisane i betong
Den yppige kvinnestatuen ved innseilingen til havnen, Imperia, er en betongskulptur laget i år 1993 av kunstneren Peter Lenk. Figuren forestiller en kurtisane, eller prostituert, som under kirkekonsilet på begynnelsen av 1400-tallet skal ha forført både paven, Martin V og keiser Sigismund.

Imperia, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Imperia er skjøgen som forførte keiseren og kirkens menn, og som her viser dem frem i all sin ynkelighet.

Disse sitter avkledd i hver av Imperias hender. Statuen veier 8 tonn og dreier rundt sin egen akse. Skulpturen referer til en novelle av Honoré de Balzac, og er en satire over pavenes skjørlevnet og utsvevende liv i middelalderen.

Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Et omfattende rutenett gjør at fergene på Bodensee går innom mange flotte steder. Foto: Stadt Konstanz.

Fergeruter på Bodensee
Merk deg at Bodensee er trafikkert av passasjerferger med et ganske omfattende rutenett, blant annet til Lindau og Meerburg, to andre vakre middelalderbyer ved denne naturskjønne innsjøen. Konstanz ligger nesten i Sveits, og det er kort vei til for eksempel middeladerperlen Rhein am Stein.

Konstanz arrangerer julemarked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Imperia, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Eksempel på avkledd pave – Alexander

Alle fotos fra Wikipedia er gjengitt etter deres regelverk og kan benyttes i henhold til det.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Imperia, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

En freidig og frodig dame venter deg hvis du ankommer Konstanz via Bodensee

Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Panorama med Rhinen som renner ut av Bodensee og gamlebyen til venstre

Münster, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra gamlebyens trivelige sentrumsgater ved Münster-kirken

Schnetztor, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra gamlebyen i Konstanz med den gamle byporten Schnetztor.

St Stephanskirche, Münsterkirche og Konsil-bygningen, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Konstanz med tre historiske bygninger; St Stephanskirche, Münsterkirche og Konsil-bygningen ved havnen. Foto: Stadt Konstanz

Schnetztor, middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Byporten Schnetztor fra middelalderen er sannsynligvis Konstanz’ mest fotograferte motiv

Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

En staselig bygning med representativ fasade ved plassen Marktstätte i gamlebyen i Konstanz

Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

I denne enda mer staselige bygningen hersket Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin – han var IKKE trommeslager i Led Zeppelin

arkitektur, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

…og slik ser det ut oppover langs husfasadene her

Billig pakkereise
Merians oversiktstegning av Konstanz fra år 1633, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Mattheus Merians oversiktstegning av Konstanz fra år 1633. Foto: Martin Zeiller/Wikipedia

Münster Unserer Lieben Frau, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Konstanzer Münster, også kalt Münster Unserer Lieben Frau, ruver i gamlebybildet

Rhinen, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Du finner middelaldertårn fra den gamle bymuren også langs Rhinen

St Stephankirche, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Den gamle St Stephankirche er mindre

St Stephankirche, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Her fra interiøret i St Stephankirche

Münster, kloster, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Münsters tårn strekker seg bak klosterbygningen

Schnetztor, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Kveldsstemning ved Snetztor. Foto: Stadt Konstanz

Konsilbygget, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Enorme Bodensee er som skapt for seiling og vannsport

Rheintorturm, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Middelalderens vakttårn, Rheintorturm, i bymuren langs Rhinen står fremdeles

Konzilgebäude, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

den 600 år gamle Konzilgebäude ligger ved havnen og er fortsatt i bruk. Foto: Stadt Konstanz

Imperia, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

…men det er høyreiste Imperia som tar kaka!

Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

På den andre siden av Rhinen ligger en nyere gamleby i klassisistisk stil

Musikerviertel, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Denne delen av Konstaz heter Musikerviertel, og er meget gjennomført

Musikerviertel, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Musikerviertel, noch ein Mahl