Byen Landshut i Bayern ligger usedvanlig vakkert til ved elven Isar, og kan by på en flott festning fra middelalderen og omfattende velbevart sentrums-bebyggelse i blant annet barokk stil. Landshut er en middels stor, historisk by i Bayern med et livlig uteliv – spesielt i de eldre bydelene.

Mer om Landshut

Landshut ble sann­syn­ligvis grunn­lagt på 1100-tallet. De første skrift­lige kildene nevner byen i år 1150. Burg Trau­snitz ble påbe­gynt i år 1204, bygget på klippen over elven, og etter hvert vokste den stadig større byen frem, først på elve­bredden nedenfor, senere på øya midt i elven og deretter på den andre siden av Isar. Alle­rede midt på 1200-tallet ble byen valgt som hoved­senter for hertu­gene av Nieder­bayern, ikke minst på grunn av den stase­lige Burg Trau­snitz. Landshut er i tysk sammen­heng ingen spesielt gammel by, men til gjen­gjeld har befolk­ningen tatt meget god vare på både byen og histo­rien sin. I de eldste byde­lene kan du derfor komme over hus fra forskjel­lige stil­epoker, både gotisk, renes­sanse og spesielt barokk arki­tektur er repre­sen­tert. En av bypor­tene fra middel­al­deren står fort­satt i shop­ping­strøket ved elven. I middel­al­deren var byen kjent for sine dyktige hånd­ver­kere innen treskjæ­ring, bronse­stø­ping og klokke­stø­ping. Det ligger restau­ranter med uten­dørs serve­ring også langs elven.

St Martin, Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Burg Trausnitz, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra Altstadt ved kirken St Martin – som har verdens høyeste mursteinstårn.

Landshut og den historiske bebyggelsen

Landshut ligger på begge sider av elven Isar, som deler seg slik at den midt­erste delen av byen ligger på en lang øy, ettersom elven går sammen igjen lenger ned. Borgen og de eldste histo­riske kvar­te­rene befinner seg på sørsiden av elven. Byen er grønn og velstelt, og det er bilfrie soner i store deler av gamle­byen. Det litt spesi­elle med Landshut er at den eldste bydelen består av to brede markeds­plasser som strekker seg paral­lelt i hele gamle­byens lengde – fra borgen til elven. Plas­sene heter Altstadt og Neustadt, som betyr gamle­byen og nybyen. At Altstadt er den eldste av de to er kanskje ikke så over­ras­kende, men Neustadt er ikke spesielt ny den heller.

Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Burg Trausnitz, Sør-Tyskland, Tyskland

Flotte fasader langs de brede gatene Neustadt og Altstadt.

Landshut – mer om Altstadt og Neustadt

Langs begge plas­sene ligger de flotte deko­rerte fasa­dene vegg i vegg så langt øyet rekker. Denne delen av Landshut gjør et ganske mektig inntrykk og er ikke noe man glemmer med det første. Altstadt og Neustadt er de sosiale møte­plas­sene i Landshut, og det er virkelig livlig her sommerstid når solen skinner. Her vrimler det av kafeer, barer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring, og byens innbyg­gere svikter ikke. Altstadt har en flott gotisk middel­al­der­kirke, St Martin, påbe­gynt rundt år 1385, som virkelig ruver i Altstadt. Tårnet er med sine 131 meter det høyeste i hele Bayern. I Altstadt finnes noe som vel fortjener å bli kalt en histo­risk raritet, nemlig Stadtre­si­denz – bygget etter modell av Palazzo Té i Mantova. På folke­munne kalles Stadtre­si­denz for “det itali­enske huset”, for øvrig det første renes­sanse­slottet i Tysk­land. Vis-à-vis ligger Lands­huts vakre rådhus.

Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Burg Trausnitz, Sør-Tyskland, Tyskland

Renes­sanse­slottet i Burg Trau­snitz ble oppført i peri­oden mellom år 1568 og 1578 med flotte arkader.

Landshut og Burg Trausnitz

Burg Trau­snitz har en mildt sagt domi­ne­rende plass i Landshut, høyt oppe på klippen midt i byen. Borgen gjen­nom­gikk stadige utvi­delser og utbed­ringer i løpet av 1200 til 1500-tallet. Burg Trau­snitz kan derfor i dag oppvise en rekke stil­arter, både fra romansk, gotisk og renes­sanse, Borgen har bevart et tårn fra middel­al­deren og rommer et renes­sanse­slott bygget i peri­oden 1568–1578. Det ble i år 1475 feiret et bryllup mellom hertugen Georg og en polsk prin­sesse, som var så over­dådig at det gikk gjetord om det i flere århundrer. I 1903 tok man opp en tradi­sjon med å feire det hvert fjerde år, med prose­sjoner og middel­alder-kostymer. Neste gang Lands­huter Fürsten­hoch­zeit arran­geres, er i år 2013. Vanligvis skjer dette i over 3 uker i måneds­skiftet juni- juli. Da står byen full­stendig på hodet, med hele 6–700 tusen tilskuere og byens borgere i middel­al­d­er­klær. Det arran­geres markeds­dager og byfester i måneds­skiftet april/mai, i slutten av august og i september.

Landshuter Fürstenhochzeit, Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Burg Trausnitz, Sør-Tyskland, Tyskland

Lands­huter Fürsten­hoch­zeit arran­geres over 3 uker i måneds­skiftet juni- juli, hvert fjerde år. Neste gang det finner sted er i år 2013.

Landshut er en meget trivelig by å oppholde seg i, og vi anbe­faler minst to over­nat­tinger, slik at du får tid til å se deg skik­kelig rundt. Münchens hoved­fly­plass Franz Josef Strauss Inter­na­tional Airport ligger bare 30 kilo­meter unna. Landshut befinner seg cirka 500 kilo­meter fra Verona og Garda­sjøen og er et ypperlig stoppe­sted for deg som vil nyte bilfe­rien, og ikke stresse.
Landshut har 63 tusen innbyg­gere og ligger cirka 60 kilo­meter fra München.

Landshut arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften.

Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Burg Trausnitz, Sør-Tyskland, Tyskland

Pano­rama med Burg Trau­snitz fra middel­al­deren helt til høyre. Gamle­byen ligger rundt kirken.

Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Burg Trausnitz, Sør-Tyskland, Tyskland

Landshut har fasader og tak fra 1200- til 1700-tallet.

Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Burg Trausnitz, Sør-Tyskland, Tyskland

Den histo­riske delen av Landshut omfatter Altstad og Neustadt, samt borgen Burg Trausnitz.

Burg Trausnitz, Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Sør-Tyskland, Tyskland

Burg Trau­snitz er bygd gjennom 400 år og kan oppvise en rekke stilarter.

Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Burg Trausnitz, Sør-Tyskland, Tyskland

Du bør få med deg Burg Trau­snitz, når du besøker Landshut.

Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Burg Trausnitz, Sør-Tyskland, Tyskland

Kirken St Martin med Bayerns høyeste spir ligger i Altstadt.

Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Burg Trausnitz, Sør-Tyskland, Tyskland

Gamle­byen i Landshut er full av histo­risk bebyggelse.

Landshut, Bayern, Altstadt, Neustadt, barokk, Historisk, Middelalder, Markt, Burg Trausnitz, Sør-Tyskland, Tyskland

Hans Wertin­gers maleri fra cirka 1516–1525 av en ridder­tur­ne­ring i Altstadt – du vil kjenne deg igjen.