GoToGate

Lübeck

Lübeck er en av de fineste, mest levende middelalderbyene i hele Europa. Hansastadt Lübeck var i siste del av middelalderen en av Tysklands viktigste handelsbyer, og selve knutepunktet for Hansa-forbundet, som hadde viktige forgreininger til Norge, særlig Bergen og Tønsberg. Lübeck er i dag en meget pittoresk by med gågater, brostein, kneiper, barer og restauranter med utendørs servering i en historisk ramme som det ikke finnes maken til i hele verden. Lübeck ble år 1987 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Lübeck

Når du vandrer rundt i Lübeck, så ser du rødt. Mursteinsrødt. Det kommer av at (nesten) hele byen fra middelalderen og frem til nå, er oppført i byggematerialet murstein – eller Backstein (bakestein – murstein stekes til fast, hard form i ovner), som tyskerne kaller det. Det innebærer at store deler av den historiske bebyggelsen er i såkalt “Backsteingotik”, eller mursteingotikk, som vi sier.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Panorama over Lübecks Altstadt – byen med de 7 tårn. Marienkirche med tvillingtårnene troner bak Marktplatz med det berømte rådhuset. Foto: © ReisDit.no

Dette er en retning innen den gotiske stilen som er vanligst i Nord-Europa, selv om vi også finner den lenger sør. Når du sitter på en av gamlebyens mange plasser, så er du omgitt av denne vakre arkitekturen. Selv om mye av bebyggelsen ble skadet under den andre verdenskrigen, så har møysom gjenoppbygging gitt aldeles strålende resultater – Lübeck er da også blitt et meget populært reisemål. TV-serien Huset Buddenbrook baserte seg på romanen av samme navn, skrevet av byens store sønn, nobelprisvinneren Thomas Mann.

Lübeck, Schleswig-Holstein, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Hansaforbundet, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Slik skal du nærme deg Lübecks historiske sentrum, gjennom Holstentor – en av de opprinnelige byportene fra 1400-tallet.

En nærmere titt på Lübecks historiske sentrum

De fleste som besøker Lübecks gamleby kommer inn fra vest og passerer Holstentor – Holsten-byporten, som ble oppført i siste del av 1400-tallet etter tegninger av flamske arkitekter. Holstentor er i dag byens varemerke, som du blant annet finner avbildet på emballasjen til byens spesialitet, marsipan. Lübeck ligger på en liten øy, naturlig formet ettersom elven Trave deler seg før gamlebyen og samler seg igjen nedenfor, før den slår seg sammen med elven Wakenitz. Lübeck var dermed lett å forsvare ettersom elveløpene utgjorde vollgraver. Lübeck hadde dessuten adkomst fra Østersjøen via Traves brede løp fra byen og ut til havet.

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Utsikt over den fine havnen fra broen ved byporten Holstentor. Legg merke til de flotte husfasadene i barokk stil, ofte eldre hus ombygd på 1600-tallet for å følge moten.

Mer om Lübecks historiske sentrum

Hvis du ser til høyre når du går over broen etter Holstentor, så ser du havnen. Her er det ytterst livlig sommerstid, på uterestaurantene langs kanalen med vakker utsikt over bebyggelse fra middelalderen, 15- og 1600-tallet. Lübeck har også en fantastisk flott byport fra år 1444 på nordsiden av gamlebyen, den høye Burgtor i sengotisk stil, med kuppel fra 1600-tallet og barokken. Mer om Burgtor i nest siste avsnitt.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübeck anno 1552 – svært detaljert tresnitt av Diebel. Kilde: Wikipedia

Litt om Lübecks tidlige historie

Lübecks historie kan følges tilbake til 700-tallet da byen oppstod som en slavisk bosetning – Liubice – langs en gammel handelsrute som gikk fra Nordsjøen nordover mot Elben. Byene Lübeck, Wismar, Stralsund og Schwerin ligger i et område mellom elvene Elbe og Oder, som for tusen år siden tilhørte den vest-slaviske stammen Obotrittene, også omtalt som Vendere, som på 800-tallet var allierte av Karl den Store på grunn av trusselen fra Danmark. De eldste delene av Lübecks festningsanlegg er datert år 816, på samme sted som Burgtor i dag står. Lübecks navn er avledet av Liubice, som betyr «Den kjære», er første gang nevnt i skriftlige kilder av misjonæren Adam av Bremen år 1076. Liubice ble angrepet og brent ned av en annen slavisk stamme i år 1127. Dermed var tiden inne for tysk kolonisering.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Detalj fra det håndskrevne lovverket Bardewik Codex – Lübecks lover fra år 1294. Kilde: Wikipedia

Lübeck blir tysk

Den tyske utgaven av Lübeck ble grunnlagt i år 1143 av Adolf II von Schauenburg und Holstein. Henrik Løve fratok grev Adolf herredømmet over byen og området rundt, etter at Lübeck brant ned i 1157/58. Henrik gjenoppbygde og utvidet byen i 1159. I 1160 ble byen bispesete og i 1188 kom Lübeck under Det tysk-romerske riket. Deretter ble Lübeck erobret av Danmark fra 1203 til 1225, men kom i 1226 på nytt under keiseren, og fikk status som fristad og frihandelsby i Det tysk-romerske rike år 1226, noe som skulle bety mye for byens utvikling. Lübeck hadde i mellomtiden inngått en viktig handelsavtale med Hamburg, som regulerte tollsatser og eiendommer. Byrådet kontrollere nå hvem som fikk tilgang til tomter, samt plikter og rettigheter – en modell for det senere Hanseatforbundet. Lübeck ansees som den første selvstendige bystat i middelalderens Nord-Europa, og som mønster for Stockholms byplan.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Som fristad fikk Lübeck rett til å slå egne mynter – her Lübecker Goldgulden fra år 1341. Kilde: Wikipedia

Hansatid og stor velstand

Lübeck opplevde nå en rivende utvikling og ble snart en av Nord-Europas mest velstående handelsbyer, på grunn av sin gode strategiske posisjon ved Østersjøen. Ikke minst ble tilgangen til salt fra Salzgitter et viktig konserveringsmiddel for fisk – både fra Norge og Østersjøen. Handelsforbundet, som i første omgang skulle regulere handelen mellom byene langs Østersjøen, utviklet seg med tiårene til det mektige Hansaforbundet, som hadde sin første offisielle samling, «Hansetag», år 1358. I storhetstiden i siste halvdel av 1300-tallet styrte Hanseat-forbundet handelen i 160 byer over hele Nord-Europa – fra England i vest via Nederland, Sverige, Norge og Tyskland, til Riga og Tallin i øst. Da Visby ble angrepet og ødelagt av den danske kongen Valdemar Atterdag i år 1361, ble Lübeck naturlig Hansaens moderby. I 1370 ble kong Valdemar tvunget til å inngå en fredsavtale med det nå formaliserte Hansa-forbundet gjennom den såkalte «Freden i Stralsund». Lübeck var nå Tysklands nest største og mektigste by, nest etter Köln.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübeck anno 1493 skildret i leksikonet Nürnberg-krönike. Kilde: Wikipedia

Fra storhetstid til glemsel

Lübeck ble på grunn av sin velstand gjenstand for en rekke angrep og uroligheter gjennom 1400-tallet, og involverte seg på den katolske siden i kjølvannet av reformasjonen i 1517, noe som ikke skulle lønne seg. Danskekongen Christian III beseiret Lübeck i år 1534, og forsøkte en kort tid å styre byen til egen fordel. Selv om Lübeck snart gjenvant sin selvstendighet, gikk det langsomt nedover med byens makt og økonomi. I år 1615 fikk byen et helt nytt festningsanlegg, uten at det skulle hjelpe – oppdagelsen av Amerika og Asia skapte helt nye handelsveier og Lübeck havnet i bakevjen. I år 1669 ble den siste Hansetag avholdt og Hanseat-forbundet formelt avviklet.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den imponerende byporten Burgtor i nord-enden av Lübecks gamleby, omfatter også et flott museum om Hansatiden. Foto: © ReisDit.no

Du får størst utbytte når du beveger deg til fots i gamlebyen. Her er utrolig mye å se, og du blir belønnet dersom du lar blikket vandre både høyt og lavt. Når du kommer inn i gamlebyen er du fra første meter omgitt av historisk arkitektur, stort sett mursteins-bebyggelse, men også bindingsverkshus og pussede barokkfasader. Det flotteste er kanskje at ingen av husene er helt like. Mange av dem har flotte dekorasjoner og noen av bindingsverkshusene har detaljrike treskjæringer i bjelkelagene. Over alt i Lübeck finner du serveringssteder, enten på de åpne plassene eller innendørs – ofte tradisjonsrike kneiper og restauranter.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübecks Altstadt – gamlebyen med St. Petrikirche til høyre og Marienkirche til venstre

De viktigste severdighetene fra middelalderen

Noe av det første du legger merke til med Lübeck, er de høye kirketårnene, i alt syv stykker. Når du har passert det første kvartalet på vei inn fra Holstentor, ligger den dominerende Marienkirche på venstre hånd. Pussig nok er denne større enn byens katedral, Lübecker Dom. Ved bakre del av skipet til denne enorme gotiske mursteins-kirken med to tårn ligger Marktplatz med byen berømte Rathaus (rådhus) fra år 1226.

Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Den trivelige og populære Marktplatz med det gotiske rådhuset til høyre.

Rathaus er en litt fremmedartet bygning med en rekke spir rundt skjermfasadene med buer. Spesielt, men flott. Marktplatz er Lübecks mest populære samlingssted. Hit kommer både besøkende og fastboende for å nyte et skummende glass omgitt av historiske bygninger.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra innsiden av det gamle rådhuset – Rathaus. Foto: © reisdit.no

Rådhuset og de andre bygningene som omgir denne vakre plassen, har arkader. På markedsplassen står også det opprinnelige Markt i gotisk stil; en liten åpen overbygd hall med plass til boder rundt. Ved plassen ser du også en staselig hvit bygning i renessansestil, som tidligere var mursteinsrød. Her finner du Ratskeller, en av byens bedre restauranter. Marienkirche er også verd et besøk, ettersom du her kan se helt unik kirkekunst fra forskjellige epoker, blant annet et triptych, en tredelt altertavle, praktfullt utskåret og malt i Antwerpen i år 1518.

Heiliger-Geist-Hospital, Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Heiliger-Geist-Hospital er Europas mest komplette i sitt slag, og har smale, spisse tårn som strekker seg mot himmelen på den vakre gotiske fasaden.

Heiliger-Geist-Hospital

Denne unike hospitalbygningen fra 1200-tallet er en av de aller best bevarte i sitt slag i hele Europa. Det virker som om middelalderens byggmestre i denne byen var besatt av tårn, også Heiliger-Geist-Hospital har smale, spisse minaret-liknende tårn som strekker seg mot himmelen på den vakre gotiske fasaden. Hele anlegget er T-formet og du kommer inn i kort-enden i vestseksjonen, den gotiske toskipede hallkirken fra cirka 1285, vakkert dekorert med ribbehvelv, skulpturer og veggmalerier.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra hagen til Heiliger-Geist-Hospital hvor det ble dyrket grønnsaker og frukt til eget bruk. Foto: © ReisDit.no

Heiligen-Geist-Spital omfatter også utearealer hvor man i middelalderen dyrket frukt og grønnsaker til eget bruk, samt en vakker hage. Heiliger-Geist-Spital ble et mønster for andre byers sykehus i middelalderens Nord-Europa.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den gotiske Jacobi-Kirche fra 1400-tallet er Lübecks sjøfarts-kirke og ligger rett ved Heiliger-Geist-Spital. Foto: © ReisDit.no

Kun en husrekke unna Heiliger-Geist-Spital ligger St. Jakobi-Kirche fra 1400-tallet, sjøfartskirken fremfor noen i Lübeck, en vakker mursteinskirke med høye spir og hvitkalkede vegger inne i. Her er en redningsbåt – en såkalt Pamir, utstilt i det ene tårnkapellet, som et symbol på tilknytningen til dem som fant sitt arbeide på havet. Både Heiligen-Geist-Spital, Gertrudenherberge og St. Jakobi-Kirche er for øvrig en del av pilegrimsruten Jakobsweg til Santiago del Compostela i Spania.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, St. Annen-Museum, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

I St. Annen-Museum i det tidligere Augustinerklosteret i St. Annen-Straße 15 kan du oppleve denne flotte altertavlen malt av Hans Memling. Foto: St. Annen-Museum

Augustinerklosteret St-Annen

Augustinerklosteret er i dag omgjort til museum for kirkekunst. Her finner du en mengde altere, som ble bestilt av byens bedrestilte familier til deres kirkekapeller. Med penger kunne man kjøpe sitt eget familiekapell i en av byens fem kirker, og på den måten skaffe seg ekstra hurtig passering gjennom skjærsilden og derfra fri adgang til paradiset. Her finner du blant annet altertavler av den flamske renessansekunstneren Hans Memling, samt et flott alter skåret av byens egne kjente kunstner Bernt Notke.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

I St. Annen-Museum kan du også se De kloke jomfruer, som tidligere stod i Burgkirche. Foto: St. Annen-Museum

Litt om byens øvrige middelalderkirker

Lübecker Dom er en stor og vakker middelalderkirke i mursteingotisk stil, ferdigstilt i år 1341. Denne kirken har en bemerkelsesverdig altertavle, et 17 meter høyt kors med Kristus, som strekker seg mot taket fra en skillevegg med gotiske buer. Korset skal være skåret ut av et enkelt stykke eiketre. Museumskirche St Katharinen er en klosterkirke bygget av fransiskanere på 13-1400-tallet, og Jacobikirche, en 1400-tallskirke som senere ble ombygd til barokk stil. Begge kirkene kan by på flott kirkekunst i tillegg til vakker arkitektur med mange fine detaljer.

Lübecks viktigste museer

Et av Lübecks mest besøkte museer er Heinrich- und Thomas-Mann-Museum, som holder til i det såkalte Buddenbrook-Haus, i Mengstrasse vis-à-vis Marienkirche. Familien Mann bodde her i store deler av 1800-tallet, og Thomas mann skrev romanen med samme navn som bygningen og fikk Nobels Pris i Litteratur for den i år 1929. Museet dokumenterer familiens liv og brødrene Heinrich og Thomas’ liv, etter at de i 1933 i protest mot nazistyret forlot byen og Tyskland. Et annet privathus som i dag er museum er Schabbelshaus i Mengstrasse 48-50. Dette huset ble oppført cirka 1560 i renessansestil og fikk på 1700-tallet en vakker gildehall i overdådig barokk stil. Schabbelshaus er åpent for publikum, i tillegg til å huse en restaurant.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra hovedgaten Engelsgrube som går fra St Jacobskirche til elven Trave, finner du mange trivelige bakgårder og smug med svært gammel bebyggelse. Foto: © reisdit.no

Den beskjedne østkanten av Lübecks gamleby

Mens Lübeck ofte forbindes med kjøpmennenes patrisierhus, har også gamlebyen en mer beskjeden side, i den østlige delen nedenfor byporten Burgertor. Her består kvartalene av en mye mer sammensatt bygningsmasse, med smale smug tvers gjennom bakgårder og langs små hageflekker. Her finner du såkalte Höfe, gårdsplasser og tun, med til dels svært sjarmerende bebyggelse og omgivelser.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Her fra gamlebyen i øst – et hjem for enker etter sjøfarende oppført på 1700-tallet. Foto: © ReisDit.no

Fra nord og den gamle byporten Burgertor går Grosse Burgerstarsse forbi Heiligen-Geist og Jacobi-kirche ned til Marienkirche med tvillingtårnene og Marktplatz med det gotiske rådhuset. Vis-à-vis Jacobi-kirche finner du det kjente skipperlagshuset “Haus der Schiffergesellshaft” fra år 1535, som i dag huser en elegant restaurant med samme navn, som du MÅ besøke hvis du er i Lübeck. Bestill bord på forhånd, restauranten er svært populær. Det er for øvrig i strøket rundt Marienkirche de flotteste patrisierhusene fra Hansa-tiden befinner seg. Ta deg god tid her.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Burgtor var den tredje byporten man måtte gjennom i middelalderen, før man ble sluppet inn i gamlebyen. Foto: © ReisDit.no

Lübecks forsvarsverk

Siden middelalderens bymurer ble oppført, var det på gammel (romersk) maner fire inngangsporter til bykjernen, fra nord, øst, sør og vest. De brolagte veiene gikk gjennom Holstentor i vest og Burgtor i nord – begge er bevart for ettertiden. Gjennom Burgtor var det i alt tre byporter man måtte gjennom, for å komme inn i byen fra nord. Burgtor var den innerste av de tre byportene. Når man slapp gjennom den første for å bli undersøkt, var man i klemme, og kom ingen vei. Det samme gjaldt «sluse» nummer to, før man ble grundigere undersøkt og ble tillatt å slippe inn i selve byen. Sikkerheten ble tatt på alvor, for å si det mildt.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Parti fra innsiden av Burgtor – dagens Hansemuseum. Foto: © ReisDit.no

Burgtor er en del av et omfattende forsvarsanlegg som delvis ble ombygd på 1200-tallet til også å omfatte et kloster. I dag utgjør mesteparten av Burgtor-anlegget Lübecks flotte Europäisches HanseMuseum. Museet omfatter blant annet noen praktfulle saler og rom med vakre veggmalerier fra middelalderen. Her finnes også en egen liten avdeling som representerer Bergen, med tørrfisk og annet tidsriktig interiør.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Vakkert dekorerte ribbehvelv fra middelalderen i Hansemuseum i Burgtor. Foto: © ReisDit.no

Museet er moderne med ganske minimalistiske utstillinger. Det er ikke mye informasjon å finne. Man kan få opp audiovisuell informasjon ved å legge billetten på visse punkter. Jeg er personlig ikke så begeistret for denne måten å gjøre det på. Her er plass nok til å gi mye informasjon. Uansett er dette museet flott og verd å få med seg, spesielt den opprinnelige arkitekturen, som taler for seg, både ut mot sjøen og inn mot byen. Jeg ville ikke vært denne opplevelsen foruten.

Nabobyen Travemünde og fergeforbindelser

Fra nabobyen Travemünde, en vakker by med flott badestrand, er det fergeforbindelse med Trelleborg og Malmö i Sverige og den finske hovedstaden Helsingfors. Det er 17 km mellom Travemünde og Lübeck, og alt etter behov kan man bo i den ene byen for besøk i den andre.

Lübeck arrangerer julemarked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Reisdit.no har vært på byvandringer i Lübeck. Gå inn på bloggen her eller her, og skroll deg et stykke ned på siden forbi Hamburg, til Lübeck.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Petrikirche fra 1300-tallet og Marienkirche med tvillingtårn står for tre av byens syv høye tårn.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Typisk smug i Lübecks Altstadt – gamleby. Foto: © ReisDit.no

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Rådhusfasaden er i hollandsk renessansestil, med gotisk skjermfasade bak, ved den trivelige møteplassen Marktplatz i gamlebyen

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Det er idyllisk langs elvekanelen Trave, som går rundt Lübecks historiske senter

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den 19. september 1188 signerte keiser Fredrik den 1. Barbarossa et frihetsbrev til Lübeck og området rundt byen. Kilde: Wikipedia

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Keiser Frederik den II. av Det tysk-romerske riket signerte Lübecks andre frihetsbrev. Kilde: Wikipedia

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Etter den daske erobringen mellom 1203 og 1225, ble Lübeck igjen tysk, og fikk et nytt frihetsbrev fra keiseren av Det tysk-romerske riket, denne gangen Barbarossas barnebarn, Friedrich den II. Kilde: Wikipedia

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübecks segl anno 1280. Kilde: Wikipedia

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübeck anno 1750 skildret av Matthäus Slutter. Kilde: Wikipedia

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübecks Marktplatz anno 1820 – lite hadde endret seg gjennom de siste 3 århundrene – til venstre det opprinnelige “Markt” i gotisk stil, en liten åpen hall med plass til boder. Kilde: Wikipedia

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den vakre renessansetrappen på baksiden av rådhuset. Foto: © reisdit.no

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Tilnærmet tidsriktig i Lübecks livlige havneområde

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübecks vakre Holstentor fra middelalderen.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Gamlebyen i Lübeck ligger på en øy som er omgitt av elven Trave på begge sider.

Panorama vestover sett fra tårnet til St. Petrikirche.

Panorama vestover sett fra tårnet til St. Petrikirche.

Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Dette dekorerte karnappvinduet er å finne på Lübecks gotiske rådhus

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübecks Rathaus er stort – her sett fra utsiden. Foto: © ReisDit.no

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Lübeck kan by på fantastiske bygninger i gotisk stil fra middelalderen.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Også under renessansen ble det brukt murstein som byggemateriale i Lübecks Altstadt. Foto: © ReisDit.no

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra Heiliger-Geist-Spitals storslåtte vestfasade. Foto: © ReisDit.no

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Denne vakre salen møter deg når du går inn i Heiliger-Geist-Hospital. Foto: © ReisDit.no

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Denne vakre tredelte altertavlen – et såkalt triptyk – finner du i vestenden i Heiliger-Geist-Hospital, innenfor portalen mot gaten.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Typisk fra Lübecks Altstadt – her er det mye middelalder-bebyggelse. Foto: © ReisDit.no

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Eksempel på gatebilde i Lübeck med ymse arkitektoniske stilretninger

Zwarte-altar mit Madonna, Marienkirche, Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Det sengotiske hovedalteret i Lübecks Marienkirche kalles ofte “Zwarte-altar mit Madonna” og er laget i Antwerpen i det Herrens år 1518. Legg merke til kisen med solbriller

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra et kvartal med meget gammel bebyggelse, sett fra tårnet til St. Petri-kirche. Foto: © reisdit.no

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Eksempel på passasje inn til bakgårdene, en såkalt Gange. Foto: © reisdit.no

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

På innsiden av disse trange Gangene hvor du må bøye deg ned for å komme inn, er det flotte bygningsmiljøer. Foto: © reisdit.no

Lübeck, hanseatforbundet, Schiffergesellschaft, Nord-Tyskland

I dette vakre middelalderhuset finner du restauranten Schiffergesellschaft. Foto: © reisdit.no

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Du finner også eldgamle bygninger i bindingsverk i Lübecks gamleby. Foto: © ReisDit.no

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübecks gamleby kan by på mange sjarmerende partier. Foto: © ReisDit.no

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Burgtor der du finner det severdige Europäisches HanseMuseum.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Byport nummer to før man slapp inn i byen gjennom Burgtor. Foto: © ReisDit.no

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra Burgtors gotiske spissbuehvelv i den delen av forsvarsanlegget som omfattet et kloster i middelalderen.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Modell av den ytterste og første av tre byporter man måtte gjennom for å komme inn i Lübeck i middeleladeren. Foto: © ReisDit.no

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Hansemuseums avdeling middelalderen i Bergen. Foto: © ReisDit.no

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Burgtor by night – fra innsiden av den gamle byporten. Foto: © ReisDit.no