Positano ligger svært vakkert til helt vest på Amalfikysten. Den vesle fiskerlandsbyen fra middelalderen er anlagt i munningen av en kløft, og har bebyggelse som klatrer oppover fjellsidene på hver side av den fine badestranden. Hvite og pastellfargede murhus er anlagt trinnvis oppover fjellsidene med altaner som er pyntet med blomster. Positano er riktig innbydende og pittoresk, og en del av Amalfikysten – oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Positano

Posi­tanos hjerte er ved bade­stranden og rundt kirken. I den vestre enden av bade­stranden ligger en liten fisker­havn med et par uteser­ve­ringer. En liten gangvei fører vest­over forbi vakt­tårnet til nok en fin bade­strand. Posi­tanos gater følger frem­deles byens grunn­plan middel­al­deren. Nederst i byen, rett ovenfor bade­stranden, finner du kirken Santa Maria Assunta, angi­velig fra 900-tallet, oppført som klos­ter­kirke til bene­dik­ti­ner­klos­teret Santa Maria & San Vito. Kirken er første gang nevnt i skrift­lige kilder på 1000-tallet. Legg merke til den vakre kuppelen som er kledd med kera­miske fliser i friske farger. Inne i kirken kan du se et cirka 700 år gammelt ikon fra bysan­tinsk tid. Merk deg også “Le Torri” – vakt­tår­nene som ble satt opp langs hele kysten som forsvar mot gjen­ta­gende angrep fra sjøen av sara­senske muslimske styrker og tyrkiske pirater i middelalderen.

Positano er en meget vakker by med spektakulær beliggenhet på Amalfikysten.

Posi­tano er en meget vakker by med spek­ta­kulær belig­genhet på Amalfikysten.

De fleste restau­ran­tene ligger i forbin­delse med sentrum ved stranden og kirken. Flere hoteller og enkelte restau­ranter ligger også lenger opp i byen, tilpasset den gamle byplanen. Smale gate løper på tvers av åssi­dene mellom den terras­serte bebyg­gelsen. I den nederste delen av byen finner du butikker, kafeer, barer og restau­ranter. Spesielt i gåga­tene helt nederst i byen finner du mengder av mote­for­ret­ninger, som selger lokal­pro­du­serte sommer­klær, lærvesker og sandaler. Posi­tano har de siste tiårene tiltrukket seg et temmelig kresent publikum, med inter­na­sjo­nale kjen­diser. Pris­ni­vået er ikke avskrek­kende, selv om enkelte hoteller og restau­ranter retter seg mot et penge­sterkt publikum. Mange av hotel­lene har restau­ranter som også er åpne for gjester som ikke bor der.

Positano Campania Italia

Posi­tano er en eksklusiv bade- og ferieby med flott belig­genhet ved den berømte Amal­fi­kysten, sør for Napoli.

Litt om Positano gjennom tidene

Posi­tano skal ha vært kjent blant greske sjømenn og bebodd under romer­tiden. Byen var i middel­al­deren en havneby tilhø­rende repub­likken Amalfi, og opplevde gode tider frem til cirka 1130. Fra den gang har Posi­tano opplevd veks­lende tider under forskjel­lige makt­ha­vere. På 16- og 1700-tallet opplevde handels­skip fra byen gode tider, med import av varer østfra i genove­sisk tjeneste. Mange av de fine barokke villaene ble bygd under denne oppgangs­tiden. Napo­le­ons­kri­gene på slutten av 1700-tallet satte en stopper for dette.

Litt mer om Positanos historie

Halv­parten av befolk­ningen her emigrerte til Aust­ralia og Amerika i siste del av 1800-tallet. Helt frem til 1950-årene var byen fattig og ukjent, inntil jet-settere oppdaget Amal­fi­kysten, i stor grad på grunn av forfat­teren John Stein­beck, som skrev en repor­tasje om Posi­tano i Harper’s Bazaar i 1953. Etter hvert som hippier ankom på 1960 og ‑70-tallet, oppsto en ny næringsvei her – produk­sjon av lette sommer­klær i pastell­farger, samt lærvesker og sandaler. Siden den gang har dette kjenne­tegnet denne vesle, popu­lære ferie­byen. I dag er turisme og mote viktige nærings­veier, i tillegg til fiske. Sommerstid ankommer mange busser daglig med horder av turister som skal se og foto­gra­fere byen. Det kan derfor være lurt å legge besøket til april-mai eller september-oktober.

En utflukt du aldri vil glemme

Om lag 5 kilo­meter fra Posi­tano ligger Li Galli, en liten øygruppe som består av 3 idyl­liske øyer, il Gallo Lungo, la Rotondo, og il Castel­lu­ccio. På den største av øyene ble det for drøye to tusen år siden bygd en villa av romerske aris­to­krater. Denne romerske villaen ble på 1970-tallet kjøpt av den verdens­kjente russiske danseren Rudolph Nurejev.

Positano Campania Sør-Italia

Det er kort vei fra mange av hotel­lene til bade­stranden i Positano.

Amalfi-kystens kommunikasjoner

Merk at Amal­fi­kysten har et godt utbygd rute­nett med ferger som trafik­kerer kysten og går innom byene som har havn. Det går også buss­ruter jevnlig langs Amal­fi­kysten, for den som har nerver til det.

Positano stranden Campania Italia

Posi­tano – Bade­stranden i Posi­tano ligger ved kirken, i sentrum av den trive­lige småbyen.

Det er mulig å reise på utflukt til Li Galli, en liten øygruppe hvor det blant annet finnes en mer enn 2000 år gammel romersk villa

Posi­tano – Det er mulig å reise på utflukt til Li Galli, en liten øygruppe hvor det blant annet finnes en mer enn 2000 år gammel romersk villa.

Positano er en meget bratt by, som gir sterke lårmuskler

Posi­tano er en meget bratt by, som gir sterke lårmuskler.

Positano har en fin strandpromande, rett ved middelalder-kirken Santa Maria Assunta, fra kanskje så tidlig som 900-tallet

Posi­tano har en fin strand­pro­mande, rett ved middel­alder-kirken Santa Maria Assunta, fra kanskje så tidlig som 900-tallet.

Positano Campania Italia

Posi­tano strekker seg helt opp til toppen av en klippe, med fantas­tisk utsikt over havet.

Positano Campania Italia

Posi­tano – kuppelen på bildet tilhører Chiesa Nuovo – den nye kirken – dette navnet fordi den ble reno­vert på 1800-tallet.

Positano ligger i en kløft ned mot havet - her finner du også kirken

Posi­tano ligger i en kløft ned mot havet – her finner du også kirken.