GoToGate

Quedlinburg

Den vesle middelalderbyen Quedlinburg er så gjennomført bevart og restaurert at det er bare så vidt man tør å ta denne historiske byen i bruk. Nå er det slik at Quedlinburg gjennom sine mer enn 1100 års eksistens har vært kontinuerlig i bruk, av og til sågar av temmelig hardhendte gjester. Den vakre byen står imidlertid som den lenge har stått, og hilser deg velkommen med slottsborgen Quedlinburg Schloss, som ikke alltid har blitt oppfattet like innbydende av besøkende, som nå. Quedlinburg ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1994.

Mer om Quedlinburg
Quedlinburg er ingen stor by. Likevel finnes hele 1200 bindingsverkshus her, det eldste fra cirka år 1400, som for øvrig ligger i Wordgasse 3 regnes som Tysklands eldste i sitt slag. Quedlinburg er, som navnet antyder, en borgby eller et kastell. Etter hvert som byen tiltrakk seg flere innbyggere, oppstod middelalderbyen rundt borghøyden, som ga naturlig beskyttelse mot fiendtlige angrep.

Quedlinburg, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Quedlinburg er et eksempel på at man kan ta vare på det man har og komme godt ut av det.

Og på den vesle klippen som stikker opp i utkanten av gamlebyen, ligger det i sannhet en borg, med en kraftig romansk kirke, Stiftkirche St. Servatius, som ble påbegynt i år 1017 og sto ferdig i år 1129. Denne ble bygd på restene av en tidligere romansk kirke, og i dennes krypt, Huysburg, kan du se flotte fresker i denne litt bysantinsk-inspirerte naivistiske stilen som var vanlig på denne tiden. Navnet Huysburg forteller vel også sitt om at en tidligere borgkirke var omgitt av hus. Krypten fra gammelkirken inneholder gravene til Keiser Henrik, St Mathilde og priorinnene. Vi snakker om mennesker som levde under vikingtiden, i en høyt utviklet kristen kultursfære. St. Servatius-kirkens tverrskip huser flere middelalderskatter, blant annet et relikvieskrin fra tidlig middelalder, og en flott billedvev fra 1100-tallet, kalt Knüpfteppich.

Quedlinburg, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Schloss Quedlinburg fra 900-tallet ligger ikke så høyt over gamlebyen, men høyt nok til at man slipper å ta i mot besøkende man ikke liker

Quedlinburg ble et såkalt Kaiserpfalz, (tilsvarende våre kongsgårder i middelalderen) under keiser Otto I. den Store (912-973) og fikk  byrettigheter i år 994. Borgen Quedlinburg ble påbegynt på 900-tallet.

Litt om Quedlinburgs øvrige bebyggelse
Mens Stiftkirche St. Servatius ligger på den ene siden av den vesle klippen, finner du renessanseslottet Quedlinburg Schloss på den andre siden, bygd på steile, kraftige murer i skrenten og omgitt av hager innenfor borgmurene. Det er en ganske selsom opplevelse å stå oppe i borgen og se seg rundt, med middelalderhus, smale gater og bindingsverk-arkitektur på alle kanter. Nede i gamlebyen, vi nakker om 10-15 meter nedenfor slottsplatået, finner du en ualminnelig vakker historisk bebyggelse med smale smug, brostein, små kanaler, bindingsverk, av og til gotisk arkitektur og en vakker markedsplass, som ikke uventet går under navnet Marktplatz.

Quedlinburg, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Quedlinburgs Marktplatz er ikke direkte frastøtende, med mindre man da foretrekker Barcode-arkitektur.

Her ligger, som i alle andre historiske byer, rådhuset, sammen med byens ellers viktigste bygninger, blant dem herskapshus for de bedrestilte, handelshus og selvfølgelig en kirke. Slik er det også i Quedlinburg. På Marktplatz er det flere restauranter og kafeer med utendørs servering.

Litt om Quedlinburgs kirker
Quedlinburg har flere kirker fra middelalderen. Blant de fineste er Norbertinenkirche fra 900-tallet og Wippertikirche, begge i tidlig romansk stil, den sist nevnte med en flott krypt. Keiser Otto I sto for en egen arkitektonisk stil, som avløste den karolingiske romanske rundbuestilen. Begge egentlig to bitte små renessanser, før den vi kjenner fra 1400-tallet. En tredje interessant kirke er den sengotiske Marktkirche St. Benedict fra 1400-tallet, som liger ved Marktplatz, som navnet antyder. Marktplatz er en meget vakker rektangulær plass, som i den ene enden har hatt en brønn og i den andre deler seg med rådhuset og kirken til høyre, og smale smug som løper ut til begge sider av disse. Selv om byen har 1200 bindingsverkshus, er ingen helt like. Når du står oppe ved slottsborgen ser du et mylder av tak, heller ingen av dem like. Når du rusler rundt her, så ha øynene med deg. Her er dører, dørhåndtak, utskjæringer, vinduer, lykter og detaljer både høyt og lavt.

Quedlinburg, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Quedlinburg, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Litt om Quedlinburgs historie
Byen Quedlinburg er nevnt i skriftlige kilder allerede på 700-tallet. Byen vokste og fikk stor betydning først etter etableringen av Quedlinburg-klosteret, som ble grunnlagt av ingen ringere enn Keiser Otto Is mor Mathilde.  Nå var ikke Quedlinburg-klosteret et vanlig nonnekloster. Nei, tittelen røper en meget fremsynt og progressiv institusjon – Kaiserlich freie weltliche Reichsstift Quedlinburg – røper at dette var en privat stiftelse eid av keiserfamilien. Dette ga seg også utslag i hvem som i hovedsak befolket klosteret, nemlig ugifte nobilitets-kvinner, som skulle leve et gudfryktig liv, som det het. Klosteret var nemlig ikke underlagt noen biskop, eller det pavelige Roma for den saks skyld.

Quedlinburg, St Servatius, Unescos liste over Verdensarven, Tyskland

Fra Platz am Schlossberg nesten helt oppe ved borgen

Andre slike fristilte klostre eller abbedier fantes i Essen, Gandersheim, Gernrode, Köln og Herford. Denne friheten skapte et for denne tiden unikt kultur- og vitenskapsmiljø, ettersom man inviterte lærde til forelesninger og på den måten samlet kunnskap. Klosteret var i drift helt til 1802 og ble under reformasjonen i 1516-1517 protestantisk.

Litt mer om Quedlinburg og omgivelsene
Quedlinburg ligger ved Harzfjellene, hvor du finner mange sjarmerende historiske landsbyer, som tradisjonelt har vært knyttet til bergverksdrift fra middelalderen. Quedlinburg var hovedstaden i det Øst-Frankiske riket, under det Saksisk-Ottonske styret på 900-tallet til år 1056, og har siden den tidlige middelalderen vært et viktig religiøst kultursenter og en velstående handelsby.

Quedlinburg arrangerer julemarked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Quedlinburg, St Servatius, Unescos liste over Verdensarven, Tyskland

Den romanske Stiftkirche St. Servatius påbegynt år 1017 ligger øverst i Quedlinburgs borg

Quedlinburg, St Servatius, Unescos liste over Verdensarven, Tyskland

Den enorme Stiftkirche St. Servatius fra år 1017 gjør et mektig inntrykk

Quedlinburg, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Panorama over den vakre middelalderbyen Quedlinburg

Quedlinburg, bindingsverk, middelalder, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Er det lov til å bruke klisjeen pittoresk om dette – eller malerisk?

Marktkirche St. Benedict, Quedlinburg, bindingsverk, middelalder, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Marktplatz med Marktkirche St. Benedict fra 1400-tallet

Marktplatz, Rathaus, Marktkirche, Quedlinburg, bindingsverk, middelalder, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Avslappet stemning ved Marktplatz med Rathaus og Marktkirche i bakgrunnen

Quedlinburg, bindingsverk, middelalder, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Jammen var det ganske trivelig her også, omgitt av hus fra 1400- til 1800-tallet. Finn én feil.

Quedlinburg, bindingsverk, middelalder, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Her er du garantert omgitt av hus fra 1400- til senest 1800-tallet.

Quedlinburg, St Servatius, Unescos liste over Verdensarven, Tyskland

Skjønnheten finnes i detaljene – vakre Quedlinburg er det mange av dem

Quedlinburg, St Servatius, Unescos liste over Verdensarven, Tyskland

Quedlinburg er bevart i en helhet som har satt byen på Unescos liste over Verdensarven