Stade er en trivelig småby langs Elbe i Nord-Tyskland. Den mer enn 1000 år gamle byen er et populært feriested på grunn av sin fine bebyggelse og sin autentiske gamleby, omgitt av kanaler og vann på nær sagt alle kanter. Kanalsystemet ble i sin tid benyttet til skipsanløp for handelsvirksomhet, og er fremdeles åpent for båttrafikk.

Hansastadt Stade – kanalby med gammel bebyggelse

Stade er en åpen og vennlig by med flere kafeer og utres­tau­ranter i sentrum langs hoved­ka­nalen Alte Hafen, som går gjennom hele den gamle bykjernen. Med tysk grun­dighet og sans for å ta vare på det gamle, bidrar kombi­na­sjonen av brosteins­gater, ‑smug, bindings­verkshus og bloms­ter­pyn­tede vinduer at du fort kan føle deg hensatt til helt andre tider. Stade har flere hoteller belig­gende i den gamle bykjernen.

Hansestadt Stade, Nord-Tyskland

Stade Stade har fått tilbake sin status som Hansa­stadt Stade. Kanalen var byens hovedpulsåre.

Siste stopp før Kiel?

Stade ligger på vest­siden av elven Elbe og er en ypperlig siste stopp, dersom du skal med Kiel­fergen til Oslo. For å komme til Kiel med bil, kan du enten velge å kjøre om Hamburg og derfra ta motor­veien, eller du kan kjøre motsatt retning til Glück­stadt og ta en ferge av “Sunn­mørs­typen” over Elbe til Wisch­afen. Derfra kan du kjøre på trive­lige småveier i et grønt ag vakkert land­skap og krysse over motor­veien (som går i retning Flens­burg og Danmark) mot Kiel. Bockwür­sten på Elbe­fähre (Elbe­fergen) er legen­da­risk. Det kan være lange køer her, men de tas kjapt unna, det er tre ferger som går konti­nu­erlig. Du bør dog beregne ventetid på 20–40 minutter.

Fischmarkt in Stade im Alten Land

Det er trivelig langs kanalen i Stade – her ved Fischmarkt, fiskemarkedet.

Litt om Stades historie

I det Herrens år 994 blir Stade – eller rettere sagt ”Stethu” som den het for 1000 år siden – første gang nevnt i skrift­lige kilder. Små markeds­plasser ved Elbe har raskt utviklet seg til å bli en viktig havn og et bety­delig handels­sen­trum. I år 1209 får Stade bystatus og blir i tillegg tilknyttet Hansa-forbundet. Sammen med nabo­byen Hamburg er Stade en viktig import og eksport­havn for denne delen av Tysk­land. Under den svenske erob­ringen i 1645 forandrer Stade seg mer og mer til å bli en garni­sons- og forvalt­ningsby. I hele 70 år hørte Stade inn under den svenske krone (1645–1712). Den 26. mai 1659 ble kata­strofal dag for middel­al­der­byen. Stor­brannen ødela to tredje­deler av all bebyg­gelse i den vakre byen. Du kan frem­deles se Schweden­speicher – ”svenske­ma­ga­sinet” – som et domi­ne­rende bygg langs kanalen, sammen med andre vakrere bygninger fra 16- og 1700-tallet.

Staselig Bürgerhaus ved kanalen

Staselig Bürger­haus ved kanalen i Stade.

Litt mer om Stades historie

På 1800-tallet vokser byen ut av sin middel­al­der­kjerne. Gjennom utvi­delser av bygrensen (1848 – 1852) og gjennom oppgi­velsen av fest­nings­an­leg­gene (1867 – 1882) får byen frigitt arealer til nye hånd­verks- og indu­stri­be­drifter. Når Stade i 1881 blir tilsluttet jern­bane­nettet, får dette stor betyd­ning for byen. I 1932 blir Stade utnevnt til ”hoved­stad” (Krei­s­stadt des Großkreises Stade) (1932), noe som også blir viktig for byen. På begyn­nelsen av 60-tallet blir byen igjen tilknyttet Elbe med et nyre­no­vert kanal­system. Samtidig starter et omfat­tende arbeid med å restau­rere og tilbake­føre Stades Altstadt – gamleby, noe som skal vise seg å bli svært vellykket. I 2009 fikk igjen Stade rett til å kalle seg Hansa-by. Flat­mark-områ­dene Waddensee, som omfatter Nord­sjø­kysten rundt munningen av Elbe, blant annet der Stade ligger, er på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin unike flora og fauna.

Stade arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Stades Fischmarkt

Den gamle laste­krana står fort­satt på Stades Fischmarkt.

Stade, bindingsverk

Den gamle bindings­verk-bebyg­gelsen i Stade er omhyg­gelig restaurert.

Stade, bindingsverk

Mer bindings­verk i gamle Stade.

Stade, barokk

Innenfor denne flotte barokk-portalen i Stade bodde det garan­tert fintfolk.

Stade, svensker

Den såkalte Svenske-kasernen er fra urolige tider, da svens­kene var på krigs­tokt og styrte byen i peri­oden 1645–1712.