GoToGate

Wroclaw

Wroclaw er en meget godt bevart middelalderby i det sydvestlige Polen, som ligger på flere øyer i elven Odra. Wroclaw har en stor gamleby med omfattende bebyggelse fra middelalderen som omgir Europas nest største middelaldertorg kun overgått av en annen gammel polsk by, Krakow. Wroclaw ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 2006, på grunn av sin Hala Ludowa (Jahrhunderthalle) oppført i perioden mellom år 1911-1913.

Mer om Wroclaw
Wroclaw, eller Breslau som byen heter på tysk, ligger på begge sider av elven Odra. Det meste av gamlebyen ligger ved den sørlige bredden av elven, omgitt av et lite sideløp, som i dag har karakter av en kanal. Litt av gamlebyen ligger også malerisk til på en øy midt i elven, mens den aller eldste delen kalt Ostrów Tumski (katedral-øya) med katedralen St Johannes Døperen ligger vis-à-vis elven, omgitt av bebyggelse fra middelalderen og byens botaniske hage. Opprinnelig var dette en mindre øy i elven Oder, men det ene sideløpet er i dag avstengt. Mer om middelalderkirkene i eget avsnitt. Bispedømmet Wroclaw ble for øvrig grunnlagt i år 1.000 med keiser Otto III til stede.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Katedralen St Johannes Døperen ligger vis-à-vis gamlebyen, kun en kort spasertur unna, over to av byens 112 broer.

Mer om Wroclaws historiske sentrum
Wroclaws historiske sentrum finner du både rundt katedralen, på den vesle øya Wyspa Piasek, og rundt den store markedsplassen Rynek we Wrocławiu på den andre siden av elven. Byens 11 øyer som forbindes av hele 112 broer gjør at mange betegner Wroclaw som Nordens uoppdagede Venezia. Wroclaw er en grønn by med mange parker, og en sosial by med mange plasser. Byens 300 år gamle universitet har gjort Wroclaw til et senter for kunnskap og kultur. Studentene bidrar til å gjøre Wroclaw til en åpen og vennlig by, med et livlig kvelds- og natteliv. Beliggenheten ved – eller rettere sagt i – elven Odra, bidrar til vakre omgivelser. Du kan rusle over til den andre siden med katedralen via den vesle øya Wyspa Piasek og derfra på den gamle jernbrua til katedralen eller Botanisk hage.

Piwnica Świdnicka er angivelig Polens eldste restaurant, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Piwnica Świdnicka er angivelig Polens eldste restaurant – i sammenhengende drift i mer enn 700 år. Du finner den i det gamle rådhusets kjeller.

Wroclaw – et av flere polske undere
Med det mener vi at byen, tross store ødeleggelser, blant annet under den andre verdenskrigen, er gjenoppbygd nøyaktig slik den har stått i århundrene før. Denne innbitte polske viljen til å ta vare på sin historiske kulturarv kjenner vi fra andre byer som Warszawa og Gdansk. Takket være en nitid og ressurskrevende gjenoppbygging etter gamle fotografier og arkitekttegninger kan vi i dag besøke Wroclaw og oppleve den som den autentiske middelalderbyen – Stare Miesto – den faktisk er. Wroclaw har mange trivelige bymiljøer å tilby sine besøkende. Rundt den store markedsplassen Rynek finner du flere restauranter og kafeer med utendørs servering. I kjelleren på rådhuset finner du også en stilig middelalder-restaurant og ølkjeller, Piwnica Świdnicka. Dette er angivelig Polens eldste restaurant, og har vært i sammenhengende drift i mer enn 700 år.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Markedsplassen Rynek er omgitt av staselig og fargerik bebyggelse fra flere stilepoker.

Wroclaws hjerte – markedsplassen Rynek
Markedsplassen Rynek ble anlagt i middelalderen, nærmere bestemt mellom år 1214 og fikk målene 205 x 175 meter. Den utgjør nå hjertet av Wroclaws bilfrie sentrum. Markedsplassen i Wroclaw har en kjerne av bygninger midt på, som blant annet omfatter det staselige gotiske rådhuset fra 1200-tallet, og bolighus for de velstående, i middelalderen som i dag.  I alt 11 gater leder inn til plassen, hvorav to smale smug midt på langsiden, som har vært slik siden middelalderen. I hjørnene av markedsplassen finner du to andre plasser – en av dem med middelalderkirken St Elisabeth. Den andre plassen var i sin tid saltmarkedet. Rynek er omgitt av mye flott arkitektur, spesielt fra barokken, det vil si fra 1600-tallet og fremover.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Elizabeth-kirken ved markedsplassen Rynek i Wroclaw synes fra lang avstand.

Mer om gamlebyen og markedsplassen Rynek
Markedsplassen Rynek (ringen) ble opprinnelig tildelt 60 tomter rundt plassen, såkalte Ringgrundstücken, som ble nummerert. I dag står det bare 54 hus her. På vestsiden, som kalles “De syv kurfyrstenes side”, teller 9 hus på 11 husnumre. På sørsiden kalt “Det gylne beger-siden” står 16 hus av 17 husnumre. Tilsvarende for Østsiden “Grønne rør-siden” er 10 av 13, mens “Naschmarkst-siden” på plassens nordside har 19 hus på samme antall husnummer eller tomter.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Barokkfasader på rad og rekke i tilknytning til markedsplassen Rynek.

Halvparten av husene bar individuelle navn og emblemer, som fortsatt kan sees på de få husene som har overlevd i originalskikk. Naturlig nok er mange av husene ombygd siden slutten av 1200-tallet, noen få i renessansestil, de fleste i barokk stil. Elizabeth-kirken ved Markedsplassen Rynek ble påbegynt samtidig som Wroclaw/Breslau fikk Magdeburglover, det vil si i år 1262. Et kvartal bortenfor står en annen flott kirke Maria Magdalena-kirken fra før mongolangrepet i 1241, men som ble delvis skadet under hendelsen. Den ble gjenoppbygd rundt år 1250 og fikk sitt nåværende tårn i år 1362.

Rådhuset, Ratus, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Rådhuset fra 1200-tallet, som er byens store stolthet – et av Europas fineste eksempler på profan gotisk arkitektur.

Mer om gamlebyen, markedsplassen Rynek og rådhuset
Rynek er det polske ordet for ring. Markedsplassen ble i sin tid oppmålt og omgitt av en ring med hus, i tillegg til det gamle rådhuset, som ble reist midt på plassen i siste halvdel av 1200-tallet. På 1400-tallet ble rådhuset ombygd i sengotisk stil, og i år 1580 tilført den karakteristiske østfasaden med astronomisk ur. De flotte gotiske grindverksvinduene, hugget i stein og glattpolert, er fra cirka år 1500, i likhet med pinaklene. Det vakkert dekorerte karnappvinduet på hjørnet sørøst ble tilført mellom år 1476 og 1488 av ingen mindre enn herr Briccius Gauske fra Görlitz. Vestfasaden ble ombygd i renessansestil mellom år 1588 og 1595, og det 66 meter høye rådhustårnet tilført i samme periode. Sørfasaden har flere karnapper som ble påbygd i andre halvdel av 1400-tallet og er dekorert med typiske dagligscener fra middelalderens liv. Rådhuset har senere gjennomgått mindre utvidelser, men i det store og hele beholdt sitt utseende fra 14- og 1500-tallet. Rådhuset huser også et kunstmuseum, Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, i tillegg til den 700 år gamle ølhallen Schweidnidzer Keller.

Rådhus, ratus, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws rådhus har et høyt tårn, slik det sømmet seg på kontinentet denne tiden.

Litt om Wroclaws mange middelalderkirker
Som tidligere nevnt ble bispedømmet Wroclaw grunnlagt i år 1.000 med keiser Otto III til stede. Flere kirker ble bygd på 1.000-tallet, her som ellers i Europa. På denne tiden hadde Wroclaw for øvrig cirka 1000 innbyggere, men opplevde stor vekst som følge av den byggevirksomheten bispedømmet medførte, i tillegg til at byen ble ansett for viktig, og med det tiltrakk seg både handelsfolk og håndverkere. Som i de fleste andre middelalderbyer, er det kirker og spir nær sagt over alt i Wroclaw.

Helige Kreuz- und Bartholomäuskirche, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Katedralen St Johannes Døperen til høyre og Wroclaws Helige Kreuz- und Bartholomäuskirche til venstre, begge gotiske fra 12-1300-tallet.

Den første domkirken ble bygget i romansk stil i perioden 1149 til 1169 på et sted der det har stått en eldre kirke. I år 1244 ble byggingen av koret og østtårnet påbegynt, slik katedralen i dag fremstår. Den vesle St Ägidius ved siden av katedralen er den eldste bevarte kirken i byen, sannsynligvis oppført umiddelbart etter mongolinvasjonen i år 1241, kanskje under oppføring på det tidspunktet. Rundt katedralen ligger det flere interessante bygninger, blant andre det tidligere erkebisppalasset, grunnmuren etter en svært tidlig Alexiskirke og erkebispmuseet.

Wroclaws katedral St Johannes Døperen, Erkediokese-museet, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws katedral St Johannes Døperen har sidekapeller i barokk stil. Erkediokese-museet ligger rett ved siden av.

Litt om den vesle øya Wyspa Piasek
På den vesle “mellomøya” Wyspa Piasek ligger også den gamle Maria auf dem Sande (Maria på sandbanken) bygget på 1300-tallet i gotisk stil, på restene av en romansk kirke fra 1100-tallet. På denne vesle øya ligger også et tidligere Augustinerkloster, som i dag er universitetsbibliotek, samt en ortodoks kirke i tillegg til noen bolighus, der hvor tidligere Anna-kirken sto i middelalderen. Du bør absolutt ta en spasertur over hit og videre til katedralområdet. Her ligger det lag på lag av middelalderhistorie.

Wroclaws Centennial Hall, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws Centennial Hall fra 1911-13 er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Centennial Hall – på Unescos liste over Verdensarven
Wroclaws Centennial Hall / Århundrehallen er et landemerke innen forsterket betongarkitektur, og ble reist i årene 1911-1913 som en flerbrukshall på Messeområdet.  Hallen er tegnet av arkitekten Max Berg og formet som en symmetrisk, firearmet struktur med et sirkelformet sentrum, trinnvis oppbygget med en sentral 23 meter høy lanterne på en glasskuppel. Hallen er et pionerarbeid innen moderne betongbygninger og et referanseverk i den videre utviklingen av betongbygninger. Hallen ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 2006.

Litt om Wroclaws tidlige historie
Når du er i Wroclaw, er du omgitt av historie. Men ikke bare det. Du er omgitt av omskiftende historie, i en by hvis beliggenhet har gjort den attraktiv for mange herredømmer. Byen oppstod sannsynligvis som en befestning der den såkalte rav-ruten og Via Regia møttes. Via Regia var den gamle kongeveien i øst-vestlig retning i middelalderens Nord-Europa. Rav var en verdifull ressurs, som allerede tidlig i antikken var handelsvare rundt Middelhavet. Ravet kom imidlertid fra Østersjøen – via den såkalt rav-ruten.

Rav- ravruten, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Rav var en verdifull handelsvare over hele Europa i middelalderen, og kjent i den østre delen Middelhavet allerede i antikken.

Wroclaw tilhørte først, på 900-tallet: Stormähren (omtrent dagens Tsjekkia, Ungarn og Slovakia, samt deler av Polen), deretter Polen mellom år 992-1038, Böhmen 1038-54, så igjen frem til år 1202. Wroclaw ble i stadig større grad en selvstyrt bystat frem til år 1335. På 1100-tallet hadde byen for øvrig en betydelig jødisk befolkning i tillegg til wallonere (fransktalende belgiere), böhmere og tyskere. I år 1241 ble byen brent ned til grunnen under det mongolske felttoget mot Europa, ledet av Djengis Kahns sønn Ögedei Khan. Byens innbyggere startet umiddelbart gjenoppbyggingen, og mye av dette er fremdeles synlig i Wroclaws bebyggelse i dag.

Mer om Wroclaws tidlige historie
Wroclaw ble underlagt Kongeriket Böhmen i perioden år 1335-1526, Habsburgernes Østerrike i mer enn 200 år mellom 1526 og 1741, Kongeriket Preussen mellom år 1741-1871, Det tyske keiserriket i årene mellom 1871-1918, deretter Weimarrepublikken fra år 1918 til 1933 og Tyskland fra år 1933 til krigens slutt i år 1945. Det gir mange kulturelle impulser, som er synlige på mange måter, både gjennom kultur, arkitektur og kunst. Kjært barn har mange navn; Wroclaw er gjennom sin omskiftende historie kjent under navnene Wrotizla, Wretslaw, Presslaw, Bresslau and Breslau. To viktige hendelser i middelalderen gjorde Wroclaw til en viktig by; i år 1262 ble byen en del av Magdeburglovene og på slutten av 1200-tallet medlem av det svært viktige Hansa-forbundet, som hadde forgreninger også til Norge, gjennom byer som Bergen og Tønsberg. Magdeburglovene hadde sitt opphav i den tyske byen Magdeburg i middelalderen, og var en måte å regulere maktforhold med hensyn til spesielt handel og håndverkerlaug rundt en større selvstyrt by og omkringliggende landsbyer, slik at alles interesser ble ivaretatt.

Magdeburg-brevet  Wroclaws byrettigheter, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Magdeburg-brevet som er beviset på Wroclaws byrettigheter. Foto: Petrus Silesius/Wikipedia.

Wroclaws museer
Wroclaw har en rekke interessante museer, som er underlagt tre hoved-institusjoner; Wroclaw Bymuseum og Nasjonal-Museet i Wroclaw. Det er mange museer, og man har ikke mulighet til rekke over alle under et besøk. Vi tillater oss derfor under sterk tvil å peke ut noen museer som kan oppfattes som viktigere enn andre. Vi ville kanskje prioritert Historisk Museum, Arkeologisk Museum, Nasjonalmuseet, Etnografisk Museum og Raclawice-Panoramaet. Disse ligger i gamlebyen, rundt markedsplassen Rynek. NB! Hvis du rusler over til katedralen, så vær oppmerksom på at du passerer to andre flotte museer, som du kan ta med deg på veien, nemlig Wroclaw Universitets-Museum (se foto) og Museet for Erkediokeset, som ligger ved katedralen. Det samme gjelder Byfolkets Kunstmuseum i det gotiske rådhuset midt på markedsplassen Rynek – du får en fin anledning til å se interiørene, hvis du er interessert.

Følgende sorterer innunder Muzeum Miejskie Wroclawia / Wroclaw Bymuseum:
www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/english/museum/subsidiaries.php

Muzeum Historyczne / Historisk Museum
Adr: Sukiennice 14/15

Muzeum Sztuki Mieszczanskiej / Byfolkets kunstmuseum
Adr: Rynek – Ratusz – Rådhuset på markedsplassen

Muzeum Archeologiczne / Arkeologisk Museum
Cieszynskiego St. 9 35

Muzeum Sztuki Medalierskiej / (Museum for medalje-kunst)
Kielbasnicza St. 5

Muzeum Militariow & Arsenal Miejski/ Museet for militæret, våpen og rustninger
Cieszynskiego St. 9

Muzeum Sztuki Cmentarnej / Museum for kirkegårdskunst
Slezna St. 37/39

Nasjonalmuseet i Wroclaw
Museet ble grunnlagt I år 1948 og omfatter regional kunst fra Silesia fra 1100- til 1800-tallet, ved siden av polsk samtidskunst. Museets samlinger er av høy kvalitet og omfatter helt unike arbeider fra middelalderen, renessansen og barokken. På polsk heter det Muzeum Narodowe we Wroclawiu.

Følgende museer sorterer under dette viktige nasjonalmuseet:

Muzeum Etnograficzne / Etnografisk Museum
ul. Traugutta 111/113
Etnografisk Museum ble grunnlagt i år 1948 og presenterer folkekunst fra regionen Lavere Silesia, herunder drakter, tekstiler, keramikk, folklore og typiske gjenstander knyttet til regionens kultur.

Nær markedsplassen Rynek finner du Raclawice-Panoramaet, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

I denne bygningen, ikke langt fra markedsplassen Rynek finner du Raclawice-Panoramaet, et 114 meter langt maleri i 15 meters høyde.

Panorama Raclawicka / Raclawice-Panoramaet
Purkyniego St. 11

Raclawice-Panoramaet har vært åpent for publikum siden 1985 og presenterer et monumentalt maleri av Wojciech Kossak og Jan Styka som skildrer den polske armeens seier over russerne i nabolandsbyen Raclawise. Maleriet er 15 meter høyt og 114 meter langt og virkelig noe å se.

 Raclawice-Panoramaet., Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

En forsvinnende liten del av det enorme Raclawice-Panoramaet.

Muzeum Uniwersytetu Wroclawskiego / Wroclaw Universitets-Museum
Uniwersytecki Square 1
Wroclaw Universitets-Museum ble etablert i år 1992 og dokumenterer institusjonens historie fra år 1702 frem til i dag. Samlingene og utstillingene omfatter gjenstander som møbler, utstyr og interiører, samt vitenskapelige instrumenter. Museet består av fire storslåtte bygninger, Aula Leopoldina (Leopoldinum), Pod Filarem (Under pilaren), Wieza Matematyczna (Matematikktårnet) og Oratoriet Marianum (Musikkhallen).

Aula Leopoldina, Wroclaw Universitet, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Aula Leopoldina i Wroclaw Universitetsbygning, rett ved markedsplassen.

Muzeum Geologiczne / Geologisk Museum
Geologisk Institutt ved Wroclaws Universitet
Cybulskiego St. 30

Muzeum Architektury / Arkitektur-museet
Bernardynska St. 5

Arkitekturmuseet samler, undersøker og konserverer gjenstander relatert til arkitektur og arrangerer utstillinger. Samlingen omfatter prosjekter, trykk, malerier og tegninger.

Følgende sorterer under dette:
Archiwum Budowlane Miasta Wroclawia / Wroclaws bygningsarkiv
Cieszynskiego St. 9 (Armoury)

Museet for Erkediokeset med kirkekunst ligger ved enden av Wroclaws katedral.

Muzeum Archidiecezjalne / Museet for Erkediokeset
Katedralny Square 16 (ved katedralen)

Museet ble grunnlagt i år 1898. Museet samler, konserverer og stiller ut kunst og historiske gjenstander, som skulptur, malerier, tekstilkunst fra 13-1800-tallet og gamle relikvier, i tillegg til mumier, kileskrift, olivenlamper etc. Museet arrangerer også temporære utstillinger.

Alle fotos fra Wikipedia er gjengitt etter deres regelverk og kan benyttes i henhold til det.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Rynek med tårnet til Elizabeth-kirken, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws trivelige og livlige markedsplass Rynek med tårnet til Elizabeth-kirken til høyre

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaw ligger på flere øyer i elven Odra – panorama fra tårnet til katedralen St Johannes

katedralen St Johannes, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Fra gamlebyen må du over to små broer for å komme til katedralen St Johannes

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Wyspa Piasek, Odra, Sør-Polen, Polen

…men først må du passere en av Wroclaws gotiske middelalderkirker

Rådhus, Ratus, Wroclaw, gamlebyen, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws stolthet er det gotiske rådhuset fra 1300-tallet på markedsplassen Rynek midt i gamlebyen

Rådhus, Ratus, Schweidnitzer_Keller, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Fra inngangspatiet til den 700 år gamle restauranten i rådhusets kjeller. Foto: Wikipedia/Genealogist

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Panorama over Wroclaws Rynek – den store og vakre markedsplassen i gamlebyen


Billig pakkereise

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Markedsplassen Rynek er omgitt av staselig bebyggelse fra flere stilepoker.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Rundt markedsplassen Rynek finner du barokke fasader i friske farger

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Det nye rådhuset Wroclaw ligger også midt på markedsplassen Rynek

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

En hestedrosje kan være et utmerket utgangspunkt for å se gamlebyen

Maria Magdalena-kirken, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Maria Magdalena-kirken i Wroclaw ligger rett inntil markedsplassen Rynek

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Elizabeth-kirken ved markedsplassen Rynek ruver over små nabohus…og Elizabeth-kirken er virkelig stor – større enn katedralen på den andre siden av elven

karnapp, rådhus, ratus, Briccius Gauske fra Görlitz, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Dette karnappvinduet på Wroclaws gamle rådhus ble laget i perioden år 1476 og 1488 av ingen ringere enn herr Briccius Gauske fra Görlitz

Rådhuset, karnapp, Gauske, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Værsågod, ta en nærmere titt, så skjønner du hvorfor gamle Briccius forlot kjerring og unger i Görlitz noen år. Da han vendte hjem etter atten år, var middagen hans blitt kald.

atronomisk ur, rådhus, ratus, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws astronomiske ur fra år 1580 finner du på rådhusets østfasade


Billig pakkereise

gotisk middlalderkirke, St Vinzenz, markedsplass Rynek, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws markedsplass Rynek og den gotiske middlalderkirken St Vinzenz helt til høyre

Katedralen St Johannes Døperen, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws katedral St Johannes Døperen ruver den også

Wyspa Piasek, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Broen fra Wroclaws gamleby over en av elven Odras mange smale løp, til den vesle “mellomøya” Wyspa Piasek

Wyspa Piasek, Mariakirken og det gamle universitetet, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

På den den vesle “mellomøya” Wyspa Piasek ligger Mariakirken og det gamle universitetet

Kloster, St Martinskirken ved katedralen, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Du finner deler av et tidligere kloster foran St Martinskirken ved katedralen – også den fra middelalderen

Skulpturer, statuer, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

En underlig skulpturgruppe ved jernbanstasjonen i Wroclaw – noen har tatt begrepet gatekunst bokstavelig

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Markedsplassen Rynek er Wroclaws sanne hjerte

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Markedsplassen Rynek i Wroclaw er som markedsplasser flest – meget livlig