GoToGate

Aigues Mortes

Aigues-Mortes er en komplett bevart festningsby som ble anlagt på 1200-tallet som et forsvarsverk for den omfattende sjøfarten til denne den gang så viktige havnebyen for Sør-Frankrike. I dag ligger Aigues-Mortes en halv mil inne i landet på grunn av tilmudring og landhevning, og har turisme, fiske og saltutvinning som viktigste næringsveier. Her kan du rusle rundt på de kraftige festningsmurene og forestille deg den aktiviteten som en gang var her, både innenfor og utenfor murene.

Mer om Aigues-Mortes
Fra Aigues Mortes har du praktfull utsikt over Camargue og våtmarkene. Inne i festningen kryr det av småbutikker som selger alt fra suvenirer til lokale delikatesser, samt bøker, kunst og kunsthåndverk. Her finner du også en mengde restauranter å velge mellom, med utendørs servering i sommerhalvåret. Bebyggelsen inne i borgen er i stor grad bevart slik de ble bygd på 1200-tallet, og er anlagt i en streng kvadratur. Gå opp på murene og nyt utsikten over Camargue.

Canal du Rhone et Sete, som er tilknyttet Canal du Midi, Aigues Mortes, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Canal du Rhone et Sete, som er tilknyttet Canal du Midi, passerer her.

Aigues-Mortes – en gang Frankrikes eneste havn til Middelhavet
Aigues-Mortes, som betyr dødt vann, er en meget gammel by, som skal ha blitt grunnlagt så tidlig som år 102 før Kristus, av den romerske generalen Marius Caius. Det finnes lite å se her fra denne tiden, men nylige arkeologiske undersøkelser avdekket spor fra gallo-romansk periode. Under deler av 1200-tallet var Aigues-Mortes Frankrikes eneste Middelhavshavn, de andre var underlagt paven, den tyske keiseren og den aragonske tronen. Kong Louis den IX ”den hellige” var opptatt av å sikre denne og skipsfarten så godt som overhodet mulig. Han ga derfor skattefritak og privilegier til dem som slo seg ned og startet virksomheter her, med stor suksess.

Aigues Mortes, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

En spasertur på murene rundt Aigues Mortes gir deg flott utsikt over både byen og omlandet

Aigues-Mortes – festningsby og korstog
Det kraftige 30 meter høye Constance-tårnet, som gir adgang til vandring på murene, er unikt og ble bygget i årene 1242-48 – opprinnelig tiltenkt å utgjøre et komplett festningsanlegg. I 1266 begynte Louis den IX å bygge bymurer da han innså behovet for å beskytte byens etter hvert store befolkning mot angrep. Aigues-Mortes fikk i alt 1,65 kilometer med kraftige bymurer med 5 tårn og 10 porter.

Aigues Mortes, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

En gang hadde Aigues Mortes Frankrikes største havn

Aigues-Mortes ble også utskipingshavn for det syvende korstog i år 1248 og det åttende korstoget i år 1270, der kongen mistet livet. Da hadde Aigues-Mortes befolkning vokst til 15 tusen mennesker. Etter at murene var fullført, begynte Marseille å ta over som havneby, og nedgangstidene kom, ikke minst fordi havnen langsom mudret til. Byen ble en viktig skanse for den protestantiske befolkningen, hugenottene, etter reformasjonen.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Festningsbyen, Aigues Mortes, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Festningsbyen Aigues Mortes er stor og den gamle bebyggelsen bevart

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Innenfor festningsmurene til Aigues Mortes finner du en komplett liten by

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Kraftige festningsmurer gjorde nytten i urolige tider

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

I alt er det 1,65 kilometer med kraftige murer rundt byen Aigues Mortes

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Tour de Constance, som gir adgang til murene ble bygget 1240-årene

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

På innsiden, langs murene får du inntrykk av hvor viktig byen var

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Krafitige murer med 5 tårn og 10 bevoktede porter rundt Aigues Mortes