Aigues-Mortes er en komplett bevart festningsby som ble anlagt på 1200-tallet som et forsvarsverk for den omfattende sjøfarten til denne den gang så viktige havnebyen for Sør-Frankrike. I dag ligger Aigues-Mortes en halv mil inne i landet på grunn av tilmudring og landhevning, og har turisme, fiske og saltutvinning som viktigste næringsveier. Her kan du rusle rundt på de kraftige festningsmurene og forestille deg den aktiviteten som en gang var her, både innenfor og utenfor murene.

Mer om Aigues-Mortes

Fra Aigues Mortes har du prakt­full utsikt over Camargue og våtmar­kene. Inne i fest­ningen kryr det av småbu­tikker som selger alt fra suve­nirer til lokale deli­ka­tesser, samt bøker, kunst og kunst­hånd­verk. Her finner du også flere restau­ranter å velge mellom, med uten­dørs serve­ring i sommer­halv­året. Bebyg­gelsen inne i borgen er i stor grad bevart slik de ble bygd på 1200-tallet, og er anlagt i en streng kvad­ratur. Gå opp på murene og nyt utsikten over Camargue.

Canal du Rhone et Sete, som er tilknyttet Canal du Midi, Aigues Mortes, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Canal du Rhone et Sete, som er tilknyttet Canal du Midi, passerer her.

Aigues-Mortes – en gang Frankrikes eneste havn til Middelhavet

Aigues-Mortes, som betyr dødt vann, er en meget gammel by, som skal ha blitt grunn­lagt så tidlig som år 102 før Kristus, av den romerske gene­ralen Marius Caius. Det finnes lite å se her fra denne tiden, men nylige arkeo­lo­giske under­sø­kelser avdekket spor fra gallo-romansk periode. Under deler av 1200-tallet var Aigues-Mortes Frank­rikes eneste Middel­havs­havn, de andre var under­lagt paven, den tyske keiseren og den aragonske tronen. Kong Louis den IX ”den hellige” var opptatt av å sikre denne og skips­farten så godt som over­hodet mulig. Han ga derfor skatte­fritak og privi­le­gier til dem som slo seg ned og startet virk­som­heter her, med stor suksess.

Aigues Mortes, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

En spasertur på murene rundt Aigues Mortes gir deg flott utsikt over både byen og omlandet.

Aigues-Mortes – festningsby og korstog

Det kraf­tige 30 meter høye Constance-tårnet, som gir adgang til vand­ring på murene, er unikt og ble bygget i årene 1242–48 – opprin­nelig tiltenkt å utgjøre et komplett fest­nings­an­legg. I 1266 begynte Louis den IX å bygge bymurer da han innså behovet for å beskytte byens etter hvert store befolk­ning mot angrep. Aigues-Mortes fikk i alt 1,65 kilo­meter med kraf­tige bymurer med 5 tårn og 10 porter.

Aigues Mortes, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

En gang hadde Aigues Mortes Frank­rikes største havn.

Aigues-Mortes ble også utskip­ings­havn for det syvende korstog i år 1248 og det åttende kors­toget i år 1270, der kongen mistet livet. Da hadde Aigues-Mortes befolk­ning vokst til 15 tusen mennesker. Etter at murene var full­ført, begynte Marseille å ta over som havneby, og nedgangs­ti­dene kom, ikke minst fordi havnen langsom mudret til. Byen ble en viktig skanse for den protes­tan­tiske befolk­ningen, huge­not­tene, etter reformasjonen.

Festningsbyen, Aigues Mortes, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Fest­nings­byen Aigues Mortes er stor og den gamle bebyg­gelsen bevart.

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Innenfor fest­nings­mu­rene til Aigues Mortes finner du en komplett liten by.

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Kraf­tige fest­nings­murer gjorde nytten i urolige tider.

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

I alt er det 1,65 kilo­meter med kraf­tige murer rundt byen Aigues Mortes.

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Tour de Constance, som gir adgang til murene ble bygget 1240-årene.

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

På innsiden, langs murene får du inntrykk av hvor viktig byen var.

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

Krafi­tige murer med 5 tårn og 10 bevok­tede porter rundt Aigues Mortes.