Aix-en-Provence i Frankrike er en svært vakker og romantisk by, med et usedvanlig omfattende kulturelt tilbud. Aix var tidligere, fra gammelt av, hovedstaden i Provence. I dag er Aix-en-Provence en livlig og sjarmerende universitetsby, med om lag 140 tusen innbyggere, hvorav ca 30 tusen studenter.

Aix-en-Provence – grunnlagt av romerne

Univer­si­tetet er gammelt, grunn­lagt i 1409, og selve byen ble opprin­nelig grunn­lagt av romerne på grunn av de varme kildene. Aix er en fransk forkor­ting av det romerske Aquae Sextiae, som denne byen ble kalt etter sin grunn­legger konsulen Sextius Calvinus, i år 132 før Kristus.

Aix-en-Provence, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Ved Place Forbin og den pitto­reske alleen Cours Mira­beau med de mange restaurantene.

Mer om Aix-en-Provence i Frankrike

Aix-en-Provence i Frank­rike er spesielt kjent for sin vakre arki­tektur, sitt «douceur de vivre» det gode liv, og for lyset – byen har alltid tiltrukket seg kunst­nere. Impre­sjo­nisten Paul Cézanne slo seg ned her, og du kan besøke hans atelier. Du kan også følge hans fotspor i byen, merket “Les Clous de Cézanne” (Cézannes høyde­punkter). Aix-en-Provence har en mengde smale smug og sjar­me­rende plasser, der det finnes restau­ranter og kafeer med uteser­ve­ring. Byen har en rekke museer og sever­dig­heter. Flere steder i Aix er det spen­nende markeder. Du kan delta i guidede turer med minitog, som gir deg innblikk i byens histo­riske bakgrunn. Aix-en-Provence har en svært broket historie.

Cours Mirabeau, Aix-en-Provence, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Cours Mira­beau er restau­rant­gaten fremfor noen i Aix-en-Provence, i tillegg til å ha tre av byens fineste fontener.

Historien til Aix-en-Provence i Frankrike

I år 102 før Kristus var Aix skue­plass for et berømt slag der romerne, ledet av Gaius Marius, nedkjempet germanske og kimbriske stammer, der stam­menes kvinner begikk kollek­tivt selv­mord for å unngå å bli slaver. På 300-tallet ble Aix hoved­staden i den romerske provinsen Narbo­nensis Secunda, og i år 477 ble byen okku­pert av visi­go­terne. På 500-tallet ble Aix plyndret av fran­kere og lombar­dere. I år 731 ble muslimske sara­se­nere nye hers­kere, befridd etter 6 års styre av Karl Martell, Karl den Stores bestefar. Senere ble byen hoved­stad i Provence, og under konge­hu­sene Aragon og Anjou ble Aix-en-Provence kunstner- og lære­senter – med eget univer­sitet så tidlig som 1409. Byen ble under­lagt den franske krone i 1487, ble sete for Provences parla­ment i 1501, som eksis­terte til 1789.

Place Forbin, Cours Mirabeau, Aix-en-Provence, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Place Forbin med Cours Mira­beau med en mengde restau­ranter i Aix-en-Provence.

Nyere arkeo­lo­giske utgra­vinger i Ville de Tours, i middel­al­deren en forstad til Aix, har avdekket rester etter et romersk amfiteater.

Hotel de Ville, Aix-en-Provence, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Aix-en-Provences Hotel de Ville – rådhuset – med den gamle gotiske byporten.

Cathédrale St-Saveur fra 1200-tallet, Aix-en-Provence, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Den gotiske portalen til Cath­é­drale St-Saveur fra 1200-tallet.

Place Forbin, Cours Mirabeau, Aix-en-Provence, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Place Forbin der Cours Mira­beau starter.

Cathédrale St-Saveur, Aix-en-Provence, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale St-Saveur har et dåps­ka­pell fra Mero­vin­gertid, det vil si 6–700-tallet.

Aix-en-Provence, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Den gamle byporten i Aix-en-Provence sett ovenfra.