Albufeira på Algarve-kysten i Portugal landets mest kjente og populære feriemål, en gedigen fulltreffer helt siden 70-tallet. Det er mange grunner til det. Albufeira har noen av Portugals fineste strender, et herlig klima og en trivelig gamleby med smale smug og hyggelige plasser. Albufeiras gamleby ligger på en klippe rett ovenfor den supre badestranden. Det gjorde at Albufeira i sin tid var lett å forsvare, samtidig som det var kort avstand til havet.

Mer om Albufeira

I løpet av de siste 40 årene har Albu­feira opplevd et kraftig oppsving som følge av turismen, og har ekspan­dert kraftig med mengder av hoteller og resorter i området rundt den opprin­ne­lige gamle­byen. Det som gjør Albu­feira ekstra trivelig, er at gamle­byen frem­deles fungerer som byens natur­lige sentrum, dit både lokal­be­folk­ning og turister kommer for å møtes, spise, drikke og handle. Her finnes det mengder av barer, kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring, og en stor skygge­full plass hvor man bare kan slappe av. Lokale spesia­li­teter som afri­kansk krydret Piri-piri-kylling og fersk fisk og skalldyr er gjen­gan­gere på menyene.

Albufeira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Albu­feira ligger høyt med flott utsikt over havet – naturen har sørget for en kraftig bymur.

Albufeira, familieopplevelser, bading og soling

Stren­dene i Albu­feira er suve­rene og ligger inne i en bukt, mellom karak­te­ris­tiske sand­steins­klipper, som avgrenser den ene stranden fra den neste i begge retninger. For er det noe Algarve-kysten i Portugal kan by på, så er det strender. De fleste og de beste stren­dene ligger i østlig retning mot Spania. Kysten fra Albu­feira vest­over består av klipper, men med bukter og viker med trive­lige fisker­lands­byer og små, lune strender. Albu­feira ligger mot Atlan­ter­havet, noe som gjør at det av og til kan blåse en del, samtidig som det kan være sterke havstrømmer her. Merk også at det ikke er lang­grunt her. Det er viktig å være litt på vakt, spesielt når det gjelder de minste barna. Følg derfor med på flag­gene: Rødt betyr bade­forbud, gult at du må være på vakt og grønt at det ikke er fare forbundet med bading. I det store og hele er det det grønne flagget man ser mest til. Langs stranden, både på nedsiden og over­siden av bymuren er det kafeer og restau­ranter med uteser­ve­ring, både på dagtid og kveldstid. Sesongen varer fra april til oktober, med juli og august som høyse­song. På flere av stren­dene kan du leie para­soll og solseng, samt delta i en rekke akti­vi­teter innen vann­sport, som jetski, vannski, para­gli­ding og mulig­heten å kjøre bananbåt.

Mer om Albufeira i Portugal – shopping og fornøyelser

Albu­feira og området rundt har om lag 35 tusen faste innbyg­gere, som øker til 300 tusen i høyse­songen. Det betyr naturlig nok at det er ganske fullt over alt i høyse­songen, men der det er livlig er det gjerne også trivelig. Likevel klarer Albu­feira å beholde sin dovne sjarm, i stor utstrek­ning omgitt av gammel, hvit­kalket murbe­byg­gelse. Gamle­byen kan by på visse shop­ping­mu­lig­heter. Her går det gjerne i lokal­pro­du­sert kera­mikk og lærvarer, samt selv­føl­gelig daglig­varer. I de store shop­ping­sent­rene i utkanten av byen, er selv­sagt utvalget mye større når det gjelder inter­na­sjo­nale merke­varer. Gene­relt er pris­ni­vået beha­gelig i Albu­feira. Kvelds‑, natte- og fornøy­el­ses­livet er meget livlig, både her i selve Albu­feira og i nabo­byen Oura, med sin legen­da­riske ”The Strip”. Her er det party­stem­ning til tidlige morgen­timer, og Albu­feira ligger ikke langt etter. De aller fleste hotel­lene ligger et lite stykke unna sentrum og gamle­byen, slik at natte­søvnen ikke forstyrres.

Albufeira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Albu­feira – når mørket faller på og stren­dene er tomme, er det livlig oppe i gamlebyen.

Albufeira, aktiviteter og oppdagelsesferd

Ved siden av vann­sport er det både i Albu­feira og langs Algarve-kysten used­vanlig mange flotte 9- og 18-hulls golf­baner. Husk at du må ha grønt kort for å få lov til å spille. Når det gjelder utflukter på egen­hånd er mulig­he­tene nærmest uuttøm­me­lige. Langs hele kysten finnes en mengde små fisker- og ferie­lands­byer belig­gende i lune bukter og viker, som oftest med en fin liten strand skjermet for vind. Flere av byene ved kysten og i innlandet kan by på fine sever­dig­heter, som Silves med den mauriske borgen fra 1000-tallet, Portimao, Lagos, Vila­moura og Faro. Selve Albu­feira har også en del fin gammel bebyg­gelse. Ha øynene med deg både høyt og lavt når du rusler rundt i gamle­byen, så blir du belønnet. Spesielt i gaten Rua de Igreja Velha kan du se bygninger med opprin­nelig maurisk arki­tektur fra nesten 1000 år tilbake. Kirken Sâo Sebas­tiao er verd å få med seg på grunn av sin manue­linske portal, en portu­gi­sisk avart av sengo­tisk arkitektur.

Albufeira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Fra gamle­byen i Albu­feira, hvor det også er litt nytt innimellom.

Litt om Albufeiras og Algarves historie

Albu­feira er en meget gammel by, kjent alle­rede fra før vår tids­reg­ning, da romerne bygde en borg her. Denne borgen er utgangs­punktet for dagens gamleby. Da romer­riket kollapset på slutten av 400-tallet kom germanske stammer, suebere og visi­go­tere. Senere på 700-tallet kom araberne, maurere fra Nord-Afrika, og fra dem stammer navnet – Al-Buhar, som betyr borgen ved havet. Maurerne ble drevet ut av det sørlige Portugal så sent som 1249, etter mer enn 500 års arabisk styre. Regionen var utsatt for et kraftig jord­skjelv i år 1755, som ødela de fleste byene langs kysten. Svært få bygninger fra før denne tiden finnes. Flyplassen Faro åpnet i 1960 og Algarve-kysten har siden opplevd at turisme gradvis har over­tatt for tradi­sjo­nelle næringer som jord­bruk og fiske. Området øst for Faro er ikke på langt nær så preget av turisme som kyst­om­rå­dene vestenfor. Albu­feira ligger 35 kilo­meter fra Faro flyplass, og buss­trans­porten hit tar normalt cirka 45 minutter.

Albufeira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Stranden foran Albu­feira er fenomenal.

Albufeira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Nabo­st­randen Oura på den andre siden av klippen.

Albufeira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Ikke rart at Albu­feira er populær blant solfolket.

Albufeira, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Mange lever av fiske fra tradi­sjo­nelle småbåter på Algarvekysten.