Angers er Anjous opprinnelige hovedstad og har et selvbilde deretter. Angers er kongeslekten Plantagenets fødeby. Familiens praktfulle château fra 1200-tallet er ett av byens tre landemerker, som befinner seg i Angers historiske bydel. De to andre landemerkene er den storslåtte Cathédrale St.-Maurice og det enslige tårnet Tour St.-Aubin, som en gang tilhørte en klosterkirke. Mellom disse Boulevard Carnot finner du en meget trivelig og levende gamleby med middelalder-arkitektur, bindingsverkshus og bilfrie gater.

Mer om Angers

Château d’Angers holder daglig åpent for publikum og har en unik samling av noen av Frank­rikes flot­teste middel­alder-gobe­lenger, vevde tepper fra 1300-tallet, blant annet med motiver fra apoka­lypsen, som henger på veggene. Selve chateauet er dess­uten en sever­dighet i seg selv. De høye borg­mu­rene gir stor­slagen utsikt over elven. Rett i nærheten finner du Cath­é­drale St- Maurice med glass­ma­le­rier fra 1100-tallet, omgitt av disse gamle sjar­me­rende bindings­verks­hu­sene som er så typiske for vest-Frank­rike. Fra kirkens romanske fasade og hoved­portal i vest, er det anlagt en bred, elegant adkomst oppstykket av trappeløp. Nederst ved elven ender denne i en stor, vakker fontene. Ved det ruvende tårnet Tour St.-Aubin finner du restene av de flotte 1000- og 1100-talls­ar­ka­dene fra det berømte St.-Aubinklosteret – i dag en dal av gårds­plassen til Prefec­ture & Hotel du Depar­te­ment. Spesielt langs den bilfrie handle­gaten Rue St Laud kan du se mye av byens gamle bebyggelse.

Mer om Angers i Loire-dalen, Frankrike

Angers i Loire-dalen er en meget gammel by. Ved østenden av kate­dralen, på Place St Croix, står et bemer­kel­ses­verdig gammelt hus i bindings­verk – Maison d’Adam med utskjæ­ringer i treverket – ikke alle like tiltalende.

Angers, Anjou, middelalder, historisk, gamleby, Vest-Frankrike, Frankrike

Det berømte Maison d’Adam fra middel­al­deren har flotte utskjæ­ringer i treverket.

Dette huset er Angers eldste. I strøket rundt er det flere gågater med en mengde restau­ranter. I området ligger Musée David d’Angers, i en 1200-talls kirke­ruin dekket av glass, en hyllest til billed­hug­geren som ble født her. Over på den andre siden av kate­dralen og noen hundre meter opp til høyre, ligger Musée Jean Lurcat i det gamle Hôspital St.-Jean fra 1174. Også på denne siden av elven er det mye flott arkitektur.

Besøk et slott

Innenfor en radius av 2 mil fra Angers kan du besøke slot­tene Château de Serrant og lyst­slottet Château du Plessis-Bourré med voll­grav. Sør for Angers ligger Château Brissac med et vakkert mauso­leum og en liten, sjar­me­rende landsby rundt.

Angers, Anjou, middelalder, historisk, gamleby, Vest-Frankrike, Frankrike

Chateau d’An­gers i gamle­byen er et museum åpent for publikum.

Angers, Anjou, middelalder, historisk, gamleby, Vest-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale St- Maurice i Angers er omgitt av av gammel bebyggelse.

Angers, Anjou, middelalder, historisk, gamleby, Vest-Frankrike, Frankrike

Middel­al­der­broen over elven Loire, som renner gjennom byen.

Angers, Anjou, middelalder, historisk, gamleby, Vest-Frankrike, Frankrike

Tour St.-Aubin, siste rest av en enorm klos­ter­kirke fra middel­al­deren, står helt alene midt i gamlebyen.