Arezzo har siden middelalderen vært en av Toscanas rikeste byer, i hovedsak på grunn av en blomstrende smykkeindustri. Som andre velstående byer i Toscana og Italia for øvrig, blir slik velstand synlig gjennom arkitektur i kirker, borger og palazzo’er, som regel beliggende sentralt ved byenes åpne plasser. Slik er det også i Arezzo.

Arezzo – Piazza Grande

Arezzo ble dess­verre svært ødelagt av bombing under den andre verdens­krigen, og ble ikke gjen­opp­bygget slik den var, med trange middel­al­der­smug, men med bredere gater i en mer moderne byplan.

Piazza Grande, Pieve di Santa Maria, Arezzo, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Piazza Grande med den romanske kirken Pieve di Santa Maria til venstre.

Likevel kan Arezzo by på svært vakre og sjar­me­rende bymil­jøer, som den popu­lære plassen Piazza Grande anlagt i en skrå­ning midt i byen. Piazza Grande er omgitt av middel­alder og renes­sanse på alle kanter, blant annet en arkade tegnet av renes­sanse­kunst­neren Vasari. Her er det markeder, og hit kommer byens innbyg­gere for å møtes. Her finnes det kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Den avrun­dede apsisen til Pieve di Santa Maria vender ut mot den skrå­nende plassen Piazza Grande.

Arezzo, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Er du heldig kan du bli vitne til en katolsk prose­sjon i Arezzo.

Mer om Arezzo

Arezzo Duomo San Fran­cesco er oppført på 1200-tallet, og sikret en plass i kunst­his­to­rien. San Fran­cesco inne­holder nemlig en berømt fres­ko­syklus av renes­sanse­ma­leren Piero della Fran­cesca, «Legenden om det sanne kors», som ble malt i peri­oden 1452 til 1466. Dette omfat­tende arbeidet regnes som ett av renes­san­sens viktigste. Kirken Santa Maria di Pieve i romansk stil, angi­velig påbe­gynt i år 1111, ligger med ”ryggen” og dermed apsiden vendt mot Piazza Grande.

Pieve di Santa Maria, Piazza Grande, Arezzo, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Piazza Grande er omgitt av middel­al­der­byg­ninger, samt den romanske kirken Pieve di Santa Maria.

Vest­fronten ligger pussig nok i en bakke, slik at de tre porta­lene har adgang via et trap­pe­repos. Både apsiden og fronten har de karak­te­ris­tiske kolon­na­dene med små arkader, avta­gende i stør­relse i høyden, i likhet med for eksempel duomoen i Pisa.

Arezzo, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Nok en gang – den romanske apsiden og den elegante trappen opp til rådhuset.

Høyt hevet over Arezzo, på byens høyeste punkt, ligger Duomo, som ble påbe­gynt i år 1278 og utsmykket med glass­ma­le­riet som den i dag er mest kjent for, på 1500-tallet. Denne kirken har også en liten freske av Maria Magda­lena av Piero della Fran­cesca. Mueo del Duomo har krusi­fikser fra 1100 og 1200-tallet og flere male­rier av Vasari, som også bygde et eget hus her i Arezzo i 1540. Her kan du se flere male­rier av kunst­neren og kunsthistorikeren.

Duomo, Arezzo, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den høyt­lig­gende sengo­tiske Duomo er mest kjent for en freske av Piero della Fran­cesca – Maria Magdalena.

Vasaris arkade, Piazza Grande, Arezzo, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Arezzos Piazza Grande sett gjennom Vasaris arkade fra år 1573.

Pieve di Santa Maria, Piazza Grande, Arezzo, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Pieve di Santa Maria – den romanske apsiden er deko­rert med blindarkader.

Arezzo, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Mange av Arezzos smale smug leder til Piazza Grande.

Arezzo, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Ferdi­nando I de Medici står ved Duomo og skuer mot Palazzo Comu­nale i Arezzo.

Piazza Grande, Arezzo, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

En vakker gammel fontene nederst på den bratte plassen Piazza Grande.