GoToGate

Århus

Århus er en åpen, levende og sjarmerende by med masser av severdigheter og et trivelig bysentrum med kanaler. Århus kan by på gode shoppingmuligheter, og har et omfattende uteliv med mange gode restauranter og tradisjonelle danske kneiper. Sommerstid er det spesielt livlig i området ved kanalene, hvor det finnes en rekke serveringssteder.

Mer om Århus
Århus har mye å by på for kulturinteresserte. Ikke bare er byen sjarmerende og gammel med vakre kirker og mange eldre hus, her finner du også en rekke spennende museer. Mange barnefamilier som besøker Århus, reiser til familieparken Djursland Sommerland for å kose seg sammen. Som en pussighet besluttet man at fra 1. januar 2011 så skal byen hete Aarhus. Århus er imidlertid fremdeles også en korrekt skrivemåte.

Vikingenes Århus
Århus ble grunnlagt i vikingtiden, rundt Domkirken fra 1201. Den første bebyggelsen ble anlagt på 800-tallet ved Århus’ elv eller å, der Åboulevarden i dag ligger. En elvemunning kaltes på den tiden et ÅROS. Derav sannsynligvis byens navn; Århus. Domkirken ble for øvrig bygget over en steinsetting formet som et skip, som sannsynligvis fungerte som et gudehov eller et tingsted. Etter hvert vokste bebyggelsen rundt Domkirken frem til elveleiet på nordsiden av byen. Århus ble et viktig senter for vikingtidens handel i Skandinavia. Mer om Århus og vikingtiden finner du i det utmerkede Vikingmuseet i kjelleren hos Nordea Bank, Skt. Clemens Torv 6, vis-à-vis Domkirken Da et eldre bygg ble revet for å gi plass det nye bankbygget, ble grunnen undersøkt nærmere, og spor fra byens tidligste år kom umiddelbart til syne. Kjelleren er gravd ut helt ned til gateplan i den opprinnelige byen. Du finner også en omfattende samling fra vikingtiden på Moesgård Museum noen kilometer utenfor Århus by. Turen ut dit gjennom bøkeskogene er en opplevelse i seg selv. Les mer om Moesgård nedenfor.

Århus Domkirke, Århus, Jylland, Danmark

St. Georg er ikke hyggelig mot dragen i Århus Domkirke, heller.

Århus Domkirke
Grunnsteinen til Århus Domkirke ble lagt i år 1201. Samtidig begynte byen å vokse ut over sitt opprinnelige område. Århus Domkirke er en gotisk kirke oppført i teglstein, vakkert dekorert innvendig, med kalkmalerier helt tilbake fra før svartedauen (som fant sted i 1349-50). Det finnes også en mengde gravsteiner fra før reformasjonen inne i kirken. Århus Domkirke er Danmarks lengste kirke, den har flest kalkmalerier, det største orgelet, og en tredelt (triptych) altertavle som regnes som nummer én av danske middelalderklenodier.

Dersom du vil vite mer om danske middelalderkirker og kalkmalerier, så finnes det en egen webside for det, nemlig www.kalkmalerier.dk. Sjekk linkene på denne siden. Gå deretter til index og finn de kirkene du ønsker å se, som passer din reiserute.

Vor Frue Kirke
Vor Frue Kirke er også en rikt utsmykket, og fra kirkerommet kan man gå ned en trapp til kryptkirken – det eldste steinkirkerommet i Norden. Det er et stemningsfylt rom, som fører gjesten nesten 1000 år tilbake i tid. Klosteret, som ble oppført av dominikanermunker, omtales første gang i 1246, men ble antagelig allerede stiftet i 1227. Vor Frue danner sydfløyen til det relativt velbevarte klosteranlegget. Kirken blev opprinnelig kalt Skt. Nicolai Kirke og kan etter funnet av dets krypt i 1950-årene dateres tilbake til ca. år 1000. Kirken inneholder 3 kirkerom: det store sentrale kirkerommet, Kryptkirken og Klosterkirken. Kryptkirken er Århus’ eldste kirke fra 1060. Rommet er Nordens eldste hvelvede rom. Mulighet for guidet rundvisning på lørdager 10:00-12:00 søn- og helligdager kun åpen for kirkegjengere.

Vor Frues kirke, Århus, Jylland, Danmark

Vor Frues kirke har en nesten 1000 år gammel krypt.

Moesgård Museum
Moesgård Museum ligger vakkert til på gamle Moesgård herregård omgitt av bøkeskog noen kilometer syd for Århus by. Museets samlinger omfatter Grauballemanden, et mer enn 2000 år gammelt velbevart lik funnet i en myr, en enorm samling våpenoffer fra Illerup Ådal, en flott samling runesteiner, samt en instruktiv utstilling av arkeologiske funn fra steinalderen pedagogisk presentert i rekonstruerte omgivelser. Her finnes også en unik samling altertavler fra middelalderen. I tillegg finnes det en mengde informasjon om utviklingen av Århusområdet gjennom tidene. En utendørsutstilling av rekonstruerte oldtidshus finnes også på Moesgård, der du blant annet kan se et steinalderhus, en stavkirke (Hørning opprinnelig fra ca år 1060), gravmonumenter og en mølle.

Moesgård Museum, Moesgård Herregård, Århus, Jylland, Danmark

Moesgård Museum er en del av den herskapelige Moesgård Herregård.

Moesgård Herregård
Selve Moesgård herregård er interessant i seg selv. Hovedbygningen er oppført av Christian Frederik Gyldenkrone i 1778. Den er tegnet av Arkitekten Zuber og representerer overgangstiden mellom barokk, rokokko og klassisisme. Stall- og ladebygningene har ligget på deres nåværende plass siden første halvdel av 1700-tallet. De var opprinnelig oppført i eiketømmer og hvitt bindingsverk. I løpet av perioden 1792-1869 blev de erstattet av røde mursteinsbygninger. Mosegård er et must for deg som er kulturinteressert, men passer også for barnefamilier. Museet har en enkel restaurant med utendørs servering og en lekeplass for barn.

Den Gamle By, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By er en av Århus’ mest populære severdigheter. Her er aktiviteter også for barna.

Århus – Den Gamle By
Dette fantastiske museet ble ikke uten grunn listet som et av Danmarks 3 beste museer i 2005. Her er det samlet bygg fra middelalder, renessanse, barokk, rokokko og klassisismen opp til ca 1900. Ikke nok med det. Bygningene er også utstyrt med tidsriktige interiører ned til minste detalj. Som om ikke dette var nok, er museet bemannet og bekvinnet med kunnskapsrike mennesker i nær sagt alle aldre, som bærer tidsriktige klær og utfører forskjellige sysler etter datidens metoder. Alt fra kusker som tilbyr omvisning i hest og kjerre, tjenestepiker som koker grøt, og håndverkere som utfører sitt fag. Her kunne vi bodd en uke, uten å gå lei.

Den Gamle By, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By: Et tips, ta en rundtur med hest og kjerre.

Samlinger
Det er museets formål å dokumentere og belyse de danske købstæders historie med særlig henblikk på næringsliv, livsformer og bygningskultur. Museet dekker epoken fra da den borgerlige købstads oppsto i den tidlige middelalder og frem til 1900-årene, da købstæderne gradvis avløses av moderne, industrialiserte bysamfunn. Samlingenes tyngdepunkt konsentrerer seg særlig om tiden fra 1500årene til begynnelsen av 1900-årene. Den Gamle Bys samlinger omfatter ca 1 millioner gjenstander. Geografisk dekker samlingen hele Danmark med en viss overvekt av gjenstander fra Øst-Jylland.

Historiske hus og interiører
De største museumsgjenstandene er museets 75 historiske hus fra i alt 20 købstæder over hele Danmark, som i Den Gamle By er gjenreist slik at de gir et inntrykk av en gammel købstad med brolagte gater, streder, gårder og haver. Størstedelen av husene er innrettet med originale interiører i form av 34 verksteder, 10 handelsboder og butikker samt 27 private rom, et apotek, et posthus, en skole, en tollbod og et teater.

Den Gamle By, Århus, Aarhus, Danmark

I Den Gamle By kan du ta en rundtur med hest og kjerre

Gjenstands-samlinger
Andre hus rommer omfattende utstillinger av gjenstander innenfor områdene leketøy, sølv, faiance og møbler. Utover dette rommer Den Gamle Bys magasiner meget store landsdekkende samlinger av hele interiører (private så vel som erhvervsmessige), tekstiler, kirkeinventar, ovner, teaterhistoriske gjenstander, musikkinstrumenter, sykler og en lang rekke andre gjenstander fra de seneste 4-500 års historie.

Myntmestergården
Museet gjenreiste fra 1998 til 2000 Møntmestergården fra Borgergade i København. Heretter vil den innvendige ferdigstillelsen skje i den takt som økonomiske midler skaffes. Konklusjon: Er du interessert i gamle dager, arkitektur, kunst og kultur er dette museet et must!

ARoS Århus Kunstmuseum
ARoS er et spektakulært billed- og opplevelseshus for barn og voksne, unge og gamle. Aarhus Kunstmuseum er Danmarks eldste museumssamling utenfor København, etablert av borgere i Aarhus i 1859. I dag holder museet til i et fantastisk flott moderne bygg med arkitektur i internasjonal klasse.

ÅRoS - Århus Kunstmuseum, Århus, Jylland, Danmark

ÅROS – Århus Kunstmuseum har fine samlinger i et praktbygg.

Bygningen i seg selv er av bemerkelsesverdig arkitektur. Innvendig svært elegant utformet med linjer, flater og rom som virkelig fortjener betegnelsen spektakulær. (Se fotos) Det samme er kunsten: Både museets egen samling på over 9.000 verker fra 1770 til i dag og vandreutstillinger med verdens-kunstnere, som museet årlig byr på en liten håndfull av. Hvis du besøker Århus, så bør du få med deg AROS. Shoppen byr på dansk og internasjonal design samt bokutgivelser om kunst, design og arkitektur. ART Restaurant ligger på museets øverste etasje med storslått utsyn over byens tak, mens ART Café ligger i gateplan med spennende utsikt til byens puls.

Århus, AROS, PS Krøyer, Danmark

Skagens Jægere av P.S. Krøyer fra 1898 kan sees ARoS Aarhus Kunstmuseums Ældre Samlinger

Gullalderen i dansk malerkunst
Personlig falt vi spesielt for samlingen Gullalder/Modernisme i øverste etasje. Her var det samlinger av dansk kunst fra de siste 300 år med verk av N.A. Abildgaard, og fra 1800-tallet representert ved den danske Gullalderens mestre; Eckersberg, Købke, Lundbye, Roed, Rørbye, Marstrand og P.C.Skovgaard. Her er nasjonalromantiske bilder av Jørgen Sonne, Exner, Chr. Dalsgaard, og landskapsmalerier av Janus la Cour, samt sosialrealistiske skildringer av Frants Henningsen og Edv. Petersen. Fra omkring århundreskiftet har museet dessuten en helt unik samling av Hammershøi og hovedverk av P.S. Krøyer og Willumsen.

Modernismen
Det modernistiske gjennombruddet i 1900-tallet er rikt representert med verk av Giersing, Weie, Rude, Lundstrøm, og de kraftfulle landskaps-skildringene av Søndergaard, Lergaard og Høst. En grunnpilar i den abstrakte kunst utgjøres av museets Richard Mortensen-samling, sammen med Robert Jacobsens skulpturer. Få også med deg den ekspressive kunst av Svend Wiig Hansen og den fabulerende av Asger Jorn og de øvrige Cobra-malere. Fra den nyere tid eier museet store samlinger av Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby, likesom 80-tallets “unge, ville” kunstnere er rikt representert, også med senere verk. Fra den nyeste tid er også internasjonale kunstnere kommet inn i samlingen med verk av bl.a. Miwa Yanagi og Carsten Höller.  Installasjonskunsten har vunnet innpass gjennom Olafur Eliasson, Tony Oursler, James Turrell, Bill Viola og andre.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Århus, Jylland, Danmark

Århus – det er folksomt i kvartalene ved kanalen om sommeren

Den Gamle By, Århus, Jylland, Danmark

Århus – Den Gamle By er et flott museum for både barn og voksne

Domkirken i Århus, Århus, Jylland, Danmark

Domkirken i Århus er innvendig hvitkalket og malt på helt særegent, dansk vis

Domkirken i Århus, Århus, Jylland, Danmark

Domkirken i Århus har praktfulle fresker spredt rundt hele interiøret

aarhus domkirke altertavle, triptych laget av Lübeck-mesteren Bernt Notke, Århus, Jylland, Danmark

Århus – Domkirkens altertavle er et triptych laget av Lübeck-mesteren Bernt Notke, og ble innviet i år 1479

Domkirken i Århus, Århus, Jylland, Danmark

Det er mye å se i den vakre Domkirken i Århus

Moesgård Museum, Århus, Jylland, Danmark

Den vesle utflukten fra Århus sentrum til Moesgård Museum kan kombineres med lunsj

 Moesgård Museum, Århus, Jylland, Danmark

På Moesgård Museum kan du se en rekonstruert stavkirke

Moesgård Museum, Århus, Jylland, Danmark

Moesgård Museum har også unike altertavler fra middelalderen

Moesgård Herregård, Århus, Jylland, Danmark

Moesgård Herregård utenfor Århus er et flott syn

Moesgård Museum, Århus, Jylland, Danmark

Detalj av altertavle fra 1100-tallet i Moesgård Museum

Den Gamle By i Århus, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By i Århus består av bygninger helt tilbake fra middelalderen

Den Gamle By, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By i Århus – her en kjøpmannsgård fra Århus anno 1593

Den Gamle By, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By Århus – et dørparti som ikke er dagligkost

Den Gamle By  i Århus, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By i Århus – fra et av de koselige smugene

Århus - AROS - et flott kunstmuseum, Århus, Jylland, Danmark

Århus – AROS – et flott kunstmuseum med praktfull arkitektur

Århus, Jylland, Danmark

Århus – tilbake ved kanalen i sentrum

Århus - domkirken, Århus, Jylland, Danmark

Århus – domkirken ble påbegynt i år 1201. Kirken har kalkmalerier fra middelalderen