Bagni di Lucca ble på 1800-tallet et av Europas mest populære kursteder, på grunn av de mange svovelkildene. På disse relativt lukkede, men likevel elegante og luksuriøse kurstedene som Bagni di Lucca, utviklet det seg etter en tid en særegen løssluppen kultur, der utenomekteskapelige forbindelser, gambling og bruk av narkotiske stoffer som opium, utartet.

Bagni di Lucca – kursted og lekegrind for rike europeere på 1800-tallet

I dag brukes svovel­kil­dene og ‑badene til å behandle forskjel­lige hudli­delser og astma­tiske plager. Fasjo­nable kursteder som Bagni di Lucca og Monteca­tini Terme er de siste par tiårene blitt yndede reisemål for kortere ferie­opp­hold i luksu­riøse omgi­velser. De britiske forfat­terne Byron, Brow­ning og Shelley var i peri­oder faste gjester her, på grunn av billed­skjønne omgi­velser og pitto­reske småbyer. Oppsvinget som kursted på 1800-tallet bidrar til at Bagni di Lucca har noen sever­dig­heter som de fleste andre itali­enske småbyer mangler. Her kan du se The English Church fra 1838 i en ganske pran­gende nygo­tisk stil, og den samti­dige Cimitero Angli­cano (den engelske kirke­gården). Her er også et kasino fra samme periode, samt den mondene restau­ranten Palazzo del Circolo dei Fore­stieri, som defi­ni­tivt sikter seg inn mot de bedre­stilte segmenter blant ferierende.

Pieve di San Cassiano di Controni, Bagni di Lucca, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den flotte middel­al­der­kirken Pieve di San Cassiano di Controni i Bagni di Lucca.

Mer om Bagni di Lucca og området rundt

Bagni di Lucca ligger helt sør i det kuperte land­skapet Garfagnana, med kort vei over åsene til andre små vakre lands­byer. Den mest spek­ta­ku­lære belig­gen­heten har nok Montefe­gatesi på ca 900 meters høyde, en drøy dagstur til fots i kupert terreng i nordlig retning. Det er også mulig å følge det vakre dalføret oppover og nedover elven. Noen kilo­meter sørover ligger den vakre 1100-talls­broen Ponte della Madde­lena, eller Ponte de Diabolo, som den kalles på folke­munne. Sagnet forteller at djevelen bygde broen mot å få sjelen til den første som krysset den. Innbyg­gerne takket ja, og sende en hund som første­mann. I lands­byen Pieve di Bran­coli, belig­gende noen kilo­meter sør for Bagni, på en åsrygg øst for elven Serchio, kan du besøke en ualmin­nelig vakker romansk kirke, San Giorgio, bygget av grev­inne Matilda, den siste av Margrave-slekten, som styrte hele Toscana på 1000-tallet. Land­skapet rundt Bagni di Lucca må oppleves. Åsryg­gene, den frodige vege­ta­sjonen, dalen, elven og still­heten danner en ramme som gir et perfekt utgangs­punkt for ferie og rekrea­sjon, enten du velger å oppsøke sever­dig­heter i området eller rett og slett vil slappe av og nyte naturen.

Bagni di Lucca, Garfagnana, Toscana, Italia

Ponte a Serragli i Bagni di Lucca. Foto: H005 / Wikipedia.

Bagni di Lucca, Grfagnana, Toscana, Italia

Ponte delle Catene i lands­byen Fornoli. Foto: H005 / Wikipedia.

Bagni di Lucca, Garfagnana, Toscana, Italia

Ponte della Madda­lena over elven Serchio kalles også djeve­lens bro.