Bari er en av de vakreste byene i Sør-Italia, med en livlig og tiltalende hvitkalket gamleby med mange historiske severdigheter, ikke minst fra normanner-tiden på 1000- og 1100-tallet. Gamlebyen har mange smale middelaldersmug som leder ut på åpne plasser der byens befolkning og turister møtes for å kose seg med mat og drikke. Bari er i tillegg en moderne havneby med fergeforbindelser til Dubrovnik i Kroatia, Bar i Montenegro, Dürres i Albania, Kerkira og Igoumenitsa i Hellas, samt Cesme i Tyrkia.

Bari – en havneby med normannisk historie

Det finnes et par små strender ved Bari, en rett nord for de to havnene som omslutter gamle­byen, og Lido de Pane & Pomo­dori (brød og tomat­stranden) sør for havnen. Bari har også en sjar­me­rende gamleby, med noe så ekso­tisk som en norman­nisk kirke, Basi­lica di San Nicola, som ble påbe­gynt i år 1087. Les mer om det under Baris historie.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Det å rusle rundt blant smugene i Baris gamleby er en opplevelse.

Bari er en univer­si­tetsby og regnes som det nest viktigste økono­miske senteret i Sør-Italia, etter Napoli. Bari har et livlig uteliv, som normalt begynner først etter solned­gang. Det er flere barer, klubber og disko­teker i og rundt sentrum. Bari er delt i tre inter­es­sante bydeler for besø­kende, gamle­byen Citta Vecchia på halvøya mellom havnene, sentrum innenfor og Murat­tiano i sør – alle i gåav­stand fra hver­andre. Det er vanlig å spise sent på kvelden, og fersk fisk og skalldyr regnes som noe av det beste du kan spise her.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Den norman­niske borgen i Bari, påbe­gynt av Roger den II. fra Normandie, av norsk vikingslekt.

Mer om Bari

Gamle­byen omfatter blant annet et flott norman­nisk fest­nings­verk, og to gamle kirker; den norman­niske Basi­lica di San Nicola og Cath­ed­rale de San Sabino (1035–1171). Her finner du også en mengde barer, kafeer og restau­ranter, og et livlig kvelds- og natteliv. Sør for gamle­byen finner du bydelen Murat­tiano, Baris moderne hjerte med en havne­pro­me­nade og rektan­gulær byplan med rette gater som krysser hver­andre. Her finnes fine shop­ping­mu­lig­heter, med en mengde moderne butikker, spesielt i gatene Via Sparano og Via Argiro. Pris­ni­vået i Bari er lavere enn nord i Italia. Bari har også en stor middel­al­der­borg som i sin tid (først) ble bygd av norman­ner­kongen Roger II. Borgen huser et museum med en liten arkeo­lo­gisk samling. Meste­parten av det du ser av borgen i dag, ble bygd et århundre senere av Frederik II på funda­men­tene av normanner-borgen.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Ytterst i gamle­byen finner du Baris Museo Archael­o­gico, flyttet dit i 1990.

Litt om Baris historie

Bari ble opprin­nelig grunn­lagt av grekere, den gang med navnet Barion. Senere ble byen erobret av romerne i det tredje århundre før Kristus, som kalte byen Barium. Barium fungerte som en handels- og sjøfartsby, og ble etter hvert en viktig stra­te­gisk by med tilknyt­ning til dati­dens hovedvei fra Taranto. Etter vest­ro­mer­ri­kets fall ble Bari tatt av goterne midt på 500-tallet, og deretter av lombar­derne. I år 847 kom de muslimske Sara­se­nerne og overtok byen, mens de kristne bysan­ti­nerne vant den tilbake etter 24 år, i år 871.

 Santa Maria del bon Consiglio, Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Restene etter 900-talls­kirken Santa Maria del bon Consiglio finner du i gamle­byen Bari.

Mer om Baris historie og normannerne

I år 1071 kom vår fjerne slekt­ning, norman­neren Robert Guis­card og erobret byen etter tre års belei­ring. Norman­nerne foretok et dristig raid mot byen Myrna sør i Tyrkia og stjal herfra reli­kviene til Santa Nicolaos (også kjent som forlø­peren til Santa Claus – jule­nissen), som de bygde en kate­dral for i 1089 – Basi­lica di San Nicola. I dag er denne store og prakt­fullt deko­rerte kirken et viktig pile­grimsmål for både italie­nere og østeuro­pe­iske kristne. Normanner-kongene Roger og Robert var opprin­nelig direkte etter­kom­mere av viking­kongen Gange-Rolv, som på 900-tallet ble tildelt Normandie av den franske kongen mot å holde fred i Frank­rike. Roger og Robert var even­ty­rere som klarte å under­legge seg hele den sørlige delen av Italia, samt Sicilia!

Basilica di San Nicola, Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Basi­lica di San Nicola er en av de første store norman­niske kirkene, påbe­gynt i år 1089. Sant Nikolas levninger finnes i krypten og er pile­grimsmål for russisk ortodokse.

Norman­nerne var dyktige regenter, og bygde en mengde kirker og fest­nings­verk i en streng og effektiv norman­nisk arki­tek­to­nisk stil med innslag av bysan­tisk og arabisk(!) dekor. Norman­niske kirker har det felles­trekk at de er meget robuste med tykke murer og et fest­nings­aktig utse­ende. Norman­ner­kon­gene regjerte den itali­enske halvøya fra Napoli og sørover. Du finner spor etter dem over hele det sørlige Italia. Det er ingen ulempe å signa­li­sere at du er norsk her.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Den røde bygningen ved havnen er Teatro Margherita.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Havnen i Bari med både nyere og eldgammel bebyg­gelse. Hefra går ferger til blant annet Dubrovnik.

Bari, Palazzo del Sedile, Piazza Mercantile, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Palazzo del Sedile på den trive­lige Piazza Mercan­tile i gamlebyen.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Fra Piazza Mercan­tile, som er den viktigste samlings­plassen i Baris gamleby.

Piazza Mercantile, Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Denne søylen og løven på Piazza Mercan­tile bærer bud om at Bari er en gammel by, i romer­tiden het den Barium.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Palazzo del Sedile igjen – fasaden forteller om endringer gjennom århundrene.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Bari – fra restau­rant­gaten Via de Manfredi som starter ved Piazza Mercan­tile og søylen med løven.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Ved det lille fortet Fortino Sant Antonio starter restau­rant­gaten Via de Manfredi.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Ytterst i Baris gamleby finner du det arkeo­lo­giske museet i et tidli­gere kloster, Santa Scolastica.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Det kan være farge­rikt i smugene i gamle Bari.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Den norman­niske kirken Basi­lica di San Nicola sett fra siden.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Basi­lica di San Nicola er et solid stykke romansk-norman­nisk arkitektur.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Fra plassen fra Piazza Ferra­rese – ved siden av Piazza Mercantile.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Teatro Marghe­rita og tårnet til Catter­dale de Bari.