Bayeux i Frankrike er en gammel by, i dag mest kjent for for sitt nesten 1000 år gamle broderte veggteppe, som forteller historien om de franske normannernes erobring av England i år 1066. Det berømte Bayeux-teppet, som i dag er utstilt i et eget museum her, ble sannsynligvis bestilt til innvielsen av den romanske katedralen i Bayeux år 1077, som for øvrig ble foretatt av William Erobrerens halvbror, erkebiskop Odo. Bayeux har et lite historisk senter med bebyggelse fra middelalderen, som ligger i en klynge rundt katedralen.

Mer om Bayeux, Frankrike

Bayeux i Normandie er kanskje eller mest kjent for Bayeux-teppet, et mer enn 70 meter langt broderi, som ble ferdig­stilt i peri­oden mellom år 1066 og 1077. Teppet beskriver slaget ved Hastings, og rett­fer­dig­gjør William Erob­re­rens inva­sjon av England. Dette mer enn 900 år gamle (!) teppet er utstilt i en stor sirkel, slik at du kan gå rundt og følge beret­ningen som du leser en tegne­serie. Teppet er svært livaktig deko­rert, og har mange morsomme detaljer i borden over og under hoved­be­ret­ningen. Teppet er utstilt i Centre Guil­laume-le-Conqué­rant der hand­lingen er audio­vi­suelt forklart.

Bayeux, Frankrike

Bayeux-teppet er et fantas­tisk tids­do­ku­ment fra rundt år 1070, utstilt i Centre Guil­laume-le-Conqué­rant i Bayeux. Foto: Ulrich Harsh / Wikipedia.

Byens gotiske kate­dral Notre-Dame, som opprin­nelig ble bygd i romansk stil, har en krypt fra 1000-tallet. Bayeux var en viktig by for norman­nerne, som bygde mange kirker og klostre her, etter at Gange-Rolv tok over Normandie i år 911. I Rue de St. Martin og Rue des Cuisi­ners kan du se noen av de eldste bindings­verks­hu­sene i byen. Det er riktig pitto­resk langs kanalen, som renner gjennom gamlebyen.

Bayeux, vielle ville, kanaler, gamlebyen, middelalder, bindingsverk, historisk bysenter, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Bayeux har fort­satt de gamle kana­lene fra middel­al­deren i behold.

Invasjonen i Normandie

I Musée Mémo­rial de la Bata­ille de Normandie kan du se bilder fra inva­sjonen, og en film satt sammen av dati­dens film­re­por­ta­sjer. Inva­sjonen fant sted den 6. juni 1944 – også kalt D‑dagen. 135.000 alli­erte soldater, hoved­delen ameri­kanske unggutter, gikk i land på disse stren­dene – og 10.000 av dem døde her. 30.000 tyske soldater måtte bøte med livet i kampene denne og de påføl­gende dagene i området. Du kan frem­deles se husvegger med granat­skader og kule­hull i dører i Normandie.
Det finnes en mengde kyst­byer nær Bayeux, der stren­dene befinner seg rett nedenfor strand­pro­me­naden. Her er det kort vei til nærmeste kafé eller restau­rant, hvor fami­lien kan spise lunsj eller middag.

Cathédrale Notre Dame de Bayeux, Bayeux, vielle ville, gamlebyen, middelalder, bindingsverk, historisk bysenter, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Den gotiske kate­dralen Notre Dame i Bayeux er et impo­ne­rende skue.

Cathédrale Bayeux de Notre Dame, Bayeux, vielle ville, gamlebyen, middelalder, bindingsverk, historisk bysenter, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Spirene til den gotiske kate­dralen Notre Dame i Bayeux kan du se fra nesten hele gamlebyen.

Bayeux, vielle ville, gamlebyen, middelalder, bindingsverk, historisk bysenter, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Bayeux har en fin histo­risk bydel med tildels meget gammel bebyggelse.

Bayeux, vielle ville, gamlebyen, middelalder, bindingsverk, historisk bysenter, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Kana­lene i gamle­byen er et yndet fotomotiv.