Bergamo er en vakkert beliggende by ved foten av alpene, mellom innsjøene Lago d’Iseo og Comosjøen. Bergamo er delt i to, med Bergamo Alta, den sjarmerende og severdige gamlebyen på en kolle – og Bergamo Bassa, den moderne byen fra 1900-tallet på sletten nedenfor. Bergamo Alta er vel verd et besøk – her finnes storartet arkitektur fra middelalderen og renessansen.

Bergamo – et meget attraktivt reisemål

Gamle­byen Bargamo Alta ble i sin tid anlagt på en høyde, som de fleste andre gamle byer, for at den skulle være lettere å forsvare mot fiendt­lige angrep. Bergamo Alta – gamle­byen – er i dag mye besøkt på grunn av sin spesi­elle arki­tektur og natur­skjønne belig­genhet. Bergamo ligger i over­gangen fra Po-sletten og alpene, ca 50 kilo­meter nordøst for Milano og om lag 100 kilo­meter vest for Verona.

Bergamo Alta, Lombardia, Nord-Italia, Italia

Bergamo Alta ligger høyt, beskyttet av kraf­tige bymurer fra 14–1700-tallet.

Venezia hadde herre­dømme over Bergamo fra 1400-tallet og utover, noe som har hatt mange posi­tive følger med hensyn til nettopp arki­tek­turen. Borg­muren rundt Bergamo Alta ble bygget av vene­tia­nerne på 1700-tallet, mens det opprin­ne­lige citadellet som omgir deler av byen er fra 1400-tallet.

Mer om Bergamo

Bergamo Alta har masser av sjarme og sever­dig­heter å tilby sine besø­kende. Vakker arki­tektur i kombi­na­sjon med natur­skjønne omgi­velser skaper en helhet og skjønnhet som du sjelden har sett maken til. Her er arki­tektur fra flere stil­epoker, her er smale smug, trange gater og små og større plasser der man kan slå seg ned på en kafé eller restau­rant med uten­dørs serve­ring se på folke­livet mens man nyter en forfrisk­ning. Det er kun om lag 30 kilo­meter til både Como­sjøen og Lago d’Iseo, som begge er kjent for vakre omgi­velser, med mange fine sever­dig­heter og enkelte bademuligheter.

Piazza Vecchia med Torre del Commune, Bergamo, Lombardia, Nord-Italia, italia

Bergamo – bygnin­gene rundt Piazza Vecchia med Torre del Commune med klokken til høyre.

Mer om kultur, arkitektur, kunst og severdigheter i Bergamo

Bergamo Alta er spesielt kjent for sin arki­tektur fra middel­al­deren, renes­sansen og barokken. Piazza Vecchia er omgitt av 1200-talls­bygget Torre de Commune, ting­huset Palazzo della Ragione fra 1100-tallet og biblio­teket fra slutten av 1500-tallet. Rundt denne vakre plassen ligger det flere restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Rett ved Piazza Vecchia, gjennom buegan­gene, ligger den eksep­sjo­nelt vakre Capella Colleoni fra 1400-tallet, med en rikt deko­rert fasade i tidlig renes­sanse­stil, og en åtte­kantet kuppel à la Firenzes Duomo. Vegg i vegg på høyre side ligger et åtte­kantet dåps­ka­pell og på venstre side finner du den romanske basi­li­kaen Santa Maria Maggiore, med en ytterst kunst­ferdig deko­rert portico og over­då­dige barokke interiører.

Bergamo Alta, Lombardia, Nord-Italia, Italia

Bergamos Piazza Vecchia med Biblio­teca Civica fra 1500-tallet.

Bergamo Bassa – museum med renessansekunst

I Bergamo Bassa finner du det flotte Gallerie dell’Accademia Carrara, som er et museum med en stor samling av høyde­punkter fra lokal og itali­ensk maler­kunst fra blant annet renes­sansen. Her kan du se bilder av Rafael, Bottichelli, Mantegna, Giovanni Bellini og Tizian, i tillegg til mange andre av Italias og Europas ypperste kunst­nere. Bergamo kan by på store opple­velser på et lite område, og er abso­lutt verd å stoppe ved dersom du er i trak­tene og har noen timer til overs.

Capella Colleoini, Basilica di Santa Maria Maggiore, Bergamo Alta, Lombardia, Nord-Italia, Italia

Fasaden på Capella Colle­oini er verdt et studium. Legg merke til den illu­sjo­nis­tisk deko­rerte fasaden, farge­bruken og de flotte, små figurene.

 Bergamo Alta, Porta San Giacomo, Lombardia, Nord-Italia, Italia

Gang­broen som leder opp til Porta San Giacomo og gamle­byen Bergamo Alta.

Torre Comunale, Piazza Vecchia i Bergamo, Lombardia, Nord-Italia, Italia

Kvelds­stem­ning på Piazza Vecchia i Bergamo – Torre Comu­nale med klokken.

Bergamo Bassa og Po-sletten, Lombardia, Nord-Italia, Italia

Utsikten over Bergamo Bassa og Po-sletten er formidabel.

Cappella Colleoni , Bergamo, Alta, Lombardia, Nord-italia, Italia

Bergamos Cappella Colleoni fra 1476 og på hitsiden den romanske Santa Maria Maggiore påbe­gynt i år 1137.

Santa Maria Maggiore, Bergamo, Lombardia, Nord-Italia, italia

Porti­coen til høyre side­skip på Santa Maria Maggiore i Bergamo er voktet av to løver.

Bergamo Altas Porta San Giacomo, Lombardia, Nord-Italia, Italia

Bergamo Altas flotte byport Porta San Giacomo og bymuren tar seg godt ut i skumringen.

Bergamo Cappella Colleoni, Lombardia, Nord-Italia, Italia

Fra den nyde­lige fasaden til Bergamos Cappella Colleoni.