Beziers i Sør-Frankrike er en typisk occitansk by i området Languedoc og først og fremst kjent for to ting; tyrefekting og vin. Beziers i Sør-Frankrike er anlagt på en liten klippe over elven Orb, omtrent 10 kilometer fra kysten Cote d’Amethyste.

Béziers – kultur, tyrefekting og badestrender

Cote d’Amethyste kan by på kilo­me­ter­lange, flotte bade­strender og sjar­me­rende bade- og ferie­byer ved Middel­havet, som Valras-Plages ved Orbs elve­mun­ning og Sérignan-Plage, Porti­rangnes-Plages og Vias-Plage videre nord­over mot nabo­byen Cap d’Agde. (Plage betyr strand.) Beziers i Sør-Frank­rike er ingen storby, men desto hygge­li­gere. I august står byen full­stendig på hodet under Feria des Bèziers, en tyre­fek­ter­fes­tival som tiltrekker seg 100 tusen mennesker over 5 dager.

Béziers flotte, gamle bro Pont Vieux og katdralen St Nazaire på klippen.

Mer om Beziers i Sør-Frankrike

Beziers i Sør-Frank­rike ligger ved Canal du Midi, en viktig histo­risk vannvei som er på Unescos liste over Verdens­arven. Beziers har den eldste akve­dukten, Pont-canal de l’Olb, der kanalen føres over elven. Les mer om den i eget avsnitt nedenfor. Rett ovenfor akve­dukten, på klippen, ligger Cath­ed­rale St.-Nazaire fra 1300-tallet, med en nydelig klos­ter­hage og en fantas­tisk utsikt over elven og land­skapet for øvrig. Kate­dralen er et godt utgangs­punkt for å oppdage Bèziers. Rundt kate­dralen ligger den histo­riske delen av Bèziers, med en laby­rint av smale gater og smug. Ved kirken er det en plass med et par kafeer med uten­dørs serve­ring under skygge­fulle trær, så pitto­resk og sjar­me­rende som bare Languedoc kan være.

Cathédrale St Nazaire, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Béziers’ Cath­é­drale St Nazaire er bygd som en fest­nings­kirke – kata­renes siste skanse skulle det vise seg. Foto: © reisdit.no.

Mer om Bèziers gamleby

Fra kirken går restau­rant­gaten Rue Viennet forbi Place de Gabriel Péri med Hotel de Ville ned mot byens stolthet, prome­naden Allee de Paul Riquet, oppkalt etter byens inge­niør, som faktisk konstru­erte Canal du Midi. Går du til venstre ved Hotel de Ville kommer du til byens store markeds­haller, Les Halles. Her er det et enormt tilbud av egnens spesia­li­teter, både fersk, confit og herme­tisk. Du vil også finne et utrolig omfat­tende utvalg av frukt, sopp og grønn­saker, samt kjøtt og fisk, pluss østers og blåskjell som daglig fraktes fersk inn fra kysten. Her finner du også natur­ligvis foie gras gåse­lever i både fersk og herme­ti­sert utgave, samt fersk and eller gås og oster fra Auvergne og Pyre­neene og kirsebær fra Céret, som byen er berømt for. Allee de Paul Riquet er Bèziers hjerte, en bred gågate med to rader eike­trær på hver side. I skyggen av dem ligger en rekke kose­lige uteres­tau­ranter, der du kan slå deg ned og se på folke­livet og kose deg med en forfrisk­ning eller et måltid lokal mat. Øverst i prome­naden ligger byens fine teater.

Allee de Paul Riquet, Cathédrale St Nazaire, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

I hjertet av trive­lige Béziers, prome­naden Allee de Paul Riquet. Foto: © reisdit.no.

Litt om Bèziers, kultur og museer

Béziers har vært bebodd av mennesker siden stein­al­deren. Galliske stammer hadde etab­lert boset­ning her da romerne, etter å ha hersket her i om lag 100 år, grunnla byen på nytt, nå som Colonia Julia Baeterrae Septi­mano­rumi, for vete­raner som hadde kjempet i den romerske hæren. Solda­tene fikk tildelt land­stykker som pensjon, slik at de kunne forsørge seg når hæren ikke lenger hadde bruk for dem. Vi vet med sikkerhet at dette skjedde her i år 35 før Kristus. Området produ­serte den gang hvitvin, som ble ekspor­tert helt til hoved­staden Roma, på grunn av sin høye kvalitet. Som i resten av Languedoc ble Béziers erobret av visi­go­tere da Romer­riket kollapset i 470-årene, og i år 714 kom maurerne, som ble kastet ut igjen rundt år 755 av Pippin den Lille, sønn av Karl Martell og far til Karl den Store.

Musée de Biterroi, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Musée de Biterroi har fine samlinger fra romer­tiden og middel­al­deren – her en sarkofag fra 300-tallet. Foto: © reisdit.no.

I Musée du Biter­rois finner du inter­es­sante utstil­linger som doku­men­terer Bèziers historie og tradi­sjoner gjennom 21 århundrer, inklu­sive vinpro­duk­sjonen og byggingen av Canal du Midi. Les mer om det i eget avsnitt nedenfor. I romer­tiden var det et teater her, men det med demon­tert av innbyg­gerne på 400-tallet for å bygge bymur til byens forsvar. Vær oppmerksom på Musée de l’Oppidum d’Ensérune i den idyl­liske nabo­byen Nissan les Ensé­rune, med flotte samlinger av galliske, greske og romerske vaser, smykker, våpen og andre gjen­stander. Lands­byen har også en vakker kirke fra middelalderen.

Cathédrale St Nazaire, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Det er flere trive­lige restau­ranter i gamle­byen rundt kate­dralen i Béziers. Foto: © reisdit.no.

Mer om Cathedrale St.-Nazaire og katarene

Cath­ed­rale St.-Nazaire gjen­opp­bygd fra år 1215 etter den forrige kirken ved samme navn ble ødelagt den 22. juni år 1209 under svært drama­tiske omsten­dig­heter. Beziers i Languedoc var nemlig kata­renes høyborg, og av den katolske kirken erklært hedensk. Kata­rene var en beve­gelse av aske­tiske sann­hets­sø­kende reli­giøse kristne som skapte sine egne selv­sten­dige kirke­sam­funn i protest mot det utsve­vende livet blant de geist­lige i den katolske kirken. Den katolske kirken svarte med nåde­løse angrep og klarte til slutt å få bukt med kata­rene, som valgte navnet etter katharsis, renselse som symbolsk navn på sin aske­tiske livs­stil og tros­ut­øvelse. I Bèziers søkte kata­renes kvinner og barn ly i kate­dralen da de ble angrepet av soldater i den katolske kirkens tjeneste. Byens katolske befolk­ning støttet kata­rene i kampen. Det hele endte med at kirken ble satt i brann, og at taket og veggen styrtet ned over barna og mødrene deres. Samtidig ble hele befolk­ningen i Bèziers massa­krert utover denne skjebne­dagen. 20 tusen mennesker ble slaktet av den katolske kirken i Bèziers denne dagen.

Cathédrale St Nazaire, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Det er dimen­sjoner over kate­dra­lens klokke­tårn. Foto: © reisdit.no.

Litt om Canal du Midi og ferie på vannveien mellom Atlanterhavet med Middelhavet

I år 1666 ble det I et kongelig edikt bestemt at det skulle bygges en kanal for å skape en innen­lands vannvei mellom Middel­havet og Atlan­ter­havet. Kanalen ble åpnet i 1681 og forbundet til Agde via elven Herault. Etter hvert ble også mange andre byer og lands­byer i Languedog og Rous­sillon tilknyttet kanalen, enten via natur­lige elve­leier eller ved konstru­erte kanaler som ble tilknyttet elver for å skape vann­gjen­nom­strøm­ning i kana­lene. Byer som Montpel­lier, Béziers, Perpignan, Narbonne, Sète, Trèbes, Carcas­sonne, Toulouse, Moissac, Valence, Agene og Montau­bane er alle tilnyttet kanalen, som var ekstremt viktig for handels­virk­som­heten, frem til jern­bane­nettet ble utbygd på slutten av 1800-tallet. I dag benyttes frem­deles kanalen kommer­sielt, men også til ferie­turer. Canal du Midi ble satt på Unescos liste over Verdens­arven i 1997. Kanalen har 65 sluser og 54 akve­dukter. Noen mil innenfor byen Bordeaux ved lands­byen Castets-en-Dorthe forbindes kanalen, som nå heter Canal de Garonne, med elven Garonne via en sluse.

St.-Aphrodise, Vieux Ville, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Relieff-frise på fasaden til Béziers eldste eksis­te­rende kirke, St.-Aphrodise, fra 900-tallet. Foto: © reisdit.no.

Cathédrale St Nazaire, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Cath­ed­rale St Nazaire der 2000 kvinner og barn ble brent inne i år 1209.

Cathédrale St Nazaire, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Inte­ri­ø­rene i Cath­é­drale St Nazaire er nøkterne og strenge. Foto: © reisdit.no.

Cathédrale St Nazaire, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale St Nazaire ble gjen­opp­bygd i gotisk stil på 1300-tallet. Foto: © reisdit.no.

Cathédrale St Nazaire, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Utsikten fra kate­dral­klippen er formi­dabel. Foto: © reisdit.no.

Cathédrale St Nazaire, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Ved kate­dralen er det flere uteser­ve­ringer. Foto: © reisdit.no.

Cathédrale St Nazaire, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale St Nazaire er bygd som en fest­ning. Foto: © reisdit.no.

 Cathédrale St Nazaire, Vieux Ville, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

En romersk statue dukker opp i gamle­byen. Foto: © reisdit.no.

Cathédrale St Nazaire, Vieux Ville, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Det er mange plasser med serve­ring i gamle­byen i Béziers. Foto: © reisdit.no.

Cathédrale St Nazaire, Vieux Ville, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Godt gjemt, midt i gamle­byen i Béziers ligger restene av et romersk amfi­teater. Foto: © reisdit.no.

Église de la Madeleine, Vieux Ville, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Église de la Madeleine, påbe­gynt på 1000-tallet. Foto: © reisdit.no.

Église de la Madeleine, Vieux Ville, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Église de la Madeleine, påbe­gynt på 1000-tallet. Foto: © reisdit.no.

Église de la Madeleine, Vieux Ville, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

En grinete kar i tårnet på Église de la Madeleine. Foto: © reisdit.no.

Gamlebyen, middelalder, Vieux Ville, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

En rusletur i gamle­byen i Béziers kan by på mange små over­ras­kelser – her et karnapp fra middel­al­deren. Foto: © reisdit.no.

middelalder, gamleby, Vieux Ville, Béziers, Languedoc, Sør-Frankrike, Frankrike

Middel­alder i sikte – eller rettere sagt – mer middel­alder i sikte. Foto: © reisdit.no.