Bilbao i Spania er en moderne storby med historiske røtter. Byen har de seneste årene opplevd en voldsom utvikling i turisme, i hovedsak på grunn av ett enkelt signalbygg, nemlig Guggenheim-museet. Bilbao har en spennende historisk bydel med mange sjarmerende strøk og en mengde tapasbarer. Bilbao er sentrum for Baskerland og hovedstad i den spanske provinsen Vizcaya. Jernbroen Vizcaya Bridge fra år 1893 er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Bilbao og Guggenheim-museet

Dette er bygget i havne­om­rådet, da Bilbao var en ganske desil­lu­sjo­nert verfts- og indu­striby med høy arbeids­løshet og dystre frem­tids­ut­sikter. I dag frem­står Bilbao med opti­misme og stolthet, og er en ualmin­nelig livlig og trivelig storby, som tar i mot sine ferie­be­sø­kende med åpne armer. Nord for Bilbao, langs kysten, finner du små bukter og enkelte bade­byer både østover og vest­over. Bilbao har ferge­for­bin­delse med Portsmouth.

Bilbao, Guggenheim, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Spania, Spania

Det er farge­rikt i sentrum ved gamle­byen i Bilbao.

Gamlebyen i Bilbao i Spania

I Bilbaos gamleby, Barrio Viejo, finner du et used­vanlig trivelig kvarter med bygninger, smug, plasser, atmo­sfære og arki­tektur du ikke våget å drømme om. Gamle­byens hjerte er den gotiske Cath­edral de Santiago som ble påbe­gynt på 1300-tallet og erklært kate­dral i 1950, er et used­vanlig vakkert kirke­bygg, med portico og tilhø­rende hage. Kate­dralen var et viktig stoppe­sted på pile­grims­ruten til Santiago del Compos­tela, byen i Nord­vest-Spania der apos­telen Jacobs levninger skal befinne seg. På plassen foran kate­dralen, Placa Santiago, er det hygge­lige kafeer. Sett deg ned her og se deg rundt. Her er en herlig blan­ding av stil­arter, blant annet et friskt innslag av moder­nis­tisk arki­tektur fra århundre­skiftet, som span­jo­lene tok til seg med stor entu­si­asme. Gå rundt i smugene og nyt still­heten og skjønn­heten. Her finner masse artige butikker og en mengde kafeer og tapas­barer, samt restau­ranter. Bilbao er en gour­metby av rang. Nærhet til havet og stolte mattra­di­sjoner har skapt et kjøkken som er helt unikt.

Guggenheim-museet, Bilbao, Guggenheim, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Spania, Spania

Det spek­ta­ku­lære Guggen­heim-museet har gjort Bilbao til et popu­lært reisemål.

Mer om Bilbao i Spania

Bilbao er i hjertet av Basker­land. Baskere oppfattes ofte som tilbake­trukne og svært nasjo­na­lis­tiske. Ikke alle er like glade i den åpen­heten turismen bringer med seg og krever. Bilbao har imid­lertid utviklet seg enormt, med Guggen­heim-museet som den viktigste motoren. Du vil derfor møte en tipp-topp moderne storby med mye moderne arki­tektur, som står i kontrast til det ”eldre” Bilbao, med klas­sisk arkitektur.

Bilbao, Guggenheim, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Spania, Spania

Slik ser det ut nedover elven fra Guggenheim-museet.

Byens stor­slagne avenyer og vakre bygnings­masse vitner om rikdom, makt og betyd­ning. Bilbao er selve hjertet av det velstå­ende spanske Basker­land. Byen er en univer­si­tetsby og har et svært livlig natteliv med en mengde klubber og diskoteker.

Bilbao, Guggenheim, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Spania, Spania

Bilbao er rik på arki­tektur fra forrige århundreskifte.

Bilbao, Guggenheim, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Spania, Spania

Bilbao – pano­rama oppover elven fra havneområdet.

Bilbao, Guggenheim, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Spania, Spania

Slike karnapp-løsninger er typiske for spansk arki­tektur – også i Bilbao.

Bilbao, Guggenheim, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Spania, Spania

Denne elegante bygningen i Bilbao er utrolig nok byens jernbanestasjon.

Bilbao, Guggenheim, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Spania, Spania

Gamle­byen i Bilbao er malt i friske muntre farger.

Bilbao, Guggenheim, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Spania, Spania

Guggen­heuim-museet ligger ved elven Nervin – broen heter La Salve.