Blois er en av de mest interessante byene i Loire-dalen, hva arkitektur angår. Byen var på 1400-tallet kongens bosted og vokste voldsomt, men vel planlagt, på grunn av det. Blois har en meget hyggelig gamleby med typiske bindingsverkshus, mange av dem helt tilbake fra middelalderen. I gamlebyen finner du flere trivelige restauranter, som tilbyr regions velsmakende retter.

Mer om Blois i Loire-dalen

Mye av denne histo­riske bebyg­gelsen er frem­deles intakt i det delvis bilfrie kvar­talet som heter Vieux Blois og er omgitt av slottet, kate­dralen og elven. Du kan følge den merkede Route Royale, en spasertur som tar deg med til de adelige herre­se­tene og eien­dom­mene, i tillegg til de mest roman­tiske borg­går­dene i denne perlen av en by i Loire-dalen i Frank­rike. I den østlige delen av Blois, troner Cath­é­drale St.-Louis fra 1600-tallet, med bispe­pa­lasset fra 1725 bakenfor. Dette er nå Hotel de Ville, byens rådhus. Gamle­byen i Blois ligger rundt Châteauet, kate­dralen og broen.

Blois, bindingsverk, Chateau de Blois, Vieux Ville, Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike,

Vieux Ville de Blois – gamle­byen rundt kate­dralen har mange flotte bindingsverkshus.

Middelalderbyen Blois

Her er masser av smågater, smug og nesten bilfrie gater. Her er det også en mengde fortaus­res­tau­ranter og kafeer, hvor du kan spise lunsj eller middag. Blois har ellers restau­ranter med tradi­sjo­nell bonde­kost, og bli ikke over­rasket over at gås i alle vari­anter er på menyen. Rundt Blois ligger en rekke flotte vinmarker. Du kan selv­føl­gelig finne et bredt utvalg lokale viner hos byens mange vinhand­lere. Her er det bare å rusle rundt og ta for seg av alt det denne vakre byen har å by på. Merk deg at Blois har mange vakre herskapshus. Sjekk ut Rue des Juifs, og ta en titt på stor­slagne renes­sansehus fra 1500-tallet, som Hôtel de Conde, Hôtel Berlot og Hôtel Sardini.

Blois, bindingsverk, Chateau de Blois, Vieux Ville, Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike,

Blois ligger vakkert til ved elven Loire. Broen er fra middelalderen.

Om Château de Blois i Loire-dalen i Frankrike

Ved Place Louis XII, som frem til 1700-tallet var byens markeds­plass, er det i dag flotte fasader og typiske bindings­verkshus fra 1600-tallet. Her ligger det merke­lige Maison de Acro­bats, med utskjæ­ringer i tre av akro­bater og artister, i middel­al­derstil. Château de Blois fra 1200-tallet er byens hoved­at­trak­sjon, blant mange, og var konglig hoved­re­si­dens til Henri IV i 1598 flyttet hoffet til Paris. Château de Blois forble et yndet ferie- og rekrea­sjons­sted, inntil Versailles ble bygget. Når vi ser stør­relsen på Château de Blois, forstår vi at kongen holdt et stort hoff. Når du besøker Château de Blois, merk deg de fire fløyene, og hvordan de sammen utgjør en helhet.

Blois, bindingsverk, Chateau de Blois, Vieux Ville, Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike,

Blois’ vakre Cath­é­drale St.-Louis fra 1600-tallet, omgitt av bindingsverkshus.

Kongens sal i Château de Blois

I Salle Etats, som er delen fra 1200-tallet, finner du den best bevarte gotiske hallen i hele Loire-dalen. Det sier ikke så lite. Det var her hoffet og rådet til kongen holdt til. Den tillig­gende Lois XII-fløyen er et eksempel på nyre­nes­sanse kombi­nert med en gotisk grunn­plan. Her ser du kongens pinn­svin­segl og mottoet: ”Fra nær og fjern, jeg kan forsvare meg selv”. Klar melding til kongens og Frank­rikes fiender. Den tredje fløyen fra 1500-tallet, Fran­cois I, er et skole­ek­sempel på stram, disi­pli­nert fransk renes­sanse, mens den fjerde fløyen, Gaston d’Orléans fra 1600-tallet er et eksempel på over­lesset barokk til det ekstreme.

Catharina de Medici, Blois, bindingsverk, Chateau de Blois, Vieux Ville, Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike,

Cath­a­rina de Medici fra Firenzes berømte fyste­fa­milie ble dron­ning av Frank­rike og innredet sitt soverom slik.

I Fran­cois I‑fløyen finnes det for øvrig et trappeløp som er obli­ga­to­risk pensum for arki­tektur-studenter: Fran­cois den Førstes åtte­kan­tede trapp, bygget mellom 1515 og 1524 er et skole­ek­sempel på fransk ungre­nes­sanse. Inte­ri­ø­rene i Château de Blois er i det store og hele bevarte. På veggene henger det male­rier som ikke bare er til pynt, de skildrer også om Châteauets drama­tiske historie, periode for periode.

Litt lenger oppover elven Loire, ca 30 kilo­meter fra Blois på venstre side ligger Beau­gency, en vakker middel­al­derby med klos­ter­kirken Notre-Dame, og en bro fra 1300-tallet. Her var blant andre Jeanne d’Arc i sin tid.

Blois, bindingsverk, Chateau de Blois, Vieux Ville, Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike,

Chateau de Blois – denne trappen er en av arki­tek­tur­his­to­riens mest kjente. Ble den tegnet av selveste Leonardo da Vinci?.

Blois, bindingsverk, Chateau de Blois, Vieux Ville, Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike,

Konge­re­si­densen Chateau de Blois – Fran­cois den I. bygde denne delen midt på 1500-tallet.

Blois, bindingsverk, Chateau de Blois, Vieux Ville, Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike,

Chateau de Blois – den eldste delen er bygget i sengo­tisk stil.

Blois, bindingsverk, Chateau de Blois, Vieux Ville, Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike,

Fra Chateau de Blois’ eldste gotiske del.

Blois, bindingsverk, Chateau de Blois, Vieux Ville, Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike,

Chateau de Blois er prakt­fullt utsmykket.

Blois, bindingsverk, Chateau de Blois, Vieux Ville, Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike,

Eksempel på bindings­verkshus fra renes­sansen i gamlebyen.