Bobbio er en liten middelalderby som ligger langs “landeveien” mellom Piacenza og Genova. Denne til dels smale og svingete veien går over fjellene, og vesle Bobbio ligger på østsiden av det mest kuperte partiet. Bobbio har ellers alt det du forventer deg av en middelalderby. Vakre kirker, en stor piazza, som omkranses av kafeer og restauranter, en middelalderborg og et kloster.

Mer om Bobbio og den irske munken Columban

Bobbio har en forun­derlig historie. Byen er nemlig i praksis grunn­lagt av en irsk (!) munk, Colum­banus, som på 600-tallet utvandret fra Irland og etab­lerte klostre i både Frank­rike og, altså, Italia. Klos­teret i Bobbio ble grunn­lagt i år 614, og er natur­ligvis på- og ombygd i de neste 1400 årene. Colum­banus selv var ingen smågutt i samtiden. Han er selv­føl­gelig hellig­for­klart og i dag en helgen. St Colum­banus var meget dyktig, og skapte i vesle Bobbio et reli­giøst senter som var kjent over hele Europa. St. Colum­banus var et ryddig og grundig menneske, som alle­rede i år 612 nevner øl som en velegnet drikk for både dette og hint. I år 634 beskriver Jonas, en av Colum­banus’ disipler, sine ordens­brødres ølbryg­ging i detalj.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Bobbios Pukkel­ryggen, også kalt djeve­lens bro, er fra middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Mer om vakre Bobbio

Bobbio ligger svært male­risk til ved elven Trebbia, og kan skilte med en uvanlig vakker og særegen bro fra middel­al­deren, med hele syv ulike brohvelv, som gjør den litt skakk, for å si det mildt. Broen kalles av den grunn kuppel­ryggen. Det ryktes også at djevelen har bygget den. Når du besøker Bobbio bør du rusle ned til broen og gå over den. Snu deg, så ser du hvor vakkert Bobbio ligger i det frodige kuperte terrenget. Man skal ikke kjøre langt før man er på 1000 meters høyde, uten at det blir mindre grønt av den grunn. Ved den gamle piazza’en ligger en vakker kate­dral fra år 1070.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Bobbios piazza er byens viktigste møte­plass, og defi­ni­tivt et sted for mennesker. Foto: © ReisDit.no.

Kate­dra­lens fasade er fra 1400-tallet, uten dekor å snakke om. Gå inn og opplev still­heten og stem­ningen – her finner du et vakkert deko­rert kirkerom med blant annet romanske buer deko­rert med tofarget stein­set­ting. Rundt piazza’en er det flere smale smug og bratte passa­sjer, der du går på mange hundre år gammel brostein. Selve hjertet av byen, der de fleste samler seg til målti­dene, er foran hotellet. Der ligger 8–10 restau­ranter og cafeer i klynge. Hotellet har også en utmerket restau­rant. Foran hotellet ligger gamle­veien. Meste­parten av trafikken mellom Piacenza og Genova går nå på hoved­veien nedenfor gamlebyen.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Bobbios kate­dral fra år 1070 ligger ved piazza’en. Foto: © ReisDit.no.

Bobbio og det gamle klosteret

St Colum­banus kloster er et must å få med seg. Et aldeles utmerket museum kan by på mange godbiter. Flere fotos fra det flotte museet finner du på denne siden. Når du går ut på den andre siden finner du en ualmin­nelig vakker basi­lika-kirke, St Colum­banus Basi­lica, bygget mellom år 1456 og 1522 på restene av en tidlig-romansk kirke, formo­dentlig fra St Colum­banus egen tid. I krypten her venter en liten sensa­sjon, for oss som er inter­es­serte i slik. Man putter en Euro-mynt på en liten boks, og vips, så flom­be­lyses flere celler innenfor gitter med de mest prakt­fulle mosa­ikker du kan tenke deg. Fotos nedenfor. Jeg må innrømme at jeg lurte på om vikin­gene hadde vært her også.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Prakt­fulle mosa­ikker fra middel­el­deren. Foto: © ReisDit.no.

Mer om Bobbio og middelalderen

Hvis du tar turen oppover fra piaz­zaen, ser du etter hvert at her ligger en fest­ning et stykke opp. Borgen Malaspina-Dal-Verme ble påbe­gynt av herr Malaspina I år 1304 på en høyde over byen. Du bør ta en tur opp, ikke fordi borgen i seg selv er så fantas­tisk – den er helt ok – men fordi du får et stor­slått utsyn herfra, i histo­riske omgi­velser, som kanskje kan gi deg en fornem­melse eller to. I tillegg får du litt trim, og blir du tørst, så venter det deg noe godt nede i byen. Vi ankom her søndag den 15. august i 2010, uten å vite at det var den viktigste hellig­dagen i Bobbio og full pakke St Colom­banus-dag, for å si det sånn, med messe hver time og et sant mylder av mennesker. Et under at vi fant et ledig hotellrom på det vesle, trive­lige hotellet. Hvem vet, kanskje hadde St Colum­banus selv en finger med i spillet. Vi har vært her før, for 9 år siden – vi kom sent og dro tidlig, uten å oppdage noe som helst. Er du på disse kanter, så stikk innom – ta gjerne en over­nat­ting. Hotellet er trivelig og maten der er god. Og Bobbio er en ekte itali­ensk småby med røtter i tidlig middelalder.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Marmor­panel med kors­fa­rere i full mundur. Foto: © ReisDit.no.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Et 7–800 år gammelt hus med gotisk arkade. Foto: © ReisDit.no.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Vegg i vegg med kate­dralen koser man seg med en forfrisk­ning. Foto: © ReisDit.no.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Fra Bobbio-kate­dra­lens vakre inte­riør. Foto: © ReisDit.no.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

St Colum­banus kloster i Bobbio ble grunn­lagt i år 614. Foto: © ReisDit.no.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

St Colum­banus Basi­lica i Bobbio, bygget mellom år 1456 og 1522 på restene av en tidlig-romansk kirke. Foto: © ReisDit.no.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Borgen Malaspina-Dal-Verme, øverst i Bobbio, ble påbe­gynt i år 1304. Foto: © ReisDit.no.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Utsikten fra borgen er godt over gjen­nom­snittet. Foto: © ReisDit.no.

St Columbanus klostermuseum, Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

St Colum­banus klos­ter­mu­seum: En utrolig flott marmort­avle med deko­rerte paneler fra middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

En statue av gamle Columban på museet. Foto: © ReisDit.no.

Bobbio, middelalder, Columban, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Kirke­kunst fra renes­sansen var også utstilt i det fine museet. Foto: © ReisDit.no.