Bourges i Loire, Frank­rike er en annen by kjent for en prakt­full gotisk kate­dral. Denne gallo-romanske byen har sine opprin­ne­lige murer i behold. Byen ble tidlig et senter for Frank­rikes våpen­in­du­stri, grunn­lagt av kong Charles III den Enfol­diges (898–929) uten­riks­mi­nister, Jacques Coeur.

Mer om Bourges og Jaques Coeur

Jaques Coeur var en ”self-made” handels­mann av format, og ble med tiden Europas rikeste middel­al­der­kjøp­mann. At hans etab­le­ring av våpen­in­du­stri for mer enn 1.000 år siden, frem­deles gjør Bourges til Frank­rikes våpenby nummer én, sier litt om Frank­rike og tradi­sjoner. Du kan besøke Palais Jacques de Coeur og se hvilken prakt denne even­tyr­lige grün­deren omga seg med, selv om palasset senere er ombygd, i gotikken på 1200-tallet.

Cathédrale St.-Etienne, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale St.-Etienne er den bredeste gotiske kirken som er bygd. Foto: Renaud MAVRÉ/Wikipedia

Mer om Bourges i Loire, Frankrike

Byens vakre Cath­é­drale St.-Etienne er Frank­rikes bredeste kate­dral, og den som i bygnings­plan er nærmest Notre Dame i Paris. Vest­fronten har hele fem portaler med skulp­turer, noe som skyldes at kate­dralen, selv om den ble påbe­gynt i 1195, frem­deles var under bygging midt på 1200-tallet.

Cathédrale St.-Etienne, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Fra Vest­fa­sa­dens flotte gotiske portaler

De to opprin­ne­lige 1100-talls-porta­lene ble innkor­po­rert i ytter­veggen til skipet, og en ny vest­front bygget utenpå denne, noe som tillot hele 5 portaler. De ytterste porta­lene er tilegnet to lokale helgener, St William og St Ursinus i tillegg til den normale midt­por­talen, som skildret dommedag, mens de to øvrige, indre sør og indre nord, fikk motiver fra henholdsvis Jomfru Maria og St. Stephan. Kirken er på Unescos liste for Verdens­arven.

Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Gamle­byen har en omfat­tende middel­al­der­be­byg­gelse og er spen­nende å rusle rundt i

Byen har også verdslig middel­al­der­ar­ki­tektur, ikke minst det ovenfor nevnte Palais Jacques de Coeur. Bourges er en høyst levende by med masser av sjar­me­rende utesteder, kafeer og fortaus­res­tau­ranter. Jo nærmere kate­dralen du spiser, jo dyrere mat og dårli­gere service får du. Det er nok å velge i.

Palais Jacques de Coeur, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Det vakre gotiske Palais Jacques de Coeur fra år 1453 er åpent for publikum

Palais Jacques Coeur, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Palais Jacques de Coeur er et sjel­dent påkostet eksempel på rikmannshus fra gotikken

Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Gammelt i Bourges gamleby

Palais Jacques de Coeur, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Palais Jacques de Coeur fra år 1453 sett fra kate­dra­lens tårn

Glassmalerier, Cathédrale St.-Etienne, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Vakre glass­ma­leier i Cath­é­drale St.-Etienne

Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven,Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Bindings­verk var en mye brukt bygge­me­tode i denne delen av Frank­rike