Bourges i Loire, Frankrike er en annen by kjent for en praktfull gotisk katedral. Denne gallo-romanske byen har sine opprinnelige murer i behold. Byen ble tidlig et senter for Frankrikes våpenindustri, grunnlagt av kong Charles III den Enfoldiges (898–929) utenriksminister, Jacques Coeur.

Mer om Bourges og Jaques Coeur

Jaques Coeur var en ”self-made” handels­mann av format, og ble med tiden Europas rikeste middel­al­der­kjøp­mann. At hans etab­le­ring av våpen­in­du­stri for mer enn 1.000 år siden, frem­deles gjør Bourges til Frank­rikes våpenby nummer én, sier litt om Frank­rike og tradi­sjoner. Du kan besøke Palais Jacques de Coeur og se hvilken prakt denne even­tyr­lige grün­deren omga seg med, selv om palasset senere er ombygd, i gotikken på 1200-tallet.

Cathédrale St.-Etienne, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale St.-Etienne er den bredeste gotiske kirken som er bygd. Foto: Renaud MAVRÉ/Wikipedia.

Mer om Bourges i Loire, Frankrike

Byens vakre Cath­é­drale St.-Etienne er Frank­rikes bredeste kate­dral, og den som i bygnings­plan er nærmest Notre Dame i Paris. Vest­fronten har hele fem portaler med skulp­turer, noe som skyldes at kate­dralen, selv om den ble påbe­gynt i 1195, frem­deles var under bygging midt på 1200-tallet.

Cathédrale St.-Etienne, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Fra Vest­fa­sa­dens flotte gotiske portaler.

De to opprin­ne­lige 1100-talls-porta­lene ble innkor­po­rert i ytter­veggen til skipet, og en ny vest­front bygget utenpå denne, noe som tillot hele 5 portaler. De ytterste porta­lene er tilegnet to lokale helgener, St William og St Ursinus i tillegg til den normale midt­por­talen, som skildret dommedag, mens de to øvrige, indre sør og indre nord, fikk motiver fra henholdsvis Jomfru Maria og St. Stephan. Kirken er på Unescos liste for Verdensarven.

Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Gamle­byen har en omfat­tende middel­al­der­be­byg­gelse og er spen­nende å rusle rundt i.

Byen har også verdslig middel­al­der­ar­ki­tektur, ikke minst det ovenfor nevnte Palais Jacques de Coeur. Bourges er en høyst levende by med masser av sjar­me­rende utesteder, kafeer og fortaus­res­tau­ranter. Jo nærmere kate­dralen du spiser, jo dyrere mat og dårli­gere service får du. Det er nok å velge i.

Palais Jacques de Coeur, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Det vakre gotiske Palais Jacques de Coeur fra år 1453 er åpent for publikum.

Palais Jacques Coeur, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Palais Jacques de Coeur er et sjel­dent påkostet eksempel på rikmannshus fra gotikken.

Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Gammelt i Bourges gamleby.

Palais Jacques de Coeur, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Palais Jacques de Coeur fra år 1453 sett fra kate­dra­lens tårn.

Glassmalerier, Cathédrale St.-Etienne, Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Frankrike, Frankrike

Vakre glass­ma­leier i Cath­é­drale St.-Etienne.

Bourges, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven,Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Bindings­verk var en mye brukt bygge­me­tode i denne delen av Frankrike.