Brugge er en av Europas best bevarte historiske byer. Brugges hjerte er Markt, og på denne store plassen midt i Brugge ligger det imponerende rådhuset med det enorme tårnet ”Belfry”. Plassen er ellers omkranset av gammel, vakker bebyggelse, med blant annet renessanse-bygninger helt tilbake fra 1400-tallet. Mange av disse huser i dag restauranter. Rundt Markt finner du en stor velbevart middelaldersk gamleby, der severdighetene ligger så tett at du må følge godt med for ikke å gå glipp av noe. Brugges gamleby ble i år 2.000 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Brugge – en av Europas best bevarte historiske byer

Brugges gamleby ligger innenfor de gamle bymu­rene, og er ganske stor i utstrek­ning. Her finnes et nett av pitto­reske kanaler omgitt av en svært gammel og godt bevart bebyg­gelse. Byens middel­al­derske grunn­plan er i stor grad bevart. Brugge i Belgia er i så måte helt unik i Europa, og må oppleves. Markeds­plassen er et godt utgangs­punkt for en sight­see­ingtur. Vær også oppmerksom på at du kan se byen fra kana­lene, ombord i dertil egnede sightseeingbåter.

 Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Langs kana­lene i Brugge er det mye å se og mange vann­hull hvor man kan slukke tørsten. Foto: © Brugge / Jan Darthet.

Den store markeds­plassen er Brugges samlings­punkt, avgrenset av en rekke gavlhus mot nord, på motsatt side av tårnet, og mot vest. Disse vakre og ærver­dige husene, noen av dem helt tilbake fra 1400-tallet, inne­holder i dag restau­ranter. Tro ikke at prisene er spesielt rime­lige. Men slik er det i popu­lære turistbyer.

Mer om Brugge i Belgia

Brugge i Belgia er et popu­lært reisemål. Det er mange turister her fra alle verdens­hjørner, men gamle­byen er stor, så man føler seg ikke som sardin i boks over alt. Her er det en mengde restau­ranter, skjenke­steder og kafeer over alt – mange med uten­dørs servering.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Brugge er en av Europas best bevarte histo­riske byer med bebyg­gelse fra middel­al­deren, renes­sansen og barokken. Foto: © Brugge / Jan Darthet.

Belgierne legger stor vekt på mat og drikke. Det finnes knapt noe land i Europa der gourmet-restau­ran­tene ligger så tett som her. Øl er en spesia­litet i Belgia. Her produ­seres det et aldeles vanvittig utvalg av forskjel­lige øltyper. Mange av bryg­ge­riene har vær i drift siden høymid­del­al­deren, på 1200-tallet. Her produ­seres frem­deles såkalt Trapis­ten­bier i munke­klostre. Mye av ølet er sterkt i forhold til hva vi er vant med; 7–8 % alko­hol­inn­hold er ikke uvanlig. Dette sterke ølet er ofte mørkt. Prøv det på en av knei­pene eller uten­dørs, ved en av kana­lene. Store deler av Brugges gamleby består av gågater. Støy­ni­vået er lavt, og omgi­vel­sene vakre.
Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Middel­alder, kanaler, historie og fordums prakt over alt i Brugge – hva mer kan man ønske seg?.

En kort rundtur i gamlebyen i Brugge i Belgia

Ved hjelp av turist­kon­to­rets utmer­kede kart kan du finne frem til små og store kultur­skatter nær sagt over alt. Her kan det være så mye å se innen så korte avstander at du ikke får med deg halv­parten, hvis du ikke er oppmerksom. Til høyre for plassen, når man står med ryggen til tårnet, finner du provins-styrets palass, en nygo­tisk bygning oppført mellom 1887–1921, tidli­gere tilholds­sted for Vest-Flan­derns Provinsråd. Opprin­nelig var det her en enorm bygning ”Water­halle” som omfattet fiske­mar­kedet. Den ble ødelagt i 1786.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Brugges Belfry er så digert at du nesten må klype deg i armen når du står foran det. Foto: © Brugge / Jan Darthet.

Selve tårnet ”The Belfry”, som kan sees fra hele byen, er en flamsk særegenhet. Belfry er verken en kirke eller et rådhus, men et symbol på rikdom og frihet. Belfry’et er blitt det samme for Brugge som Eiffel­tårnet er for Paris. Selve bygget og første seksjon av tårnet ble bygget på 1200-tallet. Neste seksjon ble oppført på 1300-tallet, mens det åtte­kan­tede tårnet som strekker seg 83 meter opp mot himmelen kom på plass på 1400-tallet. Det er fullt mulig å gå opp de 366 trin­nene i en vindel­trapp og få et fantas­tisk utsyn over byen. På venstre side ser du en husrekke med blant andre Cranen­burg-huset, der keiser Maxi­mil­lian ble satt i fengsel i 1488. Til venstre for dette finner du den impo­ne­rende mursteins­fa­saden til Bouchoute fra 1400-tallet, det eldste huset på markedsplassen.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Kana­lene i Brugge bidrar til å gjøre gamle­byen svært stem­nings­full, med mange vakre partier.

Mer om gamlebyen i Brugge – og slottsplassen ”Burg”

Hvis du nå snur deg 90 grader mot høyre og går inn i Brei­del­straat kommer du mot slotts­plassen ”Burg”. På halv­veien snubler vi over ”Garre”, et middel­al­der­smug som leder til kanalen. Smug som dette ble bygget for å kunne slukke branner så fort og effek­tivt som mulig. Burg er plassen der befolk­ningen opprin­nelig oppførte en borg eller fest­ning for å forsvare byen mot fiender. Her er det tett mellom godbi­tene, så følg godt med.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Fra plassen Burg ved siden av Markt med det gamle rådhuset – Stadt­huis – fra middel­al­deren. Til venstre bygningen Civiele Griffie – soren­skri­veren – og til høyre Heilig-Bloed­ba­si­liek hvor en dråpe av Jesu blod angi­velig oppbevares.

Du kan i dag se et av verdens eldste gotiske rådhus her, oppført mellom 1376 og 1430. Her finner du den gotiske hallen i 2. etasje, med inte­ri­ører fra 1300-tallet. Vegg i vegg ligger ”Oude Griffie” med renes­sanse­fa­sade fra første halvdel av 1500-tallet – det gamle kammeret som i 2001 ble restau­rert med de opprin­ne­lige fargene. I det syd-vestre hjørnet av plassen finner du Basi­lica of Holy Blood, et museum med St. Basils kapell fra 1139–1149 i første etasje, og et ny-gotisk kapell i annen etasje som inne­holder reli­kvien det hellige blod – angi­velig blod fra Kristus’ legeme.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Basi­lica of the Holy Blood ble oppført i peri­oden år 1134–57 og het opprin­nelig Saint-Base­lius Chapel. Foto: Jim Linwood / Wikipedia.

På den andre siden av denne plassen har det også stått en romansk kirke som nå er revet. Restene av grunn­planet befinner seg inne i Holiday Inn Crown Hotel. Spør i resep­sjonen. Det er gratis adgang. Provosts Hus, på hjørnet av Brei­del­straat ble bygget i 1665–66 i barok­kens glansperiode.
På Brugges utmer­kede hjem­me­side finner de flere forslag til spaser­turer der du kan få med deg en rekke severdigheter.

 Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Fra plassen Jan van Eyck Plein med middel­al­der­byg­ningen Porter­slooge, påbe­gynt år, 1395 til venstre – et forsam­lingshus for borger­skapet . Foto: © Brugge / Jan D’Hondt.

Flere severdigheter i Brugge:

St. Saviour’s Cath­edral: Brugges eldste kirke, oppført fra 1100-tallet til 1400- tallet. Spesielt kjent for sine vakre gobe­lenger, koret og flotte male­rier. Kate­dra­lens museum inne­holder gamle male­rier og inte­ri­ører, reli­kvier og messing­kledde kister. Church of Our Lady, på hollandsk Vrou­wekerk, er grunn­lagt på 800-talet, ombygd på 1200- og 1300-tallet, og er nylig restau­rert. Denne kirken ruver i bybildet med sitt 122 meter høye tårn. Her finner du kunst­skatter helt utenom det vanlige, blant annet en statue av Madonna med barn av selveste Michel­angelo. I korets galleri kan du se mauso­leet til Maria av Burgund og Karl den Skal­lede, ved siden av flere malte grav­kamre fra 12–1300-tallet gjennom glass­plater i gulvet.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Pano­rama med de to største kirkene i Brugge –  Curch of Our Lady og San Salvator til høyre. Foto: © Brugge / Jan D’Hondt.

Fish­markt er et nyklas­si­sis­tisk bygg oppført i 1821 der fersk fisk fra Nord­sjøen frem­deles selges mellom kl 06 og 13 fra tirsdag til fredag. Den tidli­gere Cart­husian Nuns Church fra 1716 er en del av et nonne­kloster og benyttes i dag som mili­tær­ka­pell. Nonne­klos­teret ligger vakkert til i en park, og er delvis åpent for publikum.

Museer i Brugge

Det histo­riske arkeo­lo­giske museet ligger i Mari­astraat 36a og er et inter­ak­tivt museum bygget opp rundt funn gjort i byen. Rett ved siden av ligger Oud Sint-Jans­hos­pi­taal & Memling­mu­seum i Mari­astraat 38. Sint-Jans­hos­pital er fra 1.000-tallet og en av Europas eldre middel­al­der­byg­ninger. Hospi­talet ble bygd for å kunne pleie syke pile­grimer. I hospi­tal­kirken fra 12–1300-tallet og det tillig­gende Corne­lius Chapel finnes 6 origi­nale mester­verk av den berømte renes­sanse­ma­leren Hans Memling (1430–1494). I det tidli­gere hospi­talet kan du også se male­rier og møbler fra hospi­ta­lets rike historie. Old Dispen­sary belig­gende i samme bygnings­kom­pleks er også verd et besøk.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

I Groenin­gen­mu­seum har du mulighet til å oppleve stor kunst fra middel­al­deren, renes­sansen og barokken. Foto: © Brugge / Jan Darthet.

Brugge – en kort historisk oversikt

Histo­rien om Brugge starter for omkring 2000 år siden. På den tiden fantes det en gallisk-romersk boset­ning på stedet der byen nå ligger. Innbyg­gerne levde ikke av jord­bruk alene, de bedrev også handel med England og resten av Galler­riket. Rundt år 270 angrep germa­nere for første gang den flamske kyst­sletten. Mye tyder på at romerne frem­deles hadde en militær befest­ning på stedet på slutten av 200-tallet og gjennom hele 300-tallet. Det er derfor svært sann­synlig at Brugge var bebodd i over­gangs­pe­rioden frem til tidlig middel­alder. Når Saint Eligius kom for å spre sitt reli­giøse budskap i Flan­dern rundt 650, var anta­gelig Brügge den viktigste befest­ningen i det flamske kystområdet.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Det er svært idyl­lisk langs kana­lene i Brugge. Mange av husene er fra middelalderen.

Brugge i Belgia og vikingene

Omkring hundre år senere oppsto det handel mellom Brugge og Skan­di­navia. Navnet Brugge kommer faktisk av det gammel­norske ”Bryggja”. Navnet Brugge finnes på doku­menter og mynter fra midten av 800-tallet. På den tiden fantes det alle­rede et sterkt fest­nings­verk i byen. Byen ble for øvrig aldri plyndret av Norman­nere eller vikinger. Den over­sjø­iske handelen mellom Brugge og Skan­di­navia antas å ha vedvart. Brugge lange tradi­sjoner som inter­na­sjonal havneby. Brugges eldste handels-boset­ning og den tidlige middel­al­der­havnen var tilgjen­gelig fra sjøen helt frem til ca år 1050. Det andre området som ble bebygd utenfor borgen, befinner seg nær dagens Steen­straat og Oude Burg. Det var her byen vokste raskest frem til ca år 1100. De to eldste kirkene i Brugge, Church of our Lady / Vrou­wekerk og St Salva­tore befant seg den gang i utkanten av dette området. Begge ble opprin­nelig grunn­lagt på 800-tallet.

Brugge i middelalderen

På 1000-tallet hadde Brugge vokst og utviklet seg til å bli ett av Europas viktigste sentere for handel. Men i løpet av denne peri­oden ble den natur­lige sjøfor­bin­delsen mellom byen og havet tilstoppet på grunn av mudder. I 1134 ble deler av det flamske kyst­land­skapet endret på grunn av en voldsom storm­flod, og en dyp kanal, Zwin, oppstod og skapte sjøfor­bin­delse et stykke på vei til dagens Damme. Brugge beholdt dermed sin sjøfor­bin­delse gjennom en kunstig kanal via den natur­lige kanalen Zwin. Brügge måtte imid­lertid benytte seg av omlas­tings­havner som Damme og Sluis for å frakte varer i mindre båter til og fra byen. Takket være denne sjøfor­bin­delsen ble Brugge også senere i middel­al­deren det viktigste handels­sen­teret i det nord-vest­lige Europa. Flan­dern var på den tiden et av Europas mest urba­ni­serte områder, takket være handel. Flamske tekstiler av høykva­li­tets ull ble ekspor­tert til hele Europa fra Brugge.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Skulp­turer fra senmid­del­al­deren i Brugge.

Brugge – oppgangstider, vekst og rikdom

Fra det 13. til det 15. århundre hadde Brugge mellom 40 og 45 tusen innbyg­gere, det dobbelte av antallet fast­bo­ende i dagens indre gamleby. På 1300-tallet hadde Brugge ekspan­dert til å bli en rik inter­na­sjonal havneby. Kjøp­menn fra syd- og nord-Europa kom sammen her for å handle med hver­andre gjennom Brugges handelshus og meglere. Byen hadde i tillegg til tekstil­pro­du­senter en mengde andre laug som drev livlig handel. Det er viktig å merke seg at både italie­nere og innfødte hadde etab­lert bank­virk­som­heter, både for å finan­siere handel og hånd­tere valuta. Kjøp­menn kunne åpne valuta­kon­toer, over­føre store penge­summer, veksle penger og til og med betale med veksler.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Legg merke til de flotte utskjæ­rin­gene – også et tegn på velstand og gode tider.

Vi skal ikke glemme at Brugge også har opplevd harde tider opp gjennom århund­rene. Forskjel­lene mellom vanlige mennes­kers (handels­fol­kene) og handels-entre­pre­nø­renes (patri­sierne) inntekter var enorme. Vold­somme opprør, som dem i 1280 og 1436–38 ble brutalt slått ned. I 1302-revolten tok folket den flamske grevens side mot den franske kongen som ble støttet av de velstå­ende land­ei­erne og handels-entre­pre­nø­rene. Denne kampen, der Brugge hadde en ledende rolle, resul­terte i en seier for handels­fol­kene og den flamske greven i kampen om de gylne sporer som fant sted den 11. juli 1302. Denne histo­riske datoen er nå nasjo­naldag for den flamske befolk­ningen i Belgia.

I løpet 1300-tallet gjen­nom­gikk både Flan­dern og Brugge en rekke kriser med opprør, epide­mier, poli­tisk uro og krig, som endte med fusjon mellom dynas­tiene Flan­dern og Burgund. Den burgun­diske periode i Brugge startet i 1384. Brugge skulle dermed forbli Europas ledende handels­senter nord for Alpene i enda ett århundre. Tekstil­pro­duk­sjonen var nå delvis erstattet med luksus­varer, bank­tje­nester og hånd­verk. Det burgun­diske hoffet hadde stor kjøpe­kraft, noe som ble utnyttet av uten­landske kjøp­menn med inter­na­sjo­nale kontakter fra Portugal i sør til Polen i nord. Velstanden økte, og tilrei­sende ble mektig impo­nert over den over­då­dige luksus som hoffet omga seg med og den rikdommen som var synlig i byen. Kunst og kultur blomstret som aldri før.

Brugge – starten på nedgangstidene

Velstanden og rikdommen fikk en brå slutt med Maria av Burgunds uven­tede død. Den påføl­gende revolten mot hennes enke­mann Maxi­mi­lian av Øster­rike kom til å bety at Brugge led under mili­tært styre og poli­tisk usik­kerhet i 10 år. Rikdom og velstand forsvant sammen med det burgun­diske hoffet og de inter­na­sjo­nale kjøp­men­nene. På 1500-tallet gjen­erobret til en viss grad Brugge sin posi­sjon. Men byen hadde mistet sin ledende rolle, som nå var over­tatt av Amsterdam. Ikke desto mindre forble Brugge et viktig regio­nalt senter med stor inter­na­sjonal handel og blomst­rende kunst­pro­duk­sjon. Sepa­ra­sjonen fra Neder­land i 1584 ledet til den ende­lige nedgangs­tiden for byen. Rundt år 1600 var Brugge blitt en provin­siell by med et beskje­dent mari­timt rykte. Byens krem­merånd hadde fort­satt ikke forsvunnet helt på 16- og 1700-tallet. Brugges skips­re­dere og kjøp­menn handlet fort­satt med Det Spanske Impe­rium, England og Vest-India.

Brugge i Belgia – mot moderne tider og nytt oppsving

Brugge forholdt seg passiv til revo­lu­sjons­tiden fra 1789 til 1830. Den første indu­stri­elle revo­lu­sjonen påvirket ikke byen i nevne­verdig grad. Rundt 1850 var Brügge landets fattigste by. Middel­klassen snakket fransk og de vanlige mennesker kjente kun til sin lokale dialekt. Fransk var blitt det offi­si­elle språket i 1885. Byen Brugge var blitt berømt gjennom den fransk­språk­lige illust­rerte romanen ”Bruges la Morte” av Georges Roden­bach i 1892, som handlet om en enke­mann som slo seg ned i denne gammel­mo­dige byen og forelsket seg i en danser­inne som minnet ham om hans avdøde kone. Da “Bruges la Morte” utkom, hadde nettopp Brugge igang­satt et ambi­siøst bygge­pro­sjekt, nemlig den nye havnen i Zeebrugge, som ble åpnet i 1907. Denne fikk gradvis stor betyd­ning for området gjennom en tilta­gende turisme, som først de siste 25 årene av forrige århundre gjen­vant sin rikdom. Nå var Brugge blitt inter­na­sjo­nalt kjent som en kunst- og kulturby med bety­delig inter­na­sjonal turisme.

Nyttige linker:

Brügge for besøkende

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Et over­blikk over den vakre gamle­byen i Brugge.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

På den store plassen Markt midt i gamle­byen ligger bras­se­riene skulder ved skulder i grundig restau­rerte hus, noen av dem med opprin­nelse helt tilbake fra 1400-tallet.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

I Brugge kan du oppleve mye flott arki­tektur fra middel­al­deren, renes­sansen og barokken.

Belfry, Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Brugges aldeles prakt­fulle 1200-talls middel­al­der­rådhus med Belfry – et klokke­tårn som tegn på rikdom og makt, som sto ferdig på 1400-tallet.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Ved kana­lene i gamle­byen i Brugge er alltid et av byens tårn synlige – her tårnet Belfry – som tilhører rådhuset.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Hvert femte år i august finner prose­sjonen av Det gyldne tre sted i Brugge, til minne om bryl­lupet til hertug Karl den Skal­lede og Marga­reth av York i år 1468. Foto: © Stad Brugge.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Det er utrolig vakkert langs kana­lene i gamle Brugge. Foto: © Brugge / Jan Darthet.

 Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Det er flott ved den gamle broen Boni­fa­ci­us­brug. Foto: © Brugge / Jan D’Hondt.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Boni­fa­ci­us­brug – bridge over not very troubled water i Brugges gamleby.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Plassen Burg har navnet etter den første borgen som ble bygd her tidlig i middel­al­deren. Foto: © Brugge / Jan D’Hondt.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Detaljer fra Brügges Stad­huis – rådhus – er et av Europas eldste. Foto: © Brugge / Jan Darthet.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Den berømte gotiske salen i Stadt­huis er verd å få med seg. Foto: © Brugge / Jan Darthet.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Vegg i vegg med Stadt­huis ligger det vakre bygget Civiele Griffie – soren­skri­ver­kon­toret – oppført mellom år 1534 og 1537 i flamsk renes­sanse­stil. Foto: © Brugge / Jan D’Hondt.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Jan van Eycks plass ligger ved enden av en kanal hvor det i middel­al­deren var tollstasjon.

Brugge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Sint-Salvator Kathed­raal ruver i bybildet. Foto: © Brugge / Jan D’Hondt.

Sint Salvator Cathedral, Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Fra Sint Salvator Cath­edral – Vår frel­sers kate­dral – en av Brugges flere store middelalderkirker.

Michelangelos Madonna med Barnet, Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

I Vrou­wekerk, Our Ladys Church, er en madonna av Michel­angelo – kultur­ut­veks­ling i renessansen.

Brugge, Hans Memling Museum, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Sint-Jans­hos­pital fra 1.000-tallet huser i dag Hans Memling Museum. Foto: © Brugge / Jan Darthet.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Flere flotte kanal­mil­jøer – tårnet kjenner du kanskje igjen?.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Flere flotte kanal­mil­jøer finnes – du vil ikke tro hvor vakker denne byen er.

Brügge, kanaler, Markt, historisk, Unescos liste over Verdensarven, øl, bryggerier, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Legg spesielt merke til karna­ppene og trehu­sene langs kana­lene i Brugge.