Caen i Normandie ligger noen kilometer sør for kysten og er spesielt kjent for to vakre normanniske klostre, som parallelt ble bygget av William Erobreren og hans dronning Mathilda, påbegynt cirka år 1060. William og Mathilda valgte Caen som sitt hovedsete, og i ettertid kan det ha virket som om klosterkirkene ble bygget som gravmæler for paret. William ble bisatt i St Etienne i år 1087. Caen har en vakker gamleby med bindingsverkshus.

Caen – unik normannisk arkitektur

De bygde hver sitt vakre kloster, Abbaye aux Hommes og Abbaye aux Dames, begge med tilhø­rende klos­ter­kirker, Sainte-Trinité til kvinne­klos­teret, og Sainte-Etienne til manns­klos­teret. Begge er prakt­fulle eksempler på den nøkterne og kraf­tige – nesten fest­nings­ak­tige – norman­nisk-romanske stilen som våre forfedre skapte, og som vi kan finne beslek­tede eksempler på både i Sør-Italia, på Sicilia og i Tournai i Belgia, samt andre steder i Frank­rike. Den romanske stilen ble avløst av gotisk stil med spiss­buer i første halvdel av 1100-tallet, så norman­nisk-romansk kirke­ar­ki­tektur ble naturlig nok kortlivet.

Caen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Caen har en skyline som røper at her finnes bebyg­gelse fra middelalderen.

Caen og invasjonen i Normandie

Caen havnet dess­verre boksta­velig talt i ilden under Inva­sjonen i Normandie den 6. juni 1944, som senere er kalt D‑dagen. Denne inva­sjonen skulle bli begyn­nelsen på slutten for Nazi-Tysk­land. 150 tusen mann fra de alli­erte styr­kene gikk i land på stren­dene her, og møtte kraftig motstand fra tyskerne. I tillegg ble det på D‑dagen sluppet tusenvis av fall­skjerm­sol­dater inni i landet. Det utspant seg vold­somme kamper mann til mann i byene i Normandie, og mye eldre bebyg­gelse ble ødelagt av bomber og granat­ned­slag. Tre fjerde­deler av Caen ble ødelagt i løpet av disse dagene, mens mye av det eldste heldigvis har overlevd.

Place Saint-Sauveur, Caen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Caen har flere trive­lige plasser der folk møtes, her fra Place Saint-Sauveur.

Caen og gamlebyen

Inne i byen finner du en histo­risk kjerne rundt byens borg, som også ble bygget av Wilhelm og Mathilde i siste halvdel av tusen­tallet. Borgen ligger ved elven Orne og utgjør i dag en fin del av gamlebyen.

Château de Caen, Caen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Murene til Château de Caen er mildt sagt solide.

I forbin­delse med borgen ble det senere, på 1200-tallet igang­satt bygging av kirken Eglise St.-Pierre, på sørsiden av forsvars­an­legget. Caen har sin lille Vieux Ville med bindings­verkshus, der den bilfrie Rue du Vaugeux utgjør den trive­lige kjernen. Resten av Caen sentrum ligger i forbin­delse med Quar­tier Vieux. I Château de Caen er det utstilt barokk 1600-talls maler­kunst fra Italia og Frank­rike, og i Musée de Normandie kan du se samlinger som viser tradi­sjo­nelt liv i regionen. En enorm krigs­kirke­gård for ofre fra D‑dagen ligger også her.

Abbaye aux Hommes, St.-Etienne, Caen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Abbaye aux Hommes med spirene fra St.-Etienne bak.

Abbaye aux Hommes.

Den nyde­lige Eglise St.-Etienne tilhører Abbaye aux Hommes.

Chateau de Caen, kirken St Pierre, Caen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Murene til Chateau de Caen og den gotiske kirken St Pierre.

Saint Trinité, Eglise Mathilde, Caen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Caens Saint Trinité, eller Eglise Mathilde som den også kalles, er klos­ter­kirken til Abbaye aux Dames.

Mer av Abbaye aux Dames.

Caen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Et lite glimt fra Caens gamleby, ved Eglise St.-Etienne.