Cannes i Provence i Frankrike er på mange måter en tilstand, mer enn en by. I denne opprinnelige fiskerlandsbyen, som ble oppdaget av engelsk overklasse på 1830-tallet, finner man alt det et menneske ikke trenger, med all den eleganse og luksus et menneske måtte ønske.

Cannes – festivalbyen

Her ligger de luksu­riøse hotel­lene langs den palme­kran­sede La Croi­sette, en fire­felts vei flan­kert av en bred strand­pro­me­nade, fra festi­val­pa­lasset og nord­over. Her finner du hotel­lenes strand­res­tau­ranter på rekke og rad, med tilhø­rende strand­par­sell der du kan leie deg solsenger og para­soller. Her, langs denne velpo­lerte, skin­nende hvite tann­garden av monden eleganse, lever de velstå­ende et bekym­rings­fritt liv, med lange lunsjer, tildek­kede flasker i isbøtter, skall­dyrs­retter og blasert nytelse. Besøk gjerne baren på hotel­lene Carlton, Maje­stic eller Martinez. Her er du i godt selskap, både rent finan­sielt og status­messig, hvis du synes det betyr noe.

Cannes, Cote 'd'Azur, Provence, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Restau­ran­tene og båtene ligger tett i tett ved foten av gamle­byen i Cannes.

Mer om Cannes i Provence i Frankrike

Cannes i Provence er så mye mer enn det byen gir seg ut for. Selv om denne vakre byen vekkes til hektisk liv av film­fes­tival en gang i året, der stjer­nene poserer og champagnen flyter, kan også vanlige mennesker ha fine opple­velser her. På den andre siden av klippen der gamle­byen opprin­nelig, en gang for 2–3 tusen år siden ble anlagt, finner du strender og hoteller tiltenkt mer normale ferie­bud­sjetter. Klippen med gamle­byen er verd et besøk. Her ligger en rekke restau­ranter, både langs havnen og oppover i gatene. Disse er ikke billige, men kvali­teten er høy.

Mer om gamlebyen og severdigheter i Cannes i Frankrike

På toppen av klippen finner du restene etter en romersk by, Canoïs Castrum. Her kan du besøke Musée de la Castre, i ruinene fra 1000-tallet, opprin­nelig et klos­ter­an­legg for Cistercinermunker.

Cannes Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Gamle­byen i Cannes med havnen og høyden der du kan se restene etter et romersk forsvarsverk.

Nå finner du et flott arkeo­lo­gisk og etno­gra­fisk museum her, og både i Tour de la Castre og Cister­ci­ner­ka­pellet St.-Anne er det midler­ti­dige utstil­linger. Når du er her oppe på ”La Castre”, bør du benytte anled­ningen til å ta en titt på Notre Dame de l’Espérance fra 1648. Herfra kan du gjerne rusle ned til stor­mar­kedet Marché Forville innenfor lyst­båt­havnen, hvor du finner alt det du kan ønske av mat og drikke­varer i et utvalg du ikke trodde var mulig. I bakga­tene her, mellom hoved­veien og stranden er det en mengde trive­lige forret­ninger, kafeer, restau­ranter og hoteller.
Cannes Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Bade­stren­dene her er lange, flotte og meget popu­lære. Hotel­lene eier stranden nedenfor og serverer lunsj her på strandrestaurantene.

Helt øst på stranden eller Croi­setten finner du Palm Beach Casino, bygget på restene av middel­al­der­fest­ningen Fort de la Croix.

Cannes, Cote 'd'Azur, Provence, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Cannes og de flotte bade­stren­dene, slik vi kjenner den vakre byen på Cote d’Azur.

Cannes, Cote 'd'Azur, Provence, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Cannes’ gamleby er meget trivelig – i mange av de bratte gatene finner du gode restauranter.

Cannes, Cote 'd'Azur, Provence, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Kvelds­stem­ning i havnen under klippen i Cannes.

Cannes, Croixetten, Cote 'd'Azur, Provence, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Avslappet på en av strand­res­tau­ran­tene langs Croi­setten i Cannes.

Cannes, Cote 'd'Azur, Provence, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

En fontene i gamle­byen i Cannes.