Cap d’Agde i Sør-Frankrike er en meget populær by blant båtfolket og andre ferie- og badegjester. Ikke bare har denne byen en populær og moderne havn med flere flotte marinaer, men her har også naturen sørget for flotte forhold.

Cap d’Agde – historie og sjarme

Cap d’Agde er anlagt rundt en perfekt formet sirkel­rund bukt med en liten øy midt i, som skapt for en havn på en kyst der høst- og vinter­stormer kan skape ganske røffe forhold på sjøen. Det er flotte strender på utsiden av bukten på begge sider av havne­inn­løpet ved Cap d’Agde i Sør-Frank­rike. Cap d’Agde er havnen til byen Agde, som ligger få kilo­meter innenfor, ved elven Herault som er starten på Canal du Midi. Byen Agde har sjar­me­rende eldre bebyg­gelse, typisk for Languedoc, langs kanalen.

Cap d'Agde, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Cap d’Agde er en meget populær desti­na­sjon for fritidsbåtfolket.

Mer om Cap d’Agde i Sør-Frankrike

Cap d’Agde i Sør-Frank­rike har opplevd et kraftig oppsving de senere årene på grunn av sin sats­ning på ferie­bo­liger og hoteller i strand­om­rådet. Her har myndig­heten tilrette­lagt alt for at ferie­gjester skal nyte fine sommer­dager langs stranden, ikke minst for natu­rister. Her er en stor del av strand­om­rådet reser­vert og orga­ni­sert nettopp for natu­rister, med vakter. Over alt finner du en mengde kafeer og strand­barer langs de flotte finkor­nede og lang­grunne bade­stren­dene. Det kan være en del bølger her, så det er bygget kuns­tige lune små bukter omgitt av moloer og bølge­bry­tere. Cap d’Agde i Sør-Frank­rike er et ypperlig sted for utøvere av vann­sport, som brett­sei­ling, seiling, para­gli­ding etc. Utenfor Cap d’Agde i Sør-Frank­rike ligger fest­nings­an­legget Fort Brescou fra middelalderen.

Litt om Agde, kultur og severdigheter

Agde er en meget gammel by, som kan doku­men­tere bybe­byg­gelse helt tilbake til cirka 500 år før Kristus, da greske kolo­nister benyttet de ypper­lige natur­gitte havne­for­hol­dene her. Senere kom romerne, deretter visi­go­terne i år 471, og maurerne i år 714. Dagens kirke St.-Etienne er bygget på 1100-tallet, og erstattet en tidli­gere romansk kirke fra 800-tallet. Denne ble bygd på restene av en kristen kirke fra romertid fra 400-tallet, som igjen erstattet et Diana-tempel. Dagens kirke er bygget av sort basalt­stein, og er ganske spesiell, siden den ser ut som en fest­ning. I gamle­byen kan du rusle rundt omgitt av sjar­me­rende hus fra 16- og 1700-tallet i svært pitto­reske kvar­taler. Du kan frem­deles se bygnings­rester fra de greske og romerske boset­nin­gene, til tross for at Karl Martell ødela meste­parten av byen da han gjen­erobret Agde fra de muslimske maurerne rundt år 755. De gamle bymu­rene er frem­dels synlige flere steder i den histo­riske delen av byen, og mange av husene her er bygget av steiner fra denne muren.

Cap d'Agde, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Cap de Agde har en enorm havn for fritidsbåter.

Litt om Canal du Midi og ferie på vannveien mellom Atlanterhavet med Middelhavet

I år 1666 ble det I et kongelig edikt bestemt at det skulle bygges en kanal for å skape en innen­lands vannvei mellom Middel­havet og Atlan­ter­havet. Kanalen ble åpnet i 1681 og forbundet til Agde via elven Herault. Etter hvert ble også mange andre byer og lands­byer i Languedog og Rous­sillon tilknyttet kanalen, enten via natur­lige elve­leier eller ved konstru­erte kanaler som ble tilknyttet elver for å skape vann­gjen­nom­strøm­ning i kana­lene. Byer som Cap d’Agde, Montpel­lier, Béziers, Perpignan, Narbonne, Sète, Trèbes, Carcas­sonne, Toulouse, Moissac, Valence, Agene og Montau­bane er alle tilnyttet kanalen, som var ekstremt viktig for handels­virk­som­heten, frem til jern­bane­nettet ble utbygd på slutten av 1800-tallet. I dag benyttes frem­deles kanalen kommer­sielt, men også til ferie­turer. Canal du Midi ble satt på Unescos liste over Verdens­arven i 1997. Kanalen har 65 sluser og 54 akve­dukter. Noen mil innenfor byen Bordeaux ved lands­byen Castets-en-Dorthe forbindes kanalen, som nå heter Canal de Garonne, med elven Garonne via en sluse. Hvis du har lyst til å prøve båtferie på Canal du Midi kan du lese mer om det på følgende linker:
www.vnf.fr
www.canaux-historiques.com
www.plan-canal-du-midi.com
www.canalmidi.com
www.canal-du-midi.org

Cap d'Agde, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Cap de Agde er en meget populær turist­de­sti­na­sjon i sommerhalvåret.

Cap d'Agde, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Cap de Agde har typisk sørfransk bebyg­gelse ved havnen i gamlebyen.

Cap d'Agde, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Cap de Agde med stedvis fargerik bebyg­gelse i gamlebyen.