Carcassonne i Frankrike er noe så sjeldent som en komplett, levende middelalderby i det sørlige Frankrike, omgitt av kraftige festningsmurer. Carcassonne har hatt en strategisk viktig beliggenhet på den gamle romerske veien Via Aquitania mellom Middelhavet og Atlanterhavet helt siden det andre århundret før vår tidsregning. Allerede på denne tiden ble det bygd et festningsverk på høyden her, og du kan fremdeles se rester av disse nederst i bymuren mot nord.

Carcassonne – på Unescos liste over Verdensarven

Carcas­sonne ble i 1997 ført opp på Unescos liste over Verdens­arven, fordi den med sine komplette doble fest­nings­murer er et unikt eksempel på fest­nings­ar­ki­tektur fra tids­rommet 500-tallet til 1300-tallet.

Carcassonne, Unscos liste over Verdensarven, festningsby, citadell, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

De som bygde Carcas­sonne mente tyde­ligvis alvor.

Inne i fest­ningen er det bygget nok en fest­ning, Château Comtal. Her ligger Musée Lapi­daire med en flott samling romerske fresker, amforaer og terra­kot­ta­ar­beider, og mye mer. Fest­ningen har også en egen kate­dral, den gotiske Basi­lique St.-Nazaire, som opprin­nelig var en romansk kirke bygget sent på 1000-tallet. Carcas­sonne ble bispe­sete alle­rede på 500-tallet, og de hers­kende visi­go­terne skal ha bygget en kirke alle­rede da. I år 725 erobret muslimske Sara­se­nere Carcas­sonne, og regjerte til de ble drevet ut av Pippin den Lille i år 759. Han var Karl den Stores far. Carcas­sonne ble på 1100-tallet et viktig forsvars­verk for kata­rene, men måtte etter en belei­ring av pave Inno­cens den III.s mili­tære tropper kapi­tu­lere  i år 1209. Heretter ble Carcas­sonne en grenseby mellom Frank­rike og Aragon.

Carcassonne, citadell, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Inne i Carcas­sonne finner du en komplett liten by fra middelalderen.

Mer om Carcassonne

Når du besøker Carcas­sonne vil du oppleve at det er livlig på innsiden av de doble bymu­rene. Her er flere restau­ranter og kafeer, suve­nir­bu­tikker, et uten­dørs teater, en tusen år gammel kate­dral og et par hoteller. På de åpne plas­sene ligger det ofte kafeer eller restau­ranter med uten­dørs serve­ring, med flott utsikt til middel­al­der­be­byg­gelsen, som også består av boliger blant tårn, trapper, skyte­skår, bindings­verkshus, bueganger, broer, blyglass­vin­duer og andre flotte bygnings­de­taljer. Utsmyk­kingen er stedvis svært forseg­gjort, eksem­pelvis med flam­boy­ante gotiske grind­verks­vin­duer. Besø­kende her sier gjerne at det er én ting de aldri kommer til å glemme: Det første synet av denne vold­somme befest­ningen på avstand.

Carcassonne, festningsby, citadell, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Det kan være svært stem­nings­fullt i fest­nings­byen Carcas­sonne på kveldstid.

Carcassonne, festningsby, citadell, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Det har vært fest­nings­verk i Carcas­sonne helt siden romertiden.

Carcassonne, festningsby, citadell, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Synet av fest­nings­byen Carcas­sonne gjør inntrykk.

Carcassonne, festningsby, citadell, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

De gamle fest­nings­por­tene i Carcas­sonne er mildt sagt imponerende.

Den gotiske Basilique St.-Nazaire, Carcassonne, festningsby, citadell, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Fest­nings­byen Carcas­sonne har en egen kate­dral, den gotiske Basi­lique St.-Nazaire.

Carcassonne, festningsby, citadell, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Fest­nings­ar­ki­tekter i Carcas­sonne hadde åpen­bart mange hensyn å ta.

Carcassonne, Unscos liste over Verdensarven, festningsby, citadell, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Fest­nings­byen Carcas­sonne er på Unescos liste over Verdens­arven og et popu­lært utfartsmål.