Carrara er først og fremst kjent for sin praktfulle, hvite marmor, eksportert over hele Romerriket siden antikken. Det er pussig å tenke på at Carrara dermed er verdens eldste industriområde, som fremdeles er i drift. Carrara kan sees på lang avstand som hvite arr i åssiden, og frister kanskje ikke så veldig til besøk.

Carrara – antikkens «marmor-butikk»

Vær imid­lertid klar over at byen Carrara ikke bare består av marmor­brudd, men i høyeste grad også er en levende by med et ditto levende histo­risk bysen­trum. Marmor­brud­dene ligger for øvrig vesentlig høyere enn den vesle byen. Carrara har også en utskip­ings­havn ikke mange kilo­meter fra byen og brud­dene, Marina di Carrara. Her er det flotte kilo­me­ter­lange strender på begge sider av det konsen­trerte havne­om­rådet, og en mengde bade- og ferie­byer med hoteller, restau­ranter og alt det feri­gjester kan ønske seg. Spesielt i retning sørover er stren­dene flotte og svært godt orga­ni­serte. Noen kilo­meter nord­over møter du det liguriske land­skapet, med klipper og furu­kledde skoger helt ned til vann­kanten, avbrutt av små viker og bukter og pitto­reske småbyer som klorer seg fast i terrenget.

Carrara, stenbrudd, marmor, Toscana, Midt-Italia, Italia

Sentrum av den vesle byen Carrara er velstelt – her fra Piazza Alberica.

Mer om Carrara

Carrara gamle bydeler er sentrert rundt tre plasser. Den største heter Piazza Albe­rica, og er samlings­plassen for fast­bo­ende og ferie­gjester. Her finner du noen få restau­ranter, og en del butikker. Den andre plassen er Piazza de Duomo, der den prakt­fulle romanske 1100-tall­kirken, ikke over­ras­kende med fasade i hvit Carra­ra­marmor, troner sammen med den høye campa­nilen. Legg merke til rose­vin­duet. Her ligger for øvrig huset Michel­angelo bodde i da han kom til byen for å plukke ut marmor­blokken til skulp­turen David, som nå er å se i Galleria dell’Accademia i Firenze. Rett nedenfor Piazza Albe­rica finner du plassen rund Teatro Animosi, hvor det også finnes en restau­rant. Et inter­es­sant museum, som du bør få med deg i Carrara, er Museo Civico del Marmo. Her får du innblikk i alle aspekter rundt marmor, alt fra hvordan den brytes, til kunsten å bear­beide den til skulp­turer eller bygnings­deler. Det går busser fra Carrara til og fra marmor­brud­dene hele dagen. I Carrara finnes det en mengde verk­steder som bear­beider marmor. En del av disse er åpne for publikum.

Carrara, marmor, Toscana, Midt-Italia, Italia

Carrara har forsynt verden med marmor siden antikken.

Carrara, Toscana, Midt-Italia, Italia

Eksempel på hva man kan få til med Carrara-marmor, finger­fer­dig­heter og en viss tålmo­dighet – her fra Duomo i Lucca.