Cefalu er en sjeldent vakker by med en flott og dramatisk beliggenhet under den enorme klippen Rocca på Sicilias nordkyst. Det som er spesielt fint med Cefalu er at byen passer like godt som reise- og feriemål for barnefamilier, som for deg som er spesielt interessert i kunst og kultur. Cefalu har både praktfulle strender og praktfull arkitektur i storslåtte omgivelser. Cefalu er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Cefalu – en av Sicilias vakreste byer

Cefalu er en svært gammel by, som ligger helt ut mot havet med en flott, temmelig lang­grunn bade­strand som strekker seg en drøy kilo­meter i vestlig retning. Gamle­byen, som ligger tett opptil klippen og ut mot havet, har en mengde smale smug og gater, der du kan spasere på den samme brosteinen som antik­kens og middel­al­de­rens mennesker har gjort. Det er en liten strand midt i gamle­byen også, ytterst ved den vesle moloen. Her er også en kafé med flott utsyn over havet. Den nyere bydelen ligger vest for gamle­byen, ovenfor stranden.

Cefalu, Sicilia, normannisk, Sør-Italia, Italia

Du finner fine bade­strender rett bortenfor sentrum av den gamle byen Cefalu.

Mer om Cefalu

Som andre gamle byer i middel­havs­om­rådet, er Cefalu bygget i forbin­delse med en klippe som lett lar seg forsvare. Det er rester etter fest­nings­verk på klippen. I motset­ning til andre middel­havs­byer ved havet, ligger Cefalus havn utenfor bykjernen, på den andre siden av klippen Rocca. Det er ingen havne- eller strand­pro­me­nade i sentrum her – husene er bygget som en fest­ningsmur helt ut i sjøen, kun avbrutt av noen gater som vender ut mot havet. Gamle­byen er både pitto­resk og koselig. Det finnes en mengde kafeer, barer og restau­ranter her i den gamle bydelen. Der det er kirker, er det også gjerne plasser foran. Slik er det også her, både foran Cefalus impo­ne­rende domkirke, Duomo Santis­simo Salva­tore di Cefalu. Den er for øvrig ble bygget av en av våre fjerne slekt­ninger, Roger II, en norman­nisk konge, direkte etter­kommer etter Gange-Rolv fra Sunn­møre, som slo seg ned i Normandie på 900-tallet. På plassen foran denne store, flotte kirken er det flere restau­ranter med uten­dørs servering.

Cefalu, Sicilia, normannisk, Sør-Italia, Italia

Cefalu har en drama­tisk belig­genhet under den enorme klippen Rocca.

Mer om Cefalu – historie, kultur, kunst og arkitektur

Cefalu er som nevnt en gammel by, ut i fra navnet grunn­lagt av greske kolo­nister, kanskje en gang rundt 600-tallet før Kristus. Det har stått et romersk Diana-tempel på klippen Rocca. Det finnes også en meget gammel bygnings­struktur fra den eldste bydelen på klippen, utypisk for Sicilia, med rester etter funda­menter av doriske søyler – og særegne kyklo­piske stein­murer, som vi ellers kjenner blant annet fra Mykene i Hellas. Første gang Cefalu fore­kommer i skrift­lige kilder er i år 394 før Kristus, og da er den kun omtalt som en fest­ning. Øya Sicilia har alltid hatt en viktig stra­te­gisk belig­genhet i Middel­havet, og har dermed vært åsted for mange kriger og mye uro.

Sicilias som etnisk smeltedigel

Sicilia har gjennom tidene vært angrepet og okku­pert av både romere, etrus­kere og karthagere/punere i antikken, og senere, i middel­al­deren av arabiske maurere, geno­ve­sere, pisa­nere, araog­ne­sere, samt norman­nere og andre nord­euro­peere. Resul­tatet er en fantas­tisk blan­ding av alle mulige stil­arter, smeltet sammen i en helhet man kun finner her på Sicilia. Et eksempel på dette er Duomo Santis­simo Salva­tore di Cefalu fra år 1148 med utvendig umis­kjen­nelig norman­nisk arki­tektur, men med en maurisk/arabisk bruk av tofarget stein innen­dørs, og mosa­ikker i bysan­tinsk stil. Det finnes flere kirker fra 1100-tallet opp til vår tid i Cefalu. En rusletur med årvå­kent blikk, gir stor beløn­ning. Merk deg også Museo Mandra­lisca, som har samlinger av både kunst og arkeo­lo­giske gjenstander.

Cefalu, Sicilia, normannisk, Sør-Italia, Italia

Klippen Rocca ruver over den gamle histo­riske Cefalu.

Mer om Sicilia

Når du er i Cefalu har du et ypperlig utgangs­punkt for å under­søke Sicilia nærmere. Øya har et vell av sever­dig­heter å by på, fra alle tids­epoker. Her finnes flere godt bevarte greske templer fra 6–700-tallet før Kristus, flere steder på øya, og i Palermo finner du kanskje noe av det flot­teste Sicilia har å by på – duomoen i Monreale – også den bygget av norman­nere. Her finnes dess­uten det fantas­tiske Museo Archeo­lo­gico Regio­nale, som betegnes som Sici­lias viktigste museum. Det sier ikke lite. Dersom du er ute etter en kunst­opp­le­velse av de sjeldne, bør du benytte anled­ningen til å besøke Palermos Palazzo Abatellis og Galleria Regio­nale di Sicilia, som har en eksep­sjo­nell samling av spansk sengo­tisk kunst og itali­ensk renessanse.

Cefalu, Sicilia, normannisk, Sør-Italia, Italia

Cefalu er en histo­risk by med sterke bånd til norman­nerne – etter­kom­mere av norske vikinger.

Cefalu, Sicilia, normannisk, Sør-Italia, Italia

Fra Cefalus Rocca er det mulig å se ned på en norman­nisk katedral.

Cefalu, Sicilia, normannisk, Sør-Italia, Italia

Den kraf­tige og fest­nings­lik­nende vest­fa­saden til Duomo Santis­simo Salva­tore di Cefalu i norman­nisk-romansk stil.

Cefalu, Sicilia, normannisk, Sør-Italia, Italia

Piaz­zaen foran Duomo di Cefalu er et samlings­sted for både fast­bo­ende og feriegjester.

Rocca, Cefalu, Sicilia, normannisk, Sør-Italia, Italia

Cefalu ser liten ut, under klippen Rocca.