Khania eller Chania er en meget populær feriedestinasjon på Kretas nordvestkyst. Både øst og vest for byen finnes det en rekke mindre ferie- og badebyer. Khania er en meget gammel by, som har eksistert i nesten 4 tusen år. Det meste av severdighetene i Khania finnes i området rundt den venetianske havnen. Her ligger det en rekke restauranter med utendørs servering, og her er det alltid mye folk om kveldene. Denne historiske delen av byen er full av pittoreske smug og smågater. Denne eldste delen av Khania er i stor grad preget av handels- og sjøfartsbyen og stormakten Venezias påvirkning under høymiddelalderen.

Chania og gamlebyen

Et fort fra vene­ti­ansk tid finnes fort­satt bevart i Khania. Hvis du beveger deg ut i den ytre delen av havna, på venstre side av havne­bas­senget, kan du både oppleve fortet og kanskje besøke det fine marine­mu­seet. Her er det utstilt en stor samling histo­riske båtmo­deller og en rekke gamle gjen­stander som har med sjøfarten å gjøre. Husk at Helles er en nasjon med ufat­telig lange sjøfarts­tra­di­sjoner, og at de aller fleste grekere har et forhold til havet. Vegg i vegg med det arkeo­lo­giske museet i den tidli­gere San Fran­cesco-kirken finner du et gammelt over­bygd marked, der man selger fersk frukt og grønn­saker i tillegg til lokal­pro­du­serte spesia­li­teter. Over alt i den kose­lige gamle­byen finner du kafeer, restau­ranter og barer hvor du kan slå deg ned for en forfriskning.

Chania, Khania, venetiansk havn, Hellas

Du finner både restau­ranter og rester etter vene­ti­anske fest­nings­murer – også på den andre siden av havna.

Mer om Khania og gamlebyen

Denne delen av gamle­byen med fest­ningen og museet er meget populær, og har masser av smale smug med småbu­tikker, intime restau­ranter og barer. Lenger utover i vestlig retning ligger de beste bade­stren­dene. Også den andre siden av havnen er fin. Hvis du beveger gjennom gamle­byen på motsatt side, til høyre når du står innerst i havne­bas­senget og ser utover, vil du finne en meget trivelig bydel, også her. Langs sjøen her er det noen små antyd­ninger til bade­strender, og her ligger restau­ran­tene vegg i vegg. Mange kommer hit for å spise om kvelden. Utsikten er nydelig og prisene lavere enn i den indre vene­ti­anske havnen. Også denne delen av byen har smale smug og masse spen­nende å oppdage. Chania kan by på mange stor­slåtte herskapshus fra den vene­ti­anske peri­oden. Ha øynene med deg.

Chania, Kreta, Hellas

Chanias havne­om­råde er meget stem­nings­fullt på kveldstid.

Litt om Khanias lange historie

Khania var en kjent by alle­rede i minoisk tid, og het den gang Kydonia, som for øvrig er omtalt i Homers Odys­seen – noe man både var og er stolt av her. Minoisk tid var fra det 27. århundret til midt i det andre årtu­senet før vår tids­reg­ning. Minoerne var kjent som et sjøfa­rende fredelig handels­folk med en høyt utviklet kultur og en used­vanlig frodig kunst. Du bør abso­lutt besøke Knossos ved Hera­k­lion, dersom du har mulighet – gjerne også det arkeo­lo­giske museet i Hera­k­lion, som regnes som ett av verdens viktigste. Knossos var en palassby, der kongen hadde sin resi­dens. Khania har ellers et utmerket arkeo­lo­gisk museum, som ligger i havne­om­rådet. Her kan du blant annet se små leir­tavler med deres skrift­system, minoisk Linear A og gresk Linear B. Kreta ble erobret av Myke­nerne fra fast­landet rundt 1450 før Kristus, og det mino­iske riket opphørte å eksistere.

Linear A fra Kreta, Hellas

Eksempel på Linear A – brikke i brent leire – slike finnes i Chanias arkeo­lo­giske museum.

Mer om Khanias historie

Den mykenske sivi­li­sa­sjonen gikk til grunne rundt år 1100 før Kristus, og de såkalt mørke århund­rene fulgte, med avfol­king og nedgangs­tider. På 700-tallet opplever Hellas igjen vekst og bedre tider, bysta­tene oppstår og forlø­peren til demo­kra­tiet prøves ut i Athen og andre byer på fast­landet. Kreta og Chania blir erobret av romerne i år 69, og det østro­merske riket Bysants når Romer­riket kollapser i år 476. Mellom årene 820 og 961 falt øya i hendene på araberne, men bysan­ti­nerne gjen­erobret øya. I år 1212 ble Kreta solgt til vene­tia­nerne. De neste 400 årene opplevde Khania et kraftig oppsving, til tyrkiske otto­ma­nere erobret øya i år 1661. Kreta og Khania forble tyrkisk til den gresk-tyrkiske krigen i 1923, da øya kom tilbake på greske hender. En drama­tisk og omtumlet historie, som du kan oppdage i de histo­riske lagene Khania består av.

Chanias gamle Janitsjar-moské, Kreta, Hellas

Bygningen med kuppel er Chanias gamle Janit­sja­renes moské fra cirka år 1645.

Chania, Hellas, Kreta

Mange velger å tilbringe kvelden i den vene­ti­anske havnen i Chania.

Gamlebyen, Chania, kreta, Hellas

Det er mange farge­rike innslag i gamle­byen i Chania.

Chania, Kreta, Hellas

Chania – den vene­ti­anske fest­ningen med båtmu­seet ligger ytterst i havnen.

Katedralen Agia Triada, Chania, Kreta

Kate­dralen Agia Triada ligger ved torget i gamlebyen.

Chania, Kreta, Hellas

I den vene­ti­anske havnen i Chania er det livlig på kveldstid.