Cherbourg er en stor og viktig havneby, med fergeforbindelser til England og Irland. Cherbourg ligger ytterst på halvøya Cotentin som deler det nordvestlige og sørøstlige Normandie. Rundt byen og hele denne halvøya er det for øvrig en mengde bademuligheter. Her er lange strender avbrutt av klippeformasjoner og kupert landskap. Det er aldri lang vei til en badestrand, og småbyene ligger etter hverandre, gjerne med noen kilometers avstand mellom hverandre.

Mer om Cherbourg, Frankrike

Havne­bas­senget, som strekker seg innover i byen, deler den i to. På vest­siden av havne­bas­senget er en del av den histo­riske bebyg­gelsen tatt vare på. Den typiske histo­riske bebyg­gelsen består av hus bygget i grå kvaderstein.

Cherbourg, Normandie, gamlebyen, historisk bysenter, Vest-Frankrike, Frankrike

Cher­bourgs velstand er tuftet på handel, sjøfart og fiske.

I denne delen av byen er det handle­gater og bilfrie soner, og flere kafeer, restau­ranter og barer. I Cher­bourg er det også minner fra D‑dagen i 1944 i Musée de Libe­ra­tion som ligger på åstoppen ved Fort du Roule. Her har du et flott utsyn over byen og havnen. Byens folkeliv er i stor grad konsen­trert rundt markeds­plassen Place Géné­rale da Gaulle, og langs handle­ga­tene Rue Tour-Carrée og Rue da la Paix.

Cherbourg, Normandie, gamlebyen, historisk bysenter, Vest-Frankrike, Frankrike

Den ærver­dige havnen i Cher­bourg kler regattabesøk.

Musée Thomas Henry – kunst i verdensklasse

Når du besøker Cher­bourg kan du se kunst av verdens­format i Musée Thomas Henry. Museet har mange flotte flamske arbeider, samt verk av den itali­enske renes­sanse­ma­leren Fra Ange­lico, barokk­ma­leren Nicolas Poussin, Jacques Louis David, Camille Claudel og en samling portretter av realisten Jean Fran­cois Millet. Den vakre parken Parc Emma­nuel Lians har bota­niske hager, og et spen­nende Musée d’Histoire Naturelle.

Cherbourg, Normandie, gamlebyen, historisk bysenter, Vest-Frankrike, Frankrike

Havnen i Cher­bourg er byen hjerte.

Cherbourg, Normandie, gamlebyen, historisk bysenter, Vest-Frankrike, Frankrike

Cher­bourg er en viktig havn for fiskeri-indu­strien i Frankrike.

Cherbourg, Normandie, gamlebyen, historisk bysenter, Vest-Frankrike, Frankrike

Utsikt fra kaia i gamlebyen.