Middelalderlandsbyen Chinon ligger om lag en kilometer fra der Vienne, en sideelv, renner ut i Loire. Landsbyen Chinon ligger flott til, nærmest bygget inn i klippen under Château de Chinon, hvor du har en praktfull utsikt over elven og det frodige landskapet for øvrig. Den hyggelige Chinon er definitivt verd et besøk. Middelalderbebyggelsen er meget godt tatt vare på. Vær spesielt oppmerksom på Rue Voltaire med vakre 14–1500-tallshus i bindingsverk, som tidligere var omsluttet av bymuren.

Mer om Chinon

Chinon har flere stor­slåtte herskapshus og bindings­verkshus både langs den bilfrie hoved­gaten med hele tre navn etter hvert som den strekker seg oppover. Først heter hoved­gaten en Rue Haute St Maurice, så Rue Voltaire og deretter Rue Jean-Jacques Rousseau. På sin vei passerer hoved­gaten Place General du Gaulle, hvor det finnes flere restau­ranter, barer og kafeer. Rett ved plassen i Rue Voltaire nummer 12 ligger et merkelig vinmu­seum, der meka­niske figurer forteller deg det du trenger å vite om vinpro­duk­sjon. I Rue Voltaire nummer 44 skal ingen mindre enn Rickard Løve­hjerte ha dødd i år 1199! Glem ikke å gå på oppda­gel­ses­ferd i side­ga­tene og ‑smugene. Her finner du morsomme butikker og flere restau­ranter. Hvert år i august arran­geres det et middel­al­der­marked i Chinon, som ikke bare er en fryd for øyet, men som også medfører en masse liv og røre på middel­al­dersk vis.

Chinon, Loire, Jeanne d'Arc, middelalder, historisk, gamleby, Vest-Frankrike, Frankrike

Middel­al­der­broen over elven Vienne står i stil med resten av den vakre, histo­riske byen Chinon.

Mer om Chinon og Frankrikes historie

Château de Chinon var fra midt på 1100-tallet et av Plan­ta­genet-dynas­tiets yndlings­steder. Kong Henry II døde her, som hersker over England og deler av Frank­rike. Hans far, grev Geoffrey Plan­ta­genet av Anjou, giftet seg med prin­sesse Matilda av England, datter av Henry I. Deres sønn Henry II giftet seg så med Eleanor av Aqui­taine i Frank­rike og arvet retten til den engelske tronen i år 1154, samtidig som deler av Frank­rike fulgte med gifte­målet. Dette skulle medføre et 300 års tidvis ulyk­kelig samliv mellom England og deler av Frank­rike, som kulmi­nerte i hundreårskrigen.

Chinon, Loire, Jeanne d'Arc, middelalder, historisk, gamleby, Vest-Frankrike, Frankrike

Chinon med sin flotte middel­al­der­borg på klippen over byen.

Chinon og Jeanne d’Arc

Det var angi­velig her i Chinon at Jeanne d’Arc i år 1429 gjen­kjente dauphinen eller tron­ar­vingen som senere skulle bli kong Charles VII. Jeanne d’Arc var virksom i årene 1429 og 1430 og hadde en viktig rolle i og med at hun med sitt bren­nende reli­giøse enga­sje­ment bidro til at krigs­lykken snudde. Hun ble senere dømt til døden i Poitiers og henrettet på torget i Rouen i 30. mai i år 1431 for å ha båret mannsklær.

Chinon og omgivelsene

Noen kilo­meter lenger opp Loire-elven mot Tours, ligger Solkon­gens 1400-talls­slott Château d’Ussé, med hvite tårn og spir, rett ved siden av en liten sideelv til Loire, Indre. Slottet var opprin­nelig en borg, som ble bygget om til lyst­slott. Noen kilo­meter videre oppover langs elven Indre finner du et annet prakt­slott, Château d’Azay-le-Rideau med omgi­velser og hage­an­legg som gjør inntrykk. Her er flere restau­ranter og et hotell.

Chinon, Loire, Jeanne d'Arc, middelalder, historisk, gamleby, Vest-Frankrike, Frankrike

Chinon ligger på begge sider av Vienne, en sidearm til elven Loire.

Chinon, Loire, Jeanne d'Arc, middelalder, historisk, gamleby, Vest-Frankrike, Frankrike

Nederst i middel­al­der­by­en­Chinon, ved Eglise St Maurice.

Chinon, Loire, Jeanne d'Arc, middelalder, historisk, gamleby, Vest-Frankrike, Frankrike

Chinon er middel­al­der­byen hvor Richard Løve­hjerte angi­velig døde i år 1199.