Collioure i Sør-Frankrike er en pittoresk liten katalansk fiskerlandsby med beliggenhet rundt en stor bukt, som igjen består av 3 mindre lune bukter med badestrender. Over den vesle småbåthavna troner en vakker middelalderborg, og langs havnen er det koselige murhus malt i både pastell og knallfarger på rekke og rad.

Collioure – katalansk sjarme med en vakker gamleby

På over­siden av havnen og bade­stren­dene er det smale smug og flere bilfrie gater med kafeer, butikker, galle­rier, suve­nir­bu­tikker og verk­steder for produk­sjon og salg av kunst­hånd­verk. Collioure har helt siden begyn­nelsen av 1900-tallet tiltrukket seg kunst­nere, blant annet Matisse og Derain, som kom hit og startet en ny retning innen kunsten, med dris­tige ekspe­ri­menter i bruk av farger, påvirket både av det sterke lyset, havet og av de farge­rike fisker­bå­tene. Denne første kunst­ner­ko­lo­nien fikk tilnavnet ”Fauves” – vill­dy­rene – av sine mer disi­pli­nerte kolleger.

Kunstnerbyen, Château Royal, Collioure, Pyrenees- Orientales, Sør-Frankrike, Frankrike

Castellet med tempel­rid­dernes Château Royal fra 1200-tallet er et museum åpent for publikum.

Mer om Collioure

Helt ytterst mot havet ligger kirken Notre-Dame-des-Anges, som for å beskytte byens ansjos­fis­kere mot uvær og dårlig fiske. Ansjos­fisket er frem­deles en viktig næring for Collioure, selv om turisme nå er den viktigste. Middel­al­der­borgen i hjertet av havnen rommer det flotte Château Royal, opprin­nelig et fest­nings­an­legg bygget av tempel­rid­derne på 1200-tallet. Slottet innholder i dag kunst­ut­stil­linger og er åpent for publikum. Collioure er et svært popu­lært dags­reisemål i høyse­songen, både på grunn av de fine bade­stren­dene og de pitto­reske kvar­ta­lene i de eldste byde­lene på begge sider av festningen.

Kunstnerbyen, Collioure, Pyrenees- Orientales, Sør-Frankrike, Frankrike

Du finner kafeer og restau­ranter langs den vest­ligste stranden i Collioure, også.

Til tider kan Collioure derfor være over­be­folket av turister. Colliour er imid­lertid en sjel­dent vakker by og er abso­lutt verd et besøk. Hvorfor ikke plan­legge besøket i Colliour med en dukkert, en tur innom museet i fest­ningen og en lunsj i den kose­lige gamlebyen?

Kunstnerbyen, Collioure, Pyrenees- Orientales, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra den livlige strand­pro­me­naden i Collioure.

Kunstnerbyen, Collioure, Pyrenees- Orientales, Sør-Frankrike, Frankrike

Gamle­byen i Collioure er malt i typiske pastellfarger.

Kunstnerbyen, Collioure, Pyrenees- Orientales, Sør-Frankrike, Frankrike

Pano­rama over den vakre ferie­byen Collioure.

Notre-Dame-des-Anges, Kunstnerbyen, Collioure, Pyrenees- Orientales, Sør-Frankrike, Frankrike

Collioure i et nøtte­skall – fisker­båt­havna, midt­stranda og 1600-talls­kirken Notre-Dame-des-Anges.

Château Royal, Kunstnerbyen, Collioure, Pyrenees- Orientales, Sør-Frankrike, Frankrike

Du bør besøke tempel­rid­dernes Château Royal fra 1200-tallet.