Elne i Sør-Frankrike er en liten, pittoresk landsby med et virvar av smale smågater og bratte smug. Alle leder opp mot den vakre middelalderkatedralen som troner på byens høyeste punkt. Her finner du en byplan slik den har vært i mer enn tusen år, og bak pussede murfasader malt i varme pastelltoner, finner du hus som er bygget en gang i middelalderen, kanskje for tusen år siden.

Elne – en liten by med en viktig katedral

Deler av den kraf­tige bymuren, byporten og små bueganger i den eldste bydelen rundt kate­dralen, forteller sitt klare språk om ufreds­tider og behov for forsvar. I velstå­ende Elne er det jord­bruk og vinpro­duk­sjon som gjelder. Her har flit­tige jord­bru­kere kulti­vert land­skapet gjennom århundrer og gjort jorden fruktbar gjennom kompli­serte vann­ings­sys­temer. Elne ligger kun tre-fire kilo­meter fra noen av Frank­rikes flot­teste strender.

Mer om Elne, historie og Hannibals elefanter

Elnes historie strekker seg over mer enn 2700 år. I år 218 før Kristus var gene­ralen Hann­ibal fra Kartago på besøk med sine elefanter og tropper. Han var på vei mot Roma for å forsøke å erobre hoved­staden i Romer­riket. Elne var en svært viktig og velstå­ende by i middel­al­deren, frem til år 1500. Elne ble bispe­sete alle­rede i år 568, og var det til år 1602. Dagens kate­dral ble påbe­gynt på 900-tallet, på restene av en tidli­gere kirke. Kirken Cath­é­drale de Ste.-Eulalie et St.-Julie er bygd i en streng, nesten norman­nisk romansk stil, mens den virke­lige godbiten – klos­ter­hagen med buegan­gene i blåhvit marmor er i både romansk og gotisk stil – bygget fra 1100-tallet til 1300-tallet. Søylene i buegan­gene er hver for seg kunst­verk av format. Hver eneste søyle er indi­vi­duelt hugget og utformet.

Elne, Pyrenee Atlantique, Katedral, klostergang, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Noen av de enestå­ende figur­ka­pi­telene på søyle­gangen rundt klos­ter­hagen i Elne.

Figur­ka­pi­telene øverst på hver søyle er hugget gjennom to århundrer og doku­men­terer dermed utvik­lingen innen skulptur fra romansk tid med naivis­tiske, klos­sete figurer til den mer natu­ra­lis­tiske gotiske skulp­tur­tra­di­sjonen, påvirket av muslimsk mude­jar­kunst i form av arabesker og blomster. Du kan få omvis­ning både i kirken, klos­teret og gamlebyen.

Enda mer om Elne, historie, severdigheter og markeder

Elne har mer å by på for deg som er inter­es­sert i historie, kultur, arki­tektur og arkeo­logi. I klos­teret finner du nemlig et spen­nende lite histo­risk museum som doku­men­terer byens noe omtum­lede historie, i tillegg til et litur­gisk kabi­nett fra 1400-tallet. Ved siden av, i St Lauren­tius’ kapell, ligger det inter­es­sante arkeo­lo­giske museet med gjen­stander fra stein­al­deren frem til middel­al­deren. Her er spor etter iberiske stammer, føni­kere, grekere, romere, visi­go­tere, muslimske maurere og kata­la­nere. Fra 1659 ble Rous­sillon en del av Frank­rike. Og tradi­sjo­nene lever: Hver onsdag om sommeren holdes den kata­lonske tradi­sjonen med Sardanes-dans i hevd på byens vesle markeds­plass. Hver mandag, onsdag og fredag er det marked i Elne. Du kan også være med på vinsma­king i vin-coope­ra­tivet i byen.

Elne, Pyrenee Atlantique, Katedral, klostergang, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Veggene langs søyle­gan­gene er dekorert.

Mer om Elne i Sør-Frankrike og området rundt

Kyst­linjen ved Elne i Sør-Frank­rike er velsignet med noen av Frank­rikes beste bade­strender. Her finnes et enormt utbud av ferie- og bade­steder som de færreste nord­menn er klar over. De små bade­byene Les Capel­lans og Saint-Cyprien Plage med den store mari­naen ligger som nærmeste nabo­byer på selve kysten. Nord­over finner du små trive­lige bade­byer som Argelès-Plage, Saint-Cyprien-Plage, Canet-Plage og Port-Bacarès med et bredt tilbud innen alt somt bort­skjemte bade­gjester kan ønske seg. Her er en masser av gode restau­ranter i alle pris­klasser og en mengde akti­vi­teter rettet mot alle alders­grupper, også innen vann­sport. Videre sørover endrer kyst­linjen karakter, og ved Racou Plage tar et mer klippe­preget kyst­land­skap over.

Elne, Pyrenee Atlantique, Katedral, klostergang, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike, Collioure

Elne ligger bare en snau halv­times kjøretur unna den idyl­liske ferie­byen Collioure.

På kysten Cote Vermeille finner du idyl­liske kata­lanske kyst­byer som Collioure, Porte-Vendres og Cerbère med gammel murhus­be­byg­gelse malt i både pastell og sterke farger. Her finnes sjar­me­rende havne­par­tier med restau­ranter, kafeer og folkeliv, samt småstrender, bestå­ende av både fin sand, rulle­stein og småstein.

Cathédrale de Ste.-Eulalie et St.-Julie, Elne, Pyrenee Atlantique, Katedral, klostergang, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale de Ste.-Eulalie et St.-Julie ligger midt i Elne på byens høyeste punkt.

 klosterhagen til Cathédrale de Ste.-Eulalie et St.-Julie, Elne, Pyrenee Atlantique, Katedral, klostergang, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra klos­ter­hagen til Cath­é­drale de Ste.-Eulalie et St.-Julie.

Cathédrale de Ste.-Eulalie et St.-Julie, Elne, Pyrenee Atlantique, Katedral, klostergang, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Du må gå rundt Cath­é­drale de Ste.-Eulalie et St.-Julie for å komme til klosterhagen.

Elne, Pyrenee Atlantique, Katedral, klostergang, Viuex ville, gamlebyen,middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Legg merke til de vakkert tilhugne søylene – alle med forskjellig utsmykning.

Klosterhagen, Cathédrale de Ste.-Eulalie et St.-Julie, Elne, Pyrenee Atlantique, Katedral, klostergang, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Klos­ter­hagen til Cath­é­drale de Ste.-Eulalie et St.-Julie i Elne er omgitt av søyleganger .

Klosterhagen, Cathédrale de Ste.-Eulalie et St.-Julie, Elne, Pyrenee Atlantique, Katedral, klostergang, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Klos­ter­hagen til Cath­é­drale de Ste.-Eulalie et St.-Julie i Elne er omgitt av søyleganger .

Elne, Pyrenee Atlantique, Katedral, Cathédrale de Ste.-Eulalie et St.-Julie, klostergang, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Veggene langs søyle­gan­gene er deko­rert – her er motivet kors­fes­telsen av Kristus.