Faro har vært hovedstaden i Algarve-provinsen siden 1756, og har en trivelig og spennende historisk bydel ved havneområdet. Centro Historico ligger innenfor bymurer fra den gang maurerne hersket her i mer enn 500 år, fra år 711 til år 1249. Gamlebyen i Faro er, som andre steder i Sør-Europa, stedet der både innbyggere og feriegjester møtes for å spise, drikke og kose seg sammen.

 

Faros sjarmerende gamleby

Gamle­byen i Faro har en god del bevart histo­risk bebyg­gelse, til tross for at byen ble rammet av et stort jord­skjelv i år 1755. I denne sjar­me­rende bydelen finner du også restene etter Sé, den første kristne kirken fra 1249, bygget på stedet der det tidli­gere hadde ligget en moské. Kirken ble gjen­opp­bygget i en blan­ding av renes­sanse og barokk stil etter engelsk angrep i 1596 og jord­skjelvet i 1755. Gamle­byen har også et bispe­pa­lass fra 1700-tallet som frem­deles er i bruk. Byen har et inter­es­sant arkeo­lo­gisk museum, som ligger i det tidli­gere klos­teret Nossa Senhora da Assuncao. Her finnes gjen­stander og skulp­turer helt tilbake fra romertid. Her finner du også flere trive­lige plasser med restau­ranter, barer og kafeer med uten­dørs servering.

bispepalasset, gamlebyen, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Det gamle bispe­pa­lasset ligger innenfor bymu­rene i den histo­riske delen av Faro.

Mer om Faro og bademuligheter

Faro har også en utmerket strand. Selve byen Faro ligger ikke i direkte tilknyt­ning til havet, men i restene av et elve­utløp, med flyplassen på en halvøy adskilt fra byen av en liten lagune. Den flere kilo­meter lange og utrolig flotte bade­stranden befinner seg sepa­rert fra byen på en sand­banke som ligger foran flyplassen, med adgang via en bro og bilvei som går forbi flyplassen. På denne lange sand­banken ligger det en ganske stor ferieby bestå­ende av små trehytter i ”koloni­hage­stil”. Ganske stilig.

Faro, gamlebyen, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Faros kate­dral er en litt underlig bygning – tårnet er fra 1200-tallet i gptisk stil.

Mer om Faro på Algarve-kysten i Portugal og severdigheter

Faro har sever­dig­heter også på utsiden av den kompakte gamle­byen. Øverst på byens mest sentrale plass, Largo do Carmo ligger den stor­slåtte og vakre kirken Igreja do Carmo, påbe­gynt i år 1713 i barokk stil, med to kraf­tige, flott deko­rerte fasade­tårn. Rett nedenfor finner du en annen inter­es­sant kirke, São Pedro, med beskjedne ekste­ri­ører og desto flot­tere inte­ri­ører: Blant annet en alter­tavle fra 1698, som berget seg gjennom det massive jord­skjelvet i 1755 – og en Santis­simo Sacra­mento-kapellet med en used­vanlig vakkert deko­rert alter­tavle fra 1745.

Byport, Faro, gamlebyen, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Nok en gammel byport leder inn til gamle­byen i Faro.

Faro, gamlebyen, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Den gamle byporten sett innenfra i gamle­byen i Faro.

Faro, gamlebyen, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

…og her er byporten inn til gamle­byen i Faro sett utenfra.

Klosteret Nossa Senhora da Assuncao, Faro, gamlebyen, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Klos­teret Nossa Senhora da Assuncao huser i dag det arkeo­lo­giske museet.

katedralen, Faro, gamlebyen, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Foran kate­dralen i Faro står statuen av Dom Fran­cesco Gomes, biskop i byen sent på 1700-tallet og begyn­nelsen av 1800-tallet.