GoToGate

Firenze

Firenze er kanskje den byen i verden med høyest antall kulturseverdigheter i forhold til areal. Firenze er spesielt kjent som renessansens krybbe, men byen har også praktfull arkitektur og kunst fra før denne spennende epoken. Man tidfester gjerne renessansen til perioden år 1400 – 1600. Firenzes historiske senter ble allerede i år 1982 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Firenze
Første gang man ankommer det historiske senteret i Firenze, er det lett å få sjokk. I Firenze er det nemlig så kort avstand mellom kultur-severdighetene at inntrykket kan bli ganske voldsomt. Spesielt hvis du på forhånd har lest litt kunsthistorie og vet betydningen av det du ser. Her er det knapt mulig å bevege seg ti meter uten å komme i nærkontakt av tredje grad med arkitektur og kunst i den absolutte verdensklasse. Det skjedde nemlig noe spesielt i Firenze på begynnelsen av 1400-tallet.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Man kan bli ganske lamslått av all kunsten – over alt i Firenzes historiske sentrum. Her Ammannatis Neptunstatue på Piazza della Signora fra slutten av 1500-tallet

Hva er renessansen?
Ordet renessanse betyr gjenfødelse. Rundt år 1400 gjenoppdager man antikkens klassiske verdier – både arkitekturen, skulpturen, litteraturen og ikke minst ble bevisst de store filosofenes tanker. Skriftene til Platon, Aristoteles og andre av antikkens filosofer ble gjenoppdaget. Deres tanker og ideer fikk stor betydning, og ble drivstoffet for renessansens utvikling. Nå ble humanisme, fornuft og kunnskap verdsatt, mens Guds og kirkens uinnskrenkede makt ble satt på prøve.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Renessansen søkte perfeksjon både i gjengivelsen av mennesker og natur. Perspektivet ble viktig. Her “Bebudelsen” av Leonardo da Vinci, ett av hans relativt få fullførte oljemalerier – fra cirka år 1472. Foto: Web Art Gallery

Plutselig ble mennesket og kunstneren satt i sentrum. Kunstnerne var datidens rocke-stjerner, om vi får si det slik. Firenze er kjent som byen der renessansen startet. Men byen spilte også en viktig rolle i middelalderen hva angår arkitektur, kunst og byutvikling. Det kan du lese mer om i egne avsnitt. Link til en meget nyttig nettressurs for Firenzes museer her, hvor du også kan forhåndsbestille billetter – noe som anbefales på det sterkeste, med mindre du liker å stå i kø.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Renessansen åpnet for nye tanker om en ny verden: Leonardo da Vinci tegnet et flyvemaskin i år 1485. Foto: © Web art gellery

Multitalentenes tid
Multikunstnere som Leonardo da Vinci, Brunelleschi og Michelangelo ble de nye forbildene. De var malere, skulptører, oppfinnere og arkitekter i én og samme person. Noen av arkitekturhistoriens største prestasjoner er knyttet til disse menneskene. Vanlige folks forventninger til fremtiden og utvikling må ha vært enorme. Renessansen var enkeltindividets epoke, og kunstnerne nøt enorm respekt. Mens kirken tidligere var den viktigste bestiller av kunst, begynte nå velstående bankierer og handelsmenn å bestille kunst og arkitektur. Kunstnere som tidligere hadde hatt kirken som kunde, fikk dermed anledning til å bruke sine talenter også på verdslige bygg og objekter. Mye av det fineste som ble bygget og skapt i renessansen er bevart for ettertiden – og en god del av dette kan oppleves nettopp i Firenze.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes skyline er ikke til å ta feil av…

Firenze som turistdestinasjon
Firenze er en utrolig populær by, egentlig altfor mye besøkt. Turister fra hele verden kommer hit for å oppleve den enestående kunsten og arkitekturen. Firenzes gamleby er oppført på Unescos liste over Verdensarven – og det er ikke uten grunn. Spesielt i sommerhalvåret er det ekstremt folksomt her. Det er et must å bestille billetter på forhånd til de viktigste museene, som Ufizzi-museet, hvor du har anledning til å se et omfattende utvalg av verdens aller viktigste kunstskatter.

Firenze, Piazza della Signora, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Piazza della Signora er Firenzes viktigste plass. Foto: © Turisimo Firenze

Firenzes historiske senter er relativt lite i utstrekning. De fleste av Firenzes kulturelle severdigheter er dermed innen gåavstand. Firenze er delt i to av elven Arno. De fleste severdighetene ligger på nordsiden av elven. I og rundt Firenzes historiske sentrum finner du mange åpne plasser med kafeer og restauranter med utendørs servering. Prisene her kan være ganske stive, men det er ikke til å unngå i en så populær by som Firenze. Du skal ikke langt bort fra det mest ”sentrale sentrum” før du merker det positivt på prisnivået.

Litt om romertiden
For å forstå det du ser i Firenze er det helt nødvendig å vite litt om utviklingen som byen har vært gjennom – også før renessansen. Som mange andre av Europas kulturbyer, ble Firenze grunnlagt av romerne – sporene etter dem er faktisk fremdeles synlige – om ikke helt oppe i dagen.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Rekonstruksjon av det romerske teateret etter arkeologiske utgravinger forteller at Firenze var en viktig by allerede for to tusen år siden. Foto: museicivicifiorentini.comune.fi.it

I likhet med andre italienske byer, som blant andre Verona, Torino, Como, Pavia, Bologna og Lucca, finner du fremdeles tydelige spor etter det rettvinklede romerske gatenettet med sentralt beliggende torv, der byens gamle romerske forum lå. Disse byene med romersk opprinnelse hadde fortsatt å fungere gjennom middelalderen. Deler av romerske bymurer og byporter finnes fremdeles i mange byer over nesten hele Europa. I overraskende sterk grad forholdt innbyggerne seg ennå til antikkens bytradisjoner innen handel, jus og sosiale forhold, noe som bekrefter romernes eksepsjonelle dyktighet hva angår infrastruktur og styresystem.

Litt om Firenzes historie før renessansen
Firenzes byhistorie starter år 59 før vår tidsregning. Da anla romerne en castrum her – på nordsiden av elven Arno. I likhet med de aller fleste andre romerske festningsbyer fikk Florentia – den blomstrende byen – en rektangulær grunnplan med snorrette gater i et rettvinklet nett med et forum – en stor, åpen plass – midt i, og byporter midt på hver side av bymuren, som omga bebyggelsen.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Romertidens gatenett er fremdeles synlig i Firenze. Foto: © vps.it

Hovedgatene, cardo i retning nord-sør og decumanus i retning øst-vest krysset hverandre nettopp her – i forum. Her, som i mange andre byer med romersk opprinnelse, eksisterer forum fortsatt som plass. I middelalderen het denne plassen Mercato Vecchio (det gamle markedet) – i dag heter den Piazza della Repubblica. Under keiser Hadrian (117-138 e. Kr.) ble det bygget en bro over elven Arno i den sørlige forlengelsen av cardo. Rett utenfor bymurene lå Florentias amfiteater eller arena. Den ovale formen kan fremdeles sees i gateløpene her – byen er med århundrene vokst langt utenfor sitt opprinnelige areal. Florentia ble i romertiden et livlig handelssenter på grunn av sin plassering med frodige omgivelser i dalbunnen langs elven Arno. I området rundt dagens Duomo er det funnet rester etter et kristent kultsenter.

Firenze i folkevandringstid og tidlig middelalder
Etter at Vest-Romerriket gikk i oppløsning år 476, opplevde også Firenze uro og vold. Germanske stammer strømmet inn i Italia, særlig ostrogoterne for brutalt frem under kong Totil, angivelig en svensk høvding fra Gotland, senere leder av mange germanske stammer. Det Øst-Romerske riket rykket i år 535 inn i Italia til forsvar, og det ble ført krig over store deler av den italienske halvøya frem til år 552, da ostrogoterne ble fordrevet.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Vandalkongen Totila ødelegger Firenze cirka år 540 – illustrasjon fra Giovanni Villanis Nuova Cronica ca år 1280-90. Kilde: Wikipedia

Firenze fikk gjennomgå – byen ble beleiret og angrepet rundt år 540. Barbarene og vandalene ødela mestaparten av Firenze, angivelig med unntak av blant annet et åttekantet mars-tempel som var omgjort til en kristen kirke, som man antar at er forløperen til dagens Battistero – dåpskapellet.

Kort om langobardere, bysantinere og Karl den Store
Byen kom seg på fote igjen og ble gjenoppbygd innenfor romertidens bymurer. Langobardene, en annen germansk stamme, tok herredømme over store deler av Italia i år 568, med stadig følgene konflikter med Bysants. Man vet lite om hva som skjedde i Firenze og Toscana for øvrig i denne perioden.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

En plate fra langobarderkongen Agilulfs hjelm med hovedpersonen avbildet i midten. Funnet ved Pistoia og utstilt i Firenzes arkeologiske museum i Palazzo Bargello. Foto: Sailko / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

I år 774 erobret Karl den Store mesteparten av Italias nordlige halvpart på oppfordring fra paven, og ble i år 800 kronet til keiser av Det Hellige Romerriket som takk for hjelpen. Denne seremonien fant sted i Peterskirken i Roma. Fra denne tiden finner vi i Firenze den severdige kirken Santi Apostoli, fullført i år 786 i tidlig romansk stil, med byggematerialer fra romerske bygninger og ruiner – som så mange andre kirker i Toscana. Dåpskapellet Battistero ved Duomo er et av byens mest kjente bygg. Det er antatt at bygningen ble oppført på 1000-tallet, men mye tyder på at bygningen er mye eldre – kanskje fra de første årene av 400-tallet. Mer om Battistero i eget avsnitt. Firenze hadde mistet mye av sin betydning etter romerrikets fall, men den hadde fortsatt en strategisk viktig beliggenhet ved elven Arno.

Firenze fra 800-tallet frem til «gullalderen» på 1000-tallet
Frakt av jordbruks- og handelsvarer på Arno førte til at det vokste frem en markedsplass på utsiden av de gamle romerske bymurene på 7-800-tallet, mellom byen og elven. Et stykke ut på 800-tallet utvides bymuren til å omfatte det triangelet ned mot elven, som markedet utgjorde. Rundt år 1.000 begynner Firenze å bli en handelsby av en viss betydning, og blir valgt som hovedstad i markgrevskapet Toscana istedenfor Lucca.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

San Miniato al Monte ligger vakkert til i åssiden over Firenze. Foto: © www.hiddenitaly.com

I år 1013 starter byggingen av den vakre romanske kirken San Miniato al Monte, som ligger i åssiden over Firenze, på sydsiden av elven Arno. Her benytter håndverkerne seg av hvit marmor og grønn stein, og skaper et byggverk som inspirerer flere liknende kirkebygg i Toscana.
I nærheten ligger også Forte Belvedere og Porta San Giorgio fra år 1260, Firenzes eldste originale byport, samt Piazzale Michelangelo med kopier av kunstnerens mest berømte skulpturer, blant annet David. Rundt år 1050 blir det inngått en allianse mellom paven, erkebiskopen og de lokale biskopene om å gjøre byen til et senter for en stor reformbevegelse. I år 1069 slutter også den mektige markgrevinnen Mathilda av Toscana seg til alliansen. Byen får etterhvert en betydelig virksomhet innen tekstiler – en sterk vekst innen ullspinnerier og veverier gir en økning av handel – stoffer og klær fra Firenze blir kjent for sin høye kvalitet, og etterspørselen øker voldsomt. Grunnlaget for byens makt og rikdom er lagt og nå begynner det som kalles Firenzes Gullalder. I år 1095 er det første Korstoget for gjenerobring av den hellige byen Jerusalem i gang, og dette påvirker handelen – med de følgende korstogene vokser Firenze stadig sterkere.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Samme år som markgrevinnen Mathilda av Toscana dør, herjes Firenze av en voldsom bybrann – illustrasjon fra Giovanni Villanis Nuova Cronica ca år 1280-90. Kilde: Wikipedia

Firenzes Gullalder i middelalderen
Firenzes Gullalder starter altså omtrent 300 år før den kjente «gullalderen», nemlig renessansen. En god del av forutsetningene for nettopp renessansen skapes i middelalderen. I løpet av denne perioden. I år 1115 dør Mathilda av Toscana med den følge av at det eksisterende adelsveldet, som i sin tid ble innført av Karl den Store sent på 700-tallet, blir opphevet, og i år 1183 får byen rett til selvstyre. I denne perioden skjer også det at mektige jordeiere fra området rundt Firenze flytter inn i byen. Med den stadig økende handelen oppstår finansieringsbehov og bankvirksomhet. Enkelte av de mektige familiene engasjerer seg som bankierer, og på 1200-tallet er veksten i handelsvirksomheten nærmest eksplosiv – drevet av eksport av tekstiler, vin og landbruksvarer.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenze slo egne gullmynter – fiorinos eller florentinere på norsk – her i 1347-utgaven. Kilde: Wikipedia

I år 1252 begynte Firenze å slå gullmynter, såkalte florentinere, som ble en ytterst populær og gangbar valuta over hele Europa, der sølvmynter var standarden. Handelen var internasjonal med forbindelser til både England og Flandern, hvorfra man importerte råvarer og halvfabrikata. I år 1273 ble eksempelvis 13 % av Englands totale ullproduksjon eksportert til Firenze, hvor intet mindre enn en tredjedel av befolkningen jobbet med tekstilproduksjon, fra karving av ull til farging, veving og skreddersøm. Stoffer ble eksportert i alle himmelretninger i bytte mot gull, krydder, silke og råvarer som strømmet inn fra Østen, Afrika og ble videresolgt til europeiske stater – fra Skandinavia ble det handlet tørrfisk, pels og hvalbein. Med importen oppstod verksteder som bearbeidet og foredlet råvarer for salg og eksport, alt fra metallarbeider, garverier, lærvarer, trevarer, møbelproduksjon, intarsia, steinhugging og -sliping, gullsmeder, frisører, skomakere og murere – kort sagt; alt innen håndverk. Disse håndverksgruppene dannet egne laug, som ikke bare regulerte virksomhetene i byen, men som også inntok viktige posisjoner hva angår handelsprivilegier og politikk. Noen av de mektigste laugene hadde representanter i bystyret.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenze i overgangen fra middelalderen til renessansen – Duomo er ferdigstilt med Brunelleschis kuppel. Kilde: Wikipedia

I tillegg til handel var det etter hvert også en betydelig kulturell utveksling. I år 1202 utga Leonardo Pisano boken Liber Abaci der et nytt regnesystem ble presentert basert på de arabiske tallene med null og desimaler. Der det er mye penger og velstand, oppstår det alltid maktkamp. Familier som Guelfene og Ghibelinerne – representanter for henholdsvis keisermakten og pavemakten – kjempet om makten med ikke alltid redelige midler. Firenze opplevde stadig omskiftende styresett, men samtidig sterk økning i folketall og velstand. På slutten av 1200-tallet bodde det hele 110.000 mennesker innenfor bymurene og 400.000 utenfor. Det ble derfor startet bygging av ny bymur i år 1284 – et arbeid som skulle vare i nesten 50 år. Murens lengde ble totalt 8,5 kilometer med hele 73 forsvarstårn på 23 meters høyde. 15 flott dekorerte og staselige byporter ledet inn til Firenze, som nå hadde et areal på cirka 5 kvadratkilometer. Firenze var nå Europas fjerde største by. I dag finnes det rester av denne bymuren sør for elven Arno.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Basilica de Santa Croce er ikke bare vakker, den er også mausoleum for mange av Firenzes historiske notabiliteter. Foto: Amada44 / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Mer om Firenzes historiske sentrum
Denne delen av Firenze, som ikke er stor, er bemerkelsesverdig rik på kunst og arkitektur. La oss begynne helt øst i gamlebyen, med den gotiske kirken Santa Croce fra 1294, som inneholder store kunstskatter, som freskomalerier fra tidlig 1300-tall av Giotto og hans elev Taddi, i tillegg til en av kunsthistoriens mest kjente altertavler.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Giotto di Bondones berømte
Baroncelli Polyptych – Kroningen av jomfruen – den gotiske spissbuen i midten ble kappet for å passe inn i et rektangulært format under renessansen(!) Foto: © www.hiddenitaly.com

Kirken ble tidlig et mausoleum for Firenzes berømtheter, og omfatter gravstedene til Gallilei, Bruni, Machiavelli og Michelangelo, samt et minnesmerke over Dante. Det mest spennende ved Santa Croce finner man ved klostergangen til høyre for kirken, nemlig det berømte Capella dei Pazzi, et praktfullt lite renessansekapell med kuppel, som har nydelige dekorasjoner i taket.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Det vakre Capella dei Pazzi har sikret seg en plass i arkitekturhistorien. Foto: tiseb / Wikipedia CC-BY-SA 2.0

Litt om andre severdigheter
I den fremmedartede kirken Orsanmichele fra første halvdel av 1300-tallet, kan du se et enestående alter fra 1350-årene av Andrea Orcagna, mens ytterveggene inneholder 14 nisjer med skulpturer av skytshelgener for byens forskjellige laug. Her er også relieffer som skildrer laugene i arbeid. Orsanmichele ser slett ikke ut som en kirke, men som et hus i gotisk stil.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I Firenze finnes verdenskunsten over alt. I kirken Badia Fiorentina kan du f eks oppleve “Jomfruen åpenbarer seg for St. Bernhard” malt av Filippino Lippi år 1482 – 1486. Foto: © www.hiddenitaly.com

Kirken Badia Fiorentina fra år 978 har et sentralt verk av Filippino Lippi, “Jomfruen fremstår for St. Bernhard” fra 1485, samt fresker i klostergangen fra 1400-tallet. Palazzo Nonfinito ble påbegynt av Buontalenti i 1593 og er fremdeles uferdig. Det huser Italias første antropologiske og etnologiske museum, som ble åpnet i 1869. Her finnes også kunst fra Italias kolonitid, samt gjenstander samlet av kaptein Cook på hans Stillehavsekspedisjoner på 1700-tallet. Museo di Firenze com’era dokumenterer byens utvikling ved hjelp av kart, tegninger og malerier. Casa Buonarotti består av tre hus som Michelangelo i 1508 kjøpte som investeringsobjekter. Hans slektninger har skapt en viktig samling arbeider her, som tidlige skulpturer og relieffer, samt en tremodell av fasaden på kirken San Lorenzo, som aldri ble igangsatt. På Piazza della Signora finner du Palazzo Vecchio fra 1322 og Loggia delle Signoria fra 1382, også kalt Loggia dei Lanzi, blant de mange skulpturene, som er spredt utover plassen, som eksempelvis Neptun-fontenen og Davidstatuen av Michelangelo, bare for å ha nevnt noen.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Man anså også i renessansen at en viss frekvens av henrettelser var av det gode, og her blir ikke bare Girolamo Savonarola hengt, men også for sikkerhets skyld brent. Dominikanermunken unnslapp på denne elegante og utspekulerte måten drukningsdøden i det Herrens år 1498. Kilde: Wikipedia

Firenzes middelalder-arkitektur
Mye av middelalderens Firenze er borte, men du finner en del av de smale smugene og eldre palazzo’ene mellom Piazza della Reppublica og Arno. Her finner du også rester av de mange tårnene som ble bygd av mektige familier, som boliger som kunne forsvares – etterhvert ble også disse tårnene rene prestisjebygg. Du finner fremdeles rester av slike tårn i Firenze – innbygd som del av nyere palasser og byhus. I byen San Gimignano i Toscana står fremdeles uvanlig mange av disse tårnene – i Bologna er det par stykker – i rådhuset i Siena er det malerier av flere slike. Disse tårnene ble utgangspunkt for den private og offentlige palassene, som ble bygd på 1200- og begynnelsen av 1300-tallet. Et slikt hus finner du i Via Porta Rossa 13 mellom Piazza della Reppublica og Arno – det heter Palazzo Davanzati og er i dag et museum, et eksempel på den forvandlingen et typisk palazzo gjennomgikk fra middelalderen til renessansen.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Davanzatis interiører er en fryd for øyet. Her fra papegøyesalen. Foto: © www.hiddenitaly.com

Mer om Palazzo Davanzati – et typisk 1300-talls kjøpmannshus
Palazzo Davanzati ble bygd midt på 1300-tallet, og er representativt for den type borger- og kjøpmannskulturen, som oppsto i middelalderens Firenze frem til renessansen. Liknende palasser ble omgjort fra middelalderske tårnhus til palasser fra cirka år 1200 og fremover. Hvis du ønsker et nærmere innblikk i denne utviklingen, så bør du besøke dette museet, som er en skattkiste i alle henseender. Palazzo Davanzati er oppført i fire etasjer med en luftig loggia øverst. I første etasje vender tre butikklokaler ut mot gaten, hvor man ifølge florentinske skattelister drev kleshandel. Butikklokalene er ikke forbundet med noen av de tre leilighetene som ligger oppover i etasjene. Palazzo Davanzati var bygd som en generasjonsbolig, hvor tre familier kunne leve adskilt i leiligheter som var innbyrdes forbundet med hverandre med en trapp fra den kvadratiske cortilen eller lysgården midt i bygget.

 Firenze, Palazzo Davanzati, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra cortilen i Palazzo Davanzati – gårdsrommet som ligger midt inne i bygningen. Foto: © www.hiddenitaly.com

I cortilen var det brønn med taljesystem hvorfra vann kunne heises direkte opp til den enkelte leiligheten. Palazzo Davanzati kunne i likhet med forløperen, middelalderens tårnhus, forsvares ved at prosjektiler kunne slippes ovenfra og ramme inntrengere via sjakter i takhvelvene på grunnplanet. Loggia’en i øverste etasje ble tilføyd på 1500-tallet. Innvendig er leilighetene dekorert med vakre fresker.

Firenze, Palazzo Davanzati, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Husfruens soverom i Palazzo Davanzati er vakkert dekorert med fresker. Foto: © www.hiddenitaly.com

Palazzo Davanzati er heldigvis bevart tilnærmet uendret, og stå som et monument over borger- og kjøpmannskulturen rundt midten av 1300-tallet – i tidsrommet mellom de middelalderske tårnhusene og renessansepalassene.

Bocaccios Decamerone
På denne tiden ble et viktig litterært arbeid skapt – Bocaccios Decamerone, en samling noveller fra pestens tid i Firenze – Svartedauen kom hit i år 1348. Verket Decamerone ble en viktig inspirasjon for senere forfattere som Geoffrey Chaucer og William Shakespeare.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Bocaccios Decamerone, et litterært verk med røtter i middelalderens kvad, som ble en viktig inspirasjon for senere forfattere. Kilde: Wikipedia

De offentlige palassene – Palazzo Bargello og Palazzo Vecchio
Italienske byer opplevde med markgrevinnen Mathilda av Toscanas død i år 1115 en viktig endring i styresett. Byene ble nå selvstendige kommuner, noe som krevde formaliserte styrende organer og møtesteder for disse. Løsningen ble rådhus, der valgte byrådsmedlemmer møttes for å forvalte byens interesser, felle dommer i tvister og dømme forbrytere.

Firenze, Museo Nazionale del Bargello, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Palazzo Bargellos andre etasje – her står skulpturene slik de har gjort siden Museo Nazionale del Bargello åpnet i år 1865. Foto: © www.hiddenitaly.com

Rådhusene ble bygd som offentlige palasser, og Firenze har bevart begge sine. Palazzo Bargello ble oppført i siste del av 1200-tallet og var innledningsvis Palazzo del Popolo, sete for kommunerådet. Senere ble bygningen hetende Palazzo Bargello på grunn av at den ble residens for politimesteren, il Bargello i Firenze, i tillegg til å være fengsel. Her finner du også godbiter som skulpturen Bacchus av Michelangelo, David av Donatello, samt de originale panelene til Battistero-konkurransen i år 1401 av Ghiberti og Brunelleschi, som regnes som renessansens første kunstverk fordi de så klart skilte seg fra gotisk kunst.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Ghibertis vinnerutkast fra år 1401-02 til dåpskapellets dører er utstilt i Museo Nazionale del Bargello. Foto: Richardfabi / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Ghiberti vant for øvrig konkurransen, til stor ergrelse for Brunelleschi. Palazzo Bargello huser i dag oså en utsøkt samling skulpturer, kunst, dekorerte rustninger, våpen, samt et eget rom med islamsk kunst. Palazzo Bargello ble åpnet som Museo Nazionale del Bargello i år 1865.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Bargello: I utstillingene finner du denne vakre globen – en fransk parfymebrenner fra 1400-tallet. Foto: © www.hiddenitaly.com

Palazzo Vecchio
Palazzo Vecchio er vel verd et besøk, både på grunn av den flotte cortilen med fontenen, den overdådig dekorerte Sala dei Gigli – Liljesalen, Michelangelos Seier, og de rikt utsmykkede salene i palasset. Palazzo Vecchio ble bygd på slutten av 1200-tallet, som møteplass for håndverkslaugene og deres oldermenn. Med økt etterspørsel og stadig mer handel, vokste det frem en sterk oppblomstring av håndverksbedrifter, såkalte manufakturer, som fikk stor betydning og som derfor også søkte makt. I år 1239 fikk dette store følger for byens styresett – nå ble de gamle aristokratiske familiene skjøvet ut på sidelinjen, til fordel for dem som skaffet inntekter og penger til byen.

Firenze, Palazzo Vecchio, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Vecchio og Piazza della Sigoria – 1700-talls maleri av Guiseppe Zocchi – utstilt i Palazzo Vecchio. Foto: © www.hiddenitaly.com

Palazzo Vecchio er også et viktig symbol på den maktkampen som lenge hadde pågått mellom guelferne og ghibellinerne – de først nevnte støttet tradisjonelt pavekirken mens de siste støttet keiseren av det Hellige Tysk-Romerske Riket. Slik var det rundt år 1200. På 1300-tallet var betydningen av disse fraksjonenes opprinnelige tilhørighet borte. De var kun politiske partier med motsetninger, slik det var og skulle være i alle byer eller territorier. Kommunestyrets idé ble ansett å være «guelfisk» både i Firenze og andre byer i det midtre Italia – sannsynligvis betød det at man ønsket et mer selvstendig styresett, uavhengig av keisermakten. Palazzo Bargello og Palazzo Vecchio er begge ganske utilnærmelige, dystre og tillukkede bygninger sett utenfra. Tårnet er en overlevning fra tidligere middelalder – nå ble de et stilelement.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Palazzo Vecchios praktfulle rådsmøtesal Salone de Cinquecento. Foto: © www.hiddenitaly.com

Innvendig ble palassbygningene stadig mer påkostede og elegante. Vi kjenner liknende bygg fra flere byer, blant andre rivalen Siena. Det gotiske innslaget er ikke så fremtredende som man kan oppfatte ved første øyekast. Mens den gotiske stilen gjennom rådhus og kirkebygg ble et høydepunkt av middelaldersk byggekunst i Vest-Europa, oppnådde den aldri en tilsvarende utbredelse og status i Italia. Selv om det ble bygd en god del gotiske kirker her, kjennetegnes disse av en kreativ bruk av flerfarget marmor, som gjør dem mer elegante og mindre massive og bastante – et unntak i så måte er kanskje katedralen i Milano. Både Firenzes og Sienas Duomo er eksempelvis oppført i gotisk stil, uten at man oppfatter det som det primære arkitektoniske uttrykket, om vi får si det slik.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Der dagens Cattedrale Metropolitana di Santa Maria del Fiore befinner seg, har det ligget flere kirkebygg tidligere. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenzes historiske sentrum – Duomos forløpere
Vi tar utgangspunkt i den eldste delen av Firenze der den enorme Duomo med Brunelleschis imponerende domkirkekuppel dominerer bybildet. Duomo ligger helt nordøst i forhold til det gamle romerske gatenettet, innenfor den nye bymuren som ble bygd rundt år 1175, (som for lengst er revet). Fra 500-tallet var det etablert et kristent senter som gikk under navnet «Den kristne akse» bestående av et bispepalass, et dåpskapell, og en bygning for kirketjenere – samt tre kirker; Salvatore al Vescovo, San Michele Visdomini og Santa Reparata. Men regner med at den sist nevnte, Santa Reparata var midtpunktet i dette korsformede bygningskomplekset, og etter alt å dømme den eldste strukturen med røtter tilbake til 200-tallet og romertiden. Dåpskapellet Battistero har sannsynligvis sine røtter fra 3-400-tallet. Dagens Duomo er bygd på grunnmurene av Santa Reparata og marmorgulvet i Duomo ligger 2,70 meter over romertidens gatenivå og 1 meter høyere enn dagens gatenivå. I de 1,70 meter som skiller er det funnet flere lag av historiske strukturer, som mosaikker med påfugl-mønster, marmor fra karolingisk tid rundt år 800, og rester av en kirkebygning fra rundt år 1050.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes Duomo ruver i bybildet og silhuetten er ikke til å ta feil av. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenzes Duomo
Firenzes Duomo, Santa Maria del Fiore er enorm, med plass til 20 tusen mennesker. Duomo ble påbegynt år 1294 i gotisk stil og målet var at byen skulle få Italias største kirke. Arnolfo di Cambio var arkitekten, for øvrig den samme som sto bak Palazzo Vecchio og Santa Croce. Byggingen av Duomo ble bekostet av byrepublikken, men ble stadig avbrutt av politisk uro og skiftende økonomiske forhold. Da Arnolfo di Cambio døde i 1310 stoppet arbeidet opp, men da man i år 1330 fant relikviene til San Zenobius i forløperen San Reparatas krypt, ble det ny interesse for å komme videre med dette formidable byggeprosjektet.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes Duomo og campanile bak dåpskapellet Battistero

I 1331 overtok ullhandler-lauget over prosjektet, og disse engasjerte i år 1334 Giotto di Bondone som ny byggmester. Giotto var da en berømt maler, kjent fra fresker blant annet i Asissi og Padova. Med Andrea Pisano som assistent videreførte Giotto Cambios byggeplan. Giotto designet og påbegynte Duomos campanile, som skulle bli retningsgivende for marmordekoren på katedralens fasade. Da Giotto døde i 1337 tok Pisano over som byggmester og ledet byggearbeidene frem til år 1347 da han tok ansvaret for byggingen av den praktfulle Duomo i Orvieto. Svartedauen ankom i 1348 Firenze med katastrofale følger – her som ellers i Europa. Arbeidene ble gjenopptatt av den nye mesteren Francesco Talenti, som fullførte Giottos campanile, samt fasaden, apsiden og sidekapellene til Duomo. Etter ham fulgte en rekke andre mestere og i 1375 var hele Santa Reparata revet for å gi plass til byggingen av Duomos skip og kor. I år 1418 sto alt ferdig, med unntak av kuppelen.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Når du ser størrelsen på menneskene under kuppelens lanterne, så forstår man bedre hvilken prestasjon det var å bygge dette på 1400-tallet. Foto: © www.hiddenitaly.com

Ghiberti og Brunelleschis konkurranse om kuppelen
Det ble utlyst en konkurranse, hvor blant annet rivalene Ghiberti og Brunelleschi deltok. I år 1401 hadde den ført nevnte vunnet konkurransen om dekoren av bronsedørene til dåpskapellet Battistero, noe som nesten tok knekken på Brunellesci, som kom på andreplass. Cosimo di Medicis stemme var utslagsgivende for valget av Brunelleschi, som bestyrtet fikk tildelt sin hatede konkurrent Ghibert som medansvarlig mester. Brunelleschi ble angivelig syk og overlot konstruksjonen av kuppelen til Ghiberti, som etter en tid frasa seg sitt ansvar. Ghiberti innså at han ikke mestret oppgaven med å bygge den største kuppelen siden antikken. I 1423 var Brunelleschi tilbake som arkitekt og byggmester – uten Ghiberti ved sin side. Da den åttekantede kuppelen sto ferdig i år 1436 var det en enorm triumf for Brunelleschi, som med dette skrev seg inn i arkitekturhistorien med store bokstaver. Kuppelens spenn er hele 44 meter og Brunelleschi benyttet murstein og jernkjettinger for å bygge den med dobbel vegg – en kuppel utenpå en annen – forskaling.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Innvendig er ikke Firenzes Duomo veldig spennende. Foto: © Museo dell’Opera del Duomo

Fasade og interiør
Fasadens marmorkledning i rosa, grønn og hvit marmor ble først fullført på slutten av 1800-tallet. Vi vet imidlertid fra en freske fra år 1342 at den var påbegynt i samme mønster som Giottos campanile – kanskje samtidig. Innvendig er den enorme Duomo skuffende enkel med hvite vegger og tak med gotiske ribbehvelv og knippepilarer i grå kantstein. Gulvets marmorfliser lagt i geometrisk mønster stammer fra en renovasjon på 1600-tallet. Det er fresker av Vasari i taket i kuppelen Det er for øvrig mulig å gå til toppen av kuppelen, via en trapp med 463 trinn. Herfra er det en fantastisk utsikt over Firenze. Ved siden av Duomo står Giottos campanile – det frittstående kirketårnet fra rundt år 1300 og Battistero med sine berømte Paradisdører.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Battistero i all sin prakt med eksteriør av hvit marmor og mørk grønn stein i geometrisk mønster. Foto: de:Ckaetz / Wikipedia public domain

Battistero
Battistero har lenge vært antatt å være fra 3- eller 400-tallet, kanskje som et Marstempel eller som et minne fra Flavius Stilicos uventede seier over Vandalkongen Radagaisus i år 406. I så fall er Battistero en av Firenzes eldste bygninger. Etter alt å dømme ble den opprinnelige åttekantede bygningen oppført under romertiden, deretter utvidet og ombygd på 600-tallet under lombardisk styre, for så å bli fullstendig ombygd og utvidet på 1.000-tallet – med ny kledning i tofargede marmorpaneler.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Battistero sørportal ble dekorert av Andrea Pisano i år 1336 motivet på panelet er Johannes Døperens liv. Foto: © www.hiddenitaly.com

Utvendig er Battistero kledd i grønn og hvit marmor på samme måte som San Miniato al Monte, som ligger i åssiden på motsatt side av Arno. Man har spekulert på om det Battistero er påvirket av San Miniato al Monte – eller om det er omvendt. De to bygningene har også en likhet når det gjelder de litt inntrukne arkadene på fasaden. I Battistero er det mosaikkarbeider fra 1200-tallet i taket, som skildrer dommens dag.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomos dåpskapell Battistero ble vakkert dekorert med gullmosaikker på 1200-tallet.

Museo dell’Opera del Duomo
På Piazza del Duomo ligger også Museo dell’Opera del Duomo med gjenstander som er fjernet fra de nevnte bygningene for å beskytte dem. Her er originalene til paradisdørene, samt en rekke skulpturer, ved siden av verktøy og redskap som ble benyttet under byggingen.

Firenze og renessansen – gjenfødelsen
Det vokste rundt år 1400 frem en ny retning innen diktning, billedkunst, arkitektur og byplanlegging i Firenze, nemlig renessansen. At denne nye måten å se verden på oppstod nettopp i Italia, hadde sine klare årsaker.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Beleiringen av Firenze i år 1429-30 – fresko av Vasari i Palazzo Vecchio. Kilde: Wikipedia

Kunstneren og arkitekten Giotto di Bondone anses å være renessansens fremste «fødselshjelper». Han ble født i år 1267 rett utenfor Firenze og ble lærling hos kunstneren Cenno di Pepo, bedre kjent som Cimabue, også han fra Firenze-området. Cimabue tok de første stegene bort fra den stive bysantinske stilen, mens Giotto tok de neste, for å si det enkelt. Giotto begynte å videreutvikle en mer naturtro gjengivelse av virkeligheten, og tok i bruk perspektivet, forkortning og lys og skygge. Dermed oppdaget Giotto teknikker som ikke hadde vært i bruk på mer enn 1.000 år, og ryddet vei for helt nye ideer om å gjengi virkeligheten. Også de tidlige italienske humanistene og dikterne, som Dante og Petrarca, demonstrerte et ønske om å vende tilbake til den klassiske fortid, til romersk diktning, filosofi og retorikk, og til det latinske språket.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Sandro Botticellos “Venus’ fødsel” er blant renessansens mest kjente verk og henger i Uffizi-galleriet. Foto: Google Art Project

Mer om renessansen
Da de ledende arkitektene/byggmesterne, kunstnerne, skulptørene og malerne rundt år 1400 begynte å «gjenoppdage» antikkens arkitektur, byplanlegging og bildende kunst, inntraff det som skulle ble en ny bølge – nemlig renessansen. Arkitekten og skulptøren Brunelleschi skulle få enorm betydning for renessansens arkitektur. Ordet renessanse betyr som kjent gjenfødelse og for arkitekturen skulle denne nye bevegelsen komme til å bety en sterk og bevisst gjenoppliving av det greske og særlige det romerske formspråket. Brunelleschi oppholdt seg en periode i Roma, og kartla romerske byggemetoder og byplanlegging. Her fant han en stor kilde med kunnskap, som han i de kommende årene skulle benytte i nettopp Firenze. Renessansen kom imidlertid til å bli mye mer enn bare en gjenoppvekking av antikken.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Uffizi: Gentile da Fabrianis vakre maleri “Besøk av de tre vise menn” fra 1423 – legg merke til perspektivet. Foto: © www.hiddenitaly.com

Utover på 1400-tallet ble den en selvstendig og høyst levende epoke med oppfinnsomhet, nyskapning, tekniske fremskritt, idérikdom og dristighet – talentenes tidsalder båret fram med entusiasme av begavede, selvstendige, nytenkende og selvbevisste mennesker innen alle kunstarter.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den første sanne renessansebygning: Brunelleschis berømte loggia i Ospedale degli Innocenti oppført mellom år 1419 og 1426, også kjent for å være Europas første barnehjem. Foto: Istitutodeglinnocenti / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Ospedale degli Innocenti
På Piazza della Santissima Annunsiata ligger Ospedale degli Innocenti, Brunelleschis første fullførte bygg i renessansestil (1419 – 1426) – for øvrig Europas første barnehjem. Ospedale degli Innocenti er mer enn en arkitektonisk milepæl. Denne institusjonen har tatt seg av spedbarn og barn sammenhengende i mer enn fem århundrer. Dette barnehjemmet representerer ikke bare den nye arkitekturen, men også det humanistiske grunnsyn som utvikler seg i Firenze i den tidlige renessansen – det vil si utover i første halvdel av 1400-tallet.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Brunelleschis bygning er en milepæl i arkitekturhistorien. Foto: © www.hiddenitaly.com

Ospedale degli Innocenti ble bygd som et klosterkompleks i en ny og grensesprengende arkitektur. Byggingen ble finansiert av det velstående Ullhandlerlauget og bygget under oppsyn av Filippo Brunelleschi selv. Komplekset, som omfatter klosterbyggene, matsalen, sovesalene, sykestuen, sykepleiernes rom og portikoen, ble med hensikt balansert av Brunelleschi å skape en harmonisk og rasjonell sykehusarkitektur. Senere ble bygningene utvidet og dekorert med fresker, noe som dokumenterer aktivitetene ved institusjonen og det regjerende Medici-dynastiets generøsitet.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Kunstgalleriet finner du over loggiaen. Foto: © www.hiddenitaly.com

Dagens kunstgalleri befinner seg over klosteret i den tidligere oppholdssalen for barna, over den berømte loggiaen. Galleriet representerer bare en liten del av de rike samlingene som gjennom århundrer tilkom sykehuset gjennom gaver, legater, lån eller bestillingsverk av institusjonen selv. Selv om noen av de viktigste verkene i samlingen, som malerier av Della Robbia, Beato Angelico, Vasari, og Giambologna ble spredt for alle vinder på 1800-tallet, er det fortsatt bevart en samling av fremragende panelmalerier, fresker, møbler, dekorasjoner og en rekke kostbare illuminasjoner og manuskripter fra det 14. og 15. århundre, som anses som noen av de fineste i Firenze. Det kanskje mest kjente maleriet er “De tre vise menns og gjeternes tilbedelse” av Domenico Ghirlandaio.
I samme kvartal finner du også Museo Archeologico med etruskiske, greske, romerske og egyptiske samlinger.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Museo Archeologico: Chimera var en dyreskikkelse fra den etruskiske mytologien – løve, geit og slange. Skulpturen ble funnet i en åker ved Arezzo i år 1553. Foto: © www.hiddenitaly.com

Museo Archeologico
Dette museet omfatter en enestående samling arkeologiske skatter. Kjernen av samlingen er etruskiske vaser, skulpturer og andre gjenstander, som Cosimo de’Medici den Eldre (1389–1464) kjøpte – han var spesielt opptatt av den etruskiske sivilisasjonen. Men det var en av dennes etterkommere, storhertugen Cosimo den I. (1519-1574), som utvidet samlingen til dagens samling. Samlingen består av fire avdelinger; etruskiske, greske, romerske og egyptiske oldsaker. Av høydepunktene kan nevnes den etruskiske chimera fra 400-tallet før vår tidsregning, den greske Francois-vasen fra ca 570 f. Kr., Taleren som ble funnet i innsjøen Trasimeno, Sarcophagus di Letitia Saeianti, og en rekke egyptiske funn. Samlingen var opprinnelig utstilt i Uffizi-galleriet men ble i år 1888 flyttet til Palazzo della Crocetta fra år 1620.

Uffizi-galleriene
Uffizi ble opprinnelig bygget som et kontorkompleks for Cosimo de Medicis den førstes administrasjon.

Firenze, Uffizi, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Uffizis korridor – den som har satt sine ben i dette museet glemmer det aldri. Foto: © www.hiddenitaly.com

Arkitekten Vasari sørget for å skape usedvanlig store og nesten sammenhengende vindusflater, for å skape gode lysforhold. Dette fikk Cosimos etterfølger Francesco I til å benytte lokalene til familiens store kunstsamlinger fra 1581. Dermed var verdens første kunstgalleri et faktum. Uffizi-samlingene er et resultat av familiens bestillinger av kunst av renessansens mestere gjennom århundrene.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Uffizi: Altertavle av Giotto di Bondone – et såkalt polyptych fra cirka år 1300. Foto: © www.hiddenitaly.com

Her finnes en samling uten sidestykke i hele verden, av kunstnere som Giotto, Tizian, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Piero della Francesca, Rafael, Filippo Lippi, Bronzino, og mange, mange andre store kunstnere. Dessverre er pågangen til dette galleriet så stor at du må bestille billetter i lang tid på forhånd for å komme inn her.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Uffizi: Sandro Botticellis Primavera regnes som et av renessansse-maleriets høydepunkter. Foto: © www.hiddenitaly.com

Severdigheter nord i Firenzes historiske senter
Også denne delen av sentrum i Firenze inneholder en mengde severdigheter, som kirker, gallerier, historiske bygg og plasser. Her grunnla Cosimo il Vecchio (1389-1464) familiedynastiet og her bygde han familiens første palass, Palazzo Medici Ricardi, ved siden av kirkene San Lorenzo og San Marco. Renessansepalassene brøt med middelalderens palasser – de ble bygd horisontale i stednefor vertikale, i tre etasjer med ulik stein og dekor i de forskjellige etasjene. Kraftig stein nederst, lettere i andre etasje og lettest i tredje. Dersom fasaden var dekorert med pilastre eller halvsøyler, ble det brukt doriske nederst, joniske i andre og korintiske søylekapiteler i tredje etasje – slik man bygde i antikken – eksempelvis på Colosseums yttervegg.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Medici Riccardi stod ferdig cirka år 1460, tegnet av arkitekten og byggmesteren Michelozzo. Foto: © www.hiddenitaly.com

San Lorenzo
Kirken San Lorenzo er kanskje skattkisten fremfor noen, i Firenze. Her kan du se hvordan Brunelleschi, Donatello, Bountalenti og Michelangelo har i forskjellige perioder arbeidet med forskjellige deler av kirken – og løst problemer på genialt vis.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Basilica di San Lorenzos fasade er fortsatt uferdig. Foto: Sailko / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Brunelleschi bygde om kirken til renessansestil i år 1419, bortsett fra fasaden, som fortsatt står uferdig. Medici-familien brukte store deler av sin formue til å utsmykke kirken i de to neste århundrene. Her kan du også tydelig se hvordan renessansens arkitektur går over i manierismen, i Medici-familiens gravkapell, innredet og utsmykket av Michelango – som også har tegnet biblioteket og dennes berømte trapp i forhallen mellom tverrskipet på den andre siden av hovedskipet og det tilliggende klosteret.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Biblioteca Laurenzianas elegante interiør. Foto: © www.hiddenitaly.com

Michelangelo tegner vestibylen i år 1524 og eksperimenterer – han setter blant annet dobbeltsøyler inn i veggene oppå konsoller, noe som bidrar til å gi rommet en helt ny plastisitet. Sammenlign Medici-gravkammeret med Brunelleschis opprinnelige sakristi på motsatt side, så ser du tydelig den arkitektoniske utviklingen gjennom renessansen. San Lorenzo inneholder også Donatellos prekestol og Bronzinos store freske fra 1659 i manieristisk stil.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I vestibylen til det Laurentianske biblioteket bryter Michelangelo alle renessansens regler og kickstarter manierismen, overgangen til barokken. Fra et førktigs postkort. Kilde: Wikipedia

Firenze sentrum nord – markeder og flere severdigheter
Et kvartal nord for San Lorenzo kan du oppleve et stykke hektisk nåtids-Firenze, nemlig matmarkedet Mercato Centrale. Her kjøper florentinerne kjøtt, ost og fisk, mens frukt og grønt selges i etasjen over. Rundt på plassen foran San Lorenzo finner du et enormt gatemarked for lærvarer, silke ull og masse annet til rimelige priser, dersom du gjør som innbyggerne – pruter.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Mercato Centrale har litt av hvert å by på for den matglade. Foto: Sailko / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Bydelen omfatter mange vakre palasser, som for eksempel Palazzo Putti, huset til designeren Emilio Putti, en av Medicienes nærmeste venner og allierte.

San Marco
Kirken San Marco lå tidlig i renessansen i utkanten av Firenze, sammen med blant annet Medici-familiens dyrehage, der det fantes ville dyr fra Afrika, som sjiraffer, løver og elefanter. San Marco ble grunnlagt som et kloster på 1200-tallet, og utvidet i år 1437. Cosimo il Vecchio inviterte munker fra Fiesole hit, og lot arkitekten Michelozzo bygge ut klosteret med nye klosterganger og munkeceller. Disse ble dekorert med oppsiktsvekkende fresker av Fra Angelico.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Et av de mest kjente verkene fra den tidlige renessansen finner du her i San Marco, nemlig “Bebudelsen” av Fra Angelico mellom år 1339-44. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze sentrum vest – severdigheter
Den overbygde broen Ponte Vecchio er Firenzes eldste og mest populære bro, tegnet i år 1345 av Giottos elev Taddeo Gaddi. Man har liksom ikke helt vært i Firenze hvis man ikke har gått over Arno via denne. Opprinnelig holdt byens slaktere, garvere og smeder til her, men de ble forvist i år 1593 på grunn av den stanken og støyen de laget.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Ponte Vecchio slik den ser ut i dag ble bygget i år 1345 etter at den tidligere utgaven ble tatt av flom

Her ligger det flere plasser, museer, kirker og palasser som er verd å få med seg. Kirken Santa Trinita er fra 1000-tallet i romansk stil, senere tilføyd bygningsdeler og dekorasjoner, blant annet fra renessansen. Museo Marino Marini i 900-tallskirken San Pancrazio er i sin helhet viet den abstrakte kunstneren Marino Marini som levde mellom 1901 og 1980. I Palazzo Ruccelai finner du Museo Alinari, med tidlige fotografier basert på postkort som brødrene Alinari begynte å lage fra 1840-årene, basert på bilder de tok av Firenze. Palazzo Ruccelai er et renessansepalass bygd mellom 1446 og 1457, tegnet som en lærebok i arkitektur av arkitekten Leon Battista Alberti. Palasset har i likhet med eldre romersk arkitektur, som for eksempel amfiteateret Colosseum, tre søyleordener, med doriske i første, joniske i andre og korintiske i tredje etasje.

Santa Maria Novella, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den gotiske Santa Maria Novella med sin typiske fasade i flere farger.

Firenze sentrum vest – Santa Maria Novella
Den viktigste kirken i bydelen er Santa Maria Novella, som ble bygd mellom 1279 og 1357 i gotisk stil, med en typisk toscansk romansk fasade i flerfarget marmor. Interiørene er imidlertid preget av gotiske spissbuer og ribbehvelv med kantstein i tofarget marmor, der søyleavstanden reduseres innover mot alteret, noe som skaper illusjonen av en betydelig lenger kirke en det som er tilfelle.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra det vakre skipet i Santa Maria Novella. Foto: © www.hiddenitaly.com

Flere av kapellene og klostergangene er dekorert med vakre fresker; den grønne klostergangen med Uccellos fresker, Strozzi-kapellet inspirert av Dantes Den guddommelige komedie, Tornabuoni-kapellet med fresker av Ghirlandaio, Det spanske kapellet og Treenigheten av Masaccio, for å ha nevnt noe.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Santa Maria Novella – inngangen til museet er til høyre for arkaden

Firenze sør for Arno – Oltrarno
Oltrarno er navnet på den delen av Firenze sentrum som ligger på sørsiden av Arno Navnet Oltr-arno betyr bortenfor elven Arno. I Oltrarno finner du det storslagne Palazzo Pitti, der Medici-familien etter hvert bosatte seg. Ved siden av ligger parken Giardino di Boboli, som alene okkuperer en tredjedel av Oltrarno. Palazzo Pitti ble opprinnelig påbegynt av bankieren Luca Pitti i år 1457, som et forsøk på å overgå Medici-familien i prakt. Pitti-familien ble ruinert av byggekostnadene, og tvunget til å selge palasset.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Pitti i all sin prakt. Foto: © www.hiddenitaly.com

Medici-familien kjøpte det, og befestet med det sin posisjon i Firenze. Plazzo Pitti inneholder i dag fire museer, Galleria Palatina, som inneholder store kunstsamlinger med verk av blant andre Tizian, Rafael, Tintoretto og Caravaggio. Appartament Monumentali i sørfløyen ble brukt til mottakelser og seremonier, Museo degli Argenti viser palassets samling av sølvtøy, gull, servise og glass, mens Galleria del Costume viser kjoler og drakter gjennom århundrene.

Kirkene i Oltrarno – Santa Spirito
Oltrarno har flere kirker som er verd et besøk. Santa Spirito ble tegnet av Brunelleschi i 1435 og fullført etter hans død, mot slutten av 1400-tallet. Kirken har hele 38 sidealtere som er utsmykket med renessansemalerier og skulpturer fra 14- og 1500-tallet. Vegg i vegg ligger restene av klosteret Cencolo di Santa Spirito, som i dag huser et lite museum. Her finner du blant annet en freske fra gotikken, Korsfestelsen. Her er også utstilt en samling skulpturer fra 1000-tallet.

Firenze, Branacci-kapellet, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Branacci-kapellet: Masaccios berømte freske “Skattens mynt” – et verk som tar plass i kunsthistorien. Foto: © www.hiddenitaly.com

Santa Maria del Carmine
I kirken Santa Maria del Carmine finner du en kunstskatt av verdensformat, nemlig freskene i Brancacci-kapellet fra ungrenessansen som ble påbegynt av Masolino i 1424, videreført av Masaccio og 50 år senere fullført av Filippo Lippi i 1480. Særlig Massaccios bruk av perspektiv i Skattens mynt og realismen i utdrivelsen av Adam og Eva vakte oppsikt i samtiden. Både Leonardo og Michelangelo besøkte kapellet for å ta dette i øyesyn.

Reisdit.no takker Bettina Röhrig spesielt for hennes velvillige utlån av fotos fra den utmerkede web-ressursen www.museumsinflorence.com – hun tilbyr også ferieboliger gjennom www.hiddenitaly.com

Kilde: HISTORISKE BYER – Fra renessansen til industrialismen – av Erik Lorange  utgitt på Universitetsforlaget

Alle fotos fra Wikipedia er gjengitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

På dette kartet finner du de fleste kultur-severdighetene. På kartet under finner du et større utsnitt.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes byplan anno 1980 – det vil si som i dag. Ill: Erik Lorange / Historiske Byer / Universitetsforlaget

Michelangelo, David, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Michelangelos David er kanskje Firenzes mest kjente kunstverk

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Selvportrett av Leonardo da Vinci ca år 1512-15. Kilde: Wikipedia

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

“Den vitruviske mann” av Leonardo da Vinci var et utrykk for renessansens interesse for proporsjoner – ideen om at alt i naturen var underlagt målbare forhold. Foto: Web Art Gallery

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Middelalder- og renessanse-arkitektur er synlig over alt i Firenze. Foto: © reisdit.no

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Et cirka 800 år gammelt palazzo i Firenzes historiske senter – det finnes flere titall av dem. Ha øynene med deg når du rusler rundt her! Foto: © reisdit.no

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Kaiser Hadrian sørget for at det ble bygd en trebro over Arno. Byste i Musei Capitelino, Roma. Kilde: Wikipedia

Ponte Vecchio, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Ponte Vecchio – den gamle broen der Firenzes gullsmeder fremdeles holder til

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Skisse av romertidens Firenze – amfiteateret nederst til venstre er borte, men gatene rundt har samme leie som for to tusen år siden. Ill: © vps.it

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Stefano Buonsignoris dokumentasjon av Firenze – tegnet mellom år 1584 og 1594 – gatene rundt romertidens forlengst revne amfiteater. Foto: Sailko / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Via Torta, en av gatene som går i bue rundt romertidens forlengst revne amfiteater. Rett ved finner du middelalderkirken Santa Croce. Foto: Sailko / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Eksempel på kunst fra Langobardisk periode – kapellet Santa Maria in Solario i Museo Santa Guilia i Brescia. Kong Desideros kors står midt i rommet. Foto: Musei di Brescia

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Eksempel på mynter fra Langobardisk styre: Tremisser slått under kong Luitprand (712-744). Kilde: Wikipedia

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Karl Den Store erobret Toscana og Firenze i år 774. Byste fra år 1349 i Domschatz Aachen. Foto: Beckstet / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Mathilda av Toscana av Canossa-slekten var markgrevinne mellom år 1059 og 1115. Kilde: Wikipedia

San Miniato al Monte, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den vakre kirken San Miniato al Monte i romansk stil ligger utenfor Firenzes sentrum. Foto: © reisdit.no

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes historiske sentrum sett fra åssiden hvor kirken San Miniato al Monte, påbegynt år 1018, ligger. Foto: © reisdit.no

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra krypten til San Miniato al Monte, som har gjenbrukte søyler fra romertiden. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

San Miniato al Montes fasade er kledd med hvit og mørk grønn Monteferratostein. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes byplan og gatenett var stort sett bevart fra romertiden. Ill: Erik Lorange / Historiske Byer / Universitetsforlaget

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Forfatteren Dante Alighieri, født i år 1265 skrev verket “Den gudommelige komedie” i årene 1314-15 på italiensk – ikke latin – en milepæl i verdenslitteraturen. Maleri av Sandro Botticelli år 1495. Kilde Wikipedia

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Tidlig utgave av “Den gudommelige komedie”. Kilde: Wikipedia

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Piazza Santa Croce ligger rett ved der det romerske amfiteateret befant seg

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Santa Croces vakre interiør. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Bardi- og Peruzze-kapellene i Santa Croce med fresker av Giotto di Bondone avdekket til stor undring i år 1850. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

En av de mange vakkert dekorerte nisjene med sarkofager i kirken Santa Croce. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Santa Croces Peruzzi-kapell. Giotto di Bondones “Scener fra Johannes Døperens liv – hans fødsel og dåp” – fresco fra år 1320. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den meget vakre og originale renessansebygningen Capella Pazzi ble tegnet av Filippo Brunelleschi. Foto: Gryffindor / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I en av Orsanmicheles 14 nisjer finner du St Peter av Donatello.
Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Orsanmichele er i dag et museum og ligger et steinkast fra katedralen. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, Palazzo Davanzati, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Davanzati fra rundt år 1350 er representativt for en bestemt type borger- og kjøpmannshus i denne delen av Italia. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

De tre butikklokalene på gateplan var uten forbindelse til resten av bygningen. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Oppholdsrommet i Palazzo Davanzati. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Her tok vertskapet i mot gjester i Palazzo Davanzati. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, Palazzo Davanzati, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Davanzati er et eksempel på ganske avansert byggekunst – fra cortilens trappeløp og husets bærende konstruksjoner. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den dekorative frisen øverst på veggen består av en rekke våpenskjold som var forbundet med Davanzati-familien – både sivile, kongelige og kirkelige heraldiske symboler. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, Palazzo Davanzati, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Camera Impannata, som er nydelig dekorert. Palazzo Davanzati er et must å få med seg for å forstå Firenzes historie. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Bargello er i dag et nasjonalmuseum, som inneholder kunstskatter av verdensformat. Foto: Sailko / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Palazzo Bargellos vakre borggård i gotisk stil. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I Museo Nazionale de Bargello kan du blant annet se Donatellos David-skulptur. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Museo Nazionale de Bargellos samlinger omfatter også Donatellos “Korsfestelsen” fra år 1445. Foto: © www.hiddenitaly.com

Palazzo Vecchio, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Det gamle rådhuset fra middelalderen, Palazzo Vecchio i gamlebyen

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Loggia della Signora, som du ser midt på maleriet til venstre. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Palazzo Vecchios elegante borggård eller cortile. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Vecchio Sala dei Giglio – liljehallen – med fresker malt av Domenico Ghirlandaio. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I Palazzo Vecchios storslåtte Sala de Cinquecento kan du oppleve Michelangelos skulptur The Genius of Victory. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Deler av krypten under Duomo er gravd ut – her er det funnet rester fra romertidens kristne kirke, San Reparata. Foto: jaycross – Flicr / Sailko Wikipedia CC-BY-SA 2.0

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

En romersk sarkofag fra den første kirken er bevart i Museo dell’Opera del Duomo. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Detalj fra maleriet “Madonna of Mercy” fra år 1342 viser at fasaden til Duomo er halvferdig. Kilde: Wikipedia

Duomo, Brunelleschi, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes Duomo har enorme dimensjoner, ikke minst Brunelleschis kuppel

Dåpskapellet Battistero til venstre, Giottos campanile til høyre for Duomo, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Dåpskapellet Battistero til venstre, Giottos campanile til høyre for Duomo. Foto: © reisdit.no

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Giotto di Bondone designet kampanilen (klokketårnet), men døde før det var fullført. Foto: © www.hiddenitaly.com

Duomo, campanile, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenze – duomo og Giottos campanile til høyre, begge i flerfarget marmor, krevde sitt av håndverkerne. Foto: © reisdit.no

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Slik ble Brunelleschis enorme kuppel konstruert. Foto: © Museo dell’Opera del Duomo

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Brunelleschi oppfant og tegnet selv verktøy og hjelpemidler for den store oppgaven med å konstruere Duomos kuppel. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Grunnplanen til Firenzes Duomo med San Reparata i grått. Foto: © www.hiddenitaly.com

Paradisets dører av Lorenzo Ghiberti, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Kopier av “Paradisets dører” av Lorenzo Ghiberti, utført fra år 1425 til 1452 – intet mindre enn 27 års arbeid. Foto: © reisdit.no

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Battisteros apside er vakkert dekorert med paneler i geometrisk mønster, som eksteriøret, mens det buede taket har mosaikker i bysantinsk stil, som den åttekantede kuppelen. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Et av Ghibertis ti paneler skildrer Skapelsen. Foto: © Museo dell’Opera del Duomo

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes byplan i høyrenessansen – byen har vokst og er omgitt av omfattende bymurer – gatenettet i den eldste delen er fortsatt bevart fra romertiden. Ill: Erik Lorange / Historiske Byer / Universitetsforlaget

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Filippo Brunelleschi kommer hjem fra Roma etter flere års studier av romertidens arkitektur og bygger denne uhyre elegante loggiaen

Palazzo Pitti, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Pitti er et praktfullt renessansepalass nederst i Boboliparken, som ble overtatt av Medici’ene etter Pitti-familiens konkurs. Foto: © reisdit.no

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Plantegning av Boboliparken med Pitti-palasset nederst til venstre. Kilde: Wikipedia

Boboliparken, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den vakre og kunstferdige Boboliparken på oversiden av Palazzo Pitti

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Mennenes klosterbygning i Ospedale degli Innocenti. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, Ospedale degli Innocenti, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Brunelleschis bygningskompleks Ospedale degli Innocenti var omfattende – her fra kvinnenes klosterbygninger. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I Ospedale degli Innocentis galleri finner du også Sandro Botticellis “Madonna med barn og engel” fra år 1495. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Domenico Ghirlandaios “De tre vise menns og gjeternes tilbedelse” fra rundt år 1490 henger i galleriet til Ospedale degli Innocenti. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Her var stedet i Ospedale degli Innocenti der man kunne legge fra seg nyfødte barn som man ikke kunne ta vare på. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Museo Archeologico: Den greske Francois-vasen fra cirka år 570 før Kristus. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Museo Archeologico: Taleren, aristokraten Aulus Metullus, etruskisk bronsestatue fra ca 90 f. Kr. funnet i Trasimenosjøen i år 1556. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Cosimo de Medici den Eldre (1389–1464) malt av Pontormo sent på 1400-tallet. Kilde: Wikipedia

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Galeria degli Uffizi mot elven Arno i sør. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Galeria degli Uffizi: Selvportrett av Sandro Botticelli fra år 1475. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Galeria degli Uffizi: Hertuginnen og hertugen av Urbino av Piero della Francesca. Kilde: Wikipedia

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Medici Riccardi slik det ser ut i dag. Foto: Sailko / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Selveste Michelangelo snekret en modell til San Lorenzo i år 1518 – så langt til ingen nytte. Utakk er verdens lønn. Foto: Sailko / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Michelangelos berømte trapp til forhallen til Biblioteca Laurenziana i San Lorenzos kloster, fullført i år 1559 av Ammannati. Foto: Sailko / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Michelangelos berømte trapp fra et perspektiv som gjør at den kommer til sin rett. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

San Lorenzos grunnplan inklusive klosteret. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Kuppelen i taket til bibliotekets Rotonda er berømt. Foto: Sailko / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I vestre tverrskip i San Lorenzo finner du “Bebudelsen” malt år 1400 av Filippo Lippi. Kilde: Wikipedia

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Det livlige Mercato San Lorenzo med matmarkedshallen Merkato Centrale til venstre med gavl. Foto: Freepenguin / Wikipedia CC-BY-SA 3.0

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

San Marco er en klosterkirke – her fra biblioteket. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Angelicos triptych “Nedtakelsen fra Korset” finner du også i San Marco, sammen med en mengde andre verk av denne kunstneren som virket her i slutten av 1420-årene. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I en av klosterets celler, munkenes privatrom, finner du denne fresken av Fra Angelico. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Ponte Vecchio, der slakterne holdt til frem til sent på 1500-tallet. Foto: © Reisdit.no

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Siden den gang har Ponte Vecchio vært gullsmedenes domene. Foto: © Reisdit.no

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Massachios verk “Treenighet” fra år 1227 er et tidlig eksempel på bruk av perspektivet. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Domenico Ghiraldaio malte en rekke fresker i Santa Maria Novella i 1480-årene. Portrett av Giovanna degli Albizzi. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Santa Maria Novella: Fra Capella Tornabuoni med fresker av Domenico Ghirlandaio. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Santa Maria Novella har også et krusifiks malt av Giotto di Bondone cirka år1290. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Pittis samlinger er ikke til å tro. Her er Raphaels “Portrett av Agnolo Doni” cirka år 1505 – 1506. Foto: © www.hiddenitaly.com

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Santa Spiritos vakre skip. Foto: © www.hiddenitaly.com

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Santa Spirito: Filippo Lippis “Madonna, helgener og givere” fra 1493-96. Foto: © www.hiddenitaly.com