Funchal er hovedstad på Madeira og den eneste byen på øya som egentlig med rette kan kalle seg en by. Funchal kalles gjerne ”Lille Lisboa” på grunn av de bratte brosteinsgatene og den storslagne arkitekturen. Funchal ligger flott til i en skjermet skålformet skråning med bebyggelse som strekker seg helt opp til 800 meters høyde. Byens historiske senter befinner seg i nærheten av havneområdet, der Funchal i sin tid ble grunnlagt tidlig på 1420-tallet.

Funchal – en vakker, historisk by

Den histo­riske delen av Funchal omfatter en rekke flotte bygninger i karak­te­ris­tisk stil. Her er hvit­pus­sede murbyg­ninger med kraftig innram­mede vindus- og døråp­ninger i mørk basalt, og balkonger med smijerns­ar­beider gjen­gan­gere, både i renes­sanse og barokk stil. Funchal er velsignet fri for høyhus, og det finnes mange bilfrie soner i den histo­riske delen av byen, som kalles Zona Velha (den gamle sonen). Gågaten Avenida Arriaga løper paral­lelt med havne­pro­me­naden ett kvartal opp i byen. Rundt Jardin Muni­cipal de Funchal og langs denne gågaten finner du flere av de eldste bygnin­gene i Funchal.

Funchal, Madeira, Portugal

Madeiras hoved­stad Funchal ligger vakkert til i en åsside ned mot havet.

Mer om Funchals historiske bygninger

Mellom gågaten Avenida Arriaga og havnen finner du Palacio de Sao Lourenco fra 1500-tallet, den opprin­ne­lige fest­ningen. Vis-à-vis denne, på hjørnet mot parken, finner du den særpre­gede bygningen som huser Toyota Show­room, med fasaden deko­rert med kera­miske fliser fra rundt år 1900 – med motiver fra Madeira. Til venstre i neste kvartal, i retning kate­dralen Sé, ligger vinhuset Adegas de Sao Fran­cisco fra 1600-tallet – opprin­nelig et fran­sis­ka­ner­kloster som produ­serte vin. Her er det mulig­heter til å se alt det som tradi­sjo­nelt måtte til i Madeira-produk­sjonen. Her kan du også prøve­smake mer enn 150 år gamle årganger. I gate­krysset utenfor står statuen over kaptein Zarco, som annek­terte Madeira for Portugal. Neste kvartal er det flotte Palacio do Governo Regional. I enden av gågaten Avenida Arri­gara ser du Cath­edral Sé, påbe­gynt i 1485 og ferdig i år 1515, en av de få bygnin­gene som er fullt bevart fra denne tiden. Ekste­ri­ør­messig er kate­dralen bygget i en enkel gotisk stil, mens inte­ri­ø­rene er i maurisk stil. Det under­lige kassett-takket i sedertre, er i mudejar-stil.

Zona Vehla, Funchal, Madeira

Fra den histo­riske delen av Funchal, som kalles Zona Vehla – gamlebyen.

Mer om Funchal og kultur

To kvar­taler nedenfor kate­dralen Sé ligger nok et gammelt bygg, Alfan­dega Velha, den gamle toll­boden fra 1477, som i dag huser Madeiras parla­ment. To kvar­taler ovenfor kate­dralen finner du en annen viktig og vakker plass, Praca do Muni­cipal, som omkranses av flere gamle og viktige hus. Som de aller fleste gåga­tene, er plassen vakkert deko­rert med stein­set­tinger i ulike farger. Mellom kate­dralen og denne plassen er det mye gammel, opprin­nelig bebyg­gelse. Ha øynene med deg høyt og lavt, og du vil bli belønnet. Ved plassen ligger Museu Arte Sacra, som har kirke­kunst fra øya, gitt som gaver til kirkene gjennom århund­rene av rike kjøp­menn som ønsket å sikre sin sjels frelse. Her er reli­giøse male­rier av flamske mestere fra 1400-tallet, samt skulp­turer, hånd­skrevne og illu­mi­nerte bibler, messe­klær, sølv- og gull­ar­beider, og masse annet. Ved den vakre plassen ligger også Funchals rådhus fra 1700-tallet, Camera Muni­cipal, og jesu­itt­kirken Igrejo do Colegio fra 1574, ekste­ri­ør­messig enkel, men med over­dådig utsmyk­kede inte­ri­ører. I gatene rundt plassen finner du mye av den opprin­ne­lige bebyg­gelsen som over­levde jord­skjelvet i 1748. En liten vandretur langs Rua da Carreira, Rua do Surdo og Rua das Pretas tar deg rundt det viktigste kvar­talet i så måte. På den runden passerer du også Museu Muni­cipal med et popu­lært akva­rium, samt den gamle Sao Pedro-kirken.

Fortaleza de Sao Tiago fra år 1614, Funchal, Madeira

Den gule fest­ningen Forta­leza de Sao Tiago fra år 1614 ligger i havnen til Funchal.

Mer om Funchal, museer, kultur og sledefart

Hvis du har lyst til å se mer av det opprin­ne­lige Funchal, anbe­faler vi et besøk på det flotte museet Quinta das Cruzez. Dette flotte huset inne­holder i dag et museum for deko­rativ kunst, og er innredet på klas­sisk rikmanns vis, med en rekke flotte tapeter, møbler og utsmyk­ninger. Også hagen med grav­steiner og arkeo­lo­giske funn er verd et besøk. Vis-à-vis ligger klos­teret Convento de Santa Clara, grunn­lagt i 1496. Oppda­geren av øya, kaptein Zarco, er grav­lagt her. Her kan du også se hvordan deko­rerte azulejo-fliser ble benyttet til vegg­dekor på 1600-tallet. Det du ser her er slik det var den gang. Litt lenger opp i åsen, til venstre, ligger den vakre fest­ningen Castel de Pico fra 1600-tallet. Et av Funchals mest besøkte attrak­sjoner er Monte, som ligger på cirka 600 meters høyde i åssiden. Her ligger den vakre kirken Nossa Senhora do Monte, bygget i 1818 på stedet der det i 1470 ble bygget et kapell. På nedsiden av kirken finner du et ualmin­nelig vakkert park­an­legg, Monte Palace Tropical Gardens, med sjeldne planter fra hele kloden samlet i et nydelig anlegg med bekker, dammer, fosse­fall, broer og turstier. Herfra kan du ta deg ned i sentrum i en av de berømte Monte-sledene. Turen tar 10 minutter i en treslede med plass til 2 personer, styrt av to slede­fø­rere som bruker skoene som bremser og styre­verktøy. Denne ”sporten” ble oppfunnet i 1850. Et tips fra en av våre lesere: Hvis en tur med sledene ikke frister, kan man ta den andre taubanen som går mellom bota­nisk hage og Monte. Oppe på Monte kan man rusle en tur i den vakre hagen og deretter ta taubanen ned til Funchal. Den frakter deg helt ned til byen, noe sledene ikke gjør. Mange synes også at slede­turen koster mer enn den smaker.

Monte, Funchal, Madeira

Ta turen opp til Monte i Funchal og bli med en av sledene ned.

Funchal, shopping og opplevelser

I sentrums­ga­tene vi har så langt har beskrevet, finnes det flere shop­ping­mu­lig­heter. I gågaten Avenida Arriaga helt nederst ved havnen finner du Marina Shop­ping, det største senteret i denne delen av Funchal. Videre oppover gågaten, i retning kate­dralen, ligger det to andre shop­ping­sentre, det lille, men eksklu­sive Gale­rias de São Lourenço på høyre hånd, og noen få skritt lenger opp, vis-à-vis parken, ligger Arcadas de São Fran­cisco, på høyre hånd. Funchal har ellers et helt enestå­ende marked for fersk fisk, grønn­saker, frukt, blomster og hånd­ar­beider. Mercado dos Lavra­dores består av tre etasjer rundt en åpen patio, der det mildt sagt yrer av liv og ivrige selgere. Her tilbys smaks­prøver av alt mulig innen Madeiras primær­næ­ringer. I den kjølige kjel­leren er marmor­bor­dene dekket av alt fra tunfisk og sverd­fisk til ål, i tillegg til frem­mede fisker av alle slag. Her er det moro å betrakte folkelivet..

Funchal, Madeira, Portugal

Funchal på Madeira er kjent for sine flotte fruktmarkeder.

Mer om Funchal og markeder

På fredager settes det opp markeds­boder i gatene rundt Mercado’et, og da er akti­vi­teten her stor. Vi er frem­deles i Zona Velha i den histo­riske delen av byen, og her finnes det gågater og smale smug blant gammel bebyg­gelse, med kafeer, butikker, barer, restau­ranter og alt mulig rart. Mercado dos Lavra­dores ligger få kvar­taler øst for kate­dralen Sé, cirka 5–7 minut­ters gange. Det er gågater og bilfrie soner hele veien mellom kate­dralen og markedet, og du passerer via broer to små ”kanaler”, som gir plass for de to av de små elvene som renner gjennom byen, fra fjel­lene. En tredje liten elv munner ut i havnen. Disse elve­leiene er sjar­me­rende og frodige innslag i bybildet, med masse vege­ta­sjon og blomster plantet langs kanal­mu­rene. Funchal innbyr til spaser­turer i bakgater og smug, hvor det er sjar­me­rende bebyg­gelse og artige butikker å oppdage.

Monte, Funchal, Madeira

Hvorfor ikke ta taubanen opp til Monte og kjøre ned til Funchal igjen med kjelke?.

Funchal, katedral Sé, Madeira

Fra gamle­byen i Funchal med kate­dra­lens tårn i bakgrunnen.

Cate­dral Sé i Funchal, med gotisk fasade. Foto: Ville Koistinen/Wikipedia.

Funchal, Madeira

Du finner flere kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i den trive­lige gamle­byen i Funchal.

Praca do Municipio, Funchal, Madeira

Fra Praca do Muni­cipio i sentrum av gamle­byen i Funchal.

Fortaleza de Sao Tiago innholder et museum, Funchal, Madeira

Funchals Forta­leza de Sao Tiago innholder et museum for samtids­kunst og en restaurant.

Nossa Senhora do Monte ligger høyt over byen Funchal , Madeira, Portugal

Nossa Senhora do Monte ligger høyt over byen Funchal.

Jardim Botanicos, Funchal, Madeira, Portugal

Funchals flotte park Jardim Bota­nicos er verd et besøk.

Funchal, Madeira, Portugal

Pano­rama over gamle­byen i Funchal.