Garfagnana er et fjellrikt område nord for den vakre byen Lucca. Fjellmassivet ligger øst for Serchiodalen som går følger elven ved samme navn helt opp i høyfjellet. Området er svært vakkert og her finner du gamle middelalderlandsbyer spredt rundt på høydragene, mange av dem fraflyttingstruet. Langs elven ligger vakre og severdige småbyer som Bagni di Lucca, Barga, Castelnuovo di Garfagnana, og jo lengre opp i fjellene du kommer desto midre blir landsbyene – men ikke når det gjelder sjarm.

Litt om naturen og terrenget i Garfagnana

Det ville, frie og frodige terrenget på begge sider av dalen er som skapt for fotturer, klat­ring og utfol­delse. Det høyeste fjellet heter Monte Pisa­nino, som ligger øst for dalen og elven, og rager 1945 meter i høyden. Vest for dalen ligger natur­parken Parco Natu­rale delle Alpi Apuane. Flere av lands­byene i området var viktige og befes­tede ”borgoer” i middel­al­deren. I det store og hele er det mye middel­alder å se i Garfagnana og området rundt. Castel­nuovo di Garfagnana er det beste utgangs­punktet for akti­vi­teter av alle slag. Infor­ma­sjon og utflukter arran­geres av Coope­ra­tiva Garfagnana Vacanze. Her ligger også middel­al­der­fest­ningen Rocca, som i dag huser byens rådhus. Garfagnana er et stykke Italia som kan gi deg helt unike opple­velser i et litt utypisk land­skap, men med umis­kjen­nelig itali­ensk preg. Det er for øvrig mulig å kjøre videre mot Genova via et fjell­pass som leder over i en dal som munner ut ved byen Aulla.

Garfagnana. Toscana, Midt-Italia, Italia

Garfagnana – Ponte della Madda­lena over elven Serchio kalles også djeve­lens bro.

Mer om Garfagnana og byen Barga

Barga er en liten by som ligger omtrent midt­veis i dalen, som går for å være den vakre og mest pitto­reske i området. Barga er omgitt av en bymur, det er brostein i gatene, og på byens øverste punkt ligger det en nydelig kirke i romansk stil, som du kan se i mils omkrets. Herfra er det utsikt til de hvite fjell­top­pene i Alpi Alpuane. Bargas Duomo er fra 1000-tallet i romansk stil med utskjæ­ringer av ville dyr og riddere i rust­ning på ytter­veg­gene. Over den vesle nord­por­talen er det hugget en frise som skildrer natt­verden. Inne i kirken står en diger treskulptur fra 1100-tallet av San Cris­to­fano, som kirken er viet til. Det vakre, origi­nale inte­ri­øret omfatter også en forgylt baldakin voktet av to engler, kera­mikk­gla­serte engler utformet av Lucca della Robbia. Den kunst­fer­dige fem meter høye preke­stolen i marmor fra 1200-tallet gjør også inntrykk. Kurba­d­byen Bagni di Lucca kan du lese mer om under egen artikkel på denne websiden, hvor også den vakre 1100-talls­broen Ponte della Madde­lena, eller Ponte de Diabolo befinner seg – et par kilo­meter nedenfor.

Garfagnana, Toscana, Midt-Italia, Italia

Byen Barga ligger høyt i landskapet.

Flere byer i Garfagnana og Parco Naturale delle Alpe Apuane

San Pelle­grino in Alpe er en fin liten by med et flott Museo Etno­gra­fico. Herfra kan du også besøke natur­parken Parco dell’Orecchiella og Orto Bota­nico Pania di Corfino med en stor samling sjeldne alpe­planter. I Parco Natu­rale delle Alpe Apuane finnes det mange små, men spen­nende sever­dig­heter. Ved Monte Pisa­nino ligger innsjøen Lago di Vagli, som ble oppdemmet for å forsyne dalens innbyg­gere med strøm. Under vann­flaten ligger en hel landsby, Vagli di Sotto og Vagli di Sopra, begge bestå­ende av gamle steinhus fra mange århundrer tilbake. Hvert tiende år tømmes dammen for vedli­ke­holds­ar­beider, noe som er et spek­ta­ku­lært syn. Mange av de eksis­te­rende lands­byene i fjel­lene er bygget opp rundt middel­al­der­borger og svært gamle. I Coreglia Antel­mi­nelli, Bargas naboby, ligger et spesielt museum, som doku­men­terer produk­sjonen av gips­fi­gurer som i sin tid var en stor indu­stri og ble ekspor­tert til hele Europa i de to fore­gå­ende århundrene.

Garfagnana, Toscana, Midt-Italia, Italia

Garfagnana omfatter fjell og frodige daler.

Barga, Garfagnana, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den gamle, vakre byen Barga er verdt et besøk.

 Garfagnana, Toscana, Midt-Italia, Italia

Det ble bygd klostre i fjel­lene i middelalderen.