Genova har en mengde severdigheter å by på for sine feriegjester, og i tillegg flotte badestrender nesten midt i sentrum, i hovedsak øst for havnen og lystbåthavnen. Genova er oppført på Unescos liste over Verdensarven, og er en ekte, levende havneby med mer enn 700 tusen innbyggere og en mengde spennende bystrøk. Renessanse- og barokk-kvartalene Strade Nuovo i gamlebyen er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Genova – mange «byer i byen»

Øst for havnen og mari­naen er det anlagt en flott strand­pro­me­nade som strekker seg flere kilo­meter østover, og som slutter ved den vesle forstaden og bade­byen Bocca­dasse. Her begynner den vakre, men for mange skan­di­naver ukjente Riviera di Levante, med små bukter avbrutt av furu­kledde klipper med trær som vokser helt ned til havet, og skaper et natur­skjønt og stem­nings­fullt land­skap. Herfra slynger kyst­veien seg langs stren­dene og buktene, og her er det godt å være menneske, for her finner du idyl­liske, små kyst­byer med murhus helt ned mot havet, malt i pastell eller varme gul- og rødtoner – små ”Cinque-Terre”-avleggere i miniatyr. En av disse er Nervi, en tidli­gere fasjo­nabel bade- og ferieby, som i dag fort­satt er trivelig, men noe mer ufor­mell enn for 30 år siden.

Porta Antica, Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Arka­dene foran Porta Antica – den gamle havnen, som er en del av gamlebyen.

Mer om Genova

Genova er en svært gammel by med svært lange sjøfarts-tradi­sjoner. Under middel­al­deren var byen en makt­faktor på linje med Venezia. Over alt i det østlige middel­havet finner du rester etter genove­siske borger og forsvars­verk, som for eksempel på mange av de greske øyene. Den berømte sjøfa­reren Chris­to­pher Columbus kom eksem­pelvis fra Genova. Resul­tatet av denne domi­ne­rende posi­sjonen som sjøfartsby var utstrakt handel, enorme inntekter og tilsva­rende rikdom. Dette kom til utrykk i prakt­full arki­tektur, som du frem­deles kan se i det gamle sentrum overfor havne­om­rådet. En annen følge av rikdom i middel­al­deren, ble at rike fami­lier ble kunst­me­sener og bygget opp store kunst­sam­linger. Spesielt én familie er frem­tre­dende under middel­al­deren i Genova – fami­lien Doria, som mer eller mindre hersket over byen fra 1200-tallet til slutten av 1500-tallet. Les mer om kunst­sam­linger og arki­tektur nedenfor.

Mer om Genovas gamleby, arkitektur og kunst

Genova er en stor by, med en stor havn, et stort havne­kvarter og et ganske stort histo­risk senter. I de nederste delene av havne­kvar­te­rene skal man i noen av de litt lurvete gatene være litt påpas­selig på kveldstid. La oss begynne litt opp i gamle­byen med Via Gari­baldi og stride Nuovo, som er en sjel­dent gjen­nom­ført arki­tek­to­nisk kvarter, med vakre renes­sanse-palasser og ‑bygninger, så særegen at den i 2006 ble tatt inn på Unescos liste over Verdens­arven. Gaten ble utvidet til 7,5 meters bredde rundt år 1550, og her forpliktet man seg til å ta i mot gjester i de nybygde Palazzi Rolli, med varie­rende tilbud av komfort og luksus, avhengig av gjes­tenes betyd­ning. To av disse palas­sene inne­holder i dag viktige kunst­mu­seer, Palazzo Bianco og Palazzo Rossi. I Palazzo Bianco kan du se male­rier av mestere som Veronese og Filippo Lippi, samt en stor samling viktige flamske og hollandske malere fra renes­sansen. Palazzo Rossi har en frem­ra­gende samling med Cara­va­ggio, Albrecht Dürer og Van Dyck. Palazzo Spinola og Museo d’Arte Orien­tale er to andre flotte kunst­mu­seer som er verd å få med seg.

renessansepalasser i Via Garibaldi, Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Et av Genovas flotte renes­sanse­pa­lasser i Via Gari­baldi, i kvar­teret Strade Nuove, som ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 2006.

Mer om Genovas gamleby

Et stykke lenger ned i gamle­byen finner du Via San Lorenzo, hvor blant annet byen vakre kate­dral San Lorenzo ligger. Denne vakre kirken ble påbe­gynt tidlig på 1100-tallet, mens den flotte sort- og hvit­stripet gotiske fasaden ble bygget på 1200-tallet, med portaler som flan­keres av hvilende løver. Kirken har en blan­ding av stil­arter, romanske portaler, gotiske portaler ved siden av fasaden, og barokke side­ka­peller, og prakt­fulle inte­ri­ører. Kapellet er tilegnet byens skyts­helgen, Døperen Johannes. San Lorenzo har et eget museum, Museo de Tesoro di San Lorenzo, som også er verd et besøk. San Lorenzo ligger rett ved de viktige plas­sene Piazza Matte­otti og Piazza de Ferrari. Et par hundre meter lengre bort er Porta Soprana fra middel­al­deren, med rester av den gamle bymuren i retning av havnen og Piazza Dante. Nå er du i Genovas shop­ping­dis­trikt. Et kvartal opp i byen kommer du til Via XX Settembre, med en mengde butikker og maga­siner, samt middel­al­der­kirken Chiesa di San Stefano i romansk stil fra år 972. I havne­om­rådet ligger et utrolig flott akva­rium, Acquario, som er Europas nest største.

Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Fra Pegli, seks kilo­meter vest for sentrum – en gang en eksklusiv badeby, i dag en rolig forstad med flere gode museer.

Genovas omgivelser – bydelen Pegli

Den vesle byen Pegli, ca seks kilo­meter vest for sentrum, var før krigen en eksklusiv badeby for Genova-fiffens week-end-utflukter. Til tross for at den nesten ligger i Genovas havne­om­råde kan den rolige byen by på en fin bade­strand, store park­om­råder og masser av sjarm, samt museene Villa Doria fra 1500-tallet, som forteller om Genovas strå­lende fortid som sjøfartsby. Her finner du også Det Arkeo­lo­giske Museet, i Villa Durazzo-Pala­vinci. Byen Nervi øst for Genova, og nevnt innled­ningsvis, kan by på kunst­mu­seet Galleria d’Arte Moderna i Villa Serra.

Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Piazza Vitt­oria er en stor, åpen plass midt i Genova.

Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Det er farge­rikt og meget livlig i den store havnen Porto Antica, hvor Genovas fiskere ligger til kai.

Sant'Andrea fra 1100-tallet med Porta Soprana, Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Restene av klos­teret Sant’Andrea fra 1100-tallet med Porta Soprana i bakgrunnen – et stein­kast fra Piazza de Ferrari, midt i sentrum.

Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Elegant ved Piazza de Ferrari, omgitt av Belle Epoque-arkitektur.

Duomo di San Lorenzo, Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Den flotte gotiske duomo San Lorenzo fra det tidlige 1200-tallet i tofarget marmor.

Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Duomo San Lorenzos campa­nile – klokke­tårn – ruver i gamle­byen i Genova.

Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Genovas Palazzo San Giorgio fra år 1260 har blant annet vært rådhus, fengsel og resi­dens for Marco Polo.

det er flere meget fine og populære badestrender langs Corso Italia, en kilometer øst for fergehavnen

Det er flere meget fine bade­strender langs Corso Italia, en kilo­meter øst for fergehavnen.