Grasse i Provence i Frankrike er en liten idyllisk by som ligger i fjellene på 350 meters høyde i Provence, ca 13 km nord for Cannes. Vesle pittoreske Grasse er kjent for å være duftenes landsby – her har man produsert parfyme siden 1500-tallet.

Grasse – duftene og parfymenes landsby

På Musée Inter­na­tional de la Parfu­merie kan du se hvordan parfyme frem­stilles, og hva de enkelte steg i prosessen inne­bærer. Gamle­byen i Grasse i Provence ligger på en høyde, med det firkan­tede kirke­tårnet som kneiser helt øverst. Arki­tek­turen er godt bevart og består av murhus i hvitt, solbrunt, pastell og varme gule toner. Her er det mange nyde­lige gamle bygninger, bratte trange smug og smale krokete gater. Når du rusler rundt her, kommer du til små torg og plasser, der du finner kaféer og restau­ranter med uteser­ve­ring, hvor du kan slå deg ned og se på livet, samtidig som du nyter det med en forfriskning.

Place aux Aires à Grasse, Arcades, Provence, Sør-Frankrike

Place aux Aires med de skygge­fulle arka­dene er hjertet i den vesle byen Grasse i Provence.

Mer om Grasse i Provence i Frankrike

Grasse i Provence i Frank­rike ble plut­selig berømt i 1808, etter at fyrst­innen Pauline Bona­parte var på rekrea­sjon her. Ryktet om de vakre omgi­vel­sene, klimaet og det rolige livet, tiltrakk seg flere konge­lige blant dati­dens euro­pe­iske jet-set, blant annet bodde dron­ning Victoria av Stor­bri­tannia ofte på Grand Hotel noen uker om vinteren. Kate­dralen Ancienne Cath­é­drale Notre-Dame-du-Puy fra 1100-tallet i gamle­byen har tre bilder malt av Rubens. Her finnes tre andre inter­es­sante museer, Musée de Art et d’Histoire de Provence, Villa-Musée Fragonard(kunst) og Musée de Marine. Grasse er i dag en idyll nær sagt uten like i Sør-Frank­rike. Grasse har tiltrukket seg velstå­ende og kunst­ne­riske mennesker siden 1800-tallet. Her er en rekke gode gourmetrestauranter.

Grasse, Provence, Sør-Frankrike

Gamle­byen i Grasse.