Korcula i Kroatia er en av øyene som ligger nærmest fastlandet, ca 10 mil nord for Dubrovnik. På det smaleste er det ca en kilometer mellom Peljesac-halvøya og Korcula. Korcula er også navnet på øyas hovedstad, en by med en svært godt bevart historisk bydel, som i år 2007 ble oppført på Unescos Tentative liste over Verdensarven.

Området rundt på Korcula

Kyst­byene Lumbarda helt i øst og Vela Luka i vest er de største byene nest etter hoved­staden Korcula. Det er få sand­strender på Korcula, og Pupnatske Luke midt på sørkysten har kanskje den beste bade­stranden, mens du finner fine bade­steder på svaber­gene over hele øya. Lumbarda har småstrender med både rulle­stein og grovere sand. Korcula gamleby ligger innenfor bymurer fra 1200-tallet. Her finnes også et histo­risk museum. Alle helgens kirken sto ferdig i 1306, og kapellet St Peter sto ferdig på 1500-tallet sammen med rådhuset. Flere andre hus i denne vakre havne­byen er også fra renessansen.

Korcula, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Fra havne­om­rådet i vakre Korcula by, med det vene­ti­anske fest­nings­an­legget i forgrunnen.

Mer om øya Korcula i Kroatia

Kyst­byene er svært vakre og idyl­liske med havne­pro­me­nader der restau­ranter og kafeer ligger på rekke og rad. Fersk fisk og skalldyr er naturlig nok på menyene, ved siden av mye annet godt. Det kroa­tiske kjøk­kenet er en mild variant av det itali­enske, og maten er godt likt også av barna. Korcula lever ikke bare av turisme. Øyas innbyg­gere har gjennom tidene vært kjent for å produ­sere god oliven og ypperlig vin. Hvis du tar bussen mellom Korcula og Vela Luke, kan du gå av i en av byene inne på øya og se hvordan folk lever. Blato er den største innlands­byen, noen kilo­meter fra Vela Luka.

 Korcula, gamleby, historiske severdigheter, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Korcula by omfatter de flot­teste histo­riske sever­dig­he­tene på øya Korcula.

Hovedstaden Korcula

Korcula by ligger på en halvøy, stra­te­gisk anlagt for forsvar mot angrep fra sjøen. Byens fest­nings­an­legg ble bygd alle­rede på 1200-tallet, og forsterket av Vene­tia­nerne, som fikk herre­dømme over mange av byene på kysten fra cirka år 1410. Gamle­byen er godt bevart, og har mange smale smug fra middel­al­deren. Byens viktigste kirke, St. Markus-kate­dralen fra 1200-tallet ligger ved Korcula bys hoved­plass, Stross­mayerov trg. Her ligger også det gamle bispe­pa­lasset, som i dag er museum, Abbe­diets Skatt­kammer. Ved kate­dralen ligger også den gotiske middel­alder-kirken St. Peter, og det gotiske Arneri-palasset, samt Gabri­el­lis­fa­mi­liens renes­sanse­pa­lass fra 1500-tallet, som i dag er bymu­seum. Korcula er den byen på øya som har flest kultur­se­ver­dig­heter, og hvis du er opptatt av historie og kunst, er det her du bør bo.

 Korcula, gamleby, historiske severdigheter, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Den vakre byen Korcula er domi­nert av den vene­ti­anske borgen.

Utflukter og severdigheter

Det arran­geres utflukter til områder rundt Korcula, som du kan delta på. Det er rela­tivt kort vei til den vakre fest­nings­byen Dubrovnik, som er på Unescos liste over Verdens­arven. Fra Vela Luka vest på øya går det ferger og kata­ma­raner til øyene Vis, Hvar, Brac og til byen Split, også den på Unescos liste over Verdens­arven. Det samme er for øvrig Trogir, Splits naboby. Utenfor Vela Luka er det funnet rester etter romerske bygninger, inklu­sive bade­an­legget Kolos. Byens vakre St Johan­nes­kirke er nevnt alle­rede på 1400-tallet. Vela Luka har en stor gjeste­havn og et vakkert havne­om­råde der folk samles på restau­ran­tene på kveldstid.

Litt om Vela Luka

Vela Luka på øya Korcula i Kroatia er en idyl­lisk havneby med mye gammel bebyg­gelse, slik som er vanlig i denne delen av Kroatia. Den vakre St Johan­nes­kirken i havne­om­rådet er nevnt alle­rede på 1400-tallet. En del av bebyg­gelsen rundt kirken er også fra denne tiden, selv om mye er moder­ni­sert og restaurert.

Mer om Vela Luka på Korcula i Kroatia

Vela Luka har ca 4500 fast­bo­ende innbyg­gere. I denne sjar­me­rende havne­byen finner du alt det du trenger for å feriere. Vela Luka på Korcula har mange butikker, og en mengde restau­ranter, kafeer og barer langs havne­pro­me­naden. Utenfor Vela Luka er det funnet rester etter romerske bygninger, inklu­sive bade­an­legget Kolos. Vela Luka har en stor gjeste­havn og et sjar­me­rende havne­om­råde der folk samles på restau­ran­tene på kveldstid.

Vela Luka, Korcula, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Fra byen Vela Luka helt vest på Korcula går det ferge til Split og Lastovo.

Vela Luka – ferge til Split og andre øyer

Vela Luka på Korcula i Kroatia ligger sentralt til for å utforske øyene rundt Korcula. Fra Vela Luka går det ferger og kata­ma­raner til øyene Vis, Hvar, Brac og til byen Split, som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Det samme er for øvrig Trogir, Splits naboby. Det er buss­for­bin­delse til øyas hoved­stad Korcula øst på øya. Rundt på svaber­gene som omgir Vela Luka er det mange bade­mu­lig­heter. Øya Korcula produ­serer egne viner av høy kvalitet, ved siden av oliven og oliven­olje. Be om en lokal­pro­du­sert vin til maten. Du vil ikke bli skuffet. Mennes­kene i på Korcula og i Vela Luka er milde, venn­lige og hjelp­somme. Her sitter smilet løst. Maten er en mild variant av det itali­enske kjøk­kenet, med fersk sjømat som spesialitet.

Korcula, gamleby, historiske severdigheter, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Det første som møtte fiendt­lige sjøfa­rere i middel­al­deren var fest­ningen i havnen.

 Korcula, gamleby, historiske severdigheter, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Havne­pro­me­naden i Korcula by.

 Korcula, gamleby, historiske severdigheter, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

En liten, gammel katolsk kirke i vakre Korcula by.