Kos i Hellas er Dodekanesernes 3. største øy og ofte omtalt som ”kontrastenes øy”. På denne vakre øya sørøst i Egeerhavet finner du nemlig alt fra strender til 1000 meter høye fjell, her finner du total stillhet og heftig natteliv. De lengste og flotteste badestrendene ligger på nordkysten, og på denne delen av øya er det turismen som gjelder. Kos har også mye å by på for den kulturinteresserte, blant annet arkitektur fra antikken og middelalderen.

Kos og kulturseverdigheter

I tillegg har øya et vell av sever­dig­heter å by på. Fra rester av oldtids­byer 3000 år før Kristus, via antikken, romertid, bysan­tinsk tid, Joha­nitter-riddere, osmanske tyrkere og nåtid. Alt tilgjen­gelig for alle, og i en herlig blan­ding av gammelt og nytt om hver­andre. I fjel­lene råder still­heten, og her finner man perler av origi­nale greske lands­byer slik de har vært i århundrer, og klostre med alvor­lige munker som søker Gud.

Kardamena, Kos, Hellas

Fra havne­om­rådet i den sjar­me­rende byen Karda­mena, på sørkysten av øya Kos.

Om å orientere seg i Kos by

La oss ta utgangs­punkt i Kos by og derfra se hvor på øya de beste stren­dene og bade- og ferie­byene finnes. Når du står innerst i havna i sentrum av Kos by, ser du ridder­borgen fra middel­al­deren til høyre. Utenfor den ligger ferge­havnen. Til venstre for havnen og nord­over opp til den vesle bade­byen Lampi, er det flotte strender hele veien. De fineste stren­dene ligger foran Kos by. Innerst i havnen finner du kose­lige kvar­taler, med trange smug og små gater. Her ligger det mange små kafeer og fortaus­res­tau­ranter, både nede ved havnen og i bakkene opp bak havnen. Her er det et ganske heftig natteliv med mengder av fest­stemte mennesker på vei til eller fra en liten bar, restau­rant eller diskotek, kanskje på vei hjem­over eller til en natt­klubb. Noen få titalls meter lenger opp ved moskeen er det et marked. Her er det åpne plasser med mange uteserveringer.

Mer om øya Kos i Hellas

Hoved­veien fra Kos by i nordøst til Aspri Petra i det fjell­rike sørvest går midt inne på øya. Herfra går det små stikk­veier ut til kysten både på nord­siden og sørsiden av Kos. Rundt neset ved Lampi nord for Kos by, fort­setter de fine stren­dene nedover hele nord­vest­kysten. Først via de kule bade‑, brett­seiler- og ferie­byene Tigkáki og Marmári, videre ned til byen Mastrik­hári, som er en trivelig liten ferie- og badeby med fine strender og et moderne hotell­an­legg. Herfra videre nedover nord­vest­kysten finner du også mange fine bade­strender, kun avbrutt av partier med kupert klippe­land­skap. Her er det øde, ingen lands­byer ved kysten, og færre mennesker. Her kan du finne små roman­tiske strender som du kan ha helt for deg selv. Limonia er en bukt med en liten havn for fisker­båter og med en strand.

Resten av rundturen

Videre vest og ”rundt hjørnet” sørover finner du vesle Agios Thologos med strender og en kafé. Videre rundt ”neste hjørne”, som tar oss opp nord­over på sørkysten finner du Kamari og Kefalo, og deretter Para­dice Beach lenger øst. Mellom Para­dice Beach og Thermes går det en vei fra hoved­veien midt inne på øya, ned til ungdoms­stedet Kardá­mania, eller Karda­mena, med heftig natteliv og rester etter et gresk teater. Ved siden av ligger Khelóna, hvor det også er flere fine strender. Videre herfra strekker fjel­lene seg til Thermes og Agios Fokás helt i øst, ikke langt fra Kos by. På vei herfra og nord­over til Kos by, passerer du noen småstrender og gjeste­havnen der Kos by begynner.

Gresk tempel, Kos, hellas

Du finner rester av et gresk tempel og et teater rett utenfor Kos by.

Kos by, severdigheter og attraksjoner

I Kos by er det først og fremst den flotte ridder­borgen som frem­hever seg. Den tilhørte Joha­nitter-ordenen som havnet på Rhodos etter Jeru­sa­lems fall i 1291, da musli­mene tok den hellige byen. I Kos by kan du selv gå på oppda­gel­ses­ferd. Har du øynene med deg, finner du mange godbiter fra forskjel­lige histo­riske tider. Bar- og kafé­gaten Nafklírou ligger eksem­pelvis ved siden av det gamle Agora (torget) fra antikken. Dette Agora består av ruiner og bygnings­rester tilbake fra helle­nis­tisk tid (336 f Kr til ca 50 f Kr) og her er mosa­ikk­gulv fra Hera­kles-tempelet, som ble avdekket etter jord­skjelvet i 1993, samt ruiner av tempelet Pandemós Afro­dite. Her er også rester av en tidlig­kristen basi­lika­kirke fra 400-tallet. Kos by har et meget fint arkeo­lo­gisk museum. Kos by har også omfat­tende rester etter romer­ti­dens bebyg­gelse, blant annet Casa Romana i såkalt pompeiisk stil med flotte gulv­mo­sa­ikker og deko­rerte marmor­vegger. Alt dette finner du i kort gåav­stand fra havna.

Asklepieion, Hippokrates, Kos, Hellas

Mye av oldtids­byen Askle­pieion er frem­deles bevart, etter mer enn 2300 år.

Severdigheter og attraksjoner på resten av øya Kos

Det finnes flere sever­dig­heter med bygnings­rester fra antikken og frem­over over hele øya Kos. Askle­pieion, en liten by med hvite marmor­ter­rasser, ble bygget som et rekrea­sjons­om­råde i antikken, på 300-tallet før vår tids­reg­ning. Her finner du rester av et Apollon-tempel med korin­tiske søyler fra 300-tallet f Kr. Utsikten fra anlegget er flott. Her var det skoler, templer og medi­sinsk skole, som ble bygget til ære for øyas store sønn, Hippo­krates, den moderne medi­si­nens far.

Kos, hellas

Det er flotte bade­strender flere steder på Kos.

Mer om severdigheter og attraksjoner på resten av øya Kos

Vest­over herfra opp i fjel­lene kommer du til de tradi­sjo­nelle greske lands­byene Laguídi, Ziá og Asómatos med flere, i de bratte skrå­nin­gene under fjellet Dikaios. Palaió Pylí er en forlatt bysan­tinsk by belig­gende på en klippe. Her er rester etter en 1000 år gammel kirke, Ipapandís, og Stávros-kirken med de 12 kryp­tene. Ved flyplassen ligger Antimák­heia med den vene­ti­anske borgen og en del flotte vind­møller. Veien nord­over herfra går til vakre Mastrik­hári, med ruinene av en gammel­kristen kirke med flotte gulvmosaikker.

Kos, Hellas

Fra havnen Kos by hvor akti­vi­teten til tider er stor.

Kos, Hellas

Flotte bade­strender nær sentrum av Kos by.

Kirke, Kos, Hellas

På Kos finner kan du komme over flere av de hvite små kirkene, som er så typiske for Hellas.

Apollon-tempelet i oldtidsbyen Asklepieion, Hippokrates, Kos, Hellas

Restau­rerte korin­tiske søyler fra Apollon-tempelet i oldtids­byen Askle­pieion – et av Hellas viktigste arkeo­lo­giske funnsteder.