Lagos i Portugal er en av de fineste byene på Algarve-kysten. Lagos har nemlig alt det en by i Sør-Portugal skal ha; et hyggelig historisk bysenter. Lagos kan by på en ganske broket historie, med besøk av kartagere, keltere, romere, visigotere og maurere – her finner du ruiner fra romertiden og kirker fra middelalderen. Lagos har dessuten fantastiske strender nedenfor gamlebyen, for ikke å glemme den fantastiske Meia Praia som strekker seg 4 kilometer østover, på den andre siden av elven og marinaen. 

En ekte by som lever av tradisjonelle næringer

Lagos’ innbyg­gere lever frem­deles av tradi­sjo­nelle næringer som fiske og land­bruk, noe som gjør at byen er ekte. I tillegg har Lagos en svært trivelig og variert gamleby med gågater, eldre bebyg­gelse, husfa­sader dekket av farge­rike kera­miske fliser, smale smug og mange små åpne plasser, der du finner kafeer og restau­ranter med uteser­ve­ring. Her er det trivelig å sette seg ned for å se på folke­livet og kose seg med en forfrisk­ning eller et lite måltid. Ved enden av Meia Praia finner du en fin golfbane.

Lagos, Centro, Algarvekysten, Sør-Portugal

Fra sentrum i gamle Lagos, der det tilsyne­la­tende går avslappet for seg. Foto: Lacob­rigo / Wikipedia.

Mer om Lagos på Algarve-kysten i Portugal

Lagos i Portugal har dess­uten mye historie å by på. Denne trive­lige og livlige byen var en gang Algarve-kystens hoved­stad, fra 1476 til 1756. Byen opplevde store ødeleg­gelser under jord­skjelvet i 1755, men du kan frem­deles se bygninger fra før denne hendelsen. Lagos har en historie som går mer en 2000 år tilbake i tid. Romerne grunnla en koloni her etter Puner­kri­gene, og på 700-tallet ble Lagos, som resten av den sørlige iberiske halvøy, erobret av arabiske maurere fra Nord-Afrika, som bygde fest­nings­verk her. Den eldste kirken på hele Algar­ve­kysten, São João Baptista, ble reist her i år 1174 etter tilla­telse fra det muslimske styret. Noe å tenke på.

 Lagos, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Fest­nings­ver­kene i havnen i Lagos ble sist gang oppgra­dert på 1600-tallet – opprin­nelig oppført i år 711.

Etter at de muslimske maurerne ble jaget ut av Lagos i 1249, ble fest­nings­ver­kene forsterket og utvidet. Den myte­om­spunne Henrik Sjøfa­reren etab­lerte en sjøfarts­skole her i Lagos på 1400-tallet, og gjorde byen til et viktig senter for sjøfarten. Ved Rua do Castelo des Gover­nandores kan du se opprin­nelig bebyg­gelse fra denne tiden, der statuen av Henrik Sjøfa­reren står. Dagens marina i Lagos er den første trygge havnen på Algarve-kysten for båter som kommer inn fra Atlan­ter­havet i vest og har gjennom histo­rien vært en stra­te­gisk viktig havn, både for handel og oppdagelsesreiser.

Lagos, Mercado de Escravos, Algarve, Sør-Portugal

Slave­mar­kedet Mercado de Escravos ble bygd og åpnet i år 1444. Foto: Lacob­rigo / Wikipedia.

Litt mer om Lagos’ historie

Lagos var på denne tiden ”utklek­kings­an­stalt” for oppda­gel­ses­rei­sende, som seilte ut fra Portugal til alle verdens hjørner, grunnla kolo­nier og brakte rikdommer hjem. Ikke alt med denne virk­som­heten var solskinns­his­to­rier: Lagos ble et av Europas viktigste sentre for slave­handel etter den første slave­trans­porten fra Afrika i 1444. Plassen for det første slave­mar­kedet er markert med en plakett, som du finner under arka­dene i Rua da Senhora da Graca. Ved havnen kan du frem­deles se fest­nings­verket som forsvarte byen og havnen mot fiendt­lige angrep. De nyeste fest­nings­mu­rene her er fra 1600-tallet, de eldste er fra det arabiske styret fra år 711 til 1249. Det aller eldste fortids­minnet er funda­men­tene etter en romersk villa.

Lagos, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Igreja de Santa Maria ligger i sentrum av gamle­byen i Lagos, nede ved havnen.

Mer om severdigheter i Lagos

Lagos har også et par gamle kirker, som er verd et besøk. Sogne­kirken Santa Maria er opprin­nelig fra 1500-tallet med hoved­portal i renes­sanse­stil, og vakre inte­ri­ører. 1700-talls­kirken Sao Antonio har meget forseg­gjorte inte­ri­ører typiske for Algar­ve­kysten, her er den over­då­dige barokke stilen frem­tre­dende. Azujeros er beteg­nelsen på paneler som er utskårne og malte og forgylte. I denne kirken finnes det åtte slike paneler, som beskriver gjer­nin­gene og mirak­lene til Sant Anto­nius, som kirken er vigslet til.

Sao Antonio, Lagos, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Den vakre Santa Marias inte­riør er verd et besøk.

Denne kirken er en virkelig godbit for deg som er opptatt av kunst og kultur. Rett ved siden av denne kirken finner du et etno­gra­fisk museum som viser kunst­hånd­verk, drakter og andre kulturgjenstander.

Gamlebyen, Lagos, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Typisk gate­parti i gamle­byen i Lagos.

Lagos, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Et utvendig flis­lagt hus i gamle­byen i Lagos.

Lagos, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Lagos har flotte bade­strender og mange histo­riske severdigheter.

Slave-markedet, Lagos, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

I Lagos ble Europas første slave­marked arran­gert i denne bygningen, Mercado de Escravos i år 1444.

Lagos, Algarvekysten, Sør-Portugal

En illust­ra­sjon av slave­handlen fra 1400-tallet, som du finner i byens museum. Kilde: Wikipedia.

Maurisk borg, Lagos, Algarvekysten, Sør-Portugal, Portugal

Denne borgen i Lagos ble bygd av maurere på begyn­nelsen av 700-tallet.

Lagos, Algarvekysten, Portugal

Igreja de Santo António Foto: Steven Fruitsmaak / Wikipedia.

Lagos, Igreja de Santo António, Algarvekysten, Sør-Portugal

Høyal­teret i kirken Igreja de Santo António er spek­ta­ku­lært. Foto: Lacob­rigo / Wikipedia.

Lagos, Algarvekysten, Sør-Portugal

Litt av Lagos med de flotte stren­dene på den andre siden av elven. Foto: Lacob­rigo / Wikipedia.