Intet sted i Frankrike ligger slottene – château’ene – like tett som i Loiredalen. Dette frodige og naturskjønne området sør for Paris var et naturlig valg for det franske kongehuset når hoffet skulle flyttes rundt og underholdes med jakt, leker og musikk. Her bygde kongehuset en rekke slott – både til seg selv, koner og elskerinner. Resultatet er at vi i dag kan besøke en rekke sjarmerende, fantasifulle og vakre chateau’er i Loiredalen. Mange av dem er åpne for publikum.

Château Chambord, Château Chaumont og Château Chenonceau

Disse tre bemer­kel­ses­ver­dige châteauene befinner seg ikke langt fra hver­andre, kjører du totalt ca 35–40 km, så har du fått med deg alle. Slot­tene er ganske forskjel­lige, og gir et godt inntrykk av hvilke arbeider som ligger bak, hvilken enorm rikdom de gir utrykk for – og hvor godt isolerte våre norske hus hjemme er. Hvis du er i nærheten, så ikke la denne mulig­heten gå fra deg. Et godt utgangs­punkt for en slik tur er Blois, Saumur eller Tours.

Saumur, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Byen Saumur har et eget slott, Château de Saumur fra rundt år 1370, og en nydelig belig­genhet over elven Loire. Se også hoved­foto i toppen.

Château de Chambord, Loire-dalen, Frankrike

Rett nordøst for Blois ligger slottet Chambord, med 365 skor­steiner. Dette enorme anlegget ble bygget over en 18-års periode, mellom 1519 og 1537, med en arbeids­stokk på 1.800 mann. Slottet ble bygget med høye murer og utsikts­punkter, slik at kvin­nene kunne se hvor i skogene mennene var når de jaktet. Leonardo da Vinci skal ha bidratt med plan­teg­ninger, og skal ha konstruert trappen i hjertet av bygget, der de som gikk opp, ikke møtte dem som gikk ned trappen.

Chambord Chateau, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Château de Chambord er at av Loire­da­lens mest berømte slott, ikke minst på grunn av sine 365 skorsteiner.

Slottet var svært uprak­tisk, ettersom det lå øde. Ved besøk måtte hele følget – ca 2000 mennesker – ha med seg mat og inven­tarer(!). Chambord ble derfor ikke brukt mye. Slottet har 440 rom og 365 ildsteder. På grunn av byggets plan, lånt fra itali­ensk renes­sanse­ar­ki­tektur ment for varmere strøk, ble det vans­kelig å holde Chambord oppvarmet utenom sommer­se­songen, når været var varmt. Dess­verre viste det seg også at voll­gra­vene tiltrakk seg så mye mygg at slottet nærmest ble ubeboelig. Pytt-pytt, kongen ga det bort til en general, og så var den saken ute av verden.

Château de Chaumont, Loire-dalen, Frankrike

Château de Chaumont var det første slottet på dette stedet, og ble bygd av Hertug Eudes II på 900-tallet, som en borg for å beskytte Blois fra angrep. Slotts­borgen ble ødelagt av brann i 1456, men ble angi­velig gjen­opp­bygd etter ordre fra kong Louis XI, og ble senere ombygd av Charles I av Amboise mellom 1465 og 1475, og full­ført av hans sønn mellom 1498 og 1510. Resul­tatet er et meget impo­ne­rende og solid bygg, med tykke murer og et svært robust preg.

Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Chateau de Chaumont ligger vakkert til over Blois, ved elven Loire.

Slotts­borgen ligger prakt­fullt til på en åsrygg med utsikt over elven Loire. Château de Chaumont har en brokete historie, med mange berømte eiere, som kong Henry IIs kone Cath­a­rina de Medici. Hun kjøpte slottet et års tid etter mannens død i 1560, og her under­holdt de seg med besøk av astro­loger, blant andre den mystiske Nostradamus. Det sies at hun etter kort tid tvang eksman­nens elsker­inne å bytte det sjar­me­rende Château de Chen­on­ceau mot Château de Chaumont. Benjamin Franklin skal ha vært gjest på slottet rela­tivt kort tid før revo­lu­sjonen, da slottet ble beslag­lagt av den franske stat.

Château de Chenonceau, Loire-dalen, Frankrike

Av alle de feno­me­nalt vakre og sjar­me­rende slot­tene i Loire, er det Château de Chen­on­ceau som huskes best. Det første som møter deg er en vakker allé, omgitt av vakre og velstelte symmet­riske hage­an­legg. Når du har gått ned alleen og kommer til broen over elven Cher, blir du slått av de  natur­skjønne omgi­vel­sene. Slottet er anlagt på en bro over elven – i full bredde, først hoved­huset med tårn, spir, karna­pper og skor­steiner, og deretter galle­riene i slot­tets 60 meter lange smalere del.

Chateau Chenonceau, Slottene, Indre-et-Loire, Loiredalen, Vest-Frankrike, Frankrike

Chateau Chen­on­ceau går for å være Loire­da­lens vakreste slott.

Når du ser dette roman­tiske og elegante even­tyr­slottet, som formelig flor­lett svever over Cher, og speiler seg i den dovne sakte­fly­tende elven, er det så du får lyst til å klype deg i armen for å sjekke at du ikke drømmer.

Mer om Château de Chenonceau, Loire-dalen, Frankrike

Mange eiere, og i særde­leshet kvinner, har bidratt til å gjøre dette ualmin­nelig vakre slottet til det du i dag ser. Château de Chen­on­ceau ble i 1512 bygget om til renes­sanse­stil. Etter at Cath­e­rine de Medici gifter seg med kong Henri II i 1533, blir Chen­on­ceau kongelig slott i Loire. I 1547 tilbyr kongen Henri II slottet til sin livs­lange elsker­inne, Diane de Poitiers, til Cathrine de Medicis store forargelse.

 Château Chenonceau, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Den vakre ball­salen i Château Chen­on­ceau strekker seg over elven Cher, og ser ut som den gjorde for 500 år siden.

Kongen dør i 1559, og Cath­e­rine de Medici tar hevn. Hun ydmyker Diane med å tvinge henne til å ta det større men mer rustikke og gammel­mo­dige Château de Chaumont i bytte for juvelen Château de Chen­on­ceau. Slottet ble reddet fra ødeleg­gelse i 1789, under revo­lu­sjonen. Inte­ri­ø­rene er intakte, og slottet frem­står med en skjønnhet og verdighet besø­kende aldri glemmer.

Château de Cour-Cherverny, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Château de Cour-Cher­verny fra 1634 er kledd med tapeter av deko­rerte hjorte­skinn innvendig. I parken arran­geres det konserter om sommeren.

Mer om slott i Loire-dalen, Frankrike

Det er mange slott i Loire. Har du lyst til å se flere, kan du besøke Château de Beaure­gard fra 1520, Château de Cour-Cher­verny fra 1634, Château de Ville­savin fra 1500-tallet eller Château du Moulin fra 1490.

Chateau de Chambord, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Chateau de Chambord i Loire­dalen er et enormt og forseg­gjort byggverk.

Chateau de Chambord, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Chateau de Chambord er et popu­lært sted for utflukter og picknik.

Chateau de Chambord, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Chateau de Chambord er et av Loire­da­lens mest besøkte slott.

 Chambord, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

1800 mann jobbet i 18 år for å skape mester­verket – Château Chambord.

Château de Chaumont

Château de Chaumont i Loire­dalen har eksis­tert siden 900-tallet, men er ombyd etter det.

Château de Chaumont, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Château de Chaumont ligger rett ved byen Blois i Loire­dalen og er åpent for publikum.

Château de Chaumont, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Loire­da­lens Château de Chaumont var bygd for å kunne forsvares.

Château de Chaumont , Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Château de Chaumont ligger høyt over elven Loire.

Château de Chenonceau, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Château de Chen­on­ceau er omgitt av vakre og velstelte hageanlegg.

Château de Chenonceau, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Château de Chen­on­ceau ligger vakkert til et stykke ut i elven Cher.

Château de Chenonceau, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Sove­rom­mene på Château de Chen­on­ceau står i stil med slottet i Loiredalen.

Château de Chenonceau, Loiredalen, Loire, Vest-Frankrike, Frankrike

Château de Chen­on­ceau i Loire­dalen tar seg godt ut fra alle vinkler.