Mallorca er kontrastenes øy. Landskapet er så variert at noen beskriver øya mer som et kontinent. Her finnes fruktbare lavlandssletter, ville fjellpartier, store bukter med strender av den fineste, hvite sand, steile klipper som stuper i havet og kuperte kystpartier med svaberg, klipper og trange, dype, lune bukter. Det milde klimaet gjorde at Mallorca allerede på 17–1800-tallet ble tilfluktsted for den europeiske overklassen om vinteren. Kulturlandskapet i fjellene på vestkysten, Serra de Tramuntana, er nylig oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Mallorca

Mallorca har de senere årene opplevd en renes­sanse som ferieøy, etter at myndig­he­tene har tatt et krafttak for å oppgra­dere alle tilbud. I våre dager kommer både jet-settere og char­ter­tu­rister til Mallorca – mange for å besøke en av øyas flotte golf­baner. Mallorca har dess­uten er rik kulturarv – her finnes fortids­minner fra mer enn 1000 år før vår tids­reg­ning helt sør på øya, en talaio­tisk landsby ved Can Roses, ruiner av den romerske byen Pollentia ved Alcudia, muslimsk arki­tektur fra tidlig middel­alder, samt borger, klostre, kirker og kate­draler fra høymid­del­al­deren, renes­sansen og barokken.

Pollenca, Mallorca, Balearene, Spania

Fra Puorto de Sóller går det en gammel trikk opp til Sóller. Herfra kan du reise med en gammel smal­sporet jern­bane til hove­staden Palma.

Her finnes også mye spen­nende art-noveau-bebyg­gelse, som i Spania fikk beteg­nelsen moder­nisma – spesielt i hoved­staden Palma, men også i mange av byene. Mallorca har mange små fisker­lands­byer, som er svært pitto­reske, og som etter hvert er blitt popu­lære steder for utlen­dinger å kjøpe ferie­bo­liger. Porto Cristo, Portopetro og Portocolom på østkysten, samt Puorto de Soller og Puerto de Pollenca er blant de best kjente og mest foto­gra­ferte. Merk deg at du kan ha stort utbytte av å reise rundt på Mallorca – her er flere flotte histo­riske sever­dig­heter spredt over øya, i tillegg til drama­tisk natur.

Valdemossa, Mallorca, Balearene, Spania

Fjell­byen Valde­mossa er kjent for å ha hatt Frederic Chopin og Georges Sand som gjester på klos­teret Real Cartuja de Jesu de Nazarat.

De gamle byene

Hoved­staden Palma er en selv­følge å få med seg. Mer om Palma de Mallorca i egen guide. Du bør også få med deg noen av byene, som Inca, Manacor, Arta, Fela­nitx, Lluc­major, Campos, Sant Lorenc, Son Servera, Capde­pera, Muro, Sa Pobla, Perreres, Soller, Valde­mossa, Alcudia og Pollenca, bare for å ha nevnt viktigste. Disse har gjerne en svært gammel bykjerne, med de obli­ga­to­riske offent­lige bygnin­gene rundt sin viktigste samlings­plass, Placa Mayor, der byens rådhus og kirke befinner seg. Placa Mayor er også gjerne stedet hvor byens marked finner sted. Her er det nesten uten unntak kafeer, barer eller restau­ranter med uteser­ve­ring. Kirkene er som regel svært gamle – fra middel­al­deren, fra renes­sansen eller barokken. Ta deg litt tid når du besøker disse gamle­byene, gå gjerne inn i kirken, ta en liten spasertur i gatene rundt og bruk øynene. Ofte finner du flott arki­tektur, monu­menter eller skulp­turer, som forteller en historie.

Parque de la Mar og Palmas middelalderkatedral, Mallorca, Balearene, Spania

Parque de la Mar og Palmas middel­al­der­ka­te­dral domi­nerer Palmas havneområde.

Markeder og markedsdager i byene på Mallorca

Det arran­geres markeder daglig på Mallorca. Vanligvis starter disse i 9–10-tiden på morgenen, og varer til cirka klokken 14. Her vil du finne en mengde forskjel­lige varer, som klær, sko, lærvarer, vesker, belter, kera­mikk og serviser, bare for å ha nevnt noe. Avhengig av sesong, vil du også finne et omfat­tende tilbud fersk frukt og grønn­saker. Appel­si­nene er fantas­tiske. Noen få markeder pågår om etter­mid­dagen. Prisene er faste for noen varer, mens det er prut­nings­monn for andre. Prøv deg frem, prut og kos deg!
Mandager: Caimari, Calvia, Lloret, Manacor, Manacor de la Vall, Montuiri
Tirs­dager: Alcudia, Arta, Campanet, Llubi, Porreres, Santa Margalida
Onsdager: Andratx, Capde­pera, Lluc­mayor, Petra, Puerto Pollensa, Santanyi, Selva, Sencelles, Sineu, Vila­franca, Colonia Sant Jordi (Etter­middag), Sa Coma (Etter­middag mai-okt)
Tors­dager: Arenal, Ariany, Campos, Consell (Antik­vi­teter), Deia (Son Marroig – Kunst og kunst­hånd­verk), Inca, Portol, Sant Joan, Sant Llorenc, Ses Salines
Fredager: Algaida, Binis­salem (Kunst), C’an Pica­fort, Lluc­mayor, Maria de la Salut, Son Servera
Lørdager: Alaro, Buger, Bunyola, Cala Ratjada, Campos, Costitx, Lloseta, Palma, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santanyi, Soller
Søndager: Alcudia, Binis­salem (Kunst), Consell (Antik­vi­teter), Fela­nitx, Lluc­mayor, Muro, Pollenca Town, Porto Cristo, Sa Pobla, Santa Maria, Valldemossa

Cap de Formentor, Mallorca, Balearene, Mallorca

Cap de Formentor helt i nord­vest har steile klipper som stuper lodd­rett i havet.

Mallorcas landskap

Mallorca var for mange godt voksne den første syden-opple­velsen. Mange av disse over­rasket over hvor variert både tilbudet og land­skapet er på Mallorca når de vender tilbake 30–40 år senere for å gjen­opp­leve øya. Hele nord­vest­kysten er domi­nert av en fjell­kjede med topper på over 1000 meter. I nord på denne kysten stuper det forrevne klipper hundrevis av meter ned i havet. I fjel­lene her ligger et svært gammelt kloster, Monas­terie de Lluc, som er åpent for besøk. Lenger sør på kysten ligger den sjar­me­rende ferie- og bade­byen Puerto de Sollér, nedenfor moder­byen Sóller, som har et gammelt damptog som fort­satt er i drift. Sør, ved foten av denne fjell­kjeden ligger byen Andraitx, som er rolig, pitto­resk og eksklusiv og passer for barne­fa­mi­lier og mennesker som ønsker å slappe av. Kultur­land­skapet Serra de Tramun­tana på vest­kysten er nylig oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Mallorcas landskap

Østkysten består av klipper avbrutt av lune bukter hvor det finnes en rekke ytterst sjar­me­rende ferie- og bade­byer, som tidli­gere nesten uteluk­kende livnærte seg på fiske. Sørkysten er kupert med en står åpen bukt omtrent midt på, hvor øyas hoved­stad Palma de Mallorca ligger. På nord­øst­kysten finner du den brede Alcu­diabukten, med Pollenca og Puerto de Pollenca i vest, og med Alcudia i øst. Øst for Alcudia finner du en lang kyst­linje med flotte streder avbrutt av mindre partier med svaberg. Her ligger ferie­byene Ses Fortges og Can Pica­forte. Helt i nordøst blir land­skapet svært kupert og fjell­rikt med topper over 500 meters høyde. Fra øyas hoved­stad, Palma de Mallorca går det ferger til de andre øyene i Balearene.

Mallorca, vestkysten, Balearene, Spania

I fjel­lene på Mall­rocas vest­kyst finner du flere gamle lands­byer og bosetninger.

Litt om Mallorcas vestkyst

Du bør også få med deg byene Deia og Valde­mossa. Valde­mossa har et flott Chopin-museum. Kompo­nisten bodde her en periode på begyn­nelsen av 1800-tallet. Michael Douglas etab­lerte for øvrig et kultur­senter her for få år siden. Deia er simpelthen øyas vakreste landsby, og det sier ikke lite. Deia var dikteren Robert Graves´ hjem­sted i 40 år. Graves var kanskje mest kjent for boken «Jeg, Clau­dius». Deia har også et nyetab­lert Graves-museum. Begge byene ligger på øyas vest-kyst, som regnes som den fineste delen av denne vakre øya, og et popu­lært område for fotturer i fjellene.

Litt om stedene rundt om på øya – hoved­staden Palma de Mallorca har en separat guide på reisdit.no

Port de Andratx

Port de Andratx er en noe mer eksklusiv ferieby enn mange av sine nabo­byer. Port de Andratx er egentlig havnen til den gamle fest­nings­byen litt oppe i fjell­siden, og har tiltrukket seg et publikum som setter større pris på, og krav til, ro, kvalitet og stil. Det er ingen sand­strand i sentrum her, så stedet har fått utvikle seg litt i eget tempo, og har vunnet på det. Stedet passer for fami­lier og voksne mennesker som er ute etter det pitto­reske og eksklu­sive. Det er restau­ranter og kafeer i hele det sentrale havneområdet.

Port de Andratx, Mallorca, Balearene, Spania

Fra havne­om­rådet i Port de Andratx.

Mer om Port de Andratx og gamle Andratx

Port de Andratx har en flott gjeste­havn og er et yndet reisemål for sjøfa­rende fra alle verdens kanter. Havne­pro­me­naden med alle restau­ran­tene og uteste­dene er et vakkert syn kveldstid. Det er rela­tivt grønt i Port de Andratx, og man er svært påpas­selig med å holde byen ren og velstelt. Det er frem­deles rester av den gamle fisker­lands­byen ved siden av gjest­havna. Tar du turen opp til Andratx blir du belønnet med fantas­tisk utsikt fra den gamle borgen som byen er bygget rundt. Port de Andratx er kjent for sine utsøkte skalldyr- og fiske­res­tau­ranter. Havnen restau­ranter har svært mye godt og by på, og mange reiser hit for å spise, og, ikke minst, for å oppleve den avslap­pede stem­ningen i det pitto­reske havne­om­rådet i Port de Andratx.

Sóller

Sóller er et av Mallorcas vakreste steder. Sóller ligger på vest­kysten av Mallorca, ved foten av neste 1000 meter høye fjell. Her ligger havne­byen Puerto de Sóller lunt og fint til i en vakker bukt, beskyttet av klip­pene utenfor. Stranden er lang­grunn og har finkornet hvit sand. Nesten hele bukten er omkranset av sand­strand, bort­sett fra gjestehavnen.

Mer om Sóller

Selve den gamle byen Sóller, ble i sin tid bygget høyere opp, for lettere å kunne forsvare seg mot pirater og angri­pere, slik det var før i tiden. Puerto de Sóller på Mallorca har en flott strand­pro­me­nade langs hele bukten, hvor den gamle sjar­me­rende trikken stanser. Herfra kan du ta trikken opp til Sóller, hvor det går en smal­sporet toglinje inn til Palma, med hundre år gamle damp­drevne tog, som frem­deles er i drift. Sóller på Mallorca er et meget popu­lært sted. Hit kommer mennesker som ønsker litt ekstra, ved siden av ro og stillhet.

Port de Soller, Mallorca, Balearene, Spania

Port de Soller er en meget idyl­lisk liten havneby.

Puerto de Sóller – gjestehavn og atmosfære

Puerto de Sóller har en stor og moderne gjeste­havn. Hit kommer seil­båter og moto­r­yachter fra hele verden. Dette mari­time innslaget bidrar til å gi vesle Puerto de Sóller et svært inter­na­sjo­nalt preg, og under­streker stedets pitto­reske og eksklu­sive atmo­sfære. Puerto de Sóller er et flott sted for barne­fa­mi­lier eller deg som ønsker å feriere med stil. Langs strand­pro­me­naden ligger en rekke eksklu­sive restau­ranter, kjent for å servere det ypperste innen fisk og skalldyr. Det tar en snau time å kjøre herfra til Palma, hoved­staden på øya.

Puerto de Pollenca

Puerto de Pollenca på Mallorca ligger på motsatt side av Alcudía ved bukten Bahía da Alcudía. Port de Poll­lenca er en litt roli­gere ferieby, med en halv kilo­meter lang sand­strand. Langs havet i den nord­ligste delen av byen, ligger det en vakker strand­pro­me­nade omkranset av pinje­trær. Langs denne finner du små sand­strender på rekke og rad, der mange barne­fa­mi­lier velger å slå seg ned.

Port de Pollenca, Mallorca, Balearene, Spania

Fra Port de Pollenca, en rolig liten by innerst i Alcu­diabukten i nord.

Mer om Puerto de Pollenca

Puorto de Pollenca er fra gammelt av havnen til byen Pollenca, som ligger noen kilo­meter inn på øya, for å være mer beskyttet mot angrep fra havet. Pollenca er en gammel by, med flott arki­tektur og en kirke fra 1300-tallet. Puerto de Pollenca er populær blant kunst­nere, og tiltrekker seg gjerne mennesker som ønsker å feriere med stil. Byen har mange gode restau­ranter, og i hjertet av havnen finner du genuine mallor­canske spise­steder og barer.

Alcudia

Alcudia på Mallorca er en av de mest kjente ferie- og bade­byene i Spania. Alcudia ligger vakkert til ved bukten Bahía da Alcudía, og er et perfekt sted for barne­fa­mi­lier og turisme. Stedet er vel kjent for sin 15 kilo­meter lange strand, lang­grunn med finkornet hvit sand, og krys­tall­klart vann.

Alcudia, middelalder, gamleby, bymur, byport, Mallorca, Balearene, Spania

Alcudia har bevart en del av bymu­rene fra 1300-tallet, blant annet denne flotte byporten ved gamlebyen.

Mer om Alcudia

Alcudia har i mange år vært en svært populær ferieby blant skan­di­na­viske turister. Byen har mange fortaus­res­tau­ranter og kafeer med god og rime­lige mat og drikke. Om kvelden er et livlig uteliv i Alcudia. Det er mange mulig­heter innen vann­sport. Utstyr får du leid på stranden. Alcudia på Mallorca har også gode shop­ping­mu­lig­heter å by på, både av galle­rier og butikker. Her finnes både vanlige og mer eksklu­sive mote­for­ret­ninger. Alcudia har også en meget vakker histo­risk bydel innenfor opprin­ne­lige bymurer. Det histo­riske Alcudia er meget godt bevart. Rett på vest­siden av Alcudia, utenfor bymuren, ligger restene av en 2000 år gammel romersk boset­ning ved navn Pollentia.

Cala Mesquida

Cala Mesquida ligger rett ved den ytterste nord­øst­lige odden på Mallorca, rett ”rundt hjørnet” til nord­kysten. Cala Mesquida på Mallorca er et meget rolig og ganske isolert ferie- og bade­sted. Her er det ingen party­faktor, og ikke mange restau­ranter og barer. Stedet egner seg ypperlig for mennesker som ønsker stillhet.

Mer om Cala Mesquida

Cala Mesquida på Mallorca har en fin strand som aldri blir over­fylt, belig­gende i den vakre bukten som er årsaken til at stedet over­hode eksister som bade- og ferie­sted. I Cala Mesquida på Mallorca finnes en drøy hånd­full hoteller, og i løpet av en ukes tid vil du være lomme­kjent hva angår stedets kafé‑, restau­rant- og bartilbud.

Cala Mesquida, Mallorca, Balearene, Spania

Fra stren­dene ved Cala Mesquida.

Området rundt Cala Mesquida

Området rundt Cala Mesquida på Mallorca kan by på et variert landakap. Her er små klipper med vege­ta­sjon, avbrutt av idyl­liske småstrender, som mange av gjes­tene i Cala Mesquida på Mallorca velger å ta en liten utflukt til. Utsikten fra noen av klip­pene er beta­gende vakker, ikke minst i solned­gang. Området er prio­ri­tert fra myndig­he­tenes side når det gjelder å ta vare på naturen her. I Cala Mesquida på Mallorca vil du oppleve et ferieliv i avslappet tempo, med svært venn­lige og service­inn­stilte fast­bo­ende, som er glade i barn og gjerne viser det. Cala Mesquida på Mallorca er et sted for ro og stillhet, full­stendig uten rock’n roll og parties.

Cala Bona og Cala Millor

Cala Bona og Cala Millor på Mallorca ligger nord på øyas østkyst. Cala Millor har en lang og used­vanlig flott sand­strand, som strekker seg fra Amer-odden i sør, helt opp til den eldste delen av byen, som ligger på en liten klippe. Et par minutter til fots herfra, så er du i Cala Bona, og her er det tre-fire små strender etter hver­andre. Her er en mengde kafeer, restau­ranter hvor man kan spise lunsj og middag, eller ta en forfrisk­ning. Cala Bona betyr for øvrig ”den gode bukten”, mens ”Cala Millor” betyr den bedre bukten.

Cala Millor, Mallorca, Balearene, Spania

Stranden ved Cala Millor.

Mer om Cala Millor og Cala Bona

Cala Millor er motoren i området, den største byen på østkysten med 5.500 innbyg­gere og et ganske omfat­tende tilbud av hoteller, restau­ranter, kafeer, barer og club’er. Lille­bror Cala Bona, en liten spasertur unna, er ikke på langt nær så livlig, men ingen bryr seg om det. Her er det betrak­telig roli­gere, og vil man ha litt fart og moro, er det jo bare å rusle bort til Cala Millor. Cala Bona har flere gode restau­ranter, som har spesia­li­sert seg på fisk og skalldyr, men som også serverer kjøtt­retter. Cala Bona har en fin gjeste­havn som er svært populær. Det tar om lag en time å kjøre herfra til Palma, hoved­staden på øya.

Cala d’Or

Cala d’Or på Mallorca er et av de vakrest belig­gende ferie- og bade­om­rå­dene på Mallorca. Cala d’O består av åtte vakre og skjer­mede bukter med bade­strender, innenfor et rela­tivt begrenset område på Mallorcas østkyst. Cala d’Or passer glim­rende for barne­fa­mi­lier som ønske en stille og komfor­tabel ferie, med vakre omgi­velser og nærhet til sjø og bade­mu­lig­heter. Her er en mengde kafeer, restau­ranter hvor man kan spise lunsj og middag, eller ta en forfrisk­ning. Cala Esmeralda, Cala Ferrara og Cala Serena er små bukter som ligger en kort spasertur nord for Cala d’Or, som opprin­nelig var en liten, pitto­resk fiskerlandsby.

Cala 'Or, Cala Bona, Mallorca, Balearene, Spania

Cala ‘Or ligger i en bukt omgitt av små klipper.

Mer om Cala d’Or på Mallorca

I sentrum av Cala d’Or ligger en mengde små butikker, fortaus­ka­feer og restau­ranter i tillegg til butikker som selger alt fra badetøy til lokal­pro­du­sert bruks­kunst. Det er lite å se av det opprin­ne­lige mallor­canske Cala d’Or her, men stedet fungerer meget godt som ferieby, og har en stil, som mange andre turist­ma­skiner på Mallorca savner. Den opprin­ne­lige fisker­havnen ligger på høyre side ved innsei­lingen til den store mari­naen, som besøkes av seil­båter og moto­ry­a­tcher fra hele verden. På grunn av den store gjeste­havnen er det en viss inter­na­sjonal atmo­sfære i Cala d’Or på Mallorca. Det tar om lag en time å kjøre herfra til Palma, hoved­staden på øya.

Porto Cristo

Porto Cristo på Mallorca er det man kan kalle en ekte by, det vil si en ferie­de­sti­na­sjon som ikke nødven­digvis kun lever av turisme. Byen er likevel svært godt tilrette­lagt for turisme. Naturen har sørget for en S‑formet bukt i klip­pene gir ly, og at det ved byens sjøside ligger en fin, om ikke så veldig stor, bade­strand. Her er krys­tall­klart rent vann, som konti­nu­erlig byttes ut og fornyes av svake havstrømmer.

Porto Cristo, Mallorca, Balearene, Spania

Den vesle byen Porto Cristo ligger i en lun bukt på østkysten av Mallorca.

Mer om Porto Cristo

I Porto Cristo finnes et bredt utvalg av ekte mallor­canske restau­ranter og her kan du spise slik de mallor­ca­nerne gjør. Langs stranden, med nydelig utsikt til bukten og havet, ligger det en rekke gode restau­ranter som serverer fersk sjømat, som skalldyr og fisk. Porto Cristo har kafeer, barer og club’er med genuin mallor­cansk twist. Byens egent­lige attrak­sjon er det under­jor­diske grotte­sys­temet Cuevas del Drach, (dragens huler), som ligger ca 10 minutter å gå fra stranden.

Porto Cristo en ekte mallorcansk fiskerlandsby

Porto Cristo på Mallorca har en egen kirke med spir, gater som leder ned til stranden og er en utrolig trivelig liten mallor­cansk by. Natur­gitte forhold gjør også Porto Cristo på Mallorca i Spania til en aldeles ypperlig havn for båter. Hit kommer seil­båter og crui­sere fra hele Europa. Porto Cristo var havneby alle­rede i romer­tiden. Det finnes rester av en port og en basi­lika fra romertid her. Denne sjar­me­rende kyst­byen, Porto Cristo på Mallorca, ligger litt utenom allfarvei på øya.

Manacor – byen som Porto Cristo tilhørte

Porto Cristo var i sin tid havneby for nabo­byen Manacor, som ligger et par, tre kilo­meter inn på øya, for at innbyg­gerne i tidli­gere tider skulle være bedre beskyttet mot angrep fra sjøfa­rende. Manacor har en prakt­full gotisk kate­dral, og et kloster med med sval­gang og hage. Her kan du komme over mange morsomme arki­tek­to­niske detaljer. Rusler du rundt her på måfå, ser du ekte mallor­canske mennesker gjøre ekte mallor­canske ting. Det tar om lag en time å kjøre herfra til Palma, hoved­staden på øya.

Santa Ponsa

Santa Ponsa på Mallorca er en rolig liten ferie- og badeby, som ligger ca 20 kilo­meter fra hoved­staden på Mallorca, Palma, og om lag 5 kilo­meter fra Magaluf og Palma Nova. Santa Ponsa repre­sen­terer i likhet med Magaluf og Palma Nova, char­ter­tu­ris­mens vugge. Santa Ponsa har imid­lertid utviklet seg til å bli et bosted for mange, slik at byens utstrek­ning er vokst ganske vold­somt siden 60-tallet. Midt i Santa Ponsa ligger sand­stranden, som char­ter­tu­ris­tene i sin tid kom for. Det er også denne som lokker dagens feriereisende.

Santa Ponsa, Mallorca, Balearene, Spania

Santa Ponsa er en av de mer etab­lerte ferie- og char­ter­byene på Mallorca.

Mer om Santa Ponsa

Stranden i Santa Ponsa er ikke all verden lang, men den er av bra kvalitet. Bakre del av stranden består av pinje­trær som gir velkommen mulighet til skygge på varme sommer­dager. Det er mange fami­lier som velger å feriere her, for å ha late og ukom­pli­serte dager sammen med barna. Her skjer ikke mye, men det er en mengde barer, kafeer og uteres­tau­ranter, som har rimelig mat og drikke for alles smak. Hvis du har tenkt å bade andre steder enn på stranden i hjertet av Santa Ponsa, må du finne deg et sval­berg eller en liten vik. Santa Ponsa er utbygd med mange flotte villaer, har fått forsteder og en svært populær gjestehavn.

Magaluf og Palma Nova

Magaluf og Palma Nova på Mallorca er to av char­ter­his­to­riens mest tradi­sjons­rike bade- og ferie­steder. Magaluf og Palma Nova ligger rett ved siden av hver­andre, kun adskilt av en liten klippe­for­ma­sjon. Klippen skaper en liten bukt på hver side, med flotte bade­strender. Magaluf og Palma Nova er i dag blitt reisemål for fest­glad ungdom. Det er ikke lov å ta med seg alkohol på stren­dene. Stren­dene er av høy kvalitet.

Palma Nova, Mallorca, Balearene, Spania

Palma Nova er en av de mer etab­lerte turist­ma­ski­nene, for å si det slik.

Mer om Magaluf og Palma Nova på Mallorca

Magaluf og Palma Nova har bøtter og spann av barer, disko­teker og natt­klubber, som virkelig teller innen Techno, House og Garage. Spesielt engelsk­menn liker å feriere her, med en party­faktor så høy at solfak­toren blir for promille å regne i forhold. Her er alle mulige farge­rike barer – alt fra tyske bier­stuben til skan­di­na­viske viking­barer – for ikke å glemme engelske fotball­puber. Det kan gå ganske friskt for seg i natte­livet, og vi oppfordrer besø­kende til å ta godt vare på seg selv. Her er mulig­heter for vann­sport og og-cart. Her ligger forresten en av verdens flot­teste mini­golf­an­legg (!) – tre 18-hulls baner i prakt­fulle omgi­velser med fosser, grotter og palmer.

Arenal

Arenal på Mallorca er en veletab­lert charter- og ferieby, ikke langt fra hoved­staden på Mallorca, Palma. Arenal er perfekt for bade­ferie og fami­lier. Byen har en stor gjeste­havn for lyst­båter rett på sørsiden av sentrum, mens stren­dene strekker seg flere kilo­meter nord­over Can Pastilla og Palma. Langs stren­dene ligger det en fin strand­pro­me­nade, hvor det finnes et utall barer, restau­ranter, kafeer og butikker av ulike slag. Hit kommer mange engelsk­menn og tyskere.

Arenal, Can Pastilla, Mallorca, Balearene, Spania

Arenal og Can Pastilla er et popu­lært chartermål.

Mer om Arenal

Stren­dene er lang­grunne og av svært høy kvalitet, med fin hvit sand. Deler av stren­dene er regu­lerte med utleie av solsenger og para­soller. Nærmest sentrum er stranden fri, og her må du selv sørge for å ta med noe å sitte eller ligge på. Det meste av Arenal er rela­tivt nybygd, fra 50-tallet da char­ter­tu­rismen startet på Mallorca, og frem til nå. Turismen betyr alt for i denne bade­byen, og de som jobber her yter god service.

Banalbufar, Mallorca, Balearene, Spania

Et vakt­tårn fra middel­al­deren ved Banal­bufar på Mallorcas vestkyst.

Banalbufar, Mallorca, Balearene, Spania

Terras­serte lanbruks­arealer ved Banalbufar.

Port d'Andratx Mallorca, Mallorca, Balearene, Spania

Port d’Andratx sett fra fjel­lene på vest­kysten av Mallorca.

Puerto Andratx, Mallorca, Balearene, Spania

Port Andratx har alt som skal til for et hyggelig opphold.

Katedral, Palma, Mallorca, Balearene, Spania

Kate­dralen og gamle­byen i Palma fra fugleperspektiv.

Palma, Mallorca, Balearene, Spania

Ved kate­dralen og det gamle konge­pa­lasset i Palma.

Palma, katedral, Mallorca, Balearene, Spania

Palmas middel­al­der­ka­te­dral ruver over den travle havnen.

Porto Colum, Mallorca, Balearene, Spania

Porto Colum er en av de mest billed­skjønne småbyene på østkysten av Mallorca.

Valdemossa, Mallorca, Balearene, Spania

Valde­mossa er en gammel by med et kloster og kunstmuseer.

Valdemossa, Mallorca, Balearene, Spania

Valde­mossa er en trivelig liten by med gammel bebyg­gelse, som ligger i fjel­lene på Mallorcas vestkyst.

Port de Sollér, Mallorca, Balearene, Spania

Fra Port de Sollér kan du reise til hoved­staden Palma med dette toget.

Port de Sóller, Mallorca, Balearene, Spania

Port de Sollér sett fra fjel­lene på vest­kysten av Mallorca.

Port de Sollér, Mallorca, Balearene, Spania

Port de Sollér ligger skjermet til i en bukt på vest­kysten av Mallorca.

Markedsplassen, Pollenca, Mallorca, Balearene, Spania

Fra middel­al­der­byen Pollenca, et par kilo­meter opp fra Port de Pollenca.

Puerto, Port de Pollenca, Mallorca, Balearene, Spania

Utsyn over Pollen­cia­bukten fra en av småstren­dene ved strand­pro­me­naden i Puerto de Pollenca.

Alcudia, Mallorca, Balearene, Spania

Pollen­cia­bukten sett fra havne­pro­me­naden i Alcudia i retning av Port de Pollenca.

Gamlebyen, Alcudia, Mallorca, Balearene, Spania

Smug i den utrolig fine og lite kjente gamle­byen i Alcudia.

Alcudia, Mallorca, Balearene, Spania

Bade­stren­dene i Alcudia er vel kjente for skan­di­na­viske charterturister.

C'an Picafort, Alcudiabukten, Mallorca, Balearene, Spania

C’an Pica­fort ligger ved den store Alcu­diabukten på nord­kysten av Mallorca.

Cala Bona, Mallorca, Balearene, Spania

Cala Bona ligger ved små klippe­bukter på østkysten av Mallorca.

Cala Ratjada, Mallorca, Balearene, Spania

I Cala Ratjadas havn mekker man litt båt mellom fisketurene.

Porto Cristo, Mallorca, Balearene, Spania

Fra kyst­stien ved Porto Cristo.

Porto Cristo, Mallorca, Balearene, Spania

Porto Cristo er en skik­kelig liten by med en skik­kelig liten kirke.

Cala d'Or, Mallorca, Balearene, Spania

Cala d’Or er en meget popu­lære ferieby på østkysten av Mallorca.