Maremma er et område som i 1975 opprettet som naturpark, Parco Naturale dell’Uccelina, for å beskytte det rike plante- og dyreriket i dette begrensede tidligere sumpområdet, og hindre utbygging. Romerne hevdes å være de første som drenerte sumpene, men området har siden tidlig i det første årtusenet før vår tidsregning vært bebodd av etruskere, som var spesialister på å omskape myrlendte områder til jordbruksarealer.

Maremma – park med bademuligheter

Du kjøper inngangs­kort til parken ved Albe­rese, og kan bade på de flotte stren­dene eller leie kano og utforske vann­ings­ka­na­lene vest i natur­parken. Her finnes både vill­svin og andre dyr.

Maremma, Toscana, Midt-Italia, Italia

Parco della Maremma er en vernet natur­park med spredte rester av middelalderarkitektur.

Helt vest i salt­marsken kryr det av stork, hegre og andre fugler. På et par høyder i området finnes det også rester etter mennes­kers akti­vitet, nemlig Torri di Castel­mario, et vakt­tårn fra 1500-tallet bygget av Medici-fami­lien som en del av et større forsvars­system. Sørøst i området er det rovfugler og lang­hornet Marem­ma­kveg, henholdsvis i skogene og på slet­tene i bakkant av disse. Helt sør ligger fisker­lands­byen Tala­mone, en idyl­lisk liten by med gammel bebyg­gelse, belig­gende på en klippeformasjon.

Maremma Punto Ala, Toscana, Midt-Italia

Maremma har flotte bade­strender ved Punto Ala.

Maremma - langhornet kveg fra området, Toscana, Midt-Italia

Lang­hornet kveg fra Maremma-området i Toscana.